انرژی و ارتعاش اسم خود را کشف کنید!ارتعاش اسم, انرژی و ارتعاش اسم, کشف ارتعاش اسم

انرژی و ارتعاش اسم خود را کشف کنید

 

عددشناسی: ارتعاش و انرژی نام خود را کشف کنید

شما می توانید از طریق اعداد نام خود، بینشی نسبت به وجود خود به دست آورید. در ادامه شما را با انرژی و ارتعاش اسم خود آشنا می کنیم.

شماره شناسی نام خود را درک کنید

اعداد شناسی علمی است که بر اساس اعداد و تأثیر قدرتمند آنها بر زندگی ما بنا شده است. به عنوان یک ابزار، عدد شناسی برای بررسی وجود ما و نشان دادن بالاترین پتانسیل ما در سطوح فیزیکی، عاطفی، ذهنی و معنوی استفاده می شود.

 

از طریق مطالعه نام و همچنین تاریخ تولد، می توان شخصیت خود را تجزیه و تحلیل کرد و پتانسیل هایی که در درون شما وجود دارد، انگیزه های شما و نحوه تعامل با افراد دیگر را شناسایی کرد.

 

عدد شناسی سرنوشت بالقوه و استعدادهای طبیعی ما را آشکار می کند و به ما کمک می کند تا درک بهتری از خود و دیگران داشته باشیم. این به ما مسیری را که باید در زندگی خود برای تحقق این پتانسیل طی کنیم را نشان می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا هر یک از ما ویژگی ها و ویژگی های متفاوتی داریم.

 

اعداد شناسی ما را از درون خود آگاه می کند، که واقعاً چه کسی هستیم و چه چیزی ما را وادار می کند. این بینش، خرد و توانایی درک خود و دیگران را به ارمغان می آورد.

 

با مطالعه شخصیت خود از طریق اعداد شناسی، این امکان وجود دارد که خودتان را بهتر بشناسید، یاد بگیرید که خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید و در صورت لزوم رفتار خود را اصلاح کنید. از شما خواسته نمی شود که خود را تغییر دهید، بلکه باید از تمام جنبه های شخصیت خود آگاه باشید و یاد بگیرید که با آنها زندگی کنید.

 

آنچه نام شما در مورد شما آشکار می کند

خواندن اعداد بر اساس نام شما، شما را توصیف می کند - مرکز قلب شما، شخصیت شما و ارزش هایی که وجود شما دارد.

 

نام شما یک نماد شخصی است که از شما جدا نیست. نام کوچک شما بر زندگی شخصی شما تأثیر می گذارد و قوی ترین تأثیر را بر شخصیت شما دارد.

 

در نظریه معنوی، همه ما قبل از تجسم در این زندگی، نام خود را انتخاب می کنیم. ما نام های خاص خود را به دلایل مختلفی انتخاب می کنیم که برخی از آنها به تجربیات و درس های کارمایی ما مربوط می شود.

 

از نظر اعدادی، حروف نام شما با اعداد مطابقت دارند، و این اعداد هر کدام انرژی ها، ارتعاشات و ویژگی های خاص خود را دارند که در انرژی کامل یا تأثیر نام شما به اوج می رسد.

 

هنگامی که نام خود را کوتاه می کنید یا از شکل اختصاری استفاده می کنید، انرژی نام شما تغییر می کند. اگر نام خود را تغییر دهید، دروس جدیدی را فرا می خوانید که با ارتعاش جدید مطابقت دارد.

 

نام ما اساس زندگی ماست.

 

A معادل عددی عدد 1 است و نمادی از ویژگی اطمینان است. این یکی از قدرتمندترین حروف الفبا است و نام هایی که با این حرف شروع می شوند، "حرکت دهنده و تکان دهنده" جهان هستند. آنها دوست دارند یا نمایش را از قبل اجرا کنند یا رشته ها را از بالا بکشند. آنها کنترل را دوست دارند و به طور کلی از خودشان مطمئن هستند.

 

اگر آنها نباشند، آنگاه آنها را طوری تشخیص می دهند که انگار هستند. آنها "بازیگران" فوق العاده ای در زندگی هستند و می توانند شخصیتی را که آرزو دارند برای شما ببینند، قرار دهند. وقتی یک اولین مصوت یک نام است، فرد متمایل به جسور و شجاع است.

 

نام هایی که با این حرف شروع می شوند، پیشگامان، حاملان مشعل، محققان، معلمان و افرادی هستند که راه را به دیگران نشان می دهند. آنها رهبران، محرک ها و رویاپردازان ایده آلیست هستند که از قدرت ذاتی خود آگاه هستند. از جنبه منفی، فردی با اسم هم آغاز الف می تواند از تلاش های دیگران انتقاد کند.

