تازه های تقویم تاریخ

داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 12 تیر460پیش ازمیلاد:سوم ژوئيه سال 460 پيش از ميلاد، آتني ها كه چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگاني را روانه اين كشور كردند تا مصريان را بر ضد ايرانيان بشورانند. ايران نيروي قابل ملاحظه اي در مصر مستقر كرده بود و همين نيروي عظيم مانع پيروز شدن توطئه آتني ها شد.

آتني ها چهار سال بعد( 454 پيش از ميلاد ) و سپس در سال 425 پيش از ميلاد دو بار ديگر با همان هدف به مصر رخنه کردند و هر دوبار به دليل احضار برخي نيروهاي ايراني به خاک اصلي وطن تا حدي موفق به تحريک مصريان و شورش آنان شدند که هر دوبار اين شورش ها سرکوب شد و بار آخر آتني از سوي ايران به مصر ممنوع الورود شدند.


324م:سوم ژوئيه سال 324 ميلادي، كنستانتين امپراتور روم كه براي سركوبي رقيبان رومي خود به بيزانتيوم Byzantium لشكر كشيده بود تصميم گرفت در اينجا و نه چندان دور از محل شهر «تروا» شهري به نام خود بسازد تا به امپراتوري ايران نزديك باشد و اخبار مربوط به تحركات ساسانيان را سريعتر دريافت كند و تصميمات مربوط به خنثي كردن اين تحركات در شهر تازه ساز كه يكي از دو پايتخت روم [پايتخت شرقي] خواهد بود گرفته شود.

وي پس از نابود ساختن «لي سينيوس Licinius» رقيب خود و هوادارانش، 25 ژوئيه سال بعد (325 ميلادي) دستور ساختن قسطنطنيه (شهر كنستانتين - استانبول امروز) را صادر كرد كه پس از تجزيه امپراتوري روم به صورت پايتخت روم شرقي باقي ماند. شهر قسطنطنيه (Constantinople) در 11 ماه مه سال 330 ميلادي آماده بهره برداري شد. اين شهر كه موقعيت منحصر به فردي دارد در نقطه مرزي دو قاره آسيا و اروپا واقع شده و ناظر بر تنگه بسفر (Bosforus، محل تلاقي درياي سياه و درياي اژه) و يكي از مراكز تصميم گيري هاي مهم جهاني بوده است.

اقدام كنستانتين به ساختن اين شهر باعث تشديد معارضات دو ابرقدرت زمان - ايران و روم - شد كه تا سال 628 ميلادي ادامه يافت وسرانجام هر دو امپراتوري را تضعيف و به عمرشان پايان داد.

 

تصوير اردشير ساساني بر سكه او


839م:ورخان اروپايي كه در باره بپاخيزي ايرانيان برضد خلفاي اموي و عباسي تحقيق كرده اند وقوع قتل «مازيار» حكمران وقت مازندران (تبرستان ــ تپورستان) به دست المعتصم خليفه عباسي را سوم ژوئيه سال 839 ميلادي نوشته اند. مازيار از خاندان اسپهبدان مازندران پسر قارن و قارن پسر ونداد هرمز و ونداد نوه سوخرا بود. مازيار در آمل بر اثر خيانت برادرش «كوهيار» كه فريب عوامل خليفه را خورده بود دستگير و به سامرا (سامره) منتقل و به المعتصم تحويل داده شده بود كه پس از شكنجه بسيار كشته شد. جسد مازيار که زير شکنجه کشته شده بود در همان محلي که جسد بابک خرمدين بر دار شده بود به دار کشيده شد.


