تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -25 مهر675پیش از میلاد:طبق نوشته هاي هرودوت و ساير مورخاني كه در زمينه تاريخ ايران باستان تحقيق كرده اند و كشفيات باستانشناسان، هخامنش از بزرگان پارس در نخستين ماه پاييز (اکتبر) سال 675 پيش از ميلاد شهر «انشان ‏Anshan» واقع در 46 كيلومتري شمال شيراز امروز را تصرف كرد كه طلوع دودمان هخامنشيان است. شهر «انشان» يكي از دو پايتخت ايلام بود. پايتخت ديگر ايلام؛ شهر شوش بود. با اين فتح، نطفه امپراتوري ايران گذاشته شد كه هفت دهه بعد، كوروش دوم (كوروش بزرگ) با تصرف بابل آن را تكميل و در اكتبر سال 539 پيش از ميلاد در همين شهر آن را اعلام داشت كه شرح آن در استوانه كوروش آمده است. اين استوانه سفالي كه در موزه بريتانيا نگهداري مي شود در سال 1879 در كشفيات باستان شناسي بابل به دست آمد. همين استوانه نخستين منشور ملل و اعلاميه حقوق انسان شناخته شده كه سندي ارجمند و از افتخارات بشر است. در اين استوانه، كوروش از يك حكومت جهاني مركب از ملل متحد، مستقل و متساوي الحقوق نام برده و تاكيد بر رعايت حقوق و آزادي هاي انساني و حكومت كردن با رضايت ملت (دمكراسي) و حفظ جان و مال و حيثيت افراد و ساخت دنيايي به دور از ترس، ارعاب، و بي قانوني ياد كرده است.

پس از هخامنش، به ترتيب تيسپسTeispes، كوروش اول، آريارامنسAriaramnes و كامبيز اول بر پارس به پايتختي انشان حكومت كرده بودند. كوروش دوم (بزرگ) نوه پادشاه وقت ماد بود. پدر كوروش با هدف متحد ساختن دو طايفه ايراني ماد و پارس با «ماندانا» دختر پادشاه ماد كه مادر او نيز دختر پادشاه ليدي (آناتولي) بود ازدواج كرده بود. بنابراين كوروش خود را وارث حكومت همه ايران زمين مي دانست و كشور را يكپارچه كرد و زير نظر يك دولت مركزي قرار داد. وي به اخلاقيات و شئون انساني توجه خاص داشت و جنگ او با قوم ماساگتائه در منطقه «فرارود»عمدتا به اين دليل بود كه اين قوم حرمت ازدواج را رعايت نمي كرد و معاشرت زن و مرد و سکس علني (همبستر شدن در حضور ديگران) را عيب نمي دانستند، و چون از استپ هاي شمالي تر به منطقه تاجيكستان امروز نزديك شدند، كوروش واهمه كرد كه اسلوب زندگاني و روش معاشرت هاي آنان به ايران زمين وارد شود كه به جنگشان شتافت كه در سال 529 پيش از ميلاد جان باخت و جسد او را همان طور كه وصيت كرده بود به زادگاهش بازگردانيدند و در پاسارگاد دفن كردند و قبر او در طول 25 قرن از گزند زمانه مصون مانده و به ما رسيده است و اينك رسالت محافظت از آن بر عهده ما (همه ايراني تبارها) است.

 

1347م:كرونيكلرها از اكتبر سال 1347 ميلادي به عنوان ماهي ياد كرده اند كه در آن «ابن بطوطه » جغرافي دان و سفرنامه نويس مغربي (مراكشي) در شهر شيراز در باره سعدي مطالعه مي كرد و در پي آن سعدي را نه تنها يك شاعر و نويسنده (استاد سخن)، بلكه يك فيلسوف بزرگ و يك آموزگار و اندرزگوي بي همتا به جهان معرفي كرد. ابن بطوطه برخي از اشعار سعدي را به فارسي نقل كرده از جمله:

 

تن آدمي شريف است به جان آدميت

نه همين لباس زيباست نشان آدميت

اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني

چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

ابن بطوطه كه به سال 1304 ميلادي در طنجه به دنيا آمده بود پژوهش جهانگردي را از 22سالگي آغاز كرد و از شمال آفريقا، همه خاور ميانه از جمله ايران زمين (سرزمين هاي واقع در فلات ايران)، جنوب روسيه، چين، هند، اندونزي و آفريقاي شرقي ديدن كرد و مطالعات لازم براي نوشتن كتاب خود را انجام داد. وي پس از ديدار ازكشور «مالي» در 1352 ميلادي، از طريق صحراي افريقا به ميهن خود بازگشت. ابن بطوطه در اين سفرها گاهي به عنوان سفير سيار رئيس كشور مغرب عربي (مراكش) هم عمل مي كرد و مي كوشيد كه ميان مراكش و دولتهاي مورد بازديد حسن تفاهم برقرار باشد.