 

B معادل عددی 2 است و نشان دهنده احساسات است. فردی که شروع اسم آن حرف B است، دوستانه است و عموماً اهل خانه است. از جنبه منفی، اسم های هم آغاز B این است که می تواند خود را جذب کند و گاهی اوقات کمی حریص باشد.

 

C معادل عددی عدد 3 است و نشان دهنده "انرژی خلاق" است. افرادی که این حرف اول را دارند بسیار با استعداد هستند، با دیگران به خوبی کنار می آیند و کاملا اجتماعی هستند. از نظر منفی، افراد C می توانند بی رحم و ظالم باشند و گاهی اوقات همدلی ندارند.

 

D معادل عددی 4 است و نشان دهنده تعادل است. D انرژی بسیار قدرتمندی دارد و با تجارت مرتبط است. وقتی اولین حرف در یک نام باشد، فرد مستعد کار بیش از حد است، اما اغلب در زندگی خود موفق می شود. از جنبه منفی، یک شخص D می تواند سرسخت باشد، که اغلب به ضرر خودش است.

 

E دومین مصوت الفبا است و معادل عددی آن 5 است. فردی که نامی با آغاز این حرف را دارد عموماً دارای روحی خونگرم، دوست داشتنی و دلسوز است. به طور منفی، شخصی با اولین حرف اول می تواند غیرقابل اعتماد و گاهی اوقات کمی پوسته پوسته باشد.

 

F معادل عددی 6 است و نشان دهنده عشق است. فردی که این حرف اول را دارد شخصیتی خونگرم، دلسوز و راحت است. هنگامی که F اولین صامت در یک نام است، ارتعاش یک پرورش دهنده را به همراه دارد. به طور منفی، افراد F می توانند از خود ترحم کنند.

 

G معادل عددی عدد 7 است و نشان دهنده عرفان، تجربیات معنوی و مذهبی است. فرد با اسمی با آغاز حرف G تخیلی، خلاق و مفید است. وقتی اولین صامت در یک نام باشد، حامل تمایل به تنها بودن دارد. به طور منفی، افراد G به خوبی به صحبت های دیگران گوش نمی دهند و به توصیه ها توجه نمی کنند.

 

انرژی و کشف ارتعاش اسم خود, آشنایی با انرژی اسم, ارتعاش اسم چیست

آشنایی با انرژی و ارتعاش اسم

 

H معادل عددی 8 است و نشان دهنده خلاقیت و قدرت است. افراد با اسمی با هم آغاز حرف H از زیرکی و استعداد تجاری بالایی برخوردارند. آنها توانایی ایجاد ثروت برای خود را دارند، اگرچه این باید با فروتنی و درستکاری تعدیل شود. منفی، فردی با این حرف اول می تواند خود شیفته و حریص باشد.

 

I مصوت سوم حروف الفبا و معادل عدد 9 است. این نشان دهنده نظم و قانون است و افرادی که اسمی با آغاز این حرف اول را دارند حساس، دلسوز و انسان دوست هستند. از جنبه منفی، آنها می توانند بد اخلاق باشند.

 

J معادل عددی 1 است و نشان دهنده آرزوهای ماست. هنگامی که J اولین حرف در یک نام باشد، حامل تمایلی تسلیم ناپذیر برای تسلیم نشدن دارد و بنابراین در نهایت موفق خواهد شد. به عنوان یکی از قدرتمندترین حروف الفبا، مردم J «حرکت دهنده و تکان دهنده» جهان هستند. آنها دوست دارند یا نمایش را از قبل اجرا کنند یا رشته ها را از بالا بکشند.

 

کسانی که نام آن ها با این حرف آغاز می شود، کنترل را دوست دارند و به طور کلی از خودشان مطمئن هستند. اگر آنها نباشند، آنگاه آنها را طوری تشخیص می دهند که انگار هستند. آنها "بازیگران" فوق العاده ای در زندگی هستند و می توانند شخصیتی را که دوست دارند برای شما ببینند، قرار دهند.

 

آنها پیشگامان، مشعل داران، محققین، معلمان و افرادی هستند که راه را به دیگران نشان می دهند. آنها رهبران، محرک ها و رویاپردازان ایده آلیست هستند که از قدرت ذاتی خود آگاه هستند. حرف J راستگو، خیرخواه، هوشمند، جسور و شجاع است.