1325ش:تيرماه 1325 (ژوئيه 1946) را مورخان، ماه احزاب و فعاليت هاي حزبي در ايران خوانده اند. در اين ماه (پس از جنگ حهاني دوم) فعاليت احزاب در ايران بي سابقه بود .در پي اعلام تاسيس چند حزب و به ويژه «حزب دمكرات ايران» از سوي قوام السلطنه نخست وزير وقت در نهم تيرماه اين سال كه مقر آن درساختماني بود كه سه دهه بعد درجاي آن پارك دانشجو ساخته شده است (چهار راه انقلاب)، روزنامه هاي احزاب انتشار خود را آغاز كردند و دوره ائتلافهاي حزبي آغاز شد. يازدهم تيرماه، دو روز پس از تاسيس حزب دمكرات ايران، هيات مركزي حزب قوام را به سمت دبيركل (رئيس) اين حزب انتخاب كرد و دو حزب بزرگ ديگر، توده و ايران كه چنين ديدند در صدد مقابله برآمدند و به ابتكار ايرج اسكندري و الهيار صالح باهم ائتلاف كردند و با اين اقدام، قوام مجبور شد كه يك كابينه ائتلافي تشكيل دهد و نيمي از پستهاي كابينه را به اين دو حزب واگذار کند كه از حزب توده دكتر مرتضي يزدي وزير بهداري ، فريدون كشاورز وزير فرهنگ (وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم و ارشاد امروز ) و ايرج اسكندري وزير بازرگاني و پيشه و هنر (كار و صنايع و بازرگاني امروز) شدند.

 

عكسي از الهيار صالح مربوط به همان زمان

 

1330ش:در پي تمركز نيروهاي انگلستان در بصره، سليمانيه، كركوك و اربيل (عراق) براي حمله به ايران كه نفت خود را ملي كرده بود و ورود ناو انگليسي موريشس (موريس) با قدرت آتش زياد به شط العرب (اروندرود)، 12 و 13 تيرماه1330 يگانهاي ارتش ايران در خيابانهاي شهرهاي مختلف به منظور تقويت روحيه هموطنان رژه رفتند و مردم را به تماشاي مانورهاي نظامي خود دعوت كردند. مردم كه به هيجان آمده بودند داوطلبانه در خوزستان و مناطق مورد تهديد، به كمك سربازان شتافته و به حفر سنگر توپ پرداخته بودند. فرماندهي دفاع از آبادان به «ژنرال كمال» سپرده شده بود و نيروي كمكي از شيراز و قزوين و همه واحدهاي لشكر هفتم پياده كرمان روانه خوزستان شده بودند. همچنين چند خلبان نيروي هوايي داوطلب عمليات كاميكازي و كوبيدن هواپيماهاي پر از مواد منفجره به كشتي انگليسي شده و مردم به تمجيد و قدرداني از آنان پرداخته و روزنامه ها به چاپ عكسهايشان دست زده بودند. نيروي دريايي باوجود ضعف و نداشتن ناو سنگين به حالت آماده باش درآمده بود. در اينجا بود كه ملت متوجه شد بايد نيروي دريايي اش را تقويت كند و تقويت آن را در اولويت قرار دهد. در خوزستان حمل سوخت به دو كشتي لاروب قطع شده بود تا شط العرب با گل و لاي بسته شود و به ناو انگليسي موريشس اخطار شده بود كه ظرف ده روز يا بايد از شط العرب خارج شود و يا در جايي كه هست به گل خواهد نشست. در اين ميان دهها هزار تن از سربازان منقضي خدمت و ديگران داوطلبانه به پادگانهاي مربوط مراجعه و خود را معرفي مي كردند. با اين آمادگي ملي براي دفاع، كشور يكپارچه شور و هيجان شده بود و راديو تهران پي در پي گزارشهاي مربوط را همراه با سرود «اي ايران ...» پخش مي كرد و اصحاب نظر با مصاحبه و تفسير به مردم ثابت مي كردند كه اشغال نظامي ايران در شهريور 1320 نتيجه خيانت چند مقام بود، نه ضعف نيروهاي مسلح و وطندوستي مردم. راديو تهران انعكاس گزارش هاي آمادگي ملي ايرانيان در رسانه هاي ساير كشورها بدون وقفه پخش مي كرد.

 

Gen. Kamal

 

1340ش:در اين روز در تيرماه 1340 حكم محكمه نظامي تهران درباره دكتر مظفر بقايي كرماني انتشار يافت كه ضمن آن به اتهام متزلزل ساختن صميميت مردم نسبت به ماموران شهرباني (پليس) از طريق ايراد نطق عمومي، به دوسال زندان محكوم شده بود.

