نحوه استفاده از مایکروفر و سولاردام 

از سیستم ماکرو جهت پخت و گرم کردن مواد غذایی استفاده می شود

 

کاربرد کلید ماکرو micro

از سیستم ماکرو جهت پخت و گرم کردن مواد غذایی استفاده می شود که دارای 5 سیستم می باشد. 

1) 900 وات معادل 100%...............مانند شعله زیاد که بیشترین کاربرد را دارد. 

2) 600 وات معادل 60%................ مانند شعله متوسط (مثل جا افتادن خورشتها)

3) 360وات معادل 40%.................مانند شعله کم (دم کردن برنج)

4) 180 وات معادل 20%............ مانند دم کردن زعفران (1الی 2 دقیقه)

 

نکته: برای دم کردن زعفران باید از ظرف بزرگ استفاده شود چون کف می کند و سر می رود. 

5) 90 وات معادل 10%............. مانند نرم کردن بستنی 

 

نحوه استفاده از کلید ماکرو:

1- ابتدا کلید ماکرو را یکبار فشار دهید تا900w ظا هر شود. 

2- سپس با کلید چرخا ن قدرت مورد نظر را مشخص کنید(900.600.360.180.90 ) 

3- پس از ان کلید enter را فشار دهید. 

4- با کلید چرخان زمان را مشخص کنید. 

5- کلید start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

 

نحوه استفاده گریل در مایکروفر

در دستگاه های سولاردام

1) کلید گریل را یک بار فشار دهید. 

2) با کلید چرخان (gr-1 وgr -2 وgr -3 ) را مشخص کنید. 

gr -1: هیتر بالا برای برشته کردن روی غذاست که ظرف روی سه پایه بلند فلزی باید باشد. 

gr -2: باز هیتر بالاست اما قدرت بسیار ضعیف است و خیلی استفاده ندارد. 

gr -3: هیتر پایین که برای برشته کردن زیر غذاست و ظرف باید روی سینی فلزی خود دستگاه باشد.

 

در دستگاه های غیر سولار

در دستگاه های دیگر اگر بخواهید از فقط گریل استفاده کنید که فقط دکمه گریل را فشار داده و استارت را می زنید اگر ترکیب گریل و ماکرو را بخواهید استفاده کنید دکمه گریل را می زنیم و بعد قدرت ماکرو را انتخاب کرده و زمان می دهیم و کلید استارت را می زنیم.

 

کلید کانوکشن convection :

کانو کشن یعنی هوای خشک و داغ که برای پخت کیک و شیرینی استفاده می شود و باید جهت پخت هر نوع کیک یا شیرینی دستگاه را از قبل با کانو کشن ( مثل فر) گرم کنیم. 

 

*** گرم کردن دستگاه با کانو کشن (پیش گرمایش): 

1- در حالت پیش گرمایش دستگاه باید حتما خالی باشد. 

2- یکبار کلید کانوکشن را فشار دهید تا 200 درجه سانتیگراد در صفحه نمایش ظاهر شود. 

3- با کلید چرخان می توانید دما را تا حداقل 40 درجه و حداکثر 250 درجه سانتیگراد کم یا زیاد کنید. 

 

4- کلید start را فشار دهید تا pr-h نمایان شود و دستگاه شروع به کار کند.

5- پیش گرمایش زمان معین ندارد و هر موقع به دمایی که باید برسد رسید یک بار بوق می زند و نوشته ی pr-h چشمک می زند. 

 

***  برای درست کردن شیرینی ها بعد از مرحله پیش گرمایش: 

ابتدا 1 بار stop را فشار دهید و درب دستگاه را باز کرده و زود سه پایه کوتاه و شیرینی را داخل دستگاه گذاشته و درب دستگاه را می بندیم و با کلید چرخان زمان پخت را مشخص و کلید start را می زنیم. 

 

نکته: دمای پیش گرمایش و پخت شیرینی ها می کنیم طبق دستور فر گاز با همان زمان درست می شود. 

 

***  برای درست کردن کیک ها بعد از پیش گرمایش: 

ابتدا 2 بار stop می زنیم تا دستگاه خاموش و صفر شود و سپس مایع کیک را در دستگاه گذاشته و برنامه پخت کیک را مشخص می کنیم. 

 

نکته: پیش گرمایش همه کیک ها 180 درجه سانتی گراد می باشد. 

 

پیش گرمایش زمان معین ندارد و هر موقع به دمایی که باید برسد رسید یک بار بوق می زند

 

نحوه استفاده از کلید ترکیب: (combi)

از ترکیب برای پخت و برشته شدن غذاها بصورت همزمان استفاده می شود که در این کلید سیستم ماکرو و گریل به طور همزمان کار می کند.

 

این کلید دستگاه 5 حالت ترکیب دارد: co-1,co2,co3, co4,co5 

که حالت دوم co2 کاربرد ندارد چون ...... 

 

نحوه استفاده: 

ابتداکلید combi رافشار دهید و با کلید چرخان شماره ترکیب مورد نظر را مشخص می کنیم co-1,co2,co3, co4,co5 

سپس کلید enter را فشار داده و با کلید چرخان زمان را مشخص کرده و در آخر کلید start می زنیم.

 

сombi:co1

ترکیب گریل بالا با ماکرو 

روی سه پایه بلند فلزی استفاده شود و غذا احتیاج به در پوش ندارد. 

همزمان غذا هم پخته و هم روی غذا برشته می شود. 

اول کلید combi را فشار داده و با کلید چرخان co1 را انتخاب کرده و enter را فشار داده و با کلید چرخان قدرت را تعین کرده (180/360/600) سپس کلید enter را فشار داده و با زدن کلید start دستگاه شروع به پخت می کند.

