تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 27 اسفند1320ش:27 اسفند سال 1320 (18 مارس 1942) مجلس شوراي ملّي قانون منع احتكار را كه نخستين پيشنهاد كابينه وقت {دولت تازه) بود و با قيد فوريت تسليم شده بود از تصويب گذراند. پس از اشغال نظامي كشور در شهريور ماه 1320 و آغاز خريد غلاّت محصول ايران با اسكناسهايي كه اشغالگران خودشان آنها را چاپ كرده بودند و حمل اين غلاّت به شوروي، ايران با كمبود خوار و بار و اجناس ضروري ديگر رو به رو شده بود و چون تورّم پول به دليل ورود اسكناسهاي تازه رو به افزايش بود مغازه دارها و ديگران دست به احتكار زده بودند و بر مشكل كمبوده افزوده بودند كه كابينه تازه لايحه منع احتكار را به مجلس داد و مجلس كه قبلا در آن ماه با بحران كابينه رو به رو شده بود آن را سريعا تصويب كرد تا نخست وزير سمت حود را ترك نكند.

بحران كابينه از هفتم اسفند با كناره گيري فروغي از نخست وزيري آغاز شده بود. فروغي كه دوباره مامور تشكيل كابينه شده بود پس از معرفي وزيران تازه نتوانست آراء مورد نظر را به دست بياورد و كنار رفت. مجلس دوباره به او ابراز تمايل كرد و اين بارنوبت فروغي بود كه ناز كند و چون زير فشار قرار گرفت خود را پنهان ساخت. به ناچار علي سهيلي مامور تشكيل كابينه شد و مجلس در 18 اسفند كابينه اورا تاييد كرد. آنگاه فروغي هم كه زماني رضاشاه اورا از وزارت دربار برداشته بود وزير دربار پسر وي شد!.

 

1330ش: 28اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هر سال را روز ملي شدن نفت، يك روز ملي و تعطيل عمومي اعلام كرد. سال پيش از اين در 29 اسفند طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون در آمده بود كه در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان بر آشفت كه تا براندازي حكومت دكتر مصدق در مرداد 1332 دست از مخالفت، تحريك، تحريم و توطئه نكشيد.

يك روز پيش از اعلام 29 اسفند به عنوان يك روز ملي، دكتر مصدق جزئيات ظلمهاي انگلستان به ملت ايران در طول 150 سال و مداخلات اين دولت از جمله انحصار نفت ايران در دست خود را براي دهها روزنامه نگار آمريكايي كه به تهران آمده بودند تشريح كرده بود و چند روز پيش از آن هم آب پاكي روي دست نمايندگان بانك جهاني كه براي ميانجيگري به تهران آمده بودند ريخته و گفته بود که یک ملت مستقل و حاکم برخود بر سر حق مسلم و طبیعی اش مصالحه نمی کند و لذا نیاز به میانجیگری نیست. مذاکره با دولتی که طبیعتی سلطه گر دارد خودرا برتر می شمارد و زورگویی را حق یک دولت برتر می داند به منزله تسلیم در برابر زور و یک خیانت ملی است. انگلستان ملت باهوش و با استعداد ما را در عقب ماندگی فرو برد تا سر برنیاورد و مدعی اش شود. از اوایل قرن شانزدهم سیاست کلی دولت های سلطه گر بر این مدار بوده است که مانع رشد ملت هایی شوند که روزگاری قدرت بودند. برتری جویان که نان سلطه گری و استثمار می خورند نمی خواهند رقیب داشته باشند ـ چه این رقیب یک فرد منتقد و روشنگر باشد و چه یک ملت بیدار شده از خواب و مصمم و مبارز ـ مبارز کسب حق خود.

درهمین روز در اسفندماه 1332 و هفت ماه پس از براندازي حكومت دكتر مصدق، راجرز استيونس سفير تازه انگلستان در تهران اعلام كرد كه ميان انگلستان و آمريكا در قبال نفت ايران توافق حاصل شده است!.

 

1349ش:اجراي قانون تاسيس شوراهاي آموزش و پرورش منطقه اي كه قبلا به تصويب دو مجلس رسيده بود 28 اسفندماه 1349 تکمیل شد و دولت وقت آن را اعلام داشت و تاکید کرد که اداره امور مدارس در سراسر کشور در دست شوراهای مربوط قرار گرفته و از صورت تمرکز خارج شده است.كار پياده كردن تدريجي اين قانون شش ماه طول كشيده بود.

با تشكيل اين شورا ها كه كار آموزش و پرورش تهران و هر شهرستان را برعهده گرفته بودند، دولت بودجه مصوب مجلس را در اختيار آنها مي گذارد و ديگر كاري نداشت. اين شوراها، اختياراتي بيش از بوردهاي آموزش و پرورش شهرستانهاي آمريكا ( Ed. Boards)داشتند.