 

ابن بطوطه


1328ش: 25مهرماه 1328 ( 17 اكتبر 1949 ) سومين روز تحصن دكتر مصدق و 200 تن از رجال سياسي، روحاني، بازار و اهل قلم در اعتراض به سوء جريان انتخابات بود كه روز بعد به آن پايان دادند زيرا كه كميسيون انتخابات ادامه اخذ راي را متوقف ساخت.

دكتر مصدق قبل از تحصن، موارد تخلف از قانون و تقلب در اخذ راي را به كميسيون مربوط گزارش كرده بود ولي اطمينان نداشت كه سريعا مورد توجه قرار گيرد و دست به تحصن زد تا افكار عمومي را متوجه قانون شكني سازد.

درهمين روز بود كه دكتر مصدق گفت كه براي مردم ايران، داشتن دمكراسي واقعي از نان شب لازمتر است و اضافه كرده بود كه به سود حكومت است كه ايران از دمكراسي برخوردار باشد زيرا در اين صورت مردم تكاليف خود را بهتر انجام خواهند داد و از حكومت مصرانه خواهند خواست كه آن هم به وظايف خود دقيقا عمل كند. نمي توان بيش از اين مانع ورود موج دمكراتيزاسيون جهاني به ايران شد كه حق مسلم مردم است كه از يك دمكراسي و حق انتخاب به صورت حقيقي آن برخوردارباشند.

 

1342ش:25 مهرماه 1342 در دومين روز ديدار شارل دوگل رهبر فرانسويان از ايران مردم تهران از اين كه مي ديدند مردي به اين عظمت در اثناي عبور از خيابانها از خودرو پياده مي شود صف اسكورت را مي شكند و بدون ملاحظه تدابير امنيتي به ميان مردم مي رود و انان را در آغوش مي گيرد متعجب و شگفت زده شده بودند و براي ديدن وي آن چنان هيجان زده شده بودند كه بر سقف خودروهاي پارك شده در كنار خيابان مي ايستادند.

فرو رفتن سقف بيش از هزار خودرو در روز ورود دوگل كه در كاخ گلستان اقامت داشت به پليس گزارش شده بود كه بعدا دولت به پاره اي از صاحبان اين خودروها كه تهديد به دادن دادخواست به دادگستري كرده بودند غرامت پرداخت كرد.

 

1354م:اعلاميه 25 مهرماه سال 1354 (17 اكتبر 1975) دولت وقت نشان مي داد كه نيروهاي اعزامي ايران به كشور عمان براي سركوب كردن استقلال طلبان ظفار، بپاخيزي ظفاري ها را در هم شكسته و مراكز آنان را متصرف شده اند. ولي در اين اعلاميه به تلفات ايران دراين عمليات و دليل! اعزام نيرو به يك كشور خارجي براي سركوب يك قيام داخلي اشاره نشده بود.

محمد بلوري خبرنگار اعزامي كيهان به صحنه هاي اين جنگ و اشاره او به تلفات ايران در اين جنگ سبب ممنوع القلم شدن وي به دستور دولت گرديد و مجبور شد براي مدتي جلاي وطن كند تا احيانا تحت تعقيب امنيتي قرار نگيرد. وي بعدا به رياست هيات مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران انتخاب شد و هنوز اين عنوان را از دست نداده است. بلوري كه كار روزنامه نگاري را در سال 1336 در كيهان آغاز كرد بعدا دبير اخبار اين روزنامه شد. همين سمت را در روزنامه ايران داشت و اينك در روزنامه اعتماد دارد. بلوري، در سالهاي اخير خود از سردبيران چند روزنامه تازه تاسيس در تهران بوده است از جمله روزنامه ايرانيان. بلوري به دليل مهارت در حادثه نويسي يكي از داستان نگاران كشور است.