يكي از مواردي كه دكتر بقايي به آن اشاره كرده بود شكنجه شدن يك روزنامه نگار كرماني (مولف اين سايت) به دستور و باحضور سپهبد نصيري رئيس كل وقت شهرباني كشور در آذر ماه 1339 هجري خورشيدي بود.

 

دکتر بقايي كرماني


1988م:سوم ژوئيه ۱۹۸۸ و در جريان جنگ عراق و ايران، يك جت مسافربر ايرانى از نوع ارباس ـ 300 (پرواز 655) در آسمان خليج فارس بر اثر سوم ژوئيه ۱۹۸۸ (12 تیرماه) و در جريان جنگ عراق و ايران، يك جت مسافربر ايرانى از نوع ارباس ـ 300 (پرواز 655) بر فراز آبهای ایران در آسمان خليج فارس بر اثر اصابت موشك سرنگون شد و همه ۲۹۰ تن سرنشينان آن جان باختند. موشكى كه اين هواپيما را سرنگون ساخت از رزمناو آمريكايى « وينسنس» مستقر در خليج فارس كه نفتكش هاي كويتي را بدرقه مي كرد پرتاب شده بود. اين ناو كه كاپيتان «ويل راجرز» بر آن فرماندهي مي كرد دو موشك به سوي هواپيماي ارباس شركت هواپيمايي ملي ايران (هما) پرتاب كه يكي از آنها به هواپيما اصابت كرده بود. ارباس «ايران اير» پرواز 655 كه از تهران و از طریق بندرعباس عازم امارات بود در ده كيلومتري ناو آمريكايي و در آبهاي ايران، به خليج فارس افتاد. اجساد بسياري از سرنشينان هواپيما در سطح آب به دست آمد و اين، نشانه آن بود كه هواپيماي مسافربر ايران پس از اصابت موشك، در آسمان منفجر و چند قطعه شده بود. رونالد ريگان رئيس جمهوري وقت آمريكا اقدام ناو «وينسنس» را يك عمل دفاعي و قابل درك اعلام كرده بود و در عين حال گفته بود كه از تلفات غير نظاميان متاسف شده است. 36 تن از مسافران هواپیما خارجی بودند: 13 اماراتی، ده هندی، شش پاکستانی، شش یوگوسلاویایی و یک ایتالیایی. در میان مسافران 66 خردسال وجود داشت.

 

کاپيتان ويل راجرز

 

2004م:دوم ژوئيه 2004 مارلون براندو بازيگر معروف فيلمهاي سينمايي امريکا در بيمارستان دانشگاه کاليفرنيا در لس انجلس درگذشت. وي 80 ساله بود. از معروفترين فيلمهايي که براندو در آنها بازي کرد " گاد فادر " و اتوبوسي به نام هوس را مي توان نام برد.

 

برندو در يکي از فيلمهايش


1384ش:دهم تيرماه 1384 اعلام شد كه هيات نظارت بر مطبوعات در بيست و پنجمين جلسه از دهمين دوره فعاليت خود با انتشار 67 نشريه از جمله 4 روزنامه، 21 هفته نامه، 2 دوهفته نامه، 14 ماهنامه، 24 فصلنامه، يك دوفصلنامه و يك سالنامه موافقت كرده است!. در ميان اسامي ناشران تازه، نامي از روزنامه نگاران حرفه اي آشنا به چشم نخورد. موافقت با صدور 67 پروانه در يك جلسه (از نظر زماني؛ محدود)، همان روزها مورد انتقاد برخي از روزنامه هاي تهران قرار گرفته بود زيرا كه در آخرين ماههاي عمر دولت سابق (بزعم خودشان و رسانه هاي غرب؛ اصلاح طلبان) انجام شده بود. در طول دو سال پس از آن (ازتيرماه 1384 تا تيرماه 1386) انتظار بود که دادستاني کل و مقامات مربوط با مطالعه دقيق پرونده هاي اين نشريات 67گانه و ملاحظه تاريخ تسليم تقاضاي نشريه به وزارت ارشاد و اطلاع از اشتغال قبلي متقاضيان و کشف انگيزه آنان به داشتن نشريه ببينند که جريان کار مسير و روال عادي را طي کرده باشد؟، زيرا که اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي هرگونه تبعيض را رد کرده است.


