تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب آهنگرتعبیر خواب آهنگر,آهنگر,تعبیر دیدن آهنگری کردن در خواب

 

 تعبیر خواب آهنگر

 

تعبير خواب آهنگر به روايت محمد بن سیرین

دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند كه اهن یا مس همی گداخت، دلیل كند كه این كس مردمان غیبت كند و زشتی گوید.
تعبير خواب آهنگر به روايت جابر مغربی
 اگر كسی به خواب بیند كه آهنگری می كرد و نه اهل آن كار بد، دلیل كه او را با كسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است كه بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.
تعبير خواب آهنگر به روايت یوسف نبی
 دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.
 تعبير خواب آهنگر به روايت آنلی بیتون
 دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است كه به زودی مسئولیت هایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد .

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------