تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…


تقویم تاریخ -7 آبان539پیش از میلاد:ببيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس دي) نام گذاري شده است كه از ديرباز پارسيان ، يهوديان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع آن را گرامي داشته و رعايت مي كنند.

اين روز به مناسبت تكميل تصرف امپراتوري بابل به دست ارتش ايران (29 اكتبر سال 539 پيش از ميلاد) و پايان دوران ستمگري در دنياي باستان برقرار شده است . 2548 سال پيش در همين ماه اعلاميه تاريخي كوروش بزرگ در زمينه حقوق افراد و ملل انتشار يافت كه نخستين سنگ بناي يك دولت مشترك المنافع جهاني و هر سازمان بين المللي بشمار مي آيد. حقوق انسان از دیدگاه کوروش همان زمان مکتوب شده است که موجود است و استوانه کوروش نامیده می شود.

 

نقش تصوير کوروش، باقي مانده از عهد باستان


1297ش:«قحط الرجال» واژه اي بود كه به نوشته مطبوعات تهرات، در چنين روزهايي در سال 1297 خورشيدي (اواخر اكتبر 1918 ميلادي) ورد زبان تهراني ها شده بود. اين واژه از اواخر مهرماه پس از آن كه وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت يك بلژيكي را براي حل مسئله نان پايتخت ايران! به رياست اداره نان منصوب كرده بود رايج شده بود. يكي از روزنامه ها پس از اين انتصاب نوشته بود: قحط الرجال در ايران، جل الخالق!. اين روزنامه به اين وسيله خواسته بود غير مستقيم بپرسدكه مگر در ايران كمبود مدير است كه يك بلژيكي را مدير اداره نان كه يك موضوع بسيار محلي است كرده اند. اتفاقا اين بلژيكي بدون داشتن آگاهي از سابقه مسئله نان توانست آن را حل كند كه رئيس الوزراء قبلي موفق نشده بود و بر سر«نان» پست خود را از دست داده بود.


1300ش:در دومين هفته ماه آبان سال 1300 خورشيدي (اكتبر 1921) حسين آقا مير پنج (سرلشكر حسين خزاعي) فرمانده نيروهاي قزاق اعزامي از تهران به مشهد، يك ماه پس از مرگ كلنل محمد تقي خان پسيان هواداران قيام او را در خراسان شديدا سركوب كرد. گروهي اعدام و دهها تن ديگر از آنان نيز زنداني شدند. حسين آقا ميرپنج بقيه هواداران قيام كلنل را تهديد كرده بود كه اگر از ادامه انقلاب دست بر ندارند و سلاحهاي خود را تحويل ندهند بي رحمانه قلع و قمع خواهند شد.

كلنل محمد تقي خان كه از مداخلات بيگانگان در امور وطن و خيانت و يا سكوت رجال وقت به ستوه آمده بود در خراسان دست به يك قيام ملي زده بود و موفقيت هايي هم به دست آورده بود كه قرباني توطئه شد.

وي قبل از اين قيام، با ژاندارمهاي خود نيروهاي به مراتب بيشتر و مجهزتر روس را از همدان مجبور به عقب نشيني كرده و شهر را آزاد ساخته بود. کلنل از مداخله قدرت هاي اروپايي در امور وطن، سخت خشمگين بود و بسياري از رجال وقت را خودخواه و خائن مي دانست - خيانت دانسته (عمدي) و يا ندانسته.

 

حسين آقا مير پنج


1925م:29اكتبر سال 1925 (هفتم آبان 1304 خورشيدي) واعظ قزويني ــ روحاني چپگرا و ضد سرمايه داري را كه ناشر روزنامه «نصيحت» بود در ساختمان مجلس در بهارستان كشتند و هنوز به درستي انگيزه قتل روشن نشده است وطراحان آن شناخته نشده اند، چرا؟. وي مقالات تندي بر ضد فساد مالي، اجحاف و احتكار و نبود مروت و انصاف در ثروتمندان و آزمندي آنان منتشر مي كرد.

در همين روز در سال بعد (1305) سيد حسن مدرس نماينده مجلس در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، مجروح و در مريضخانه دولتي (بيمارستان سينا) تحت عمل جراحي قرار گرفت و نجات يافت.

