تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب خرستعبیر خواب خرس,خرس,تعبیر خواب کشتن خرس

تعبیر خواب خرس به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب خرس

 
تعبير خواب خرس به روايت کارل گوستاو یونگ

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.

 

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست. شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

 

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است.

 

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.

تعبير خواب خرس به روايت محمدبن سیرین

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.

اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

تعبير خواب خرس به روايت ابراهیم کرمانی

خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.

گر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

تعبير خواب خرس به روايت لوک اویتنهاو

دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها

شکار خرس: ماجراجویی نکنید

مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

تعبير خواب خرس به روايت آنلی بیتون

دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.

دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

تعبير خواب خرس به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.

تعبير خواب خرس به روايت لیلا برایت
اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ى خود شكست مى‌خوريد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------