2004م:يکم ژوئيه 2004 شبكه هاي تلويزيوني و روز بعد ( 2 ژوئيه 2004 ) روزنامه ها، تفهيم اتهامات هفت گانه به صدام حسين و 11 دستيارش در يك جلسه مقدماتي 27 دقيقه اي را در صدر اخبار خود قرار داده بودند، ولي جز رسانه هايي كه خبرنگارانشان به جلسه راه داده شده بودند ساير گزارشها ناکامل و متفاوت از هم بود و تصوير روشني را از پرسش و پاسخ جلسه قضايي به دست نمي داد. دليل آن اين بود كه هر دسته از روزنامه ها از يك خبرگزاري استفاده كرده بودند و با اين که خبرنگاران هر سه خبرگزاري اصطلاحا بين المللي ولي متعلق به سه کشور غربي در جلسه حضور داشتند گزارش هاي آنها از مذاكرات كه از تلويزيونهاي عربي هم پخش شده بود و رئيس جمهوري آمريكا نيز اختصاصا آنها را ( احتمالا از يك تلويزيون مدار بسته) ديده و شنيده بود كاملا متفاوت بود. هنوز شايد اين سه خبرگزاري باقيمانده از « بيگ فور+ تاس » نمي خواهند قبول كنند كه مردم اينك در اينترنت به فايلهاي آنها دسترسي دارند و مي توانند از گزارش «مربوط به يک رويداد» هر سه پرينت بگيرند و متون آنها را باهم مقايسه كنند و بر ضعف انسان قرن 21 با داشتن چنين آژانسهايي تاسف بخورند - انساني که پس از 40 سال تكاپو هنوز موفق نشده است يك خبرگزاري بين المللي بي طرف (غير متعهد) جهاني داشته باشد. چرا شرح جلسه 27 دقيقه اي يك «هيرينك» كه تنها پرسش هويت و تفهيم (ذكر موارد) اتهام است تا فرد و يا افراد مخاطب در جلسه بدانند كه در مظان اتهام هستند و تحقيقات تا قرار مجرميت و صدور كيفر خواست و سپس محاكمه ادامه خواهد داشت تا اين حد بايد متفاوت باشد؛ به درستي روشن نيست.

 

صدام حسين در پايان

 

1608م:سوم ژوئيه سال ۱۶۰۸، ساموئل دو شامپلين Samuel de Champlain جغرافيدان فرانسوى در چهل و يكمين زادروز خود بناى شهر «كبكQuebec» را در كانادا آغاز كرد كه اين منطقه بعداً به «فرانسه نو» معروف شد. اين شهر اينک مرکز ايالت فرانسوي زبان کوبک کنفدراسيون کانادا است. ساکنان اين ايالت از زماني که شارل دوگل خطاب به آنان فرياد کشيد «زنده باد کوبک مستقل» تاکنون دو بار به طريق دمکراتيک (راي گيري) تلاش کرده اند تا از کنفدراسيون کانادا جدا شوند.

يك سال پيش از آغاز ايجاد شهر كبك (كوبك)، انگليسى ها وارد آمريكاى شمالى (ايالات متحده امروز) شده و ايجاد «جيمز تاون» را در ويرجينيا آغاز كرده بودند.

با اينكه بعداً، دولت انگلستان مهاجرنشين فرانسوى «كبك» را متصرف شد و كانادا را يك دومينيون انگلستان اعلام داشت؛ هنوز فرانسوى زبانان «كبك» زبان و فرهنگ فرانسوي خود را حفظ كرده و در آرزوى كسب استقلال هستند. دو شامپلين سه بار به كانادا سفر كرده بود و بناي شهر كوبك در سومين سفر او آغاز شده بود. پيش از شامپلين، ژاك كارتيه فرانسوي در سال 1534 در سفر به قاره غربي به كانادا رسيده بود (67 سال زودتر از انگليسي ها). فرانسويان برخلاف انگليسي ها بوميان (سرخپوستان) را نابود نكرده و با آنان به همزيستي پرداخته بودند.

