آیا زن ها از هم متنفرند؟تنفر زنان از یکدیگر,رقابت درونی دائمی میان زنها

خانم ها به طور غیرمستقیم با هم رقابت می کنند زیرا نیاموخته اند چگونه امیال،احساسات و اهداف درونی خود را بشناسند و آن ها را به سمت واقعیت هایی ملموس هدایت کنند...

"شاید با خواندن عنوان این مطلب شوکه شده باشید ، خانم ها شاید اعتراض کنند اما اگر کمی با دقت به اطرافتان نگاه کنید متوجه موضوع خواهید شد ، خانم ها معمولا با هم کنار نمی آیند و این موضوع چیزی نیست که با سهل انگاری از کنار آن رد شویم ، آنها عالی هستند وهر کاری را به بهترین شکل انجام می دهند اما گویی یک رقابت درونی دائمی میان آنها در میان است ، چیزی که گاهی حتی از وجود آن آگاه نیستند  ."

خانم ها در سطح اجتماعی با هم رقابت می کنند، معیارهای برنده شدن معمولا توسط دیگران وضع شده اند و نتایج شخصی و غیر ملموس هستند. خانم ها معمولا بنابر ویژگی هایی که تحت کنترلشان نیست مورد قضاوت قرار می گیرند؛ چیزی که آن ها خلق نکردند و در محیط بیرونی آن ها وجود دارد مانند ظاهر جسمی شان. موفقیت او بر مبنای ارزیابی های بیرونی، شخصی و جانبدارانه دیگران است. او نمی داند که چگونه رقیبش را شکست دهد زیرا رقیبش هم کنترلی بیش از او بر اوضاع ندارد. واقعا چگونه می توانید از زن دیگری زیباتر باشید، زمانی که تصمیم چیزی جز عقیده فرد دیگری در مورد زیبایی نیست؟

چگونه می توانید سلیقه فردی را در مورد سایز و شکل مشخصی از بدن، رنگ چشمی خاص یا علاقه به رنگ بور تغییر دهید؟لازم است چندین نفر فکر کنند که شما زیبا هستید پیش از اینکه قضاوتشان معتبر و با معنا باشد؟ نیاز دارید چه کسی به شما بگوید زیبا هستید پیش از اینکه باور کنید گفته اش صحیح است .... کارگران ساختمانی، راننده های کامیون، مردی که در خیابان راه می رود،پدر روحانی ، پاپ اعظم یا کارفرمایتان؟ خانم ها برای جلب توجه مردان با هم رقابت می کنند و این مسئله موجب افزایش ارزش شخصی یا عزت نفس آن ها می شود. خانم ها سعی میکنند از بقیه همجنسان خود توجه برانگیزتر لباس بپوشند و اندام زیباتری داشته باشند.

خانم ها به طور غریزی می دانند که وقتی موضوع رابطه  میان زن و مرد مطرح باشد مردان قدرت کم تری دارند. خانم ها می دانند اگر بین زن و مردی رابطه ای افلاطونی(رابطه ای بدون لذت ها ی جسمی) برقرار باشد، در نود درصد موارد به این دلیل است که زن خواهان رابطه جسمی با مرد نیست و نه برعکس. اکثر خانم ها فکر نمی کنند که مردان به دلیل عشق انکارناپذیر، وفاداری و احترامشان به روابط متعهدانه، از لحاظ روحی و جسمی قادر به مقاومت در برابر مهارت زن دیگری باشند . اگر مردی با زن بسیار زیبایی وارد رابطه نشود، اکثر خانم ها فکر می کنند به این دلیل است که زن دیگر نتیجه این نوع رابطه را تحت کنترل داشته است. زنان تصور می کنند مردان زنان بسیار زیبا را غیرقابل مقاومت می دانند و اگر آن زن بسیار زیبا شریکش را بخواهد، مرد برای همراهی با او خواهد بود.

خانم ها آنچنان برای جلب توجه مردان با هم در رقابت هستند که توانایی روحی،فکری و احساسی برای تغییر دادن این رویکرد اجتماعی که باعث رنج کشیدنشان از عزت نفس پایین می شود را ندارند . خانم ها مردان را افرادی بی بندوبار، بی وفا،دروغگو و متقلب می پندارند. اما خانم ها باید به این نکته توجه کنند که دیده شده دربسیاری از موارد خیانت، یک مرد با بهترین دوست، فامیل یا همسایه همسرش وارد رابطه شده است ... زنی که همسرش به او اعتماد و علاقه دارد و احترام می گذارد. یکی از دلایلی که مردان در تقلب کردن موفق می شوند این است که زنان با رقابت کردن با هم این اجازه را به مردان می دهند.

