تست هوش برای نوجوانان به همراه پاسختست هوش برای نوجوانان, سوالات تست هوش برای نوجوانان, انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان

تست هوش برای نوجوانان

 

تست هوش مناسب نوجوانان

تست هوش برای همه ی سنین صورت می گیرد. البته سوالات تست هوش برای نوجوانان مناسب کودکان کوچک و یا افراد بزرگسال نمی باشد. بنابراین باید به سوالات مناسب با سن آن ها پاسخ داده شود. نمونه هایی از سوالات آزمون تست هوش برای نوجوانان را به همراه پاسخ آن ها آورده ایم. بهتر است ابتدا بدون نگاه کردن به پاسخ خودتان به سوالات پاسخ بدهید سپس پاسخ و توضیحات را مشاهده کنید.

 

برای انجام تست هوش زیر، ابتدا تایم برای خود بگیرید و به سوالات پاسخ بدهید و در پایان آزمون به پاسخ ها و توضیحات توجه کنید و آن را با پاسخ خود بررسی کنید.

 

تست ضریب هوشی برای نوجوانان

این تست برای نوجوانان 12-13 سال نیز ساخته شده است، همچنین می توانند این تست هوش را امتحان کنند. برای نوجوانان زیر چهارده سال باید از آزمون برای نوجوانان استفاده شود.

 

1- این نوع سوال آزمون تقریباً همان تست نوجوانان با مشکلات بیشتر در مورد ریاضی یا اعداد است، موارد غیرکلامی که به طور خاص برای آزمایش توانایی کودکان در تشخیص تفاوت ها و شباهت ها، تعیین مراحل ریاضی و مقابله با مقادیر و رابطه مکانی طراحی شده است. مثال سری اعداد (ریاضی) را در زیر مشاهده کنید.

 

سوال مثال:

یک عدد اضافی وجود دارد که متناسب با الگو نیست. کدام یک متناسب با الگو نیست؟

 

تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ, آزمون های تست هوش برای نوجوانان, تست هوش نوجوانان

تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: D

توضیحات: هر عدد 15 اضافه می شود، و D فقط 10 عدد اضافه می شود، در حالی که سایر اعداد 15 جمع می شوند.

 

2- کدام یک از پنج جعبه زیر با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

ویژگی سوالات تست هوش, تست هوش برای بچه های نوجوان, تست هوش مناسب نوجوانان

نمونه سوال تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: B

توضیحات: تنها یک شکل بیرونی و شکل داخلی یکسان است، در حالی که دیگری اشکال مختلف (داخلی و خارجی) است.

 

3- با انجام سوال زیر تمرین در آزمون های تطبیق الگوی فضایی، مهارت های مکانی خود را ارتقا دهید. برای شناسایی شکل صحیح از تست هوش استدلال فضایی استفاده کنید.

 

جواب صحیح را از قطعات شکل موجود در مسئله فوق به صورت ترکیبی از فرم مربوط به قطعات شکل مسئله پیدا کنید. با توجه به تطبیق الگو یکی از مناسب ترین پاسخ ها را انتخاب کنید. نمونه آزمایش تطبیق الگوی فضایی را در زیر مشاهده کنید.

 

کدام یک را می توان با ترکیب قطعات داده شده تهیه کرد؟

 

سوالات تست هوش برای نوجوانان, انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان, تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ

آزمون تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ : D

توضیح :

 

آزمون های تست هوش برای نوجوانان, تست هوش نوجوانان, ویژگی سوالات تست هوش

جواب تست شماره 3 هوش برای نوجوانان

 

4- شماره گمشده را پیدا کنید؟

 

تست هوش نوجوانان, ویژگی سوالات تست هوش, تست هوش برای بچه های نوجوان

نمونه سوال تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: E. 6

 

5- این نوع سوال در آزمون یک سری تست است که برای اندازه گیری توانایی درک الگوی محاسبات عددی با استفاده از سری منظم اعداد استفاده می شود.

 

برای تکمیل ترتیب اعداد در هر سوال یکی از جواب های مناسب را پیدا کنید. مثالی از سوالات آزمون را در زیر مشاهده کنید.

 

مثال سوال :

شماره گمشده را پیدا کنید؟

 

تست هوش برای نوجوانان,انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان,آزمون های تست هوش برای نوجوانان

سوال تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: D. 23

 

6- با استفاده از نمونه سوال آزمون زیر عددی در زیر، توانایی منطق، حل مسئله ریاضی را با استفاده از رویکرد ریاضی بهبود دهید.

 

با مشاهده الگوهای ترکیبی ردیف اعداد و ردیف اشکال که بهم پیوسته اند، مشخص کنید که چه تعداد پاسخ مناسب است. با توجه به الگوی موجود یکی از پاسخ های مناسب را انتخاب کنید. مثال تست عددی را در زیر مشاهده کنید.

 

مثال سوال:

شماره گمشده را پیدا کنید!

 

سوالات تست هوش برای نوجوانان,تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ,تست هوش نوجوانان

سوالات تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ : A. 2

توضیح: در جعبه سمت راست ردیف اول: (6 + 2) - 4 = 4

ردیف دوم: (3 + 3) - 4 = 2

 

7- این آزمون یک سری تست است که برای اندازه گیری توانایی منطقی در سازگاری یا منطقی در توالی استفاده می شود.

