سرودهای دهه فجرمتن سرود انقلابی, سرودهای دهه فجر

سرودهای دهه فجر

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

هر زمان می رسد از تو این ندا
ای اسیران و مستضعفان به پا

 

زیر بار ستم زندگی بس است
نزد طاغوتیان، بندگی بس است

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

چون نجات انسان شعار توست
مرگ در راه حق افتخار توست

 

این توئی، این توئی پاسدار حق
خصم اهریمنان، دوستدار حق

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)
***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

چون تو عزم صف دشمنان کنی
ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی

 

نازم آن عزم دشمن شکار تو
خشم تو قهر تو اقتدار تو

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)
***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

لرزد از نام تو پایه ستم
پشت اهریمنان گشته از تو خم

 

مرز توحید را همچو سنگری
حافظ ملت و دین و دفتری

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)
***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

ما همه یار تو یاور توئیم
دوستدار تو، همسنگر توئیم

 

ای حماسه تو ورد زبان ما
این توئی مظهر آرمان ما

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)
***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

ره نیابد چو سستی به عزم تو
میهراسد ستمگر ز عزم تو

 

این توئی، این توئی مایه امید
از قیام تو شد روی ما سپید

 

بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

***
خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)
***

 

ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف

 

ای پی افکنده شورای انقلاب
از تو شد کاخ خودکامگان خراب

 

این زمان پی فکن در پناه دین
طرح جمهوری محکم و متین

 

 بیشتر بخوانید: مهم ترین اتفاقات 21 و 22 بهمن سال 57

 

متن سرود انقلابی, سرودهای دهه فجر

متن سرود دهه فجر

 

بهاران خجسته باد
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشــت زد نغمـهٔ امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راه

بهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راه
*

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشـم که پیکار می*کنند
به آنان که با قلم تباهـی دهـر را
به چشـم جهـانیـان پدیدار می*کنـند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد
*
و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل
به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست
نگون و گسسته باد، نـگون و گسسته باد
*
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشـم که پیکار میکنند
به آنان که با قلم تباهـی دهـر را
به چشـم جهـانیـان پدیدار میکنـند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

 

متن سرود انقلابی, سرودهای دهه فجر

سرودهای دهه فجر

 

بوی گل سوسن و یاسمن آید
    بوی گل سوسن ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید
    جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید


    دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
    بگذر د این روزگار سختر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید


    هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر به یر آید
    چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید


    دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
    بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

 

 بیشتر بخوانید: روزنامه دیواری دهه فجر

 

متن سرود انقلابی, سرودهای دهه فجر

متن سرود دهه فجر

 

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ...
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ...
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش


گفت هان ای زن و مرد جامهء رزم بپوش
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ
سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ


الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ...
همه جا کفر و دروغ
همه جا ظلم و ستم


چهره مردم شهر همگی آیه غم
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
قصرها قصر بلا ,حاکمش تشنه خون


مردم شهر فقیر همه در بند زمون
حقشان قسمت گرگ
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ...

منبع:forum.mihanu.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------