رازهایی برای مردان 

راز مردان

 

برای هر روز از ماه, گفتاری كوتاه پيشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز كنيد. گفتار را چند بار تكرار كنيد.

 

دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت يك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنيد.با هر بار تكرار , بگذاريد كلمات با عمق بيشتری جذب ضمير نا خود آگاه تان شود.

 

به تديج مفهوم كاملی از اين گفتارها به دست خواهيد آورد كه اگر بخواهيد آنها را طی يك دوره ياد بگيريد در پايان حقايق ارائه شده با شما يكی خواهد شد.آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنيد در هر فرصت آن را مرور كنيد.

 

حتی المقدور آن گفتار را با شرايط واقعی زندگی تان تطبيق دهيد.شب قبل از خواب چند بار ديگر گفتارتان را مرور كنيد.سعی كنيد اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب كنيدو بگذاريد با ضمير آگاهتان يكی شود.

 

راز مردان

 

روز اول

 

به ديگران آزادی بده تا خودشان باشندبا خودت سختگير باش ,ولی با ديگران با ملايمت رفتار كن .

 


روز دوم

 

بيشتر به نيروی تفكر متكی باش تا نيروی جسم .

 


روز سوم

 

خودت فكر كن نگذار كه ديگران برايت فكر كنند

 


روز چهارم

 

عقايد را به ديگران تحميل نكن.بلكه آنها را با ملايمتبه سمت ديدگاه های خود هدايت كن

 


روز پنجم

 

از درون قوی باش تا به ديگران هم قدرت بدهیمانند درخت بلوط تنومندی كه سايه اش موجودات ديگر را پناه می دهد

 

 

روز ششم

 

برای ديگران , دوستی صادق باش و خود را خدمتكای بدان كه همواره در صدد خدمت به ديگران است

 


روز هفتم

 

سعی كن در هر كاری كه انجام می دهی بهترين باشی , برای دستيابی به اين هدف , لازم

 

نيست دائما در صدد رقابت با ديگران باشی , بلكه اين هدف را بايد درون خودت پرورش بدهی

 

 

روز هشتم

 

هميشه با درستی و صداقت زندگی كن .به ندرت و با احتياط قولبدهو اگر قول دادی ,در هر شرايطی به آن وفادار بمان .

 

موفقيت واقعی را تنها با صداقت می توان يافت

 

 

روز نهم

 

به خودت مغرور نشو جهان پيرامون بسيار بزرگ تر از توست .درجريان آن شناور باش و بدان قدرتی كه تو را به حركت در میآورد بسيار قوی تر از توست .

 


روز دهم

 

فكر من مال من را از سرت بيرون كن . خود را فقط جزئی بدان از حقيقت بسيار بزرگ

 


روز یازدهم

 

شمشير عقل را در آتش عمل شكل بده . فكری را دنبال كن كه نه فقط منطقی , بلكه عملی هم باشد.

 


روز دوازدهم

 

خود را در حصار دليل و منطق حبس نكن , زيرا منطق تنها از راه های رسيدن به حقيقت استوره حقيقت فراتر از منطق است.نگذار كه منطق تو را بفريبد .استدلال زمانی دوست توست , كه الهام آن را هدايت كند .

 


روز سیزدهم

 

درست يا غلط بودن هر چيز را در قلبت احساس تا قدرت استدلال ذاتی و واقعی ات پرورش يابد قدری خود را از نقطه نطرات ديگران جدا كن .

 


روز چهاردهم

 

از منطق برای سركوبی ديگران استفاده نكن . بلكه در بحث ها با ملايمت و به عنوان ابزاری برای روشن ساختن موضوع از آن استفاده كن

 

 

روز پانزدهم

 

در بحث بی غرض و منصف باش . بگذار حقيقت راه نكايت باشد نه تمايل به غلبه كردن .بدان كه دستيابی به حقيقت تنها پيروزی ای است كه ارزش تلاش دارد

 


روز شانزدهم

 

مهربانی و مراعات حال ديگران , هر دو از نشانه های قدرت درونی است .عقايد ديگران را در كنار عقايد خودت بپذير و به ياد داشته باش كه تسلط بر خود بزرگترين پيروزی است

 


روز هفدهم

 

با خودت محكم و قوی ,و با ديگران با ملايمت رفتاركن.

 

 

روز هجدهم

 

قدرت درونی خصوصا در مردان , بيش از آن كه فكرش را بكنی بستگی به كنترل اميال جنسی دارد مردانگی را در خوشتنداری بدان, نه در آوردن اميال .....

 

 

روز نوزدهم

 

برای اين كه ماهيت تمايل جنسی ات را تغيير دهی , احساس كن انرژی اين تمايلات دائما از قسمت پايين ستون فقراتت به سمت بالا و از آن جا به مغز جريان دارد . از اين تمرين لذت زيادی خواهی برد

 

 

روز بیستم

 

برای تقويت اراده وظائف سخت را قبول كن و سعی كن آنها را كامل انجام دهی روزی يك كار را كه باعث تقويت اراده شود انجام بده

 


روز بیست و یکم

 

به دنبال ستاره آقا منشی باش , حتی اگر آن ستاره برای كس ديگری ندرخشد ...

 

 

 

روز بیست و دوم

 

اقتدار شخصيت را با پايبندی به تعهدات افزايش بده , نه با تحميل عقايدت را به ديگرانروز بیست و سوم

 

مانند درخت كاج باش . ريشه های محكمت در زمين و شاخه های آرمان هايت بر بلندای آسمان باشد

 


روز بیست و چهارم

 

هدف از انجام هر كاری , ايجاد شادی باشد

 

 

روز بیست و پنجم

 

هنگام پيروزی جوانمرد و هنگام شكست آرام و استوار باش , هرگز اجازه نده كه شكست , حقيقت وجودت را در خود محصور كند .آن وقت خواهی ديد كه خود شكست تبديل به پيروزی خواهد شد.

 


روز بیست و ششم

 

به ديگران احترام بگذار تا آنها هم به تو احترام بگذارند .

 


روز بیست و هفتم

 

بخشند گی و قدر شناسی را در خود تقويت كن . اين دو از نشانه های جوهر پاك وجودند .اين را بدان كه اگر بخواهی ديگران دوستت باشند , بايد چند امتيازی به آنها ببازی .

 


روز بیست و هشتم

 

سعی كن در انجان هر كاری اشتياق داشته باشی و اگر نداری آن را تقويت كن.عقل بدون احساس مانند فصل پائيز است , زيبا ولی بيجان .

 


روز بیست و نهم

 

از عشق الها بگير , اما بالاتر از هر چيز بگذار صداقت بر تو حاكم باشد نه احساس .

 

 

روز سی ام

 

با طرد خود خواهی , خود پسندی و غرور , بگذار عشق طبيعی در قلبت جوانه بزند


کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------