اعضاي انتخابي شوراهاي اموزش و پرورش ايران ـ به استثناي دوره يكم ـ همراه با اعضاي شوراهای شهر در يك انتخابات عمومي بر گزيده مي شدند و شرط نامزد شدنشان وقوف كامل بر امور آموزش و پرورش و فرهنگ بود. مديركل آموزش و پرورش شهرستان، دبير شوراي آن منطقه بود. انتصاب مديران دبستانها و مدارس راهنمايي تحصيلي بايد به تصويب اين شوراها مي رسيد. شوراها مي توانستند هر مقام آموزشي منطقه خود را جهت اداي توضيح و پاسخ به پرسشها احضار كنند. نامگذاری مدارس، ساخت و اجاره بنا برای تاسیس مدرسه، توسعه ورزش و کتابخانه، صدور پروانه ها، تنظیم بودجه و نقل و انتقال اقلام آن و هر امری دیگر جز برنامه ریزی کلی بر عهده این شوراها بود که تا 1358 به همان صورت فعالیت داشتند. انتخاب اعضای دوره اول این شوراها بر عهده اعضای انجمن های خانه و مدرسه آموزشگاههای محول شده بود زیرا که تقریبا دو سال از انتخاب اعضای شورای شهرها گذشته بود و انتخابات عمومی هزینه سنگین داشت.

وجود چند عضو انتصابي در اين شوراها عيب بزرگ قانون اين شورا ها تشخيص داده شده بود. اعزام نماينده از سوي شهرداري، اداره بهداشت و ... به عنوان عضو اصلي و صاحب راي در اين شورا ها ايراد بزرگي بود. استفاده از نظر كارشناس فرضا بهداشت در مواقع ضروري لازم بود، ولي شركت آنها به عنوان عضو اصلي و دائمي در كنار اعضاي انتخابي منطقي به نظر نمي رسيد و آراء آنها كه تحت نفوذ مقامات اجرايي بودند مسئله ساز شده بود مخصوصا كه انتصاب مديران مدارس و صدور انواع پروانه از اختيارات اين شوراها بود.

مديران مدارس متوسطه و تعليمات عمومي (ابتدايي و راهنمايي تحصيلي) به انتخاب خود دو نماينده به اين شوراها مي فرستادند. هر دوره شورا چهار سال و عضويت در آن و حضور در جلسات بدون دريافت دستمزد، و رايگان بود.


1830م:فوستل دو كولانژ Fustal de Coulanges مورخ و جامعه شناس قرن 19 فرانسه 18 مارس 1830 به دنيا آمد و 59 سال عمر كرد. وي كارشناس تاريخ قرون قديم و وسطا بود. دوكولانژ ريشه مالكيت زمين و فئوداليسم و اين كه از چه زماني و چرا انسان تمايل به مالك شدن و آقايي كردن بر همنوع خود يافت كه در لحظه تولد متساوي به دنيا مي آيند كشف و در كتابي قطور منتشر كرد. وي در همين كتاب نفوذ فكري يونان و روم در زمينه مالكيت و حس برتري را تشريح كرده است. او در زمينه پيدايش مذهب ، قانون و موسسه در دنياي قديم بررسي فراوان كرد و نتيجه تحقيقات خود را در كتاب « شهر باستاني » منتشر ساخت.

 

فوستل دو كولانژ


1978م:18 مارس 1978 ذوالفقارعلي بوتو نخست وزير پيشين و رهبر حزب مردم پاكستان به جرم دست داشتن در قتل پدر يكي از رقباي سياسي اش به اعدام محكوم شد كه بعدا اعدام گرديد. دولت وي قبلا با يك كودتاي نظامي برانداخته شده بود. ذوالفقارعلي بوتو سالها وزير امورخارجه، رئيس كشور و رئيس دولت پاكستان بود و در سال 1971 موفق شد پاكستان را از بحران پس از جدا شدن پاكستان شرقي (بنگلادش امروز) خارج سازد.

سالها بعد PPP (حزب مردم پاكستان) «بي نظير» دختر ذوالفقار علي بوتو را نخست وزير پاكستان كرد كه وي پس از كنار رفتن از اين سمت، بعدا متهم شدن و پس از يك تبعيد طولاني در خارج از پاكستان، اواخر سال 2007 به وطن بازگشت و در دسامبر همين سال در پي شركت در يك اجتماع در راولپندي و ايراد نطق ترور شد و رياست حزب به پسرش «بلاول» رسيد كه چون دانشجو و در انگلستان است، پدر او «آصف علي زرداري» نيابت رياست حزب را بر عهده گرفت.