 

1320ش:از هفتم آبان 1320 (29 اكتبر1941)، دوماه پس از اشغال نظامي ايران كار بركناري، بازنشستگي و انتقال مقامات نظامي و غير نظامي ايران طبق فهرست متفقين آغاز شد. دراين تصفيه دامنه دار بسياري از افسران ارتش نيز به كارهاي غيرنظامي گمارده شدند.

مروري بر فهرست مقامات تصفيه شده و سوابق آنان نشان مي دهد كه عمدتا از ميان ميهندوستان و مخالفان سلطه اجنبي انتخاب شده بودند. در ميان آنان گروهي هم كه قبل از اشغال نظامي ايران،تمايل به ناسيونال سوسياليسم آلمان از خود نشان داده بودند ديده مي شدند.

همزمان با آغاز كار تصفيه مقامات، كمبود مواد غذايي و كالاي مصرفي چهره خود را در ايران آشگار مي كرد. كار جيره بندي در شهرهاي بزرگ ايران و همزمان با آن سوء استفاده از اين وضعيت، احتكار و توزيع مواد غدايي آلوده و كالاي نامرغوب آغاز شده بود. مقامات اشغالگر (متفقين) اين وضعيت را به حساب آزمندي و فرصت طلبي و طبيعت بد برخي از اتباع ايران مي گذاردند و با اين بهانه كه نمي توان با اعمال زور ماهيت افراد را تغيير داد از خود سلب مسئوليت مي كردند. برخي از اين مقامات خارجي بعدا در خاطرات مكتوب خود و يا در مصاحبه ها (تاريخ شفاهي كه در كتابخانه ها محفوظ است) از اين خصلت معدودي از ساكنان ايران ابراز تعجب كرده بودند كه در «روزهاي سخت» دست به سوء استفاده زده بودند!. اين باورها، توفير زياد با ابراز نظر «جان ملكم» انگليسي كه در دهه اول قرن 19 به ايران آمده بود و خاطرات مورگان شوستر آمريكايي ندارد. براي اصلاح اين خصلت ناروا، راه آموزش و تمرين اخلاقيات و معنويات توصيه شده است.


1944م:نخستين راهپيمايي اعضاي حزب توده در خيابانهاي تهران وسيعا در مطبوعات امريكا و انگلستان منعكس شد. اين راهپيمايي 27 اكتبر 1944 (پنجم ابان 1223) برگزار شده بود كه اخبارمربوط به آن دو روز بعد در امريكا و انگلستان انعكاس يافته بود.

همين خود نمايي باعث دقيق شدن آن دو دولت و سرانجام، تغيير استراتژي آنها در قبال ايران شد. اما در آن روز آن دو دولت به دليل نياز به شوروي كه نيروي اصلي نبرد با آلمان را در دست داشت و ترس ازخشونت استالين، عكس العمل آشگار از خود نشان ندادند؛ لكن تا دهها سال بعد همين نگراني آنها مخصوصا آمريکا محور سياستهايشان در قبال ايران بود.

 

ساعد مراغه نخست وزير وقت


1944م:از اواسط اكتبرسال 1944 بيش از هميشه نغمه دادن امتياز نفت شمال به شوروي به بهانه ايجاد موازنه ميان اين دولت و انگلستان به گوش مي رسيد كه دكتر مصدق در نطق هفتم آبان خود در مجلس مخالفتش را با دادن هر گونه امتياز مخصوصا امتيازهايي از آن دست به بيگانه ابراز داشت.

دكتر مصدق كه نماينده تهران در مجلس شوراي ملي بود صريحا گفته بود: دادن هر امتياز به بيگانه مشكلات كشور مخصوصا در زمينه حاكميت ملي را در سالهاي بعد از آن چندين برابر خواهد كرد و نسل آتي آن را يك خيانت نسل حاضر به وطن تلقي خواهد كرد. وي اضافه كرده بود: مقامات امروز حق ندارند براي نسل آتي دشواري و مسئله به ارث بگذارند.

همين مخالفت سر آغاز مبارزه اي طولاني براي ملي شدن نفت ايران شد كه از آغاز كار در انحصار انگليسي ها قرار گرفته بود.

 

دکتر مصدق

 

1954م:29 اكتبر سال 1954 (هفتم آبان 1333) شاه قرارداد نقت با كنسرسيوم را امضاء كرد. اين قرارداد روز پيش از آن در مجلس سنا تصويب شده بود!. سناي وقت با كمترين مخالفت آن را به تصويب رسانده بود. نفت ايران كه پيش از ملي شدن در انحصار انگلستان بود اين بار در اختيار كنسرسيومي از شركتهاي بزرگ نفتي غرب از جمله امريكا و انگلستان قرار گرفت. اين شركتها با هم بستگي تنگاتنگ و مشاركت دارند.


1892م:بانو " فاني برايس " کمدين فيلمهاي سينمايي و برنامه هاي فکاهي تلويزيون آمريکا 29 اکتبر 1892 به دنيا آمد و 59 سال عمر کرد. وي درکار خود به قدري مهارت داشت که ترانه کمدي مي خواند و شعر و گاهي آهنگ آنها را هم خودش مي نوشت. فاني در عين حال يک طنز نگار با استعداد بود.

 

فاني برايس

 

1911م:29 اكتبر (روزي چون امروز) سالروز درگذشت «جوزف پوليتزر» روزنامه نگار معروف است كه به منظور ارتقاء ادبيات، روزنامه نگاري و موسيقي از طريق انتخاب سالانه بهترين ها و دادن جايزه، بنیادی را تاسیس کرده است. پولیتزر در 64 سالگي بسال 1911 فوت شد. مهمتر از ايجاد بنياد پوليتزر، وي مبتكر «مردمي نويسي» در نشريات است كه تا آن زمان عمدتا به گزارش فعاليت هاي دولت مي پرداختند. «تاريخ ژورنالیسم» ايجاد رقابت ميان روزنامه ها در كسب اخبار اختصاصي را هم به نام پوليتزر ثبت كرده است. یک استاد هاروارد در اکتبر 1999 و به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد درگذشت پولیتزر گفت: "اصرار پوليتزر در مقالاتش به آموزشی نویسی (ارتقاء معلومات مخاطبان)، اخبار و مطالب شهری، تلاش براي يافتن اخبار و مطالب اختصاصي و روزنامه نگاری اینوستیگیتیو (تجسس خبرنگار بمانند کارآگاه پلیس) چهره رسانه ها را در جهان تغيير داده و به پيشبرد تمدن و رعايت حقوق مدني كمك بسيار كرده است.". پوليتزر كه ناشر چند نشريه بود براي پيشبرد حرفه روزنامه نگاري به تاسيس مدرسه روزنامه نگاري در دانشگاه كلمبيا كمك كرد. پدر پوليتزر از يهوديان مجارستان، مادرش كاتوليك و زنش يك پروتستان بود و به همين لحاظ خود را عنصري بي طرف مي پنداشت. خانواده پوليتزر هنگامي كه او جواني بيش نبود به آمريكا مهاجرت كرده بود و او كه بر زبانهاي آلماني و فرانسه مسلط بود کار روزنامه نگاري را از ترجمه مقالات نشريات اروپايي براي چاپ در روزنامه هاي آمريکا آغاز کرده بود.

 

Joseph Pulitzer

 

2005م:29 اكتبر 2005 (هفتم آبان ماه 1384) در مراسمي رسمي كه در تهران برپا شده بود ژنرال قاليباف که به تازگي شهردار تهران شده بود حكم سردبيري روزنامه همشهري متعلق به آن سازمان را به محمدرضا زائري (حجت الاسلام) داد. اين نخستين بار بود كه همشهري (و در آن سازمان 13 ساله) داراي سردبير روحاني (معمم) مي شد. عمر سردبيري زائري کوتاه بود و حسين انتظامي مدير وقت اين روزنامه (نماينده انتخابي مديران نشريات ايران در هيات نظارت بر مطبوعات) عملا خود کار سردبيري را برعهده گرفت.

«همشهري» كه اجازه انتشار مطالب سياسي و ورود به عالم سياست را ندارد و طبق مجوز اوليه محل توزيع آن محدوده جغرافيافي تهران بود اواخر آذرماه 1371 با تلاش غلامحسين كرباسچي شهردار وقت تهران (رئيس حزب کارگزاران سازندگي) و با استخدام چند روزنامه نگار قديمي و صرفا به منظور انتشار مطالب شهري (اجتماعي، بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي) مربوط به تهران تاسيس شد و جز سه ماه اول كار، سردبيري كل آن با مهندس محمد عطريانفر بود كه همشهري امروز را بايد نتيجه زحمات و ابتكارهاي او دانست.

