تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -29خرداد1598م:رابرت و آنتوني شرلي (دو برادر انگليسي) 19 ژوئن سال 1598 ميلادي (29 خرداد در 411 سال پيش) در شهر قزوين ـ پايتخت وقت ايران ـ با شاه عباس يکم ديدار كردند كه به نوشته مورخان، با اين ديدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ايران آغاز شد كه ايرانيان خاطرات بسياري بدي از آن دارند. اين دو برادر همراه با چند انگليسي ديگر سيزدهم ژوئن وارد قزوين شده و درخواست ملاقات با شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن موفق شدند.

 

تصوير «رابرت شرلي» كه دستاري به سبك قزلباش بر سر نهاده است!


1303ش:دولت وقت ايران، با هدف دفاع از آسمان وطن 29 خرداد 1303 (19 ژوئن 1924ميلادي) ده نظامي جوان (وابسته به نيروي زميني) را براي فرا گرفتن فنون خلباني در آموزشگاههاي شوروي روانه مسكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود آمد و آسمان ايران داراي دفاع شد. اين نيرو در شهريور 1320 بدون توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد و براي خود تاريخ ساخت. دولت ایران در دهه 1930 هم مخفیانه گروهی از افسران نیروی زمینی وطن را به ایتالیا فرستاده بود تا فنون نیروی دریایی فراگیرند. این افسران سپس با ناوهایی که از ایتالیای موسولینی خریداری شده بود از طریق دماغه امید نیک (جنوب آفریقا) به گونه ای که انگلیسی متوجه نشوند که آبراه سوئز را در کنترل داشتند خودرا به آبهای خلیج فارس رسانیدند و پایگاههای نیروهای انگلیسی را در چند نقطه ازجمله «باسعیدو» درهم کوبیدند و برچیدند. همین امر باعث ایجاد کینه در دل انگلیسی ها شد و در شهریور 1320 با توسل به خدعه، با کشتن بسیاری از افسران و غرق و یا تصرف کشتی ها این ناوگان را عملا منحل کردند.


1358ش:29 خرداد 1358، چهار ماه و چند روز پس از پيروزي انقلاب، سرتيپ مجللي كه در زمان حكومت مصدق در خدمت او و از هوادارانش بود از سمت خود به عنوان رئيس شهرباني ايران كناره گيري كرد. وي كه پس از براندازي 28 مرداد، به دليل هواداري از دكتر مصدق گرفتار دشواري ها متعدد شده شود، نخستين رئيس شهرباني (پليس همه کشور) دولت انقلاب بود.


1847م:از نخستين گردهمايي كمونيستها و ايجاد اولين انجمن آنها به نام «Communist League» درست 160 سال مي گذرد كه در آن «كارل ماركس Karl Marx »، «فردريك انگلس Friedrich Engels» و «استفان بورن Stefan Born» شركت داشتند و همين انجمن پايه تشكيل احزاب كمونيست قرار گرفت.

اين نشست 19 ژوئن سال 1847 در لندن گشايش يافت كه در آن، ماركس فرضيه خود را براي ساختن جهاني كه در آن؛ در درجه اول برابري اقتصادي و اجتماعي همه مردم تامين شود مطرح ساخت كه در كنوانسيون منعقده در دسامبر (آذر ماه) همان سال به تصويب رسيد و سال بعد (سال 1848) مانيفست كمونيست انتشار يافت و در پي آن، انقلاب كشورهاي فرانسه،آلمان، ايتاليا، لهستان و اتريش را فرا گرفت و ....


1948م:19 ژوئن زادروز «اسامو دازايي Osamu Dazai» داستان نگار بلندآوازه ژاپني است كه 13 ژوئن سال 1948 همراه با همسرش خود را غرق كرد.

