در کمترین زمان معماها را حل کنید و هوش خود را بسنجیدمعما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما همراه با جواب

همیشه حل کردن معما با خانواده سرگرم کننده است. بنابراین ، دور هم جمع شوید و معماها را حل کنید و هوش خود را بسنجید. 

 

شما فقط باید در طی یک دقیقه این 10 معما را حل کنید و نتایج را با هم مقایسه کنید. در این مورد خاص ، کیفیت به همان اندازه کمیت مهم است ، به عبارت دیگر ، برنده کسی است که صحیح ترین پاسخ ها را در کمترین زمان می دهد.

 

در این مطلب برای کاربران خود چندین معمای هوش قرار داده ایم. تایمر خود را آماده کنید و به یاد داشته باشید که فقط یک دقیقه وقت دارید.

 

1. چند مربع می توانید پیدا کنید؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما های سخت با جواب

 

2- چند عدد پنج ضلعی را می توان پیدا کرد؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما و تست هوش

 

3. 3 چوب کبریت را جابجا کنید تا 4 مثلث مساوی بدست آورید.

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با چوب کبریت

 

4- با جابجایی 2 چوب کبریت ، 2 راه برای درست کردن یک مربع پیدا کنید.

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

حل معما با چوب کبریت

 

5- چند مربع می توانید پیدا کنید؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با جواب

 

6. چند مثلث را می توانید پیدا کنید؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما همراه با جواب

 

7. چند مربع را می توانید پیدا کنید؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با جواب کوتاه

 

8- چند مثلث را می توان تشخیص داد؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

 معما با جواب کوتاه

 

9. چند مربع را می توان دید؟

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما های سخت با جواب

 

10. برای بدست آوردن 3 مثلث ، 2  چوب کبریت را جابجا کنید.

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با جواب

 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

 

پاسخ تست هوش :

تست شماره 1)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما های ریاضی

 

تست شماره 2)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما و تست هوش

 

تست شماره 3)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما های تصویری

  

تست شماره 4)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

 معما با چوب کبریت

  

تست شماره 5)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما و تست هوش

  

تست شماره 6)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معماهای تصویری

  

تست شماره 7)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با چوب کبریت

 

 

تست شماره 8)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما با جواب

 

تست شماره 9)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

 معما و تست هوش

 

تست شماره 10)

 

معما و تست هوش,معما های سخت با جواب

معما همراه با جواب

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------