تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب روزنامهتعبیر خواب روزنامه,روزنامه,تعبیر خواب خواندن روزنامه

تعبیر خواب روزنامه به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب روزنامه

 
تعبير خواب روزنامه به روايت لوک اویتنهاو
روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند
تعبير خواب روزنامه به روايت آنلی بیتون

1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .

2-اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید .

تعبير خواب روزنامه به روايت سرزمین رویاها

روزنامه می خوانید : یک مرگ نزدیک است .

دیگران روزنامه می خوانند : این اشخاص دروغگو هستند .

روزنامه ای که هر روز منتشر می شود : پرگوئیهای بی دردسر

روزنامه هفتگی : وضعیت کاری شما بهتر می شود

روزنامه می خرید : به دام یک عشق بزرگ گرفتار خواهید شد .

روزنامه می فروشید : دوستان شما را فریب خواهند داد.

روزنامه را پاره می کنید : ناکامی شما را تهدید میکند.

روزنامه بدور می ریزید : به شما بی احترامی خواهد شد .

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------