پس از عطريانفر، مهندس عليرضا شيخ عطار (بعدا معاون و سپس قائمقام وزارت امور خارجه و اينک سفير ايران در آلمان) سردبير كل همشهري شد كه تقريبا همان سياست و روش عطريانفر را دنبال كرد و از استعلام نظر مخاطبان درباره محتواي همشهري غافل نمي ماند. وي كوشش بسيار براي جلب نويسندگان خوب و حفظ بي طرفي و غير سياسي بودن همشهري بعمل آورد.

در مراسم هفتم آبان1384 سخن از انتشار همشهري در سطح ايران و جهان به ميان آمد كه به نظر مي رسيد به دور از وظايف يك روزنامه اختصاصي شهرداري تهران باشد.

روزنامه همشهري يك روزنامه دولتي است ولي برخلاف عرف يك روزنامه دولتي، هم اعلان تجاري چاپ مي كند و هم تكفروشي دارد و با اين عمل خود وارد رقابت با روزنامه هاي غير دولتي شده كه عملا به كار پيشرفت آنها آسيب مي رسد. معناي تكفروشي و يا به قول فرنگي ها «سينگل كاپي سيل»، عرضه روزنامه در كيوسك ها و يا جعبه ها جهت فروش است. روزنامه دولتي قاعدتا نبايد رقيب روزنامه هاي حرفه اي شود و به كسب اعلان و نيز تكفروشي بپردازد. اعلان تجاري ممكن يك روز ايجاد دردسر كند. براي مثال اگر يك اعلان مطابق آن چه بيان داشته نباشد، مي توان روزنامه اي را هم كه به چاپ آن مبادرت كرده به عنوان شريك جرم تعقيب قضايي كرد و ....

 

زائري


242004م: اكتبر 2004 مردي مسلح وارد دفتر روزنامه « اكسپرس » در پايتخت جمهوري بنگلادش شد و دستيار سردبير اجرايي آن را با گلوله كشت و فرار كرد. انگيزه اين قتل هنوز روشن نشده و نام مقتول « آپالو » اعلام شده است. با قتل دستيار سردبير اكسپرس ،از ژانويه تا نوامبر سال 2004 هفت روزنامه نگار بنگلادشي به اين صورت مقتول شده اند. دو ماه پيش از واقعه روزنامه اكسپرس، «چاراوارتي» يكي از دبيران روزنامه « دورجوي بنگلا » توسط يك ناشناس كشته شده بود و قبل از وي هم همايون كبير بالو، كمال حسين، مانيك چاندرا و دو تن ديگر مورد حمله قرار گرفته و جان باخته بودند. «اينترنشنال واچ داگ» و انجمن هاي جهاني دفاع از روزنامه نگاران ضمن اعلام بنگلادش به عنوان كشوري نا امن براي روزنامه نگاري به دليل آسيب پذيري روزنامه نگاران، تاكيد كرده اند كه قضيه را تا پايان دنبال خواهند كرد.

 

1923م:29اكتبر سال 1923 پارلمان تركيه كه «مجلس كبير» عنوان داشت راي به جمهوري شدن اين كشور داد و به اتفاق آراء مصطفي كمال پاشا (اتاترك) را به رياست جمهوري برگزيد.

جمهوري تركيه جاي امپراتوري عثماني را گرفت كه زماني يك قلمرو پهناور شامل اروپاي جنوب شرقي و سرزمين هاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا بود. عثماني در جنگ جهاني اول شكست خورده و در 29 اكتبر 1918 (دو هفته پيش از پايان جنگ جهاني اول) با فاتحان جنگ قرارداد ترك مخاصمه امضا كرده بود و اگر بپاخيزي مسلحانه «مصطفي كمال» نبود باقيمانده آن نيز تجزيه شده و بخش غربي آن به دست يونان افتاده بود. محمد ششم آخرين سلطان عثماني در يكم نوامبر 1922 و قبل از جمهوري شدن، با يك ناو نظامي انگليسي به صورت فرار از وطن خارج شده و به مالت (مستعمره وقت لندن) رفته بود. «مورخان» معارضات عثماني با قدرتهاي اروپايي را كه در قرن نوزدهم شدت بيشتري يافته بود «مسئله شرق» عنوان داده اند كه بخش بزرگي از تاريخ عمومي (جهان) را تشكيل مي دهد.

عثماني ها در سال1453 پس از تصرف قسطنطنيه (استانبول) بر جاي دولت بيزانتين (روم شرقي) نشسته بودند.