 

محمد بلوري

 

1357ش:اعتصاب مهرماه سال 1357 روزنامه هاي تهران معروف به «اعتصاب صغير» با دريافت يك تعهد از دولت 23 مهرماه آن سال پايان يافت. در جريان اين اعتصاب روزنامه هاي عصر؛ دو شماره و روزنامه هاي صبح؛ سه شماره منتشر نكردند. دولت وقت به مطبوعات تعهد داد كه امنيت حرفه اي نويسندگان تضمين خواهد بود، اعمال نفوذ مستقيم و غير مستقيم از سوي مقامات دولتي در مطالب روزنامه ها بعمل نخواهد آمد و از آن پس «سانسور مرسوم» انجام نخواهد گرفت.

در همين روز دكتر ناصرالدين شاه حسيني استاد ادبيات و نخستين رئيس گروه روزنامه نگاري دانشگاه تهران مدير عامل سازمان راديو ـ تلويزيون ملي شد كه مطبوعات اين انتصاب را هم به حساب پيروزي خود گذارده بودند. در پي اين اعتصاب، چندين روزنامه و مجله كه قبلا پروانه انتشار داشتند و بعضا لغو شده بود دست به انتشار دست زدند و ممنوع القلم ها بكار بازگشتند و حقوق از دست رفته را باز گرفتند. اين اعتصاب كوتاه به روزنامه نگاران وطن جرات داد كه در نيمه آبان همان سال اعتصاب طولاني خود را كه بيش از دو ماه طول كشيد و سهم چشمگيري در تغيير نظام حكومتي داشت آغاز كنند.


1759م:17 اكتبر سال 1759 احمد خان دراني سومين حمله نظامي خود را به هندوستان آغاز كرد. وي در طول هفت سال سه بار به آن سرزمين حمله نظامي برده بود. احمدخان در ارتش ايران يك ژنرال بود كه پس از كودتاي نظامي دهم ژوئن 1747برضد نادرشاه افشار و قتل او، به زادگاهش افغانستان بازگشت و با استفاده از آشفتگي اوضاع ايران خود را امير افغانها خواند كه تا آن زمان همواره ايراني خوانده مي شدند. احمدخان كه درجريان تصرف هند توسط نادر در مارس 1739 يك افسر ارتش ايران و همراه او بود در سه حمله خود به هند شمال غربي اين منطقه را متصرف شد.

نخستين حمله نظامي احمدخان به هند ـ كه افغانها او را احمدشاه مي خوانند كه درزمان خود قندهار را آباد و ساختمانهاي متعدد بنا كرد ـ و به تصرف لاهور انجاميد در سال 1752 صورت گرفت. حمله دوم در سال 1757 انجام شد. در جريان اين حمله، شهر دهلي 28 ژانويه همين سال به تصرف احمدخان در آمد. تصرف دهلي به دست احمد خان دولت هندوستان را بيش از هميشه تضعيف كرد و اين وضعيت به سود انگليسي ها تمام شد كه در آن زمان با فرانسه بر سر خوردن شبه قاره هند رقابت داشتند. وي در همين سال تمامي پنجاب را تصرف كرد.

حملات سه گانه احمدخان به هند در حالي صورت مي گرفت كه «رابرت كلايو» انگليسي سرگرم تصرف شرق و جنوب شرقي هند از جمله بنگال بود و ميان او و فرانسويان برخوردهايي صورت مي گرفت كه مرگ «علي وردي خان» حاكم بنگال در 21 آوريل سال 1756 به تسريع پيشروي انگليسي ها در شرق هندوستان منجر شد و ....

احمد خان براي تامين اتحاد ميان طوايف افغان تلاش بسيار كرد و به همين دليل، بسياري از مورخان او را بنيادگذار افغانستان مي دانند. افغانستان نامي است كه انگليسي ها به آن داده اند و سپس عمومي شده است.

