تست روانشناسی و میزان اضطراب 

تست خود شناسی

 

در آزمون پیش روی تعیین کنید که در همین لحظه چه احساسی دارید؟ شایان ذکر است پاسخ های پرسش ها از الف ) یک امتیاز - ب ) دو امتیاز ج ) سه امتیاز د ) چهار امتیاز ه ) پنج امتیاز برخوردارند.

 

 

 

1 ) به خود اطمینان دارم؟

 

 

 

الف) بسیار زیاد

 

ب ) زیاد

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 

 

2 ) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم ؟

 

 

 

الف) بسیار زیاد

 

ب ) زیاد

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 
 

3 ) آرامم ؟

 

 

 

الف) بسیار آرام

 

ب ) تا حدود زیادی

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 

 

4 ) عصبی ام؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

5 ) ناراحتم ؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

6 ) بدنم همواره مرطوب است؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

7 ) نفسم منظم است؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

8 ) احساس تنش در معده ام دارم.

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

حالا امتیازها را با هم جمع کنید و با معیارهای زیر مقایسه کنید.

 

* امتیاز بین 32 تا 50 :

 

اضطراب شما بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت آن، به روانشناس مراجعه کنید.

 

* امتیاز بین 24 تا 32 :

 

اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال ، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

 

 

* امتیاز کمتر از 24 :

 

افراد طبیعی را می رساند که اختلال ، اضطراب و مشکل عمده ای ندارند.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------