تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب انداختنتعبیر خواب,تعبیر خواب انداختن سنگ,تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب انداختن به روایت بزرگان

تعبیر خواب

 

تعبير خواب انداختن به روايت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت، دلیل که بر خصم چیره شود.
اگر بیند که کسی او را بینداخت، دلیل که خصم بر وی چیره گردد.
اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید و بعضی از معبران گفته اند که، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند.
اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید.
معبران گویند: اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت، اگر آن کس معروف بود، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد.
اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد.
اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند.

تعبير خواب انداختن به روايت اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند.
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند.
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود.
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------