مجلس كبير تركيه در 29 اكتبر 1923همچنين پايتخت را از استانبول (حاشيه اروپا) به آنقوره (آنكارا) در آناتولي (آسياي صغير) انتقال و تركي را زبان رسمي همه كشور قرارداد. بيش از سي درصد واژه هاي زبان رسمي تركيه ريشه فارسي دارند. چند سال بعد و از يكم نوامبر 1928 الفباي تركيه نيز لاتين و كلمات برحسب تلفظ آنها نوشته شد. 13اكتبر 1923 تصميم به پايتخت شدن شهر آنكارا واقع در آناتولي 13 اكتبر 1923 گرفته شده بود كه اين تصميم 16 روز بعد به تصويب مجلس رسيد. به اين ترتيب شهر استانبول (قسطنطنيه) پس از 16 قرن، مقام خود به عنوان پايتخت و صحنه قدرت را ازدست داد.

 

مصطفي کمال


1956م:29اكتبرسال 1956، اسراييل با استفاده از وضعيت بحراني كه ملي كردن آبراه سوئز در مناسبات مصر با انگلستان و فرانسه به وجود آورده بود حمله نظامي خود را به مصر با فرود اوردن چترباز در شرم الشيخ (جنوب صحراي سينا) و سپس تصرف «غزه» آغاز كرد و انگلستان و فرانسه هم به آن پيوستند و هواپيماهاي نظامي انگلستان مستقر در پايگاه اين كشور در قبرس به مصر حمله بردند. شوروي درگير در مسئله مجارستان بود.

شوراي امنيت در صدد اعلام اتش بس برآمد كه با وتوي انگلستان و فرانسه رو به رو شد و داگ هامرشولد دبير كل وقت سازمان ملل (از كشور سوئد) كه با دبيركلهاي بعدي اين سازمان تفاوت داشت كه از ديپلماتهاي كشورهاي كوچك و مستعمره سابق هستند وقتي كه چنين ديد مجمع عمومي را به تشكيل جلسه فراخواند و اين مجمع با كمترين مخالفت راي به ترك مخاصمه داد كه تصميمات مجمع عمومي ضمانت اجرايي ندارند.

تا اين زمان سوريه و عراق نيز به نيروهاي خود آماده باش داده و دست به بسيج نيرو زده بودند. طولي نكشيد كه موازنه جهاني قدرت كار خود را كرد؛ روزنامه ايزوستيا ارگان دولت شوروي در مقاله شديدالحني كشورهايي را كه به مصر حمله برده بودند تهديد كرد كه ارتش سرخ ساكت نخواهد نشست و مداخله خواهد كرد. متعاقب آن گزارش رسيد كه شوروي دست به مسلح كردن سوريه زده و در صدد مداخله به حمايت مصر است كه دولت امريكا از بيم مداخله شوروي به ميانجي گيري دست زد و آتش بس برقرار شد و نيروهاي انگلستان و فرانسه و سپس اسراييل تخليه خاك مصر را آغاز كردند و واحدهاي حافظ صلح سازمان ملل در خطوط مرزي مصر و اسراييل مستقر شدند.

اين جنگ به بسط نفود شوروي در آن منطقه مخصوصا مصر و سوريه كمك بسيار كرد.

قطع سريع جنگ به چند دلیل بود ازجمله وجود دو ابر قدرت در جهان كه دربرابر هم قرار می گرفتند و موازنه برقرار بود، وجود يك دبير كل بي طرف و از يك كشور هميشه مستقل و پيشرفته كه تحت تاثير قرار نمي گرفت. اين دو و ضعيت، ديگر وجود ندارد و .... بايد دانست كه داگ هامر شولد جان خود را برسر بي طرفي، نترس و دلسوز بودنش گذاشت.

 

نمونه ويراني ناشي از حملات هماهنگ هوايي سه كشور به مصر در سال 1956

 

1979م:29 اكتبر سال 1979 به مناسبت پنجاهمين سالگرد سقوط بورس نيويورك که منجر به یک ركود اقتصادي بزرگ ده ساله شده بود، دهها هزارتن در شهر نيويورك عليه آزمندي و پولپرستي شماري كم دست به تظاهرات زدند. سقوط بورس نيويورك در اكتبر 1929 از بيست و چهارم اين ماه آغاز و در روزهاي 28 و 29 اكتبر به اوج خود رسيده بود كه در اكتبر 1987 و اكتبر 2008 عينا تكرار شده است.