 

مسئله سوال آزمون شامل پنج تصویر است که از نظر سازگاری رابطه منطقی دارند، از پنج تصویری که یک تصویر گم شده وجود دارد، وظیفه شما به دنبال ترتیب قوام تصویر است. نمونه آزمایش سری منطقی پیش رونده را در زیر مشاهده کنید.

 

نمونه سوال :

الگوی گمشده را پیدا کنید؟

 

تست هوش مناسب نوجوانان,ویژگی سوالات تست هوش,آزمون های تست هوش برای نوجوانان

نمونه هایی از سوالات تست هوش

 

پاسخ: F

 

توضیح: هر تصویر به گوشه مربع می چرخد ​، و تعداد جعبه های آبی افزایش می یابد. در جعبه سوم با تعداد 3 جعبه بالا به گوشه پایین سمت چپ منتهی می شود.

 

8- این نوع سوال تست برای تعیین میزان توانایی بینایی برای بازسازی آن به یک مکعب کامل (اشیا 3 بعدی) در نظر گرفته شده است.

 

سوال از آزمون شامل یک مسئله نقاشی 2 بعدی با انتخاب پاسخ های تصویر 3 بعدی است، تصاویر 3 بعدی را مطابق با سوال بعد تصویر 2 پیدا کنید.

 

مثال سوال:

با جمع کردن شکل داده شده کدام مکعب را می توان درست کرد؟

 

تست هوش برای بچه های نوجوان,تست هوش نوجوانان,تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ

پرسش های تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ : A

 

9- این نوع سوال آزمون یک سری تست است که برای اندازه گیری توانایی درک الگوی تصویر متشکل از پنج تصویر از پنج تصویر وجود دارد، یک تصویر وجود دارد که یکسان نیست یا الگویی از تصاویر دارد که با چهار تصویر دیگر متفاوت است.

 

بین پنج تصویر یک عکس با اشکال و الگوهای مختلف پیدا کنید. مثالی از طبقه بندی آزمون منطقی را در زیر مشاهده کنید.

 

سوال مثال :

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

تست هوش برای نوجوانان, سوالات تست هوش برای نوجوانان, انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان

انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: D

 

توضیحات: شکل D با چهار تصویر دیگر شکل متفاوتی دارد، شکل شش ضلعی در سمت راست و دیگری در سمت چپ است.

 

10- این نوع سوال تست ضریب هوشی سرگرم کننده و چالش برانگیز با انواع متغیر سوالات مانند عدد پایه، اعداد، ریاضیات، توانایی مکانی و منطقی است.

 

شما می توانید مهارت های تفکر جانبی، حل مسئله و استدلال خود را تمرین کنید. عملکرد خود را در مورد سوالات استاندارد IQ Test، قدرت مغزی و وظیفه ذهنی بیشتر با سایر سری های IQ Test خود بهبود ببخشید.

 

سوال مثال :

چه چیزی باید جای علامت سوال را بگیرد؟

 

تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ, آزمون های تست هوش برای نوجوانان, تست هوش نوجوانان

سوالات ریاضی تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: D. 33

 

توضیح: (7 * 6) + 3 = 45 | (8 8 8) + 1 = 65 | (9 8 8) + 3 = 75

(4 6 6) + 9 = 33

 

11- 3 سوال پایانی از آزمون IQ سرگرم کننده و چالش برانگیز با انواع متغیر سوالات مانند عدد پایه، اعداد، ریاضیات، توانایی مکانی و منطقی است.

 

شما می توانید مهارت های تفکر جانبی، حل مسئله و استدلال خود را تمرین کنید. عملکرد خود را در مورد سوالات استاندارد IQ Test، قدرت مغزی و وظیفه ذهنی بیشتر با سایر سری های IQ Test خود بهبود ببخشید.

 

مثال سوال:

کدام یک از اعداد باید جای سوال را بگیرد؟

 

سوالات تست هوش برای نوجوانان, انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان, تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ

مدل های سوالات تست هوش برای نوجوانان

 

پاسخ: E. 7

 

توضیح: دایره بزرگ (16) - (9) = 7

 

12- سوال مثال:

هر نماد یک مقدار دارد. منطق را بررسی کنید و کشف کنید چه چیزی باید جای علامت سوال را بگیرد؟

 

تست هوش برای نوجوانان,انواع سوالات تست هوش برای نوجوانان,آزمون های تست هوش برای نوجوانان

انواع سوالات تست هوش

 

پاسخ: D. 13

 

توضیح: مقدار نمادها

 

تست هوش نوجوانان, ویژگی سوالات تست هوش, تست هوش برای بچه های نوجوان

پاسخ سوال 12 تست هوش

 

13- مثال سوال:

کدام مثلث این مجموعه را ادامه می دهد؟

 

سوالات تست هوش برای نوجوانان,تست هوش برای نوجوانان همراه پاسخ,تست هوش نوجوانان

تست هوش مناسب نوجوانان

 

پاسخ: B

 

توضیح: مثلث اول (1) ، دوم (3) ، سوم (5) ، چهارم (7) و پنجم (9) هستند.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------