خانم ها بر این باورند که اگر از لحاظ جسمی جذابتر باشند از خانم های دیگر برترند.در تبلیغی برای یک قرص لاغری زنی مغرورانه گفت،"حالا از زنی که همسرم مرا به خاطرش ترک کرد لاغرترم." این حرف باعث شد فکر کنم که او حس می کند به دلیل وزن اضافه اش مستحق بی وفایی شوهرش بوده است. انگیزه اش برای کاهش وزن این بود که لاغرتر از زنی شود که همسرش وی را به خاطر آن زن ترک کرد.او بیشتر زن دیگر را به عنوان رقیبی می دید تا بی وفایی شوهرش را. انگیزه زن برای کاهش وزن به خاطر بهبود سلامتی اش یا ترقی عزت نفسش نبود بلکه لاغرتر بودن از رقیبش- زن دیگر بود.تجارت کنترل وزن به خانم ها می گوید برای به دست آوردن عشق و وفاداری همسرشان نیازمندند شکل خاصی باشند. اینکه غذایش را طبخ می کنید، بچه هایش را بزرگ می کنید و رویاهایش را حمایت می کنید مهم نیست... چیزی که در رابطه بیشترین ارزش را دارد اینست که آیا از لحاظ جسمی به اندازه کافی جذاب هستید که همسرتان را در خانه نگه دارید یا نه. تصور این است که برای مرد طبیعی است به زنی که دیگر برایش از لحاظ جسمی جذاب نیست خیانت کند.بسیاری از خانم ها عقیده دارند وقتی همسر یا دوست پسرشان به آن ها خیانت می کند مقصر خودشان هستند زیرا به اندازه ای که بتوانند مرد را حفظ کنند جذاب نیستند.

احساس خود-ارزشمندی زن بیرون از وجودش ،توسط دیگران تایید می شود و بر تصور روحی و درونی او از ارزش خودش به عنوان یک انسان تاثیر می گذارد.خانم ها به طور غیرمستقیم با هم رقابت می کنند زیرا نیاموخته اند چگونه امیال،احساسات و اهداف درونی خود را بشناسند و آن ها را به واقعیت هایی ملموس هدایت کنند.زمانی که خانم ها یاد بگیرند نمی توانند به جای بچه ها و همسرشان زندگی کنند، تنفر ورزیدن به یکدیگر را متوقف می کنند و بر استعدادها،نبوغ و مهارت های منحصر به فرد خودشان متمرکز می شوند

 

تنفر زنان از یکدیگر,رقابت درونی دائمی میان زنها

 

چرا خانم ها به هم تنفر می ورزند؟
1. خانم ها فکر می کنند دوره کمالشان محدود است. زن جوانتر و زیباتری به راحتی می تواند جانشین او شود. جوانی رفیق نیمه راه یک زن است.

2. خانم ها فکر می کنند زنان دیگری وفاداری همسرشان را کنترل می کنند.

3. خانم ها تصور می کنند که میزان زیبایی جسمی شان به شانس مربوط است و برخلاف چیزی است که بتوانند آن را کنترل کنند.

4. خانم ها فکر می کنند زنان دیگر قادرند چیزی که آن ها برایش بسیار تلاش کرده اند را با استفاده از زیبایی شان در محل کار،مدرسه و سیستم قانونی به دست آورند زیرا مردان جذب زیبایی آن ها می شوند.

5. خانم ها فکر می کنند زنان دیگر قابل اعتماد نیستند. آن ها بسیار شایعه می سازند،بسیار حقه بازند و درست جلوی چشمتان شوهرتان را از شما می ربایند.

6. خانم ها فکر می کنند زنان دیگر توجه را از آنان دور می کنند.

7. خانم ها برای جذاب تر بودن از لحاظ روانی با زنان دیگر احساس رقابت می کنند.

8. خانم ها ناخودآگاه فکر می کنند اگر فقط شبیه زن دیگری باشند؛ می توانند وارث زندگی، ثروت و همسر او شوند و دیگران به وی با همان تحسین می نگرند.

نکاتی برای اندیشیدن :
واقعا فکر میکنید زنان دیگر فقط به خاطر زیبایی ظاهری ارزش انسانی بیشتری از شما دارند؟


شما چیزی بیشتر از بدنتان هستید. شما چه نبوغ، استعداد یا مهارت هایی برای مشارکت در جامعه دارید؟


نمی توانید آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند را کنترل کنید. هر زمان واقعا پذیرفتید در مورد اینکه چه کسی هستید یا چگونه باید زندگی کنید کنترلی بر افکار دیگران ندارید؛آزاد خواهید بود که زندگیتان را از درون به بیرون طراحی کنید.


هرگز نمی توانید با کسی جز خودتان رقابت کنید.
تنها کسی که قادر هستید کنترل کنید خودتان هستید.


هرچیزی که در دیگران به دنبالش هستید را در خود تقویت کنید.نیاز ندارید با پزشکی ازدواج کنید،خودتان پزشک شوید.


شما مهمترین فردی در دنیا هستید که باید زیبایی حقیقی و منحصر به فردتان را باور کنید و بشناسید.چرا شخص دیگری باید بیشتر از خودتان عاشق شما باشد و به شما احترام بگذارد.
منبع:آی بانو

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------