تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب نیزهتعبیر خواب نیزه,نیزه,تعبیر خواب دیدن نیزه

تعبیر خواب نیزه به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب نیزه

 
تعبير خواب نیزه به روايت امام صادق(ع)
دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت. 
تعبير خواب نیزه به روايت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می کنید ، نشانهآن است که در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می کنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می کنید . اگر خواب ببینید نوک نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است که دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم کنند . اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است که منافعتان در خطر است . دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناک و کسب تجارب زیانبار است . اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می کند ، علامت آن است که با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید دیدن نیزه شکسته در خواب ، نشانه آن است که به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد . اگر در خواب عده‏اى را نیزه به دست ببینید، به این معنا است که باید مراقب خود باشید تا دچار خسارت و زیان نشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با نیزه‏اى از خود دفاع مى‏کنید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب نیزه‏اى شکسته ببینید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. 
تعبير خواب نیزه به روايت محمد ابن سیرین
اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری. اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد. اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل که کارش شوریده شود. اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید. اگر زن ندارد خبری بدو رسد. اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگی یابد. اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل که از آن کس بدو چیزی رسد. اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خاصه به وقت کارزار. دلیل که از دشمن بدو مضرت رسد. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------