تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب لعلتعبیر خواب لعل,لعل,تعبیر خواب داشتن لعل

تعبیر خواب لعل به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب لعل

 
تعبير خواب لعل به روايت محمدبن سیرین
دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد. 
تعبير خواب لعل به روايت جابرمغربی
اگر بیند لعل بسیار داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد. اگر بیند آشنائی پاره لعل به وی داد، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد.
تعبير خواب لعل به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن لعل درخواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: نعمت. چهارم: دختر.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------