تظاهر كنندگان 29 اكتبر 1979 ضمن تظاهرات و دادن شعار، درهاي بورس نيويورك را بسته و مانع ورود افراد به آن شده بودند. آنان شعار مي دادند كه همه مشكلات زير سر بورس نيويورك و پولپرستان است. در آن روز هشتصد مامور پليس تلاش مي كردند كه مانع از تعطيل شدن بورس نيويورك به دست تظاهركنندگان شوند. تظاهرات سرانجام با دستگيري و بازداشت يكهزار و 45 تن از تظاهركنندگان پايان يافت. برخي از بازداشت شدگان به پليس گفته بودند كه منظورشان نه تنها اصحاب سرمایه و قماربازان سهام بلکه آنهايي هم بوده است كه در صنايع نظامی آمریکا و از جمله تسليحات اتمي این کشور سرمايه گذاري كرده و برای بردن منفعت هرچه بیشتر، به دخالت در امور دولت دست می زنند و در جریان انتخابات به انواع تبلیغ برای نامزدهای موافق خود اقدام می کنند. رسانه هاي آمريکا از این قسمت از اظهارات بازداشت شدگان که پلیس برایشان نقل کرده بود استفاده کرده و در نخستين گزارش خود به تظاهرات ضد آزمندی و تقلب های اقتصادی؛ عنوان «تظاهرات ضد اسلحه اتمي» داده بودند! که سریعا مورد انتقاد پيشكسوتان حرفه روزنامه نگاري قرار گرفتند و در گزارشهای بعدی انگیزه تظاهرات و چگونگی آن را اصلاح کردند. پیشکسوتان حرفه ژورنالیسم در انتقاد خود از تحریف تظاهرات 29 اکتبر، به نگرانی های آیزنهاور در دو دهه پیش از آن و درستی این نگرانی ها اشاره کرده و هشدار داده بودند. آیزنهاور که 27 سپتامبر 1955 پس از شنیدن سقوط سهام وال استریت در آن روز، دچار حمله قلبی و بستری شده بود در ژانویه 1961 ـ در آخرین ماه حکومت خود با تاکید گفته بود نگران آینده آمریکا است اگر این چند وضعيت ادامه یابد و به روند خود ادامه دهد: ميدياكراسي (جوّسازي رسانه ها و تغيير وضعيت به خواست خود)، قدرت گيري صنايع نظامي و مداخله آنها درتصميمگيري هاي دولت، تداخل دولت و اصحاب سرمايه و سهام دريكديگر (مقام دولتي شدن دست اندركاران بورس و سرمايه و بالعكس)، خارج شدن لابي گرهاي كنگره از صورت كار روابط عموي كردن و ورود مقامات سابق و نمايندگان پيشين كنگره به جرگه لابي گران و تبديل «نظر رساني و روشن سازي كه اگر حرفه اي و علمي باشد امري مفيد است» به اعمال نفوذ و كارچاق كني.

مرور زمان نشان داده است وضعیتی که آیزنهاور نگران آن بود ادامه یافته است. برای مثال: در سال 2009 بانکهایی که با کمک مالی دولت بر سر پا مانده اند به پس اندازهای مردم حداکثر دو درصد سود می دهند ولی از صاحبان کردیت کارتها 19 تا 29 درصد بهره می گیرند! و ....

 

Margareta Winberg

 

2003م:بيست و دومين نشست ادواري «كنگره بين الملل سوسياليست» 29 اکتبر 2003 با انتقاد از جهان بدون عدالت و نظم پایان یافت. در این کنگره که در شهر سائو پائولو كشور برزيل برگزار شده بود ششصد نماينده از 150 حزب سوسياليست و سوسيال دمكرات شرکت کرده بودند. سخنرانان از فرصتي كه نشست برايشان فراهم آورده بود استفاده كردند و زبان به انتقاد از وضعيتي كه پش از فروپاشی شوروی بر جهان مستولي شده است گشودند. ماحصل این سخنرانی ها ردّ نظام یک قطبی و شلاق زدن بر «تبلیغ تغییر نظام كشورها به سبك آمريكايي و گسترش كاپيتاليسم افسار گسيخته» بود كه فقراء را فقير تر ساخته است. سخنرانان عموما از اشغال نظامی عراق بدون مجوز سازمان ملل انتقادکردند و خواستار وضعیتی شدند که از تکرار این رویداد جلوگیری کند. این سخنرانان ضمن اشاره به كمك مالي برخی دولتها به عراق و افغانستان گفتند كه همين دولتها هنوز به «ايدز زدايي» از جهان و درمان بيماران ايدزي كمك آنچنانی نکرده اند. کمک مالی بدون نظارت دقیق به کشورهایی همچون افغانستان حاصل چندانی ندارد و به گسترش فساد اداری می انجامد. اظهارات بانو «مارگارتا وينبرگ» معاون نخست وزير سوئد كه گفت: تنها كمپاني هاي بزرگ كشورهاي قدرتمند از نظم تازه جهان بهره مند مي شوند و جهان امروز شده است جهان بي عدالتي ها، نمونه اي از اين سخنراني ها بود.

