تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب فاختهتعبیر خواب فاخته,فاخته,تعبیر خواب دیدن فاخته

تعبیر خواب فاخته به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب فاخته

 
تعبير خواب فاخته به روايت آنلی بیتون

1ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی .

2ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است که برای یکی از اعضای خانوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد .   

تعبير خواب فاخته به روايت محمدبن سیرین
دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد. اگر بیند که فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. 
تعبير خواب فاخته به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود.
تعبير خواب فاخته به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: خادم.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------