اسامو در1909 در يك خانواده اشرافي و قديمي ژاپن در جزيره «هنشو» به دنيا آمده بود، ولي با وجود برخورداري از پول و رفاه كامل، در اثناي تحصيل در دانشگاه توكيو به صف كمونيستها پيوسته و به نشانه مخالفت و اعتراض به اشرافيت و ثروت بيش از ضرورت، نام خود را از «كاناگي» به «اسامو دازايي» تغيير داده بود. او كار نويسندگي را از نوشتن داستانهاي كوتاه براي مجله ها آغاز كرد. نخستين داستان او كه به صورت كتاب انتشار يافت درباره تجربه خانوادگي اش بود و سپس دهها داستان ديگر كه همه انعكاس دشواري هاي بشر است. شاهكار ادبي او داستان «شايو = غروب» است كه در زمينه تاثير جنگ جهاني دوم بر تغيير بافت اجتماعي ژاپن و از جمله ويراني دنياي اشراف و ثروتمندان غير تاجر ژاپني و به زير آمدن آنان از تخت عاج و درهم شكستن افاده و تكبر بي معناي آنان است. در اين داستان، درعين حال مصيبت هاي يك جنگ با مهارت خاص بازتاب داده شده است.

 

Osamu Dazai


1993م:ويليام جرالد گلدينگ W.Golding داستان نگار و شاعر انگليسي و برنده جايزه ادبي نوبل و لقب «سر»، در هشتاد و دو سالگي در نوزدهم ژوئن سال 1993 (29 خرداد) درگذشت و داستانهاي متعدد باقيماندني از جمله «لرد مگس ها»، «آتش در زير خاكستر»، «منار»، «سقوط آزاد»، «وارثان»، «قرارگاه تعطيل شده»، «حق عبور» و ... از خود برجاي گذارد كه بسياري از آنها به صورت فيلم سينمايي درآمده اند. داستان «لرد مگس ها» در تقبيح بدي و بدي كردن به همنوع، تنها در دو دهه اخير چهار بار تجديد چاپ شده است. هدف گلدينگ از داستان نويسي كه در نگارش سبك خاصي را دنبال نمي كرد تقبيح ظلم، دفاع از حق و عدالت و ترويج انسانيت بود. وي در داستانهايش، ظلم و حق كشي را منشا شورش و عصيان و تضعيف تمدن و قانون دانسته و بشر ناآزاد و تحت تبعیض و ستم را آتش زير خاكستر خوانده كه با وزش هر نسيم شعله ور مي شود و همه چيز را مي سوزاند و نظم و پيشرفت حاصل از زحمات انديشمندان و دولتمردان نسلهاي گذشته را برباد مي دهد. به باور گلدينگ، آدمي كه احساس كند حق او سلب شده است به صورت بمبي در مي آيد كه آماده كوچكترين جرقه است تا منفجر شود.

 

W.Golding

 

240پیش ازمیلاد:اراتوستنس Eratosthenes دانشمند يوناني تبار عهد باستان 19 ژوئن سال 240 پيش از ميلاد اندازه گيري محيط زمين را بر پايه علم هندسه به پايان برد. وي در اسكندريه مصر و در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر اساس احتساب زاويه برآورد كرد.

اراتوستنس كه بسال 267 پيش از ميلاد در سيرن واقع در شمال آفريقا (ليبي امروز) به دنيا آمده بود 72 سال عمر كرد. وي نخستين رياضيدان و فضا شناسي است كه به اندازه گيري محيط زمين پرداخته بود. او با محاسبات خود، زمان نسبتا دقيق وقوع رويدادهاي مهم تاريخ قرون قديم را به دست آورده بود كه در قرون معاصر پس از تطبيق با تقويم ميلادي تازه اعلام شده اند.

 

Eratosthenes


1934م:19 ژوئن1934 كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا (FCC) براي نظارت و تنظيم امور راديو، تلفن و تلگراف كه بعدا تلويزيون هم بر آنها اضافه شده است آغاز بكار كرد ولي اجازه نيافت در امور رسانه هاي چاپي (Press) كه قانون اساسي اين كشور آزادي آنها را تضمين كرده است مداخله كند. در آمريكا انتشار روزنامه نياز به دريافت پروانه ندارد، ولي براي تاسيس راديو تلويزيون بايد از اف.سي. سي. پروانه گرفت. پروانه ها يكساله هستند و هر سال قبل از انقضاي اعتبار بايد تجديد شوند. شرط دريافت پروانه، تجربه و مهارت در كار و داشتن سرمايه كافي (حد اقل معادل هزينه يك سال اداره موسسه مورد درخواست) است. در آمريكا كمك مالي دولت به رسانه هاي داخلي نوعي رشوه تلقي مي شود كه جرم است مگر انتشارات دولتي (به صورت بروشور) و نشريات دانشگاهي (كه رايگان توزيع مي شوند و حق گرفتن اعلان ندارند) و همچنين مجلات تخصصي، و كمك دولت به مجلات تخصصي صرفا به صورت خريد قسمتي از نسخه هاي آنها و توزيع ميان كتابخانه هاي عمومي و مدارس است.


