تعریف آنیما و آنیموسآنیما , آنیما و آنیموس , یونگ آنیما و آنیموس

آنیما و آنیموس

 

عنصر زنانه یا عنصر مادینه در مَرد که آن را آنیما( Anima) می نامند معمولاً به وسیله مادر شکل می گیرد و عنصر مردانه در زن که آنرا آنیموس( animus) مینامند، معمولاً از پدر شخص تأثير می گیرد.

آنیما و آنیموس، الگوهای رفتاری ناخواسته و غريزي و غیراکتسابی مشترک در تمام انسانها را شکل می‌دهند و خویش را به روش های خاص در خودآگاه انسان متجلی می سازند.

 

این قسمت ها مکمل هایی براي نقاب هستند. براي نمونه مرد شروری را در نظر بگیرید که با وجود اذیت هایی که به افراد دیگر ميکند از ترس های درونی و کابوس های شبانه در عذاب است، و یا زن مهربانی که شب ها خواب های خونین می بیند. مردان با جنبه مذکر خویش شناخته میشوند و جنبه زنانه خویش را به زنان فرافکنی ميکنند و زنان هم با علایم زنانگی معرفی میشوند و جنبه مردانه خود را به مردان فرافکنی ميکنند . این تصاویر روانی فرافکنده شده، عامل روابط زن و مرد است و بر روابطشان عمیقاً تأثير می گذارد. در هر فرافکنی، شخص پذیرنده تصاویر فرافکنده شده، بیش از حد باارزش یا بي‌ارزش ميشود . به عنوان مثال چنانچه جنبه مثبت تصورات انیما از مرد به زنی فرافکنده شود، زن براي وی مناسب و خواستنی ميشود .

 

زنی که فرافکنی آن مرد را در خویش حمل ميکند هدف رویاهای عاشقانه و اشتیاق جنسی مرد ميشود . چنين حالتی را عاشق شدن می نامیم. بطور طبيعي زنی که چنين فرافکنی قوی انیما را حمل ميکند ، در وهله اول حس رضایت ميکند ولی بعد، زن از این که حامل بخش نامطلوب روح فرد دیگری است، زود پشیمان ميشود . برای این که مرد، در واقع ، زن را نه آن طور که واقعا است، بلکه آنگونه که خویش می خواهد می بیند و بالعکس مردی که زمانی جذاب و با اهمیت بنظر میرسید ، به آسانی میتواند شخصی سرد و خشمگین تلقی گردد .

 

فرافکنی مثبت زمانی از بین میرود که آشنایی، رابطه را در معرض ميزان درست و صحیحی از واقعیت قرار ميدهد ، و فرافکنی منفی درست در همین لحظه آماده است تا جای آنرا بگیرد. حال روشن هست که، آن جا که رابطه بر اساس فرافکنی شکل می گیرد، عامل عشق انساني حضور ندارد و ما تنها بدین دلیل جذب آنها می شویم که بازتاب تصاویر درونی ذهن ما هستند. به عبارتي این عشق بخود است نه به دیگری. وضعیت عاشقی علی رغم زيبايي ظاهری رویای عشقی که در دل داریم، در واقع میتواند تصوراتی کاملاً خودپسندانه باشد.

 

آنیما , آنیما و آنیموس , یونگ آنیما و آنیموس

درمان آنیما و آنیموس

 

آنیموس های منفی براي یک زن، کشنده و پرخطر هست و هر زن موظف است آنرا شناسایی و شفاف سازی کند. برای این که براي زن نقطه رشد و تفرد، همین نقطه و همین جاست. تا زماني که آنیموس منفی، روشن و شفاف نشود، صدای وی در اندرون زن مانند صدای خداست، و وی طوری به آن صدا جواب ميگويد که گوئی صدای خدا بوده است”. آنیموس” از “خود” نشات گرفته و بسوی ایگوی زنانه جاری ميشود . بعد در زمان زندگی زن، توده ای از عقده ها که نتيجه اش بدبختی و یا دشواری در مرحله های جسمی، عاطفی، ذهني و رابطه با سایرین هست به ظهور میرسد .

