تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب چکتعبیر خواب چک,چک,تعبیر دیدن چک در خواب

تعبیر خواب چک به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب چک

 

تعبير خواب چک به روايت محمد بن سیرین

اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد.
اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.
تعبير خواب چک به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانه آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .
۲ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهده کارهای خود بدرستی برمی آیید .
۳ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانه آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید .
تعبير خواب چک به روايت جابرمغربی
 اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد.
اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------