تازه های معما و تست هوش


تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

تست هوش های تصویری با جواب (3)

به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟! تست هوش شماره 1) تست هوش تصویری جالب تست هوش شماره 2)…


تست هوش های تصویری با جواب (2)تست هوش شماره 1 ) 

 

تست هوش تصویری جدید

 

مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی به جز یکی از زاویه ها 1110 درجه است.

زاویه ای را که کنار گذاشته ایم چند درجه است ؟

این سوال دو جواب دارد.

 

تست هوش شماره 2 ) 

 

تست هوش های تصویری با جواب

 

شکل بالا را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید!

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ تست هوش : 

تست هوش شماره 1 ) 

150

راه حل:

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی برابر است با 180 ضرب در تعداد اضلاع منهای2 

2 تا از کوچکترین مضارب 180 که از 1110 بزرگتر باشد:

1) (9-2)*180=1260

=> x=1260-1110=150

 

تست هوش شماره 2 ) 

به این شکل به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود.

 

تست هوش تصویری با پاسخ

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتههوش خود را بسنجید

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------