در همان زمان رابرت كلايو به لندن - که از حملات افغانها به هند ابراز نگراني كرده بود - گزارش داده بود كه نگران افغانها نيست، زيرا وجود طوايف متعدد (افغان) كه دولت مركزي ايران در طول قرون و اعصار هركدامشان را در امور داخلي مستقل و خود راي بار آورده است مانع از آن مي شود كه براي مدتي طولاني زير لواي يک رئيس کل قرار گيرند و متحد واقعي باشند. به علاوه، شيعيان افغان زير بار سني ها كه در اكثريت هستند نمي روند. تاجيكها و خراساني ها كه در شمال و غرب سكونت دارند چون شهرنشين و باسواد هستند خود را بيش از طوايف ديگر سزاوار حكومت مي دانند و با اين وضعيت و دلايل ديگر، تامين وحدت ميان آنان اگر محال نباشد بسيار دشوار است، و من (رابرت كلايو) به دلايل بسيار با پشتون ها (در پاكستان «پاتان» ناميده مي شوند) وارد سازش نمي شوم، زيرا معروف به عهد شكني هستند.

 

احمد خان (احمد شاه)


1932م: 15اكتبر 1932 جهانگير تاتا از پارسيان هند شركت هواپيمايي «تاتا ايرلاينز» را تاسيس كرد كه در سال 1948 (16 سال بعد) دولت هند پس از كسب استقلال 49 درصد از سهام آن و در سال 1953 تعدادي ديگر از سهام را خريداري و اين شركت را به «ايراينديا» تغيير نام داد كه اينك هواپيمايي بين المللي هند است. جهانگير تاتا نخستين هواپيماي «تاتا ايرلاينز» از نوع «دهاويلند» را در اكتبر 1932 از كراچي از طريق احمدآباد تا بمبئي (مومباي) خلباني كرده بود. خانواده پارسي «تاتا» موسس تاسيسات صنعتي متعدد در هند هستند و صنعتي شدن هند را بايد مرهون آنان (گروه تاتا) دانست. يك سال پس از تاسيس «تاتا ايرلاينز»، خانواده تاتا و پارسيان هند با فرستادن نماينده به ايران، آمادگي خودرا براي صنعتي كردن و ايجاد يك خط هوايي در كشور نياكان به دولت تهران اعلام داشتند كه موثر واقع نشد. بعدا (در دوران حكومت دكتر مصدق)، مطبوعات وقت برپايه اسنادي كه به دست آمده بود نوشتند كه عوامل لندن كه در آن زمان هنوز در دولت پهلوي اول مديريت ها را به دست داشتند با كارشكني هاي خود مانع صنعتي شدن ايران به دست پارسيان هند شده بودند كه به وطن نياكان عشق مي ورزند. جهانگير تاتا 29 نوامبر 1993 در 89 سالگي درگذشت.

 

 جهانگير تاتا

 

2005م:برخي از روزنامه ها كه در شماره هاي 16 اكتبر 2005 خود گزارش هاي مربوط به دو انفجار (خرابكاري) اهواز و قتل چند تن و جرح دهها نفر ديگر را چاپ كرده بودند، از عجله دولت انگلستان به محكوم كردن اين خرابكاري و ابراز تاسف از تلفات آن تعجب كرده بودند، و به همين گونه، آژانس فرانس پرس.

روزنامه هاي چند کشورهاي آسيايي در آن روز در اين زمينه نوشته بودند كه ايران و انگلستان اين روزها بر سر حوادث بصره و خوزستان يكديگر را متهم مي كنند و دولت انگلستان با عجله كردن در محكوم ساختن خرابكاري 15 اكتبر اهواز خواسته است بگويد كه در آن حادثه دست نداشته و اين عمل در محافل، يك پيشگيري از متهم شدن تلقي شده است. احمدي نژاد رئيس جمهور ايران درباره اين رويداد گفته بود که نيروهاي انگليسي مستقر در عراق مورد سوء ظن هستند.

در پي اين رويداد که 15 اکتبر روي داد مبادله اتهامات ميان ايران و انگلستان بر ضد يکديگر شدت يافته بود. هفدهم اکتبر اعلام شده بود که شمار مقتولين شش تن و مجروحين بيش از 90 نفراست. 17 اکتبر دو دولت آمريکا و انگلستان بار ديگر ايران را متهم به مداخله در اوضاع عراق کرده بودند و دولت ايران به نوبه خود انگلستان را متهم به توطئه در خوزستان کرده بود. عکس بالا، آثار خون در خيابان نادري اهواز را پس از وقوع دو انفجار 15 اکتبر 2005 نشان مي دهد. مواد منفجره در سطلهاي زباله قرار داده شده بود.

به گفته اصحاب نظر، سوء ظن مردم ايران كه از علاقه قديمي انگلستان به مناطق نفتخيز آگاه هستند نسبت به آن دولت پايان پذير نيست.

