مثلث با رنگ متفاوت را پیدا کنید و بینایی خود را بسنجیدتصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی رنگ

 

اگر چیزی وجود داشته باشد که ما به آن اعتقاد داشته باشیم ، این همان چیزی است که چشمانمان به ما می گویند. شما این جمله را بارها شنیده اید ، "من آن را با چشمان خودم دیده ام!" اما واقعاً چقدر خوب می بینیم؟ امروز ، ما یک چالش را پیش روی شما قرار داده ایم که وضوح چشمان شما را آزمایش کند.

 

ایده این است که تفاوتهای ظریف رنگ را در میان یک سری مثلثها پیدا کنید که با نگاه اول دقیقاً یکسان به نظر می رسند. فقط یکی کمی متفاوت است. فکر می کنید همه آنها را پیدا می کنید؟

 

تصویر شماره 1)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تصویر تست بینایی

 

تصویر شماره 2)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی آنلاین

 

تصویر شماره 3)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 معمای تست بینایی با جواب

 

تصویر شماره 4)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

معمای تست هوش بینایی

 

تصویر شماره 5)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش بینایی و دقت

 

تصویر شماره 6) 

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست جدید

 

تصویر شماره 7)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش با جواب

 

تصویر شماره 8)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش بینایی و دقت

 

تصویر شماره 9)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

معمای تست بینایی با جواب

 

تصویر شماره 10)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی رنگ

 

تصویر شماره 11)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی آنلاین

 

تصویر شماره 12)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تصویر تست بینایی

 

تصویر شماره 13)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش تصویری جدید

 

تصویر شماره 14)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی

 

تصویر شماره 15)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی انلاین

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦ 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

 

پاسخ تست هوش :

 

تصویر شماره 1)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 تست هوش تصویری جدید

 

تصویر شماره 2)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش

 

تصویر شماره 3)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

معمای تست هوش بینایی

 

تصویر شماره 4)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

معمای تست بینایی با جواب

 

تصویر شماره 5)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 تست بینایی آنلاین

 

تصویر شماره 6) 

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش تصویری جدید

 

تصویر شماره 7)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 تست هوش جدید

 

تصویر شماره 8)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست هوش بینایی و دقت

 

تصویر شماره 9)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

معمای تست بینایی با جواب

 

تصویر شماره 10)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی رنگ

 

تصویر شماره 11)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی آنلاین

 

تصویر شماره 12)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تصویر تست بینایی

 

تصویر شماره 13)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 تست هوش تصویری جدید

 

تصویر شماره 14)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

تست بینایی

 

تصویر شماره 15)

 

تصویر تست بینایی, تست بینایی آنلاین

 تست بینایی انلاین

 

  

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------