تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

ریگ

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن ريگ به خواب بر چهار وجه است.

اول: مشغولي در دين و دنيا. خاصه چون ريگ بسيار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لكن بارنج و عذاب.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ريگ در خواب، دليل بر منفعت و مال كند. اگر بيند در ميان ريگ همي شد، دليل است از بهر معيشت به شغلي مشغول شود به قدر آن ريگ. اگر بيند ريگ ميخورد يا جمع مي كرد، دليل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بيندبه كسي ريگ مي داد، دليل كه از او بدان كس به قدر ريگ خير و منفعت رسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ريگ مال و نعمت است به مقداري که مي بينيد و نوشته اند دانه هاي سکه است و پول. اگر ديديد مقداري ريگ داريد به پول مي رسيد و اگر خود را در ميان ريگستان ديديد به پول زياد دسترسي مي يابيد. اگر ديديد از زمين ريگ ها را جمع مي کنيد به مقداري که برمي داريد پول به زحمت حاصل مي کنيد. اگر ديديد ريگ مي خوريد مال خود را مصرف بي قاعده مي کنيد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------