لباس دخترانه,لباس پسرانه,خرید لباس بچگانهX

اسم دختر ایرانیاسم دختر ایرانی,نام دختر ایرانی,معنی اسم دختر ایرانی

اسم دختر ایرانی

 

  اسم معنی
  1 اَرنیکا  آریایی نیکو کردار، آریایی نیکو رفتار
  2 ارغوان نام گلی است
  3  ارمغان  پیشکشی، هدیه
  4  افروز  افروختن، افروزنده
  5  ایران دخت  دختر ایران، دختر ایرانی، دختر آریایی
  6  ایرانه  منسوب به ایران، مربوط به ایران
  7  آتوسا  نام دختر کورش، زن داریوش
  8  آدنا  نام روستایی در نزدیکی چالوس
  9  آذربانو  بانوی آتش‌گون
 10  آذرچهر  همانند روشنایی
 11  آراسته  با نظم و ترتیب
 12  آرام  قرار، سکون
 13  آرامش   آرمیدن
 14  آرامینتا   همنشین و همتای آرامش بخش
 15  آرشیدا   آریائی درخشان
 16  آرمیتا  آرمان، عشق پاک
 17  آریاناز  مایه ی افتخار نژاد آریایی
 18  آرینا  منسوب به آرین
 19   آزاده  آزاد، اصیل
 20  آژند نام گلی است
 21  آسانا دختر زیبا
 22  آفرین  تحسین، ستایش، مدح، شکر، سپاس، تهنیت، تبریک
 23  آلین  سرخ گون، قرمز رنگ
 24  آلینا   زیبا و سرخ روی
 25  آمیتیس  نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
 26  آناهیتا  بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
 27  آندیا  نام همسر بابلی اردشیر درازدست شهریار هخامنشی است
 28  آنوشا  مذهب و کیش
 29  آوا  آواز، آهنگ
 30  آوین  به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک
 31  آهو  غزال، غزاله
 32  آیتک   ماه تنها، ماه بی همتا
 33  آیتن  به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه
 34  آیسا  مثل ماه، شبیه به ماه
 35  آیسان  مثل ماه، همانند ماه، مهسا
 36  آیسانا   همچون ماه، به مانند ماه، ماه وش
 37  بِه آفرین  خوب آفریده،خوش سیما، خوش منظر
 38  بِهسا   نیک چون خوبان و نیکان
 39  باران  
 40  برفین   برفی، از جنس برف
 41  بوستان  بُستان، باغ و گلزار
 42  به نگار  خوب چهره، نیکو صورت
 43  بهار  فصل اول سال
 44  بهاره  مربوط به بهار
 45  بهدخت  دختر نیک و خوب
 46  بهرخ خوشگل و نیک منظر
 47  بهناز  خوش ناز و ادا
 48  بیتا   بیمانند، بیهمتا، یکتا
 49  پُرسا  پرسنده، جستجوگر، پرسشگر
 50 پارمیدا نام دختر بردیا
 51 پارمیس نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
 52 پاکدل پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
 53 پانته آ زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت
 54 پانیا محافظ و نگهدارنده
 55 پانیذ پانید. شکر
 56 پرستش پرستیدن
 57 پرنوش شیرین، زیبا، دوست داشتنی
 58 پرنیان  پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار
 59 پروین دخت  دختری که صاحب چهره‌ای مانند پروین است،زیبارو
 60 پری چهر فرشته رو، زیبا مثل پری
 61 پری رخ پری چهر
 62 پری زاد  زیبارو
 63 پری شاد زیبا روی شاد و خرم
 64 پری گل  گل رویی چون پری و فرشته
 65 پری ماه زیباروی ماه مانند
 66 پری ناز  آن که چون پری ناز و کرشمه دارد
 67 پریا همانند پری
 68 پریدخت دختر پری چهره
 69 پریسا  زیبا مانند پری
 70 پریسان  چون پری، زیبا روی
 71 پریماه زیبا چون ماه و پری
 72 پگاه صبح زود، سحر
 73 پوپک  پرنده‌ای است، هدهد
 74 پونه  گیاهی علفی
 75 پیراسته با نظم، با آرایش
 76 پیوند  پیوستن
 77 تابان دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
 78 تابنده درخشان
 79 تارا ستاره، کوکب، مردمک چشم
 80 ترانه تر و تازه، لطیف، قطعه آوازی
 81 ترنگ  آواز تارهای ساز، صدای زه کمان هنگام تیرانداختن، قرقاول، خوش و زیبا
 82 ترنم آواز خوش
 83 توتیا  از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی میکند
 84 توران دخت دختر تورانی
 85 تهمینه نیرومند قوی، همسر رستم، دختر شاه سمنگان و مادر سهراب
 86 تینا گل سرخ
 87 جانا ای جان، ای عزیز
 88 جانانه دوست داشتنی
 90 جهان دخت دختر شهره در عالم
