وقتي باور داري که مي‌تواني، حتما مي‌تواني! 

 

وقتی باور داری که می توانی حتما می توانی

 

 

- هر باور، چيزي را حقيقي انگاشتن است.

 

- اگر تو باوري داشته باشي، دست از جست و جو برمي‌داري؛ اگر باوري داشته باشي گمان مي‌کني که از قبل مي‌داني.

 

- انسان براي برخورداري از شادي بايد خودش را باور کند.

 

- شما نمي‌توانيد با تنفر داشتن از ديگري خودتان را به خدا نزديکتر کنيد، چه باور داشته باشيد که اين خشمي به جاست يا نه. رابطه ميان روح( انسان) و خدا بر اساس عشق است و جايي که عشقي پاک است، هيچ جايي براي هيچ نوع خشمي وجود ندارد.

 

- خوش بين باشيد اما خوش‌بين دير باور.

 

- وقتي باور داري که مي‌تواني، حتما مي‌تواني!

 

- باور خود را در عملکردتان پياده کنيد.

 

- هر آنچه که بايد، انجام بده و به تحقق آرزوهايت ايمان داشته باش؛ هر آنچه که باشند.

 

- کساني که به توانايي‌هاي خود باور دارند، به کارهاي دشوار به ديده‌ي چالش‌هايي مي‌نگرند که بايد بر آنها پيروز شوند نه به شکل تهديدهايي که بايد از آنها دوري گزينند.

 

- به آرزوهاي خود ايمان بياوريد و به گونه‌اي به آنها بينديشيد که گويي به زودي رخ مي‌دهند.

 

- ما در بين کساني که با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، اما زماني بزرگ مي‌شويم که در بين کساني باشيم که با ما هم عقيده نباشند.

 

- ايمان و باور ما در ابتداي هر مسئوليت دشواري تنها عاملي است که موفقيت نهايي مان را تضمين مي‌کند.

 

- جهان فقط چيزهايي را به ما مي‌دهد که باور داريم مي‌توانيم داشته باشيم.

 

- مادامي که خود را باور داريد، مي‌دانيد چگونه زندگي کنيد.

 

- به کسي که حقيقت را جستجو مي‌کند باور داشته باش و به کسي که مدعي دستيابي به حقيقت است، شک کن.

منبع:jomelatetalaii.parsiblog.com

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------