 

 انفجارهاي اهواز و واكنش سريع انگلستان

 

1919م:«ريتا هيورت Rita Hayworth» بازيگر فيلم هاي سينمايي كه دومين شوهر او علي خان محلاتي پسر آقاخان پيشواي وقت اسماعيله (ايراني تبار) بود و از او دختري به نام ياسمين دارد 17 اكتبر سال 1919 به دنيا آمد. پدر او يك رقصنده اسپانيايي و مادرش يك بازيگر تئاتر بود. او در دهها فيلم سينمايي بازي كرد و از بازيگران برجسته دهه هاي 1940 و 1950 دنياي سينما بود.

ريتا كه پنج بار شوهر كرده بود در مصاحبه اي گفته بود كه اولين شوهرش 21 سال بزرگتر از او بود و اگر فردي در نخستين ازدواج، انتخاب مناسب نداشته باشد متوسل به ازدواجهاي متعدد مي شود و اندرز داده بود كه جوانان در انتخاب همسر دقت كنند، چشمشان را باز كنند تا مجبور به تجديد ازدواج كه عملي دردناك و پرهزينه و عمر برباد ده است نشوند.

شهرت ديگر ريتا از بيماري فراموشي (آلزايمر) است. وي در حال اجراي يك برنامه، ناگهان مضمون نمايشنامه را فراموش كرد كه بيماري او را آلزايمر تشخيص دادند. ياسمين دختر دومش نگهداري مادر را برعهده گرفت و اخبار مربوط به بيماري وي سبب شد كه به بيماري فراموشي توجه شود و انجمني به وجود آيد و براي كشف راههاي درمان تلاش كند.

مهارت ريتا در هنر نمايش به حدي بود كه پس از درگذشت، رئيس جمهوري وقت آمريكا اعلاميه فوت او را امضاء كرده بود.

 

Rita Hayworth


553م:پروكوبيوس (560 ـ 490) كه در فلسطين متولد شده بود و مورخ سه امپراتور روم شرقي بود ، كتاب معروف ديگري تحت عنوان « تاريخ محرمانه » دارد كه عمدتا در باره همسر «ژوستس ني ان» و زندگاني خصوصي دربار است

«پروكوپيوس Procopius» مورّخ، 17اكتبر سال 553 ميلادي كتاب معروف خود تحت عنوان «جنگها» را به پايان برد و نسخه اصلي آن را كه باقي مانده است به امپراتور وقت روم شرقي كه هزينه تدوين آن را پرداخت كرده بود تسليم كرد. اين كتاب در سال 1453 اندكي پيش از آن كه قسطنطنيه به دست عثماني ها افتد به «رم» برده شد تا محفوظ بماند. اين كتاب عمدتا در شرح جنگهاي ايران و روم شرقي در عهد «ژوستي ني ان» است و مولف با اين كه يك تبعه روم بود، در اين كتاب تصوير جالبي از سرباز ايراني آن زمان ارائه داده و نوشته است كه سرباز ايراني اگر در ميدان نبرد مجروح شود ناله نمي كند و چنانچه به اسارت درآيد بر پاي فاتح نمي افتد و لابه نمي كند. سرباز ايراني جز به دستور فرمانده خود دست به عقب نشيني نمي زند.

پروکوپيوس (متولد 500 و متوفي در 565 ميلادي) که به مورخ قرن ششم معروف است جمعا هشت کتاب تاريخ و از جمله "تاريخ محرمانه" نوشت. تاريخ محرمانه او مربوط به جنجالهاي آن دوران است. وي در برخي از جنگهاي زمان "ژوستي ني ان Justinian " با سپاهيان رومي همراه بود و صحنه هاي جنگ را مشاهده کرده بود. تاريخ جنگها يا "تاريخ جنگهاي ژوستي ني ان" شامل جنگهاي او با خسروانوشيروان، جنگ با "ژرمن هاي آرين" در ايتاليا و جنگ با وندالها در شمال افريقا بود.

