مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰سی و دومین دوره المپیک از ۱ تا ۱۷ مرداد ماه به میزبانی شهر توکیو ژاپن با حضور حدود ۱۱ هزار ورزشکار برگزار شد و پس از توزیع ۱۰۵۸ مدال بین ورزشکاران کشورهای مختلف، با برگزاری مراسم اختتامیه و سپردن پرچم المپیک بعدی به پاریس به کار خود پایان داد.

 

در مراسم اختتامیه سی و دومین دوره بازی های المپیک توکیو از مدال آوران دو ماراتن زنان تقدیر و مراسم اهدا مدال انجام شد و نمایندگان کنیا به ترتیب در جایگاه اول و دوم و نماینده آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت. سپس مراسم اهدای مدال مردان برگزار شد. نمایندگان کنیا، هلند و بلژیک در دو ماراتن مردان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. سپس نمایندگان ورزشکاران از ایتالیا، ژاپن و کنیا از میزبان مسابقات تقدیر و تشکر کردند و به رسم یادبود هدایایی اهدا شد.

 

در بخش هایی از مراسم اختتامیه، پرچم المپیک توسط فرماندار توکیو به توماس باخ (رئیس کمیته بین المللی المپیک) تحویل تا به شهردار پاریس، نماینده فرانسه، میزبان المپیک ۲۰۲۴ داده شود.

 

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی در این مراسم اظهار‌کرد: مردم از مسابقات لذت بردند و این به ما امید می دهد تا با آینده رو به رو شویم و این نشان می دهد المپیک میتواند باعث استحکام روابط بین ملت ها شود.

 

او افزود: بهترین ورزشکاران در اینجا رؤیای المپیک را به حقیقت تبدیل کردند. شما مردم ژاپن به یک دستاورد بزرگ رسیدید. برای میزبانی مسابقات از شما تشکر می کنم. همه ورزشکاران در قلبشان شما را فراموش نخواهند کرد. ما مسئولان برگزاری مسابقات و مردم ژآپن در کنار هم موفق شدیم این کار را انجام دهیم. از نخست وزیر ژاپن برای برگزاری مسابقات تشکر می کنیم.

 

در پایان این مراسم مشعل سی و دومین دوره بازی ها خاموش شد تا مهمانانی که رعب و وحشت حاصل از کرونا را برای مردم توکیو به ارمغان آورده بودند این شهر را ترک کنند و شهروندان ژاپنی نفس راحتی بکشند و اضطراب و استرس ناشی از شیوع بیشتر کرونا کمتر شود.

 

سی و چهارمین دوره بازی های المپیک سال ۲۰۲۴ به میزبانی شهر پاریس در فرانسه برگزار خواهد شد.

 

مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۲۰،اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی

 

سرپوش

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------