تور تابستانتور تابستان , تور تابستان, تورتابستان , تورتابستان, فصل تابستان, فصل تابستان

تور تابستان

 

تور تابستان

تور تابستان -با شروع فصل تابستان، بازار تورهای تابستان هم داغ می شود و انتخاب این تورهای مسافرتی سخت و دشوار میشود،با توصیه‌های مفید به شما کمک مي‌كنيم تا سفری ایمن‌، با قیمتی مناسب و مطمئن داشته باشید.

 

هنگامی که در تابستان تصمیم به یک سفر تجاری یا خانوادگی گرفته اید، استفاده از یک آژانس مسافرتی کاملاً آگاه، متخصص و با تجربه،می تواند سفر شما را بدون اینکه استرس زیادی را تحمل کنید، برایتان برنامه ریزی کند.


البته هر آژانسی نمی تواند، اینکار را به راحتی یا مطابق میل شما انجام دهد.در اینجا ترجیحاً بهتر است با آژانسی کار کنید که شهرت خوبی در این کار داشته و در تامین نیازها و خواسته های شما نیز، آن یک قدم ضروری و اضافه تر را برای شما بر دارد. بنابراین قبل از آنکه کار خود را با آژانس مسافرتی شروع کنید، پرس و جو از تایید شهرت آژانس ضروری است.

 

هر بازديد يا هر تور تابستان برنامه ريزي شده بستگي بسيار زيادي به راهنماي تور دارد و مطلوبيت نهايي تور انجام شده وابسته توانائيهاي راهنماي تور است. هر راهنماي تور نماينده يک ملت – يک کشور وسازمان برگزار کننده تور به حساب مي آيد .امکان دارد اعضاي تور اصلا فرصت ارتباط با مردم يک کشور را در مدت بازديد نيابند در نتيجه راهنما شخصيت – منش و اطلاعات او را محکي براي شناسايي کشور ميزبان به عنوان فردي که در تمام مدت سفر با گروه است به شمار مي آورند.

خصوصیات راهنمای تور(تور تابستان )
به طور کلي هر راهنمای تور بايد دارای سه شرط مهم باشد :


1- دارا بودن معلومات جامع جهانگردي : هر راهنمای تور بايد دارای اطلاعات و دانش کافی از تاريخ – سابقه صنعت جهانگردی ، اوضاع طبيعی و عوامل جغرافيايی ، شناخت تمدن و فرهنگ ملتها ، معماری ، مذهب ، جامعه شناسی  ، منطقه وملل ، قوانين و مقررات وابسته ، معلومات عمومی ، اقتصاد ، سياست ، شناخت کافی نسبت به کشور ميزبان و غيره باشد . احاطه کامل  راهنمای تور به معلومات فوق الذکر نه تنها سهولت اجرای برنامه های بازديد جهانگردي را فراهم مي سازد بلکه اورا در نگاه جهانگردی يا افراد گروهی که اوراهنمايی آنها را به عهده دارد صاحب شخصيت و محبوبيت خاصی مي کند .

 

تور تابستان , تور تابستان, تورتابستان , تورتابستان, فصل تابستان, فصل تابستان

تور تابستان

 

2- صلاحيت های تخصصی راهنمای تور: اين نوع صلاحيت های تخصصی راهنمای تور به شرح زير می باشد:
- دانش تخصصی زبان و آگاهی از واژه های گوناگون زبانی
- مهارت های ويژه ارتباطی و دانش و روش های مرتبط با هنر راهنمايی تور
-  تفسير عميق و بيان کلی محيط


3- خصوصيات اخلاقی و رقتاری مطلوب :
هر راهنمای تور علاوه بر اطلاعات جهانگردی و صلاحيت های تخصصی بايد دارای يک رشته خصوصيات اخلاقی نيز باشد تا او را قادر به اجرای برنامه بازديد ها نمايد.اين خصوصيات اخلاقی را می توان شامل موارد زير دانست :
-  قدرت راهبري و مديريت
-  ادب و تواضع
-  رفتار صحيح و مناسب
-  آشنايي کامل  با آداب معاشرت و اصول روابط اجتمايی
- دارا بودن ظاهری آراسته ، تميز ، مرتب
- قدرت بيان
- احساس مسئوليت – دقت کامل و توجه به خواسته هاي ديگران
- رعايت بهداشت فردي و محيطي
-  تلاش فراوان در جهت رفع مشکلات پيش آ مده
- وقت شناسي – سرعت عمل و سرعت انتقال

روندکلی وچهارچوب راهنمای تور(تور تابستان )
لازم است راهنمای تور اطلاعاتی از چار چوب و روند اجرايی کاری که به عهده اوست داشته باشد . اطلاع از نوع اين وظايف هم براي راهنمايان تور و هم براي مسافران لازم است :


1 )در ارتباط با تورهای داخلی در هنگام شروع حرکت گروه ، راهنما ضمن معرفی خود ، ارائه خلاصه ای از روند مسافرت گروهی برنامه ريزی شده و آشنايی با مسافران می پردازد و راهبری گروه در طول مسافرت بر عهده راهنمای تور است .

