تازه های تست روانشناسی


شخصیت شناسی افراد از روی فرم لب ها،شخصیت شناسی از روی فرم لب ها،شخصیت شناسی فرم لب ها

شخصیت شناسی افراد از روی فرم لب ها

شخصیت شناسی از روی فرم لب ها لبان شما چیزی بیش تر از دو لب زیبای صورتی هستند. هر چند که تمام این…


تست روانشناسی و میزان اضطراب 

تست خود شناسی

 

در آزمون پیش روی تعیین کنید که در همین لحظه چه احساسی دارید؟ شایان ذکر است پاسخ های پرسش ها از الف ) یک امتیاز - ب ) دو امتیاز ج ) سه امتیاز د ) چهار امتیاز ه ) پنج امتیاز برخوردارند.

 

 

 

1 ) به خود اطمینان دارم؟

 

 

 

الف) بسیار زیاد

 

ب ) زیاد

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 

 

2 ) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم ؟

 

 

 

الف) بسیار زیاد

 

ب ) زیاد

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 
 

3 ) آرامم ؟

 

 

 

الف) بسیار آرام

 

ب ) تا حدود زیادی

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) کمی

 

ه ) هرگز

 

 

 

 

4 ) عصبی ام؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

5 ) ناراحتم ؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

6 ) بدنم همواره مرطوب است؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

7 ) نفسم منظم است؟

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

 

 

 

8 ) احساس تنش در معده ام دارم.

 

 

 

الف) هرگز

 

ب ) بسیار کم

 

ج ) تا حد متوسط

 

د ) خیلی

 

ه ) همیشه

 

حالا امتیازها را با هم جمع کنید و با معیارهای زیر مقایسه کنید.

 

* امتیاز بین 32 تا 50 :

 

اضطراب شما بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت آن، به روانشناس مراجعه کنید.

 

* امتیاز بین 24 تا 32 :

 

اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال ، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

 

 

* امتیاز کمتر از 24 :

 

افراد طبیعی را می رساند که اختلال ، اضطراب و مشکل عمده ای ندارند.راه های شناخت خود و دیگران

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------