 

K معادل عددی 2 است و نشان دهنده فردی است که به سمت افراط می رود. افراد با اسم هم آغاز K باید در تمام کارهایی که انجام می دهند به دنبال تعادل و هماهنگی باشند. افرادی که این حرف اول را دارند، دارای اراده قوی و تأثیرگذار هستند. به طور منفی، افراد با اسم های هم آغاز K می توانند از زندگی ناراضی باشند و اغلب نارضایتی خود را به دیگران منتقل کنند.

 

L معادل عددی 3 است و نشان دهنده خلاقیت، ارتباط و عمل است. فردی که این حرف اول را دارد خیرخواه، خوش برخورد و صمیمی است. به طور منفی، آنها می توانند تا حدودی در معرض حادثه باشند.

 

M معادل عددی عدد 4 است و بیانگر معنویت، ثبات و پایه های محکم است. افراد دارای نام هایی با هم آغاز M از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل به احتمال زیاد به موفقیت می رسد. از جنبه منفی، افرادی که این حرف اول را دارند می توانند معتاد به کار باشند.

 

N معادل عددی عدد 5 است و نشان دهنده تخیل است. افراد با این حرف اول شهودی و ارتباطی هستند. از سوی دیگر، با این حال، آنها می توانند مستعد حسادت باشند.

 

O برابر با عدد 6 است. نام هایی با هم آغاز O نشان دهنده صبر، شایستگی و مطالعه است. این نام ها یکی از قوی ترین حروف الفبا است و نام هایی که با این حرف شروع می شوند «حرکت دهنده و تکان دهنده» جهان هستند.

 

آنها دوست دارند یا نمایش را از قبل اجرا کنند یا رشته ها را از بالا بکشند. آنها کنترل را دوست دارند و به طور کلی از خودشان مطمئن هستند. اگر آنها نباشند، آنگاه آنها را طوری تشخیص می دهند که انگار هستند. آنها "بازیگران" فوق العاده ای در زندگی هستند و می توانند شخصیتی را که آرزو دارند برای شما ببینند، قرار دهند.

 

وقتی O اولین مصوت در یک نام است، فرد متمایل به جسور و شجاع است. نام هایی که با حرف O شروع می شوند، پیشگامان، مشعل داران، محققان، معلمان و افرادی هستند که راه را به دیگران نشان می دهند. آنها رهبران، محرک ها و رویاپردازان ایده آلیست هستند که از قدرت ذاتی خود آگاه هستند. حرف O صادق، خیرخواه و هوشمند است. اشکال O بودن کمی درام ملکه بودن است.

 

P معادل عددی 7 است و نشان دهنده توان است. وقتی P اولین کلمه در نام کوچک است، احتمالاً حامل به مسائل معنوی فکر می کند و در مورد زندگی بسیار کنجکاو است. به طور منفی، افرادی که این حرف اول را دارند ممکن است گاهی اوقات خودخواه و خل و چل شوند.

 

Q معادل عددی عدد 8 است و نشان دهنده اصالت است. فرد دارای نامی با هم آغاز Q نماد نبوغ و «ناشناختنی» است. به طور منفی، فردی با داشتن اسمی با این حرف اول می تواند بیش از حد خود را جذب کند.

 

R معادل عددی عدد 9 و بردبار و انسانی است. هنگامی که این حرف اولین کلمه در یک نام باشد، حامل این نام اغلب به عنوان یک دیپلمات عمل می کند. به طور منفی، افرادی که این حرف اول را دارند، می توانند تمایل به کوتاه مزاج شدن داشته باشند.

 

S معادل عددی 1 است و نشان دهنده آغاز است. این حرف یکی از قدرتمندترین حروف الفبا است و نام هایی که با این حرف شروع می شوند «حرکت دهنده و تکان دهنده» جهان هستند. آنها دوست دارند یا نمایش را از قبل اجرا کنند یا رشته ها را از بالا بکشند.

 

آنها کنترل را دوست دارند و به طور کلی از خودشان مطمئن هستند. اگر آنها نباشند، آنگاه آنها را طوری تشخیص می دهند که انگار هستند. آنها "بازیگران" فوق العاده ای در زندگی هستند و می توانند شخصیتی را که دوست دارند برای شما ببینند، قرار دهند. وقتی S حرف اول یک نام است، فرد متمایل به جسور و شجاع است.

 

آنها پیشگامان، مشعل داران، محققین، معلمان و افرادی هستند که راه را به دیگران نشان می دهند. آنها رهبران، محرک ها و رویاپردازان ایده آلیست هستند که از قدرت ذاتی خود آگاه هستند. افراد با داشتن این نام صادقانه، خیرخواهانه و هوشمندانه است. به طور منفی، افراد S بسیار حساس و سکسی هستند.