حزب مردم پاكستان و حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف در انتخابات پارلماني فوريه 2008، اكثريت كرسي ها را به دست آوردند و در نخستين جلسه پارلمان در نيمه مارس 2008 ائتلاف خود را براي تشكيل دولت و درفشار قراردادن ژنرال پرويز مشرّف رئيس جمهور اعلام داشتند. دولت قبلي نواز شريف با كودتاي ژنرال مشرّف بركنار شده بود و خود او نيز سالها به صورت تبعيد در كشور سعودي بسر مي برد. تلاش مشترک نواز شريف و زرداري به نتيجه رسيد و پس از کناره گيري ژنرال مشرف، زرداري رئيس جمهور پاکستان شد. اتحاد نواز شريف و زرداري در مارس 2009 و پس از اينکه ديوان عالي پاکستان [ظاهرا] با اشاره زرداري، نواز شريف و برادرش را از احراز مقام انتخابي و انتصابي ممنوع کرد عملا پايان يافت و تظاهرات - تظاهراتي مشابه آنچه را که درآخرين ماههاي حکومت ژنرال مشرف روي مي داد از سرگرفته شد که زرداري ناچار به کوتاه آمدن شد و ....

 

ذوالفقارعلي بوتو


235: بعضي از مورخان زادروز ماركوس اورليوس الكساندر امپراتورروم را در اين روز نوشته اند.

1167: ميان فرانكها به رياست آمارليك كه تحت پرچم صليبيون وارد خاورميانه شده بودند و نيروهاي مسلمان در «البابين» مصر جنگ در گرفت.

1229: درجريان ششمين لشكركشي صليبيون به خاورميانه، فردريك دوم رئيس آلمانی امپراتوري مقدس كه سلطنت او به تاييد پاپ رسيده بود خودرا پادشاه اورشليم (بيت المقدس) نيز اعلام كرد.

1532: پارلمان انگلستان از اين پس پرداخت هر گونه وجه ازجانب كليساهاي آن كشور به خزانه داري پاپ را ممنوع و غير قانوني اعلام كرد.

1874: هاوايي كه يك كشور مستقل داراي پادشاه بود به دولت واشنگتن حق انحصار تجارت داد و اين، مقدمه از دست رفتن استقلال و تصاحب آن قرارگرفت

1925: يك گردباد كه در مركز ايالات متحده وزيدن گرفته بود در ايالت هاي ميسوري، اينديانا و ايلي نوي 700 نفر را كشت و ويراني زياد بوجودآورد. ايالت هاي مركزي و جنوب شرقي آمريكا بارها گرفتار گردبادهايي از اين دست شده اند.

1929: ( 1307 خورشيدي ) : قانون اعزام محصل به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن بايد هر سال يكصد ديپلمه ايراني براي تحصيل به اروپا اعزام مي شد. پنج سال بعد دارالمعلمين عالي ( دانشسراي تربيت دبير دبيرستان ) در تهران تاسيس شد.

1938: دولت مكزيك اكتشاف و استخراج نفت در چارچوب مرزهاي زميني اين كشور را ملي كرد. معناي تاكيد روي چارچوب مرزهاي زميني اين بوده است كه امر واگذاري اكتشاف و استخراج نفت در خليج مكزيك به شرکتهای خارجی مانعي ندارد و اين كار از زمان صورت مي گيرد. خليج مكزيك يكي از منابع نفت جهان است كه دولت كوبا اخيرا در صدد اكتشاف و استخراج آن در آبهاي خود با كمك روسها برآمده است.

1945: چهل و دو روز پيش خودكشي هيتلر و زماني كه ارتش مسکو به دیوار برلين نزدیک شده بود و تصرف شهر قطعي بود، پايتخت آلمان مورد حمله 1250 بمب افكن آمريكايي قرار گرفت و چون وسيله دفاع نداشت آسيب فراوان ديد. مورخان اين بمباران را «غير ضروري» خوانده و نوشته اند که با هدف خاص انجام شده بود.

1962: امضاي قرارداد اويانEvian (سويس) به جنگ استقلال در الجزاير پايان داد و طولي نكشيد كه استعمار فرانسه بر آن يافت.

1968: كنگره آمريكا دلار را از استاندارد طلا خارج كرد كه اين قانون چندي بعد به اجرا درآمد.

1974: تحريم صدور نفت كه اكتبر 1973 و به علت حمايت دولت هاي غرب از تعرض نظامي اسرائيل به همسايگان عرب خود آغاز شده بود پايان يافت. ايران كه در اين تحريم شركت نكرده بود ثروتمند شد و در عين حال دشمنان متعدد به دست آورد كه برخي از آنها از دوستانش بودند.

1996: در انفجار و حريق يك نايت كلاب در فيليپين 160 تن كشته شدند. حريق نايت كلاب ها با تلفات سنگين در گوشه و كنار جهان سابقه طولاني دارد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی