تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -11خرداد 

198م:«ليو بانگ» كه به نام «گائو زو» امپراتور چين شده بود در مي سال 198 پيش از ميلاد ايران را به اتحاد با چين دعوت كرد. «گائو زو» در نامه خود كه به اردوان سوم چهارمين شاه ايران از دودمان اشكاني تسليم شد پيش بيني كرده بود كه اگر هم دولت آنتيوكوس سوم در انتاكيه (از جانشينان اسكندر) از ميان برود جايش را دولت ديگري از غرب (روميان) خواهند گرفت و شرق را آسوده نخواهند گذارد مگر اين كه متحد شود. اردوان كه سخت درگير جنگ با آنتوكوس سوم بود به واقعيتي كه گائو زو در نامه اش نوشته بود توجه نكرد و مناسبات ايران و چين در همان سطح سابق باقي ماند. در آن زمان آنتيوكوس سوم كه مردي جاه طلب بود دست به جهانگشايي و توسعه قلمرو زده بود به گونه اي كه دو دولت محلي واقع در آناتولي از روميان استمداد كرده بودند كه خود در صدد تصرف يونان و مقدونيه و همسايه شدن بي واسطه با ايران برآمده بودند و اين استمداد بهانه خوبي به دست روميان تازه به قدرت رسيده داد كه متوجه شرق شوند. گائو زو موسس دودمان «هان» در چين كه بر جاي دودمان شين (چين) نشسته بود از سال 202 تا سال 195 پيش از ميلاد امپراتور چين بود و يكم جون اين سال (2 هزار و 201 سال پيش) درگذشت. «تاريخ» او را مردي با تدبير و دورانديش مورد قضاوت قرارداده است. اگر اردوان سوم به نامه گائو زو توجه كرده بود شايد درگيري 800 ساله ايران و روم صورت نمي گرفت.

 

243م:در پي پيروزي بر گورديان سوم امپراتور روم، شاپور يكم شاه ساساني ايران اول ژوئن سال 243 ميلادي شهر «انبار» واقع در 60 كيلومتري غرب بغداد امروز را به شهر «پيروز شاپور» تغيير نام داد. چندي پس از آن شكست، گورديان به دست افرادش كشته شد و فيليپ را به امپراتوري روم برداشتند كه با شاپور صلح كرد و امتيازات فراوان به او داد. در برخي نوشته ها آمده است كه شاپور «انبار» را پس از عمران و آبادي و انتقال جمعيت بيشتر به مركز شهرستان، «پيروز شاپور» ناميده بود. توافق بر سر صلح در همين محل حاصل آمده بود. به درستي دانسته نيست كه از چه زماني اين منطقه كه اينك ايالت الانبار (عراق) خوانده مي شود به نام قديمي خود بازگشت داده شده است.


1660م:يكم ژوئن سال 1660 به حكم يك دادگاه ايالت ماساچوست آمريكا بانو «ماري بارت دايرMary Barrette Dyer» به جرم نقض مكرر قانون ايالت كه كويكر مذهب ها را از ورود به آنجا منع كرده بود به دار آويخته شد. قانون ايالت ماساچوست ورود كويكرها Quakerرا به اين ايالت ممنوع ساخته بود. با اين كه شوهر ماري از دوستان فرماندار وقت بود، حكم اعدام درباره او اجرا شد. شوهر ماري كويكر مذهب نبود.

 

George Fox


2004م:برخي پزشكان متخصص بيماري سرطان يکم ژوئن 2004 نظر خود را درباره نتيجه يک پژوهش تازه که اواخر ماه مه همين سال انتشار يافته بود كه در آن نسبت به دقت آزمايش «پي. اس . ا .P.S.A» ايجاد ترديد شده بود روشن ساخته و گفته بودند كه به اصالت اين آزمايش ترديد نيست. شك به سطح قابل قبول پي اس ا در خون است. تا كنون تا سطح 4 نانوگرم در يك ميلي ليتر خون نشانه مبتلا نبودن فرد به تومر پروستات ( سرطاني و ياغير سرطاني ـ بزرگ شدن آن ) بود كه اينك معلوم شده است اين سطح را بايد پايين آورد و به كمتر از 3 رساند. در زمينه تعيين مجدد اين سطح (له ول) بايد منتظر بررسي آزمايشگاههاي مربوط شد.


19‌28م:«مانوئل دا اوليورا ليما» تاريخدان برزيلي كه تا يك قرن را آينده نگري كرده بود 31 مه 1928 در 60 سالگي فوت شد. وي گفته بود كه پيش بيني و پيش گوئي، كار مورخ نيست ، ولي مورخ مي تواند با قواعدي كه از تجربه و تعقيب تاريخ به دست مي آورد بگويد كه چنين وضعيتي اگر به چه صورتي در آيد منجر به چه نتايج و اوضاع تازه خواهد شد ؛ و اين كار پيش گويي نيست، همان چشم انداز است به زبان و گونه اي علمي تر.


