تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

شیطان

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر ابليس را در خواب ببيند ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ، تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد

اگر ببيند با ابليس در گير شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمايل دارد

اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند

اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ، تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد

اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت

اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد

اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر ببيند مطيع ابليس شد ، به هواي نفس گرفتار مي آيد

اگر ببيند ابليس چيزي به او بخشيد ، اگر چيز خوبي ببخشد مال حرام بدست مي آورد و اگر چيز بدي ببخشد در دين و اعتقادش خلل وارد مي شود

اگر ابليس را شادمان ببيند ، تعبير آن باشد که مردم در راه تباهي سير مي کنند

اگر ببيند با شمشير يا اسلحه به ابليس حمله کرد و او بگريخت ، به مقامي والا مي رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد

اگر ببيند موفق به کشتن ابليس شد ، بر هواي نفس غلبه مي کند و درستکاري در پيش مي گيرد

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------