 

در تحلیل این عقده ها، که خویش را به صورت رویا ها و عکس های ناشی از فعالیت های ناخواسته نشان می‌دهند ، میتوان سرنخ ها را یافت. این تصاویر امکان دارد به شکل رویاهای ترسناک و تصاویر مردانه تهدید کننده، زن را تعقیب کند و یک حالت ترس و وحشت ناشی از یک “ناشناخته” را براي وی به وجود آورند. درصورتی که زن شهامت رویاروئی با ترس خویش را داشته باشد و این تصاویر را بدون فرافکنی به بیرون و به شکل بخشی از غریزه به شناسائی در بیاورد، به راهی براي عبور از عقده ها دست خواهد یافت.

 

آنیموس یا عنصر مردانه در زن، به ندرت به صورت تخیلات جنسی نمود پیدا ميکند و اغلب به صورت اعتقاد نهفته و« مقدس» ظاهر ميشود . افکار ناخودآگاه عنصر مردانه گاهی چنان حالت انفعالی بخود می گیرد که امکان دارد به فلج شدن احساسات یا حس نا امنی شدید و حس پوچی منجر شود. آنیموس در وجود زن، مانند عنصر زنانه چهار مرحله کشف و ترقی دارد:

 

عنصر مردانه یا عنصر نَرینه در زن که آنرا آنیموس( Anim us) می نامند از پدر شخص تأثیر می گیرد عنصر مردانه به ندرت به صورت تخیلات جنسی نمود پیدا ميکند و اکثر بصورت ایمان پنهان« مقدس» ظاهر ميشود .

 

افکار ناخودآگاه عنصر مردانه گاهی چنان حالت انفعالی بخود می گیرد که امکان دارد به فلج شدن احساسات یا حس نا امنی شدید و حس پوچی منجر شود.

 

عنصر نرینه در وجود زن، مانند عنصر زنانه چهار مرحله اکتشاف و ترقی دارد:

 

اقتدار فیزیکی:عنصر مردانه در وجود زن، اول بصورت نیروی جسمانی ظاهر ميشود . به عنوان مثال در قالب یک ورزش‌کار.

 

رابطه عاشقانه یا عمل:در مرحله دوم دارای روحی پدیدآورنده و با توانایی برنامه ريزي ميشود . یا مرد رمانتیک.

 

استاد یا کشیش:در این مرحله در قالب« گفتار» ظاهر می شود؛ مانند استاد یا کشیش.

 

فکر:در والاترین مرحله با مجسم سازی فکر نمودار ميشود و نقش واسطه تجربه دینی را اجرا نموده و به زندگی مفهومی جدید می بخشد. عنصر مردانه به زن اقتدار روحی ميدهد ، نوعی اطمینان نادیدنی درونی براي جبران ظرافت ظاهرش. عنصر مردانه در توسعه یافته ترین شکل خویش زن را به تحولات روحی زمان خویش پیوند داده چه بسا باعث ميشود که بیش از مردان، انگاره های خلاق را پذیرنده باشد و همین یکی از دلایلی بوده که در زمان های پیشی در بسياري از کشورها وظیفه پیش گویی آينده و عزم خداوند به عهده زنان بوده هست.

 

عنصر مردانه به زن اقتدار روحی ميدهد ، نوعی اطمینان نادیدنی درونی براي تلافی کردن نازکی ظاهرش. عنصر مردانه در توسعه یافته ترین شکل خویش زن را به تحولات روحی زمان خویش پیوند داده چه بسا باعث ميشود که بیش از مردان، انگاره های ایده‎‌پرداز ر

 

تحلیل نهایی و درمان آنیما و آنیموس

در پایان خوب است بدانیم، برقراری روابط جنسی که یک مرد با یک زن در نقش آنیمای بد خویش مقرر ميکند ( یا برعکس)، صرفا خالی کردن غضب و بداخلاقی و تنفرش بر روی آن زن هست. درصورتی که مرد بخواهد از شر این جنبه منفور زنانه خویش ازاد شود، باید بتواند با این جنبه منفی زنانه خویش صلح کند و وی را ببخشد و قبل و خاطره های بد را فراموش کند.

 

اما درصورتی که مشکل حاد باشد باید سریعا به روان شناس مراجعه شود. ولی فرد باید این قابلیت را به دست آورد تا بجاي نگاهی از روی خالی کردن غضب، نگاهی از روی محبّت و بشردوستی به درون خویش داشته باشد.

 

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------