1867م: 19ژوئن سال 1867 گرانددوك اتريشي ماكسيميلين پس از سه سال و اندي كه امپراتور مكزيك بود در اين كشور اعدام شد. وي قبلا همسرش كارلوتا (شارلوت) را به اتريش فرستاده بود تا ضمن در امان ماندن از گزند، تلاش كند سران اروپا براي او كمك بفرستند.

 

ماكسيميلين

 

1913م: 15ژوئن سال 1913 افراد يك تيپ پياده آمريكا به فرماندهي ژنرال جوزف جي. پرشينگ (فرماندار وقت منطقه مسلمان نشين ميندانائو فيليپين، متولد 1880 و متوفا در 1948) در جريان عمليات از ميان برداشتن مقاومت موروها (مسلمانان فيليپيني)، در ناحيه «بودباگساك» بيش از دو هزار مرد، زن و كودك فيليپيني را كشتند كه اين رويداد در تاريخ آمريكا به قتل عام «بودباگساك» معروف شده است.

 

Pershing

 

1953م:19 ژوئن 1953در نيويورك (زندان سينگ ــ سينگ) يك زن و شوهر آمريكايي به نام ژوليوس و اتل روزنبرگ Julius & Ethel Rosenberg به جرم همكاري اتمي با شوروي كه دادستاني آمريكا بر آن عنوان «جاسوسي اتمي» گذارده بود اعدام شدند. مراحل بازجويي و محاكمه اين زوج دو سال طول كشيده بود. اعدام اين زن و شوهر با صندلي الكتريك و به صورت علني صورت گرفت. مقامات مسكو اين قضيه را انكار كرده و گفته بودند كه قبلا راههاي علمي توليد بمب اتم را به دست آورده بودند كه آمريكاييان، خود، از طريق دانشمندان ساير كشورها به ويژه آلماني ها و ايتاليايي ها بر آن وقوف يافته بودند. برخي از مورخان نوشته اند كه انگيزه همكاري ژوليوس و اتل با شوروي اين بود كه نمي خواستند انحصار سلاح هسته اي در دست آمريكا باشد و از ساير ملل باج خواهي كند. اين مورخان هم پذيرفته اند كه دانشمندان فيزيك شوروي سالها قبل از آن بر اسرار ساخت سلاح هسته اي واقف شده بودند. سلاح اتمي هفت دهه پس از بكار رفتن آن در جنگ، هنوز عامل قدرت در جهان بشمار مي رود و به همين لحاظ برخي دولتهاي دارنده آن نمي خواهند اين انحصار را از دست بدهند و ساير ملل هم بر اين سلاح مظهر قدرت (و بازدارنده هرگونه تصور حمله نظامي) دست يابند و زير بار زور و سلطه نروند.

 

زن و شوهر در پشت ميله ها، پيش از اعدام

 

1961م:19 ژوئن 1961 انگلستان به شيخ نشين كويت كه تحت الحمايه اش بود استقلال داد و چون عراق مدعي شد كه كويت پيش از استعمار انگلستان گوشه اي از خاك آن كشور بوده و آن را تصرف خواهد كرد، دولت انگلستان تعهد سپرد كه از تماميت كويت دفاع كند و اين وضعيت سرآغاز مسئله اي ديگر در منطقه شده است.

 

2004م:نشست يك روزه تاشكند (17 ژوئن 2004) كه سران چين، روسيه، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان در آن حضور داشتند و كرزاي رئيس جمهور افغانستان هم به آنان پيوست توجه مفسران و اصحاب نظر را به خود جلب كرده بود، زيرا كه يك روز پيش از تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا (در بروكسل) و ده روز قبل از كنفرانس سران ناتو (در استانبول) برگزار شده بود.