 

Samuel de Champlain

 

1527م:دولت فرانسه در سوم ژوئيه 1527 و بار ديگر در سوم ژوئيه سال 1849 (در دو سوم ژوئيه و به فاصله 322 سال از هم ) با لشكركشي به ايتاليا پاپ را نجات داد. فرانسه يك كشور كاتوليك است. بار دوم گاريبالدي شهر رم را محاصره کرده بود تا آن را از دست پاپ ها خارج سازد و پايتخت ايتالياي متحد کند.

گاريبالدي که يک ميهندوست بنام ايتاليايي است در راه تامين وحدت ايتاليا تلاش بسيار کرد.

 

1866م:سوم ژوئيه سال 1866 در جريان جنگ بر سر رهبري ژرمن ها، در نبرد كونيگراس Koniggratz در نزديكي «سادوا» ارتش پروسPrussia (آلمان شمالي- برلين) كه به تفنگ «ته پر» و استفاده از فشنگ مجهز شده بود ارتش اتريش Austria را كه هنوز از تفنگ «سرپر و سنبه اي» استفاده مي كرد شكست داد و برتري خود در ميان آلماني نژادها را مسلم ساخت.

در اين نبرد، فرماندهي نيروهاي آلمان را مارشال مولتکه برعهده داشت. تفنگ فشنگي، توسط مهندش «يوهان نيكلاس فون دريسهDreyse» اختراع و براي ارتش آلمان (پروس) ساخته شده بود.


2004م:روسيه 30 ژوئن 2004 سه آزمايش موشكي تازه انجام داد به اين شرح:از زير دريايي يكاترين بورگ يك موشك « آر اس ام ـ 54 »، از يك توپولف ـ 95 يك موشك ديگر و از پايگاه قزاقستان يك موشك 10 كلاهكي آر. اس ـ 20 (اس اس ـ 18 ) پرتاب كرد.

مفسران نظامي به اين مناسبت نوشته بودند كه هدف روسها از اين آزمايشهاي اين بوده است بدانند كه آيا عمر موشكهاي قديمي را مي شود با هزينه كم تمديد كرد؟.

عمر يك موشك 7 تا 20 سال است كه بعضي را مي شود نوسازي و مرمت كرد و عمر تازه بخشيد ولي اين كار نياز به هزينه دارد. كوشش روسها اينك اين است كه با حد اقل هزينه موشكهاي قديمي خود را كه در دوران شوروي به بهاي تضعيف اقتصاد كشور ساخته شده اند نوسازي و تمديد عمر دهند. موشكي كه از يكاترين بورگ پرتاب شد 7 هزار كيلومتر مسافت را دركمتر از 35 دقيقه پيمود و به هدف اصابت كرد.

 

1250: لوئي نهم پادشاه وقت فرانسه كه در لشكركشي هفتم صليبيون به خاورميانه شركت كرده بود در مصر به اسارت حكمران اين كشور درآمد كه بعدا با پرداخت خونبها خود را آزاد ساخت.

1962: الجزاير پس از 132 سال به طور كامل از استعمار فرانسه خلاص شد.

1583: ايوان « مخوف » تزار وقت روسيه پسر خود را كشت.

1896: عثماني به جزيره « كرت Crete» در مديترانه كه اينك جزيي از خاك يونان است خود مختاري داخلي داد.

1935: آندره سيتروئن (يك مهندس يهودي فرانسوي) و مخترع و سازنده اتومبيلهاي سيتروئن در 57 سالگي از بيماري سرطان درگذشت.

1944: ارتش سرخ « مينسك » را از ارتش آلمان پس گرفت و بيش از يكصد هزار نظامي آلماني را اسير كرد.

1964: با قانون شدن لايحه تعميم حقوق مدني در آمريكا، جداكردن سياهان از سفيدها در اماكن عمومي اين كشور ممنوع شد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------