اين نشست از 26 تا 29 اكتبر سال 2003 جريان داشت و «آنتونيو گوترس» نخست وزير پيشين پرتغال به رياست بعدي اين كنگره انتخاب شد.

 

2004م:برخي از رونامه هاي آمريكا در شماره هاي 24 اكتبر 2004 خود گزارش مشروح و مفصل اسوشيتدپرس (خبرگزاري متعلق به روزنامه هاي آمريکا) كه خبرنگاران خود در گوشه و كنار جهان را مامور كرده بود جمعه پيش از آن به مساجد بروند و نظر مراجعان را درباره سياست هاي آمريكا از آنان بپرسند منتشر ساخته بودند. از اين گزارش بسيار مفصل كه «نيكو پرايس» نويسنده آن خبرگزاري آن را از مجموع نظرات دريافتي تنظيم كرده بود چنين برمي آمد كه مسلمانان جهان از سياستهاي آمريكا در قبال عراق، فلسطين و افغانستان راضي نبوده اند.

«پرايس» در ليد گزارش نوشته بود كه مسلمانان، صرف نظر از منطقه جغرافيائي محل سكونت خود، در اين موضوع واحد شريكند كه جهان اسلام و دين آنان از سوي غرب در معرض تهديد است. افراد مورد مصاحبه اشاره كرده بودند كه رويدادهاي جاري را جنگ صليبي تازه اي بر ضد جهان اسلام مي بينند و در جستجوي يك «صلاح الدين ايوبي» براي دفع آن هستند. بيشتر كساني كه نظرشان خواسته شده بود گفته بودند كه رويدادهاي جاري عراق و فلسطين و ضديت هاي ديگر، عملا يك ميليارد مسلمان جهان را با هم متحد كرده است و دولتهايي را دوست خود مي دانند كه در توطئه هاي غرب برضد آنان مشاركت نكرده باشند. اين مسلمانان همچنين گفته بودند كه بعد از فلسطين، افغانستان و عراق، اينك سودان در برنامه غرب است و ....

 

2005م:بيست و ششم اكتبر 2005 اعلام شد كه رونگ ييرن پدر كاپيتاليسم سرخ در 89 سالگي فوت شده است. وي فرزند يك ميلياردر چيني بود كه پس از ايجاد جمهوري توده اي چين در سال 1949 ترجيح داد كه در وطن بماند و به صف كمونيستها به پيوندد. در آخرين سال دهه 1970 دنگ شيائو پينگ از او خواست كه با حفظ نظام سوسياليستي چين راهي براي ورود اين كشور به بازارهاي جهان بيايد و او سياست اقتصادي نويني را طرح ريزي كرد كه چين با اجراي آن به صورت يك قدرت اقتصادي بزرگ در آمده است. غربي ها طرح "رونگ" را "كاپيتاليسم سرخ" نام نهاده اند. جيانگ زمين رئيس جمهوري سابق چين "رونگ" را معاون رياست دولت كرده بود كه پنج سال در اين مقام بود. رونگ در آخرين مصاحبه خود گفته بود از يك چيز لذت مي برد و آن اين است كه چينيان را در رفاه و سعادت كامل و چين را از هر لحاظ در صدر ساير ملل ببيند و چشمداشت ديگري ندارد و همين يك لذت برايش كافي و ابدي خواهد بود.

 

Rong Yiren

 

2005م:نيويوزك تايمز در شماره 28 اكتبر 2005 خود نوشته بود كه چين در به در در جستجوي بهترين استادان جهان است تا با کمک آنان دانشگاههاي خود را در صدر دانشگاههاي جهان قرار دهد و در اين راه حاضر است هر بهايي را بپردازد. استادان مورد نظر چين صرفا استادان علوم نيستند بلكه بهترين ها در هر رشته تحصيلي هستند.