 91 چکامه شعر به ویژه قصیده
 92 چکاوک نام پرنده‌ای خوش آواز، آهنگی از موسیقی ایرانی
 93 دالیا  نوعی از گلِ کوکب
 94 دانیا  گشنیز
 95 دایانا زر سرخ و طلا
 96 درخشان دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده
 97 درنا نام پرنده‌ای است
 98 دریا توده‌ی بسیار بزرگی از آب، در تصوف ذات حق
 99 دل آرا مایه نشاط و خرمی
 100 دلارام آرامش دهنده دل
 101 دنیا گیتی، جهان
 102 دیبا نوعی پارچه ابریشمی
 103 رامینا دخترِ طربناک
 104 رایا فکر و اندیشه
 105 رخساره رخ، چهره، صورت
 106 رخشنده درخشنده، دارای عظمت و شکوه
 107 رستا  رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
 108 روبیتا  زیباروی
 109 روسانا مانند روی و چهره
 110 روشا دارای چهرهی شاد، شاداب
 111 رومینا  زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
 112 رونیا  آن که چهره‌اش مثل نیاکان است
 113 رونیکا روی زیبا، زیباروی
 114 روهینا  آهن و فولاد جوهردار
 115 زرین  از جنس زر، به رنگ زر، طلایی؛  زیبا و آراسته
 116 زیبا  ویژگی آنکه دیدنش لذت بخش و چشم‌ نواز است، جمیل
 117 ژاله شبنم، تگرگ، قطرهی باران، باران
 118 سارگل گل زرد
 119 سارینا خالص، پاک
 120 سامینا مانند مینا؛  نام گلی
 121 سانا آسان
 122 سانیا سایه روشنِ جنگل
 123 سایه توجه، عنایت، پناه، حمایت
 124 سپیده  روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب
 125 سپینود دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
 126 ستوده ستایش شده
 127 سحرگل  گل سپیده دم، زیبا و با طراوت
 128 سروگل زیبا و با طراوت و شاداب
 129 سروناز سرو نورسته
130  سروین  روسری و چارقد
 131 سنبل  گلِ خوشه‌ای بلند
 132 سوگند قسم، استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن
 133 سوما  ماه، نور ماه
 134 سیما چهره، صورت
 135 شاداب با طراوت، تازه، شاد، شادان، مسرور
 136 شادی شاد بودن، خوشحالی، سرور
 137 شمین  خوشبو
 138 شیدا عاشق، دلداده
 139 شیرین مطبوع، دلنشین و دلپذیر
 140 فرشته موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان
 141 فریبا بسیار زیبا، دل پسند و خوشایند
 142 گلسا  چون گل، مانند گل
 143 لیان درخشان، تابان
 144 مارینا  دارنده ی هر چیز ارزشمند
 145 مانیا خانه، سرای
 146 ماه پری پریِ مانند ماه
 147 ماه تابان  آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است
 148 ماه دخت  دختر ماه، دختری که مانند ماه است
 149 ماه سیما ماه چهر
 150 ماه نوش ماه جاویدان و همیشگی
 151 ماهرخ ماه چهر
 152 ماهک  خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی
 153 ماهین منسوب به ماه
 154 مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت، مژدگانی
 155 مستانه سرخوش و شاد، همراه با سرخوشی و شادی
 156 مهتاب نور و روشنایی ماه؛ مهتابی
 157 مهرآفرین آفریننده ی مهر و محبت و دوستی
 158 مهربان با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده
 159 مهرنوش زیبایی جاوید و همیشگی
 160 مهرو زیبا رو
 161 مهسا مثل ماه، مانند ماه
 162 مهشید پرتو ماه، ماهتاب
 163 مهگل گلِ ماه
 164 مهناز ماه ناز
 165 مینو بهشت، فردوس
 166 نگاه عمل نگریستن، دید، نظر
 167 نوشا  نیوشا، شنوا، شنونده
 168 نیکی خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان
 169 نیوشا شنونده
 170 ویدا  پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار
 171 وینا بینا
 172 هما فرخنده
 173 همتا آنچه یا آنکه در صفتی با دیگری وجه اشتراک داشته
 174 همدم همنشین، مونس
 175 هنگامه شورش، فتنه، آشوب
 176 هونیا  دارای نیای خوب، نیکوتبار، نیک نژاد
 177 یاسمین یاسمن
 178 یکتا  یگانه، بینظیر، تنها
 179 یگانه صمیمی، همدل، یک رنگ
 180 یلدا  آخرین شب پاییز

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------