 

تور تابستان , تور تابستان, تورتابستان , تورتابستان, فصل تابستان, فصل تابستان

تور تابستان

 

2)در ارتباط با تورهای خارجی معمولا يک جلسه توجيهی در هتل ها يا سالنها يي که بوسيله آژانس مسافرتی در نظر گرفته شده است انجام ميگيرد در اين جلسه کليه نکات ضروری در ارتباط با برنامه مسافرتی شامل بايدها و نبايدها و کليه اطلاعات ضروری ديگر قبل از انجام سفر به اطلاع مسافران رسانده مي شود ضمنا چند مورد بروشور اطلاع رسانی نيز در اين جلسه می تواند در اختيار مسافران قرار گيرد .در فرودگاه جمع کردن افراد و ارائه کارت صندلي هواپيما به آنها و سپس به محض ورود به کشور مقصد و راهنمايی تور با همکاری راهنمای محلی به عهده راهنمايان تور است .


3 ) در تورهاي ورودی معمولا خدمات راهنمايات تور ، آژانس ميزبان در ايران از هنگام ورود گروه به کشور در فرودگاه بين المللي مهر آباد انجام مي شود . بسياري از تورهاي ورودی را يک راهنمای خارجی از آژانسهاي مرتبط همراهي مي نمايد که در طول انجام سفر تقسيم کار راهنمايان کشور مبدآ و مقصد با هماهنگی و همکاری يکديگر انجام مي شود .


راهنماي تور با اطلاع از زمان ورود گروه ترجيحآ با يک نفر همراه ساعتی قبل با تابلويی قابل ديد که نام تور در آن ذکر شده در محل خروج اعضای تور بعد از مراحل اداری و تشريفاتي فرودگاه قرار گرفته و درخواست می نمايد که در يک مکان خلوت تر دور يکديگر جمع شوند .

 

ابتدا لازم است به اعضاي تور در ارتباط با حفظ متعلقاتشان هشدار داده شود بعد ار حضور همه افراد چمدانها به ترتيب شمارش مي شود . براي اينکه راهنما چندين بار در ارتباط با جا بجا يي چمدا نها در فرودگاهها يا هتلها رو به رو خواهد بود طي مراحل فوق الزامي است :

 

تور تابستان , تور تابستان, تورتابستان , تورتابستان, فصل تابستان, فصل تابستان

تور تابستان

 

1- روي چمدان ها برچسب مناسبي براي شناسايي گروه قرار داده شده ، برچسب بايد حاوي آرم يا نشان آژانس -  نام گروه و نام صاحب چمدان باشد .


2- راهنما بايد دقيقا تعداد چمدان هاي موجود در گروه را بداند .


3- در هنگام ورود به هتل ضمن نظارت بر تحويل چمدان ها شماره اتاق هر نفر روي آنها قيد شود .


4- قبل از استفاده از هر وسيله نقليه راهنما شخصا اقدام به شمارش چمدان ها نمايد .


5- بايد به اعضاي گروه  ياد آوري نمايد که در طول سفر بدون اطلاع قبلي اقدام به کم نمودن تعداد چمدان ها ننمايد .


6- هر گونه صدمه و خسارت به چمدان ها در طول سفر بايد به دفتر مرکزي گزارش شود همچنين مستلزم يک گزارش مکتوب براي شرکت بيمه است .

بعد از جا به جايي وسايل و ترک فرودگاه در هنگام حرکت تا هتل در اتوبوس راهنمای تور ضمن خوش آمد گويی به توجيه تور مي پردازد و اطلاعاتي کلی و بسيار خلاصه شامل معرفي خود – تشريح وضعيت تور – اهداف تور – سرعت تور – نقش و وظيفه کليه افراد مسئول تور اعم از مدير تور – راهنمايی محلی – رانندگان و کمک راهنما – قوانين تور – امنيت محيطي – آداب موجود در کشور – غذا و نوشيدني – استعمال دخانيت – هتل ها و انتظاراتي که از آنها مي رود – برنامه صرف غذا – امکانات حمل و نقل – تعويض ارز – گردش هاي اختياري – انعام و سوغاتي – دماي هوا و شرايط آب و هوايي و شمه اي از مسيري که قرار است حرکت صورت گيرد را به اطلاع جهانگرد يا مسافر مي رساند.

 

تور تابستان ,نور تابستان,تورتابستان ,تورتابستان,فصل تابستان

تور تابستان

 

گاهي اوقات راهنمايان تور در وقت های مناسبی  براي توجيه اين موارد تهيه انجام ملاقاتی را در هتل می گذارند که در لابی هتل يا محل مناسب افراد جمع شده و اطلاعاتی را به همراه موارد ذکر شده در اختيار مسافران قرار مي دهند .

دربدو ورود به هر هتل راهنماي تور بايد اقدامات زير را انجام دهد(تور تابستان )
1- قبل از ورود هماهنگي هاي لازم با مسئولين انجام شود .
2- ليست اتاق ها و تقاضا هاي ويژه آماده شود .
3- با اطلاع از امکانات موجود در هر هتل همراه با ارائه کليد به مسافران توضيحاتي در ارتباط با امکانات هتل ، زمان و محل صرف غذا ، چگونگي بيدار باش و غيره به آنها داده شود .
4- در صورت مواجه شدن با هر مشکلي در مورد اتاقها موارد با مدير هتل هماهنگ شود .


منبع:tourism20.blogfa

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------