تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب چکاوکتعبیر خواب چکاوک,چکاوک,تعبیر دیدن چکاوک در خواب

تعبیر خواب چکاوک به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب چکاوک

 

تعبير خواب چکاوک به روايت محمد بن سیرین

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب، فرزند یا غلام بود.
اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید.
اگر ماده بود، غلام را دختری آید.
تعبير خواب چکاوک به روايت ابراهیم کرمانی
چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و چرب زبان.
اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.
 تعبير خواب چکاوک به روايت آنلی بیتون
 ۱ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .
۲ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانه خود را تغییر می دهید .
۳ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند و آواز می خوانند ، دلالت بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .
۴ـ دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب ، نشانه اندوه و مرگ است .
۵ـ کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید .
۶ـ اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد .
۷ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، علامت آن است که به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .
۸ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانه برداشت محصولاتی فراوان است .

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------