 

پروكوبيوس


1723پیش از میلاد: اكتبر سال 23 پيش از ميلاد، ساكنان شهر رم پس از اين شنيدند سناي روم اوكتاويوس را «رئيس جمهوري مادام العمر» كرده است در ميدان مركزي شهر جمع شدند و اعتراض كردند كه پادشاه نمي خواهند. فبلا، جز سزار، سران كشور روم حتي پس از آن كه عنوان امپراتور به آنان اطلاق شد هر چند سال يك بار براي ادامه حكومت خود خواستار راي سنا مي شدند و با اين كه عملا امپراتور مادام العمر بودند اسما منتخب موقت بشمار مي رفتند. اكتاويوس پس از آگاه شدن از اجتماع اعتراض آميز مردم، در ميدان محل اجتماع حاضر شد و از عنواني كه سنا به او داده بود صرفنظر كرد و اعلام داشت كه از اين پس هر سال يك بار از سنا درباره ادامه كار خود تقاضاي راي خواهد و منبعد كسي حق ندارد او را امپريوم (امپراتور) بنامد بايد Princeps يعني تبعه اول خطاب كند كه اصطلاح شخص اول كشور از همان زمان است.

 

اوكتاويوس


1978م:پس از 113 سال جيمي کارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا 17 اکتبر 1978تابعيت «جفرسون ديويس» رئيس كنفدراسيون امريكا (ايالات جنوبي در جريان جنگ داخلي) را كه از او سلب شده بود مسترد داشت. وي كه در ايالت لوييزيانا به دنيا آمده بود تابعيت اين ايالت را از دست نداده بود. در كشورهاي فدرال كه هر ايالت استقلال داخلي دارد، ايالت نمي تواند از تبعه بومي (زاده شده در انجا) سلب تابعيت كند.

 

جفرسون ديويس


2003م:سناي آمريكا پس از بحث بسيار و ايستادگي سناتورهاي استخوانداري همچون ادوارد كندي 16 اكتبر 2003تصويب كرد كه نيمي از 20 ميليارد و سيصد ميليون دلار بودجه ترميم خرابي هاي عراق به صورت وام باشد تا بعدا از اين كشور ( كه در حال حاضر دهها ميليارد دلار به دولتهاي ديگر از جمله روسيه بدهكار است و غرامت آسيب ديدگان ناشي از تصرف كويت را هم بايد بپردازد) دريافت گردد، زيرا كه روي ذخاير انبوه نفت خوابيده است. اين مصوبه همزمان با گزارشي از سوي كنگره آمريكا انتشار يافت كه نشان مي داد مقاطعه كاران آمريكايي در رابطه با عراق دست به گرانفروشي و سوء استفاده زده بودند.


2003م:دكتر بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در جلسه 16 اکتبر 2003 نشست سران كنفرانس اسلامي در مالزيا شديدا از دولت آمريكا انتقاد كرده و گفته بود: جهانيان اينك ـ ماهها پس از تعرض نظامي آمريكا به عراق و اشغال نظامي اين كشور ـ متوجه شده اند كه عراق اسلحه كشتار جمعي كه بهانه لشكركشي قرار گرفت نداشته و عبارت «آزاد كردن عراقي ها» هم كه آمريكاييان عنوان كرده بودند؛ جز آزاد كردن مردم عراق از غرور، حيثيت، آب و غذا، استقلال و حاكميت ملي چيزي ديگر نبوده است.

سوريه که توسط شاخه ديگري از حزب بعث اداره مي شود در طول حکومت صدام حسين بر عراق با وي در حالت جدال و خصومت بود و در جريان جنگ عراق و ايران جانب ايران را گرفته بود و پس از تصرف کويت توسط عراق، براي اخراج عراقي ها نيروي نظامي فرستاده بود.

 

دکتر بشار اسد


2004م:16 اكتبر 2004 نافرماني يك دسته 19 نفري از گروهان 343 تداركات نيروي زميني آمريكا در عراق در رسانه هاي آمريكا به چشم مي خورد كه از اجراي دستور فرمانده خود مبني برحمل بنزين به منطقه «تاجي» واقع در 24 كيلومتري شمال بغداد سر باز زده و اعلام كرده بودند كه مسير كاميونها پر از خطر است؛ كاميونهاي نفتكش سرويس نشده اند و خود آنان جليقه ضد گلوله و نيز اسكورت زرهپوش ندارند. اين نظاميان، مركب از مرد و زن، از افراد ذخيره اي بودند كه به پايگاه «راك هيل» واقع در كاروليناي جنوبي احضار و به عراق فرستاده شده بودند. آنان در پي اين نافرماني بازداشت شدند. تا اين زمان، در جريان جنگ عراق، انتشار چنين خبري در رسانه ها سابقه نداشت. قبلا برخي از اين نظاميان در تماس تلفني با خانواده خود در آمريكا، از ماموريتشان به سبب وجود خطر حمله و انفجار در راهها، به عنوان «ماموريت خودكشي» ياد كرده بودند و اين خانواده ها اين مطلب را در مصاحبه هاي تلويزيوني خود بيان كرده بودند. قبلا مخالفان آمريكايي جنگ عراق گفته بودند: سربازان ما به خاطر اين جنگ غير ضروري هر روز در عراق به طور متوسط 87 بار مورد حمله قرار مي گيرند و در اين شرايط، تجهيزات همه آنان كامل نيست.