1980م:شبكه تلويزيون خبري كابلي آمريكا (اختصارا سي. ان. ان.CNN) از يكم ژوئن سال 1980 كار خود را آغاز كرد كه به نظر مي رسد پس از ادغام در كمپاني «تايم وارنر» بيش از گذشته در جهت سياست هاي دولت متبوع گام برمي دارد و به گزارش گالوپ احتمالا به همين لحاظ بينندگان آن نسبت به گذشته كمتر شده اند. اين شبكه خبري كه رقيبي به نام فاكس نيوز (محافظه كار) پيدا كرده است توسط «تد ترنرTed Turner» در شهر اتلانتا تاسيس شده بود كه بعدا به كمپاني تايم وارنر فروخته شد.

 

Ted Turner


455م:وندالها كه موفق به تصرف شهر رم شده بودند از اول ژوئن سال 455 ميلادي غارت و تخريب اين شهر را كه قرنها بر اروپا و شمال افريقا تا شرق مديترانه آقايي مي كرد آغاز كردند كه دوهفته طول كشيد.

وندالها 31 ماه مه سال 455 ميلادي، چهار ماه پس از قتل « والنتينيان سوم » امپراتور روم غربي( اروپا و مديترانه غربي ) وارد شهر رم شده بودند. «پترونيوس ماكزيموس‍petronius maxisimus » كه تنها 11 هفته امپراتور بود هنگام فرار از شهر رم به دست مردم افتاد و آنان كه انتظار نداشتند، امپراتور رهايشان سازد و براي نجات خود قصد فرار كند او راكشتند و جسدش را از درختي آويزان كردند. وي پس از قتل والنتينيان با كمك گارد امپراتور مقتول و پرداخت رشوه ، امپراتور شده بود و براي مشروعيت دادن به سمت خود، همسر والنتينيان را به اجبار به نکاح خود درآورده بود.


1958م:فرانسويان كه از ناامني ها، خودسري ها، گراني ها، بيكاري ها و ... به جان آمده بودند سر انجام براي نجات خود، يك بار ديگر دست به سوي شارل دوگل دراز كردند و او را از بازنشستگي خارج و يكم ژوئن 1958 رئيس دولت فرانسه كردند تا به اوضاع سر و سامان دهد و او با اين شرط كه قانون اساسي (جمهوري چهارم) را اصلاح كند و شش ماه نيز كشور را به اراده خود و از طريق صدور بخشنامه (به جاي مصوبه پارلمان) اداره كند با باز گشت به قدرت موافقت كرد.

 

شارل دوگل


2001م:در سال 2001 ديپندرا Dipendra پسر پادشاه نپال كه با مادر خود بر سر انتخاب همسر اختلاف پيدا كرده بود در يك مهماني كاخ سلطنتي، «بيرندراBirendra» پدر خود و ده تن ديگر از افراد خانواده سلطنتي را به رگبار تفنگ خودكار بست و سپس دست به خودكشي زد. پس از اين حادثه، پارلمان تنها برادر پادشاه را كه در سفر خارج بود و در نتيجه زنده مانده بود به سلطنت دعوت كرد كه ديديم بعدا دست به استبداد زد و در ماههاي آوريل و مه 2006 مردم نپال برضد او شوريدند و نود درصد اختياراتش را از او گرفتند.

 

Birendra

 

2004م:در بازي روزگار، بازنده روز، احمد چلبي است كه پس از بازرسي تحقير آميز دفتر و خانه اش؛ 31 ماه مه 2004 هم به او اخطار كردند كه محل دفترش در بغداد متعلق به غير است، تصرف عدواني كرده و بايد فورا تخليه كند و گرنه به زور آن را تخليه خواهند كرد. وي كه تا چند هفته پيش از اين مرد اول آمريكا در عراق بشمار مي رفت، به كاخ سفيد رفت و آمد داشت، در جلسه مشترك كنگره امريكا در كنار همسر جورج بوش نشست و نطق رئيس جمهوري آمريكا را شنيد؛ اينك بايد به چند اتهام هم پاسخ دهد و اگر وضع بر همين منوال باشد آينده اي مبهم خواهد داشت . تقريبا همه آنان كه اين روزها از سياست جورج بوش در قبال عراق انتقاد كرده اند دستگاه حكومتي وي را متهم كرده اند كه بدون دليل گزارش هاي ساختگي چلبي را پذيرفته و به استناد آنها به عراق حمله نظامي كرده است و نيويورك تايمز در يك اقدام استثنايي از اين كه ادعاي چلبي را بدون بررسي بيشتر منتشر ساخته بود خود را محكوم كرده است و ....


