معمای گوی ها 12 مهره کاملاً یکسان از نظر ظاهردر دست داریم. یکی از این مهره ها کمی از بقیه سنگین تر یا سبکتر است( در ست نمی دانیم که سنگین تر است یا سبکتر) می خواهیم با سه بار توزین توسط ترازوی کفه ای آنرا بیابیم.
چگونه چنین چیزی امکان پذیر است؟

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

******

جواب معما:
1- مهره را به سه دسته چهار تایی تقسیم می کنیم و دو دسته چهارتایی را با هم مقاسیه می کنیم، اگر مساوی بودند پیدا کردن مهره مورد نظر بین چهار مهره باقیمانده با دو بار توزین کار ساده ایست که به خودتان واگذارمیکنم.


2-در صورت مشاهده اختلاف وزن در اولین توزین، مرحله اول طرح زیر شکل می گیرد. در مرحله بعد توزین را مطابق طرح پیشنهادی دوم انجام می دهیم.


3-اگر دو کفه در مرحله دوم توزین هم وزن بودند، مهره مورد نظر یکی از سه مهره 4، 7 یا 8 می باشد که شبیه مرحله سوم باید عمل شود. در صورت سنگین بودن کفه سمت راست در مرحله دوم، مهره مورد نظر مهره شماره 3 یا 5 است که با یکبار مقایسه یکی از آنها با یک مهره قرمز نتیجه روشن خواهد شد. در صورت سنگین بودن کفه سمت چپ به مرحله سوم می رویم.


4-در مرحله سوم دو وزنه 1 و 2 که مسئول سنگینی کفه سمت چپ در مرحله دوم بودند را با هم مقایسه میکنیم، اگرهم وزن بودند مهره مورد نظر مهره شماره 6 است و در غیر این صورت مهره سنگینتر مهره مورد نظر می باشد.


5-مرحله سوم در صورت مساوی بودن دو کفه مرحله دوم می تواند برای مهره شماره 7،8 و 4 تکرار و منجر به نتیجه شود.

معما با جواب, تست هوش جدید


منبع:electrical-riddles.com

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------