 

سران چين و روسيه پيش از ورود به جلسه مذاکرات تاشکند


2004م:رامسفلد وزير دفاع وقت آمريكا بالاخره 18 ژوئن 2004 اعتراف كرد كه دستور داده بود يك عراقي را كه دستگير شده بود بدون ثبت نام وي در دفتر آمار زندانيان در بازداشت نگهدارند تا ماموران صليب سرخ جهاني كه ناظر بر رعايت ميثاقهاي ژنو هستند او را نيابند و مصاحبه نكنند. با وجود اين، رامسفلد اين عمل خود را به حساب درخواست مدير وقت سازمان اطلاعاتي «سيا» گذاشت. روزنامه ها شمار زندانيان بدون ثبت نام (غير قانوني) را بيش از يك تن نوشته بودند كه رامسفلد اين يك مورد را تاييد كرد.

 

2004م:گروهي که خود را «القاعده شبه جزيره عربستان» ناميده 18 ژوئن 2004 اعلام کرد که "پال مارشال جانسون" مهندس 49 ساله آمريکايي کارشناس تعمير هلي کوپتر را که براي کارخانه لاکهيد آمريکا در کشور سعودي کار مي کرد پس از يک محاکمه منصفانه گردن زده است. "پال" از يک هفته قبل از آن توسط اين گروه در شهر رياض به گروگان گرفته شده بود. اين گروه که قطعات بدن "پال" را در گوشه اي در حاشيه رياض رها ساخته و عکسهاي سر و بدن او را پس از گردن زده شدن در سايتي در اينترنت قرار داده اعلام کرده بود که با هلي کوپترهاي آپاچي که "پال" تعمير مي کرد، بسياري از اعراب کشته شده اند. مقتول که سالها در کشور سعودي کار مي کرد داراي يک زن تايلندي بود و در ايالت نيوجرزي آمريکا به دنيا آمده بود. در پي قتل "پال" ، ژنرال پاول وزير امور خارجه وقت آمريکا از خارجيان مقيم کشور سعودي که عده آنان بيش از يک ميليون نفر است خواست که اين کشور را ترک نکنند زيرا که قاتلان "پال" خروج آنان را به حساب پيروزي خود خواهند گذارد.

 

پال مارشال جانسون

 

1862: در سراسر ايالات متحده آمريكا داشتن برده امر خلاف قانون اعلام شد.

1903: نخستين مسابقه اتومبيلراني مسافت زياد به پايان رسيد و اتومبيل برنده مسابقه در سه ماه از سانفرانسيسكو خود را به نيويورك رساند . امروزه اتومبيلها اين مسافت را به صورت عادي سه روزه طي مي كنند.

1917: در اين روز كه انگلستان با آلمان در جنگ بود، خانواده سلطنتي انگلستان كه اصلا آلماني هستند نام خانوادگي و القاب آلماني خود را رها ساختند و نام خانوادگي «ويندزر Windsor» بر خود نهادند.

1951: خلع يد از انگلستان در نفت ايران 29 خرداد 1330 تكميل شد و دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت سي ام خرداد 1330 گزارش آن را به مجلس داد و پايان يك تجاوز استعماري به حقوق ايرانيان و برخورداري انحصاري انگلستان از نفت ايران را اعلام داشت که اين گزارش همان روز به تصويب مجلس رسيد.

1935: در اين روز در سال 1314 خورشيدي در تهران اعلام شد كه از اول تيرماه ، صرف نظر از وسعت كشور و قرار گرفتن نصف النهارها، ساعت رسمي در همه نقاط يكنواخت خواهد بود.

1951: بنياد فورد در آمريکا در گزارشي آغاز دوران فرهنگ تلويزيوني و نفوذ در اذهان از طريق اين رسانه را اعلام کرد.

1951: در انتخابات پارلماني فرانسه کمونيستها اول و سوسياليستها سوم شدند و به اين ترتيب جناح چپ انتخابات را برد.

1963: بانو « ترشكوا » سرهنگ دوم شوروي و نخستين زني كه با سفينه فضايي (وستوك ـ 6) چند بار كره زمين را دور زد به زمين باز گردانده شد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------