312004م: مه 2004 اسو شيتدپرس برخي از تحليلهايي را كه بر گزارش اخير پنتاگون به كنگره آمريكا درباره آمادگي نظامي چين نوشته شده است نقل و مخابره كرده بود. به نظر اين تحليلگران؛ رفتن امريكا به عراق و تاكيد آن دولت به ادامه مبارزه با تروريسم در هرجا، و به اين بهانه استقرار در ازبكستان و ساير نقاط آسياي ميانه، و از طرفي تقويت مناسبات با هند و تلاش براي بي نياز ساختن پاكستان از كمك چين، تمركز نيروي زيردريايي در اطراف چين و انتقال بمب افكنهاي استراتژيك به جزيره گوام و ... چين را وادار به تفكر مجدد درباره مسا ئل دفاعي خود كرده است. چينيان بدون توجه به ژستهاي دوستانه آمريكا از جمله تلفن بوش به رئيس جمهوري چين و تاكيد مجدد بر «سياست وجود يك چين» ، نگران محاصره ميهن خود از جانب امريكا به همان صورتي كه شوروي از سال 1947 به بعد در آن قرار داشت شده اند. چينيان راه مقابله با آمريكا را فعلا استفاده از تاكتيك « اسسين ميس ويپن » قرار داده اند يعني تجهيز ارتش آزاديبخش خلق به ضد سلاحهايي كه آمريكا در اختيار دارد ، زيرا سياست چين بر حمله نظامي و تعرض به ديگران قرار ندارد. از سوي ديگر، توليد سلاحهايي كه بتواند جنگ افزارهاي تعرضي را پيش از رسيدن به هدف نابود كند ارزانتر و آسانتر تمام مي شود. كارشناسان نظامي چين مي دانند كه هيچ كشوري توان و استعداد پياده كردن نيرو در خاك آن كشور را به دليل وسعت نيروي دفاعي ندارد و تنها نگراني آنان اين است كه نمي خواهند در حمله احتمالي به صنايع و دستاوردهايشان آسيب برسد و به همين لحاظ همه سعي خود را مي كنند تا بتوانند حمله را پيش از رسيدن به خاك چين خنثي سازند و سلاحهاي حمله كننده را از كار بياندازند.

 

193: ميلادي ماركوس ديديوس امپراتور روم در شصت و ششمين روز زمامداريش در كاخ امپراتوري ترور شد.

1845: يك كبوتر نامه بر پس از 55 روز پرواز و طي 11 هزار كيلومتر مسافت خود را از آفريقاي جنوب غربي ( ناميبياي امروز ) به لندن رسانيد.

1869: توماس اديسون ماشيني را كه براي تسهيل امر راي گيري در انتخابات ساخته بود به ثبت داد. با اين كه از اختراع اين ماشين 136 سال گذشته است روشهاي اخذ راي ماشيني (از مكانيكي تا الكترونيك) همواره مورد ايراد و اعتراض بوده اند و هنوز هيچ روشي در دقت، و دادگاه پسند بودن جاي نوشتن ورقه راي با دست و انداختن آن به صندوق را نگرفته است. در برخي از كشور ها از هر دو روش به موازات هم استفاده مي كنند كه اگر به شمارش آراء كه از طريق ماشين اخذ شده اعتراض شود، شمارش آرايي كه با قلم نوشته و يا علامت گذاري شده و به داخل صندوقهاي تماما شيشه اي انداخته شده ( که هرکس بتواند حجم اوراق راي را به چشم ببيند و از خالي بودن صندوق پيش از راي گيري مطمئن شود) آغاز شود كه اين دوباره شماري وقت گير، اما معتبر است.

1949: نخستين مجله به صورت «مايكرو فيلم( يا مايكرو فرم )» انتشار يافت كه ادامه اين روش از زمان پيدايش اينترنت و مطالب « آن لاين » ضرورت نداشته است.

1958: مردم فرانسه كه از خودسري ها، گراني ها، بيكاري ها و ... به جان آمده بودند شارل دوگل را از بازنشستگي خارج و رئيس دولت كردند تا به اوضاع سر و سامان دهد و او با اين شرط كه شش ماه كشور را با تصميمات و بخشنامه هاي خود اداره كند با باز گشت به قدرت موافقت كرد.

1971: نظاميان سابق آمريكايي (وتران ها) كه در جنگهاي خاوردور شركت كرده بودند جملگي از دولت اين كشور خواستند كه به جنگ غير ضروري و بيهوده و پرهزينه ويتنام پايان دهد.

1979: در جريان استعمار زدايي، نام رودزيا به جمهوري زيمبابوه تغيير يافت.

 

1990: سران آمريكا و شوروي قرارداد دوجانبه منع توليد سلاحهاي شيميايي را امضاء كردند.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------