 

انرژی های نام خود, کشف انرژی های اسم خود, شماره و ارتعاش هر حروف

انرژی و ارتعاش نام

 

T معادل عددی 2 است و نشان دهنده رشد است. فردی که این حرف اول را دارد معمولاً فردی بی قرار است که اغلب به دنبال پاسخ به سؤالات معنوی است. به طور منفی، T می تواند بیش از حد احساسی، بلاتکلیف باشد و اغلب به راحتی تحت تأثیر نظرات دیگران قرار می گیرد.

 

حرف U آخرین مصوت واقعی در الفبا و معادل عددی عدد 3 است. این شخص از همه نظر بسیار خوش شانس است. به طور منفی، افراد با داشتن نامی با هم آغاز U می توانند خودخواه، حریص و بلاتکلیف باشند.

 

V معادل عددی 4 است و نشان دهنده ساخت است. افراد V کوشا ، کارآمد و خستگی ناپذیر هستند. به طور منفی، افراد با داشتن نامی با هم آغاز V نیز می توانند بی رحم باشند.

 

W معادل عددی عدد 5 است و بیانگر خود بیانی است. افرادی که این حرف اول را دارند معمولاً در تمام کارهایی که انجام می دهند بسیار هنرمندانه و خلاق هستند. به طور منفی، افراد با داشتن نامی با هم آغاز W می توانند حریص باشند و خطرات زیادی بپذیرند.

 

X معادل عددی عدد 6 است و نشان دهنده تمایلات جنسی است. افراد دارای این حرف عموماً بسیار سکسی و شهوانی هستند. از جنبه منفی، آنها می توانند خیانت کنند.

 

Y حرف ماقبل آخر الفبای انگلیسی و معادل عددی عدد 7 است. افراد با داشتن نامی با هم آغاز این حرف عاشق آزادی و ابراز وجود هستند و از هر نوع محدودیتی بیزارند. با این حال، از جنبه منفی، افرادی که این حرف اول را دارند می توانند بلاتکلیف و تنبل باشند.

 

Z حرف آخر الفبای انگلیسی است و معادل عدد 8 است. افرادی که این ابتدایی را دارند اغلب باورهای قدرتمندی در رابطه با امید و آرامش دارند. به طور منفی، افراد Z تمایل دارند بدون فکر و بدون توجه به دیگران عمل کنند.

حروف صدادار در نام شما به شما در مورد درس های زندگی شما می گوید

 

درس های زندگی: حروف صدادار به نام شما

درس های زندگی شما با حروف صدادار در نام شما نشان داده می شود.

 

A - تطهیر. حرف A در مورد رها کردن خشم، ترس، انرژی های منفی و باورهای منفی است که شما را عقب نگه می دارد.

E - روابط. حرف E نشان می دهد که شما در حال یادگیری ارتباط با دیگران با هماهنگی و صداقت هستید.

I - آگاهی. نامه I نشان می دهد که شما باید یاد بگیرید که از این که کی هستید و جهان چیست آگاه شوید.

O - بی گناهی. حرف O نشان می دهد که شما در حال یادگیری زندگی در ذات خود هستید. این در مورد زندگی در لحظه و صادق بودن به خود است.

U - مرزها. حرف U نشان می دهد که شما در حال یادگیری تعیین مرزهای شخصی خود و پذیرفتن مسئولیت شخصی برای اعمال خود هستید.

 

چگونه کل ارتعاش نام خود را پیدا کنیم

برای پیدا کردن کل ارتعاش عددی نام خود، کل حروف را اضافه کنید، سپس با هم جمع کنید و به یک رقم کاهش دهید. این شماره به نام شماره حاکم نام شما شناخته می شود.

 

مقدار هر حرف از نام خود را پیدا کنید.

مقادیر را جمع کنید.

دو رقم حاصل را جمع کنید تا به یک رقم برسید.

عدد شناسی در رابطه با الفبا

1 - A، J، S

2 - B، K، T

3 - C، L، U

4 - D، M، V

5 - E، N، W

6 - F، O، X

7 - G، P، Y

8 - H، Q، Z

9 - I، R

 

برای مثال: اسم "جوانا"

به این صورت شماره حاکم نام خود را پیدا می کنم:

 

ابتدا مقادیر هر حرف از نام خود را پیدا می کنم: J = 1، O = 6، A = 1، N = 5، N = 5، E = 5.

سپس مقادیر را جمع می کنم: 1 + 6 + 1 + 5 + 5 + 5 = 23.

در نهایت، من آن دو رقم را جمع می کنم: 2 + 3 = 5.

بنابراین، برای نام من، شماره حاکم نام 5 است.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------