2004م:16 اكتبر 2004 در حالي كه ولاديمير پوتين در آخرين روز ديدارش از چين با سران ايالات مرزي شمال غربي اين کشور ملاقات كرده بود و از آنان خواسته بود تا مساعي خود را بكار برند كه با كمك روسيه يك منطقه صنعتي بسيار پيشرفته در شرق آسيا بسازند كه سرآمد مناطق مشابه در نقاط ديگر باشد، رسانه هايي كه اين ديدار را دنبال كرده نوشته بودند: از اظهارات پوتين و رهبران چين چنين بر مي آيد كه دو كشور تصميم قاطع به تامين اتحاد قسمتي از اروپاي قاره اي و آسيا دارند زيرا كه برجستگان هر دو كشور بارها از ايجاد منطقه «اوراسيا» كه برخلاف مناطق ديگر جهان يك قطعه زمين به هم چسبيده است سخن به ميان آورده اند. در اين سفر، چين وعده هاي متعدد در حمايت از روسيه داد. اين رسانه ها همچنين به اهميت تصميم روسيه به امتداد لوله نفت خود از بلغارستان به يونان و نيز اعزام كشتي هاي جنگي اش به مديترانه نيز اشاره كرده بودند كه دو پديده تازه هستند. روسيه با استفاده از فرصت هاي وقت (بهانه هايي که عمدتا دولت واشنگتن به دست داده بود)، اعلام كرده بودكه به منظور مبارزه با تروريسم، ناوگان خود را به مديترانه خواهد فرستاد و اين، برنامه اي است طولاني.

پس از فروپاشي شوروي، گشت زني منظم كشتي هاي جنگي روسيه در مديترانه متوقف شده بود.

 

2004م:شبكه هاي تلويزيوني آمريكا از 15 اكتبر 2004 به پخش گزارش و تصوير از صفوف طولاني سالخوردگان و مادراني كه كودكان را به همراه داشتند پرداخته بودند كه مقابل مراكز بهداشتي و بيمارستانها منتظر نوبت براي تزريق واكسن ضد سرماخوردگي بودند. برخي از سالخوردگان با عصا و ويلچر ديده مي شدند. طبق اين گزارشها، در بسياري از مراكز بهداشتي كه موجودي واكسن به پايان مي رسيد، منتظرين در صفوف كه شكيبايي از دست داده بودند با صداي بلند اعتراض مي كردند، كه به مداخله پليس منجر مي شد. در اين روز (15 اكتبر) در «اريندا» واقع در كاليفرنيا يك زن 75 ساله به نام «موري فرانكلين» كه بيش از چهار ساعت در صف نوبت ايستاده بود، بيش از اين انتظار را تحمل نكرد و در همانجا (در صف انتظار) درگذشت و اين وضعيت از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد. پاره اي از صفوف از يك بلاك (طول يك خيابان) تجاوز مي كرد.

مقامات دولتي قبلا اعلام كرده بودند كه به سبب كمبود واكسن ضد آنفلوآنزا، تنها سالخوردگان و كودكان كه آسيب پذيري بيشتري دارند مي توانند براي تزريق آن به مراكز مربوط مراجعه كنند. در اين ميان برخي هم در سوپر ماركتها براي اين واكسن ها بازار سياه درست كرده و پول هنگفت دريافت مي داشتند. دولت آمريكا كه از وارد كردن واكسن ضد آنفلوآنزا از انگلستان مايوس شده اعلام كرده بود كه از كانادا آن را وارد خواهد كرد. ولي مقامات كانادايي اعلام كرده اند كه بيش از نياز ملي خود، واكسن ندارند. كمپاني انگليسي، قبلا بيشتر موجودي خود را به سبب فاسد بودن منهدم كرده بود. در آمريكا بسياري از كارخانه هاي توليد واكسن در سالهاي اخير به اين فعاليت خود پايان داده اند و به همين سبب در دو ـ سه سال منتهي به 2004 در آغاز فصل شيوع سرماخوردگي ، سخن از كمبود واكسن به ميان آمده بود.