 

сombi:co3

ترکیب گریل پایین با ماکرو 

غذا مستقیم روی سینی فلزی خود دستگاه استفاده شود. 

همزمان غذا هم پخته و هم زیرغذا برشته می شود. 

اول کلید combi را فشار داده و با کلید چرخانco3 را انتخاب کرده و enter را فشار داده و با کلید چرخان قدرت را تععین کرده (180/360/600) سپس کلید enter را فشار داده و با زدن کلید start دستگاه شروع به پخت می کند.

 

combi:co4

ترکیب گریل بالا و پایین همراه با ماکرو 

غذا مستقیم روی سینی فلزی خود دستگاه استفاده شود و در پوش لازم نیست. 

همزمان غذا هم پخته و زیر و روی غذا برشته می شود.

 

اول کلید combi را فشار داده و با کلید چرخان co4 را انتخاب کرده و enter را فشار داده و با کلید چرخان اول 250 درجه سانتیگراد را تعیین کرده و بعد کلید enter را فشار می دهیم و باز با کلید چرخان قدرت (180/360/600 ) را تععین کرده (صفر وات یعنی عمل پخت نداریم و فقط زیر و روی غذا برشته می شود ) کلید چرخان زمان مورد نظر را می دهیم و سپس کلید enter را فشار داده و با زدن کلید start دستگاه شروع به پخت می کند. 

 

نکته 1: همیشه فقط با 250 درجه سانتی گراد باید استفاده شود و قدرت انتخاب نداریم. 

 

نکته 2: در این روش اگر غذا کاملا پخت ولی ما میخواستیم زیر و روی غذا برشته تر شود از صفر وات استفاده می کنیم.

 

combi:co5

ترکیب ماکرو و کانوکشن 

برای پخت کیک ها و غذاهای خمیری. 

از سه پایه کوتاه فلزی استفاده شود.

 

اول کلید combi را فشار داده و با کلید چرخانco5 را انتخاب کرده و enter را فشار داده و با کلید چرخان درجه ی سانتی گراد را (که از 100 سانتی گراد تا 250 است که دمای مورد نظر را به دستگاه میدهد و دمای کانوکشن بنا به دستور غذا تغییر میکند )تعیین کرده و enter را فشار داده و بعدبا کلید چرخان قدرت را تععین کرده (180/360/600 )سپس کلید enter را فشار داده و با کلید چرخان زمان داده و با زدن کلید start دستگاه شروع به پخت میکنه. 

 

 

در سیستم ترکیب کامبی هر چه حجم غذا بیشتر باشد از قدرت بالا تری استفاده می کنیم مثال: (در مرغ درسته و جوجه کباب تیکه تیکه شده برای مرغ از قدرت 600 وات و برای جوجه کباب از 180 وات )

 

یخ زدایی اتوماتیک:

1) کلید auto defrost را 1 بار بزنید. 

2) با کلید چرخان ماده غذایی مورد نظر خود را انتخاب کنید. 

1 گوشت 2 مرغ 3 ماهی 4 نان 

 

3) کلید اینتر را بزنید.

4) باکلید چرخان وزن مواد را مشخص کنید. ( وزن ها بر اساس کیلو گرم است مثلا 1/0 یعنی 100 کرم یا 1/5 یعنی 1 کیلو و 500 گرم ) 

 

5) کلید استارت را بزنید. 

نکته: بین کار حتما باید مواد را باید چند بار زیر ورو کنیم تا یخ زدایی بطور کامل انجام شود.

نکته: در یخ زدایی غیر اتوماتیک از ماکرو 360 وات استفاده می کنیم و زمان از 30 ثانیه به بالا که هر چه مقدار مواد بیشتر باشد زمان هم بیشتر می شود.

 

در یخ زدایی غیر اتوماتیک از ماکرو 360 وات استفاده می کنیم

 

درجات مختلف مایکروفر:

100% معادل 900 وات مایکروفر معمولی 600 وات سولاردام 

کاربرد: پخت سبزیجات. پخت سوپ. جوش آمدن آب. پخت ماهی و گرم کردن غذاهای مختلف 

 

80% معادل 750 وات معمولی 600 وات سولاردام 

کاربرد: پخت نیمرو. داغ کردن شیر. آب کردن شکلات پخت مرغ 

 

60% معادل 540 وات 

کاربرد: یخ زدایی مواد پخته شده منجمد. پخت کیک. جا افتادن غذا. پخت پودینگ 

 

40% معادل 360 وات 

کاربرد: یخ زدایی مواد خام. خشک کردن مواد غذایی. دم کشیدن غذا 

 

20% معادل 180 وات 

کاربرد: نرم کردن کره. نرم کردن بستنی. گرم نگه داشتن غذا

 

نکات آموزنده در مورد مایکروفر

1: از ظروف فلزی در مایکروفر استفاده نکنید؛ از ظروف چینی شفاف و بدون حاشیه براق استفاده نمایید.

 

2: برای جلوگیری از خشک شدن غذا ظروف را با درپوش بگذارید.

4: مایکروفر نسبت به دستگاههای دیگر از دست دادن ویتامینهای مواد غذایی آن کمتر است.

 

5: به یاد داشته باشیم مقدار کم امواج مایکروویو برای ما ضرری ندارد ولی امواج تلفن، ماهواره و... برای ما مضر می باشد.

 

6: دقت کنید که منافذ خروجی گرمای مایکروویو را نپوشانید تا به دستگاه آسیب نرسد.

 

گردآوری: بخش آشپزی بیتوته

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین مطالب خانه داری(شستشو، نظافت، لکه گیری، نکات آشپزی، هنر در خانه، مهارتهای زندگی و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------