تايمز سپس مصاحبه خود با پروفسور «چي چيه يائوChi - Chih Yao» استاد علوم كامپيوتر در دانشگاه پرينستون آمريكا كه دعوت چين را پذيرفته بود بر اين خبر خود اضاف كرده بود.

اين استاد گفته بود: انگيزه ميهني براي انتقال به چين براي او مهمتر از دستمزد چشمگيري است كه دولت چين به او پيشنهاد كرده است.

 

1357م:اين صف نه مربوط است به ايران سال 1357 (سال انقلاب) و نه يك كشور فقير؛ اين صف 27 اكتبر 2005 در ايالت فلوريداي آمريكا كه دچار كمبود سوخت شده بود تشكيل شده بود. اين عكس را «پت كارتر» خبرنگار عكاس اسوشيتدپرس در شهر «لادرديل» از صف پيادگان منتظر خريد بنزين گرفته بود. اين صف در جهت مقابل صف بسيار طولاني اتومبيلها تشكيل شده بود. آنان كه در صف ايستاده و ظروف پلاستيكي خود را روي زمين گذارده و يا به دست گرفته كساني بودند كه يا اتومبيلشان ميان راه بنزين تمام كرده و مانده و يا براي ماشين چمن زني و ژنراتور (برق داخلي) منزل نياز به بنزين داشتند.

اين صفوف اهميت سوخت فسيلي به ويژه بنزين را در دنياي امروز و آينده ثابت مي كند و حساس بودن جهان نسبت به كشورهاي صاحب نفت را نشان مي دهد.

شب پيش از انتشار اين عكس در روزنامه هاي آمريكا، يك مفسر تلويزيوني ضمن تفسير سود ده ميليارد دلاري سه ماهه كمپاني نفتي «اكزان ـ موبيل» گفته بود كه جز روسيه، هيچيك از كشورهاي صادر كننده نفت قادر به دفاع نظامي از ذخاير خود كه مورد نياز مبرم جهانيان است نيستند!.

 

صف بنزين با ظرف خالي در آمريكا!

 

1618: سر والتر رالي شاعر. نويسنده، دريا نورد و سياستمدار انگليسي به جرم خيانت به شاه وقت انگلستان در ارگ لندن گردن زده شد. وي در لندن جلساتي به نام «شبهاي شعر» داير كرده بود كه به پادشاه خبر داده بودند در اين جلسات «رالي» بر ضد او سخن مي گويد و توطئه چيني مي كند. رالي كه نام او بر مركز ايالت كاروليناي شمالي گذارده شده است نخستين انگليسي بود كه قدم به خاك امريكا گداشت و همراهان او در جزيره «رونوك» مستقر شدند كه پس از بازگشت او به انگلستان همه انان به طرز اسرار آميزي ناپديد گرديدند.

1686: اراضي ويليام پن Penn در آمريکا شمالي، پنسيلوانيا (ايالت پنسيلوانياي امروز) نام گرفت.

1863: کميسيون بين المللي صليب سرخ آغاز بکار کرد.

1888: نخستين خودكار ساچمه اي ساخته شد.

1897: پل ژوزف گوبلز Paul Joseph Goebbels سخنگو و رئيس تبليغات هيتلر (دولت حزب ناسيونال سوسياليست آلمان) به دنيا آمد. (مشروح آخرين روزهاي زندگاني او با عکس زن و فرزندانش که باهم خودکشي کردند در مطالب اول ماه مه اين سايت آمده است. در روزهاي 17 و 18 ژانويه و ... هم به او اشاره شده است که مي توانيد با کليد جستجو در سمت راست بالاي اين صفحه، همه مطالب مربوط به وي و هر موضوع ديگر را بيابيد).

1910: آلفرد آير Alfred J. Ayer فيلسوف انگليسي "نيو پازيتيويسم" به دنيا آمد.

1956: منطقه طنجه که قبلا بين المللي اعلام شده بود به مراکش باز گردانده شد.

2003: اعلاميه شهرداري نيويورك رقمي را كه قبلا براي تلفات رويداد 11 سپتامبر سال 2001 انهدام برجهاي دوقلوي اين شهر داده شده بود به ميزان 40 تن كاهش داد و با اين حساب جمع تلفات 2 هزار و 752 كشته بوده است.

منبع:iranianshistoryonthisday.com
مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------