1244: صليبيون كه بيت المقدس را در دست داشتند در جنگ «حربيه» در منطقه غزه از نيروهاي ائتلاف مسلمانان شكست خوردند و 5000 كشته و 800 اسير دادند. گروههايي از خوارزميان نيز در اين ائتلاف مشاركت داشتند.

1604: يوهانس كپلر فضا شناس آلماني مرگ يك ستاره را مشاهده كرد كه قبلا مي درخشيد و ناگهان ناپديد شد.

1781: چارلز كورنواليس آخرين فرماندار انگليسي آمريكا كه نيروهايش در جنگ يورك تاون (ويرجينيا) از واحدهاي مشترك فرانسه و مهاجرنشينان استقلال طالب شكست خورده بودند به ژنرال جورج واشنگتن اطلاع داد كه آماده تسليم شدن است.

1854: اسكار وايلد نويسنده ايرلندي كه 44 سال عمر كرد به دنيا آمد.

1860: نخستين ميدان گلف كه بازي ثروتمندان خوانده شده است در انگلستان آغاز بكار كرد.

1914: محمد ظاهر شاه (افغانستان) به دنيا آمد.

1915: آرتور ميلر نمايشنامه نويس شهير متولد شد و 90 سال عمر كرد.

1918: نظام حكومتي كنفدراسيون يوگوسلاوي جمهوري شد.

1919: شركت «آر سي ا ( آمريكا )» به عنوان نخستين كمپاني سخن پراكني راديويي آغاز بكار كرد.

1921: در تهران گروهي متهم به طرح توطئه برضد دولت وقت شدند و به زندان افتادند. اين اتهام دو روز پس از قتل ميرزا كوچك خان گيلاني (جنگلي) وارد آمده بود.

1933: در پي آغاز تضييقات شديد در خاك آلمان براي يهوديان، آلبرت اينشتن در اين روز به آمريكا فرار كرد و تا پايان عمر در اين كشور ماند و دولت وقت آمريكا را مصرانه ترغيب به توليد بمب اتمي كرد.

1939:طبق برخي نوشته ها، فرخي يزدي شاعر، ناشر روزنامه «توفان» و نماينده مجلس شوراي ملي با تزريق آمپول هوا در درمانگاه زندان كشته شد. وي از منتقدان روش هاي رضاشاه بود و در اشعارش به طور ضمني و يا علني حکومت را مورد انتقاد قرار مي داد. فرخي نماينده شهر يزد بود.

1945: هزاران آرژانتيني كه در ميداني در بوئنوس آيرس گرد آمده بودند تا دولت تحت فشار قرار گيرد و خوان پرون را از زندان آزاد كند، چون در آن روز پاسخ موافق نشنيدند تصميم به تشكيل يك حزب با هدف ملي گرايي گرفتند كه اينك 60 ساله شده و حزب اول در پارلمان آرژانتين است. اين حزب دو بار پرون را رئيس كشور كرد.

1967: پي يي آخرين امپراتور چين كه مدتها به كار باغباني اشتغال داشت در 60 سالگي درگذشت.

1973: كشورهاي عربي فروش نفت به غرب و ژاپن را محدود كردند كه چند روز بعد به صورت يك تحريم كامل در آمد. اين تحريم كه تا مارس سال بعد ادامه يافت و علت آن حمايت غرب از اسرائيل در قبال مسئله فلسطين و حمله نظامي به سوريه بود اقتصاد غرب را دچار بحران ساخت. ايران (دولت شاه) عمدتا به دليل دوستي با دولت آمريكا، در اين تحريم شركت نكرد.

1975: سال ملل 17 اكتبر را روز ريشه كني فقر و تنگدستي در جهان اعلام كرد كه همانند ساير كارهاي اين سازمان، نتيجه اي از آن به دست نيامده است.

1994: پادشاه اردن با دولت اسرائيل صلح كرد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی