تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 18 مرداد480پیش ازمیلاد:نهم اوت سال 480 پيش ازميلاد (مطابق 18 امرداد) واحدهاي كوهستاني ارتش ايران - تنها ابر قدرت وقت بر روي کره زمين - در جريان لشكركشي خشايارشا به يونان و اروپاي جنوبي، پس از يک رشته جنگ شديد در ارتفاعات مشرف بر تنگه ترموپيل (Thermopylae Pass) واقع در شمال يونان، سربازان اسپارت، «تسپي ان Thespian» ها و تبان ها Thebans از جمله «لئونيداس» پادشاه اسپارت را نابود و راه را براي عبور واحدهاي پياده و سوار امپراتوري باز و بي خطر كردند تا به سوي آتن به پيشروي خود ادامه دهند.

خشايارشا كه در صحنه نبرد بود پس از اين كه واحدهاي كوهستاني ارتش ايران از جمله هزار مرد از منطقه پكتيا (اين ايالت خاوري ايران تا قرن نوزدهم، هنوز به همين نام است و در مشرق افغانستان قرار دارد) اسپارتي ها را درمحاصره گرفتند؛ به لئونيداس پيشنهاد كرد كه راه را براي فرار او و باقيمانده سربازانش باز مي گذارد تا فرار كنند، ولي قانون اسپارت عقب نشيني و تسليم سرباز را منع كرده بود. بنابراين، اسپارتي ها به جنگ ادامه دادند و همه آنان جان دادند تا به قانون ميهن خود وفادار مانده باشند.

 

نبرد سال 480 پيش از ميلاد ارتش ايران با لئونيداس در ارتفاعات اين محل روي داد


1052م:نهم آگوست 1052 ميلادي (18 مرداد 431 هجري خورشيدي) شهر اصفهان به دست طغرل سلجوقي افتاد. دوازده سال پيش از اين، سلجوقيان كه از ترکان غز (اغوز) بودند و از آن سوی رود «سیردریا» آمده بودند بر غزنويان (دسته دیگری از ترکان مهاجر) غلبه کرده، به قدرت رسيده و از آن پس سرگرم تصرف شهرهاي ايرانزمين يكي پس از ديگري بودند. محمود غزنوي در 1030 ميلادي درگذشته بود و راه براي ادامه مهاجرت سلجوقيان در منطقه «فرارود» و عبور از آمودريا باز شده بود، زيرا كه مسعود غزنوي پسر محمود اجازه مهاجرت را به سمت جنوب به آنان داده بود. طغرل سه سال پيش از تصرف اصفهان، درصدد تصرف اين شهر برآمده بود كه بمانند يزد، كرمان و فارس در دست يك خانواده ديلمي بود كه در آن وقت حكمران ديلمي از در دوستي درآمده بود. با وجود اين، طغرل چشم به اصفهان داشت و مي خواست آن را مركز حكومت خود قراردهد. وي در سال 1051 به محاصره اصفهان دست زد. اصفهان يك سال مقاومت كرد و سرانجام نيز حاكم اصفهان داوطلبانه تسليم شد. گفته شده است که طغرل به حکمران اصفهان که بر چند شهر ديگر حکومت داشت وعده داده بود که اگر تسليم شود، يزد را از او نخواهد گرفت که چنين شد. طغرل در سال 1055 (سه سال پس از تصرف اصفهان) بغداد را هم تصرف كرد و به قدرت ديلميان ايراني پايان داد و خليفه بي قدرت عباسي را با شعار نجات سني ها از برتري شيعيان زير حمايت قرار داد و به اين ترتيب امپراتوري وسيعي براي خود به وجود آورد.


1303ش:درگيري اقليت مجلس شوراي ملي با ژنرال رضاخان رئيس الوزراء و وزير جنگ كه از هفتم مرداد ماه 1303 (اوت 1924) آغاز شده بود در اين روز (18 مرداد) شدت يافت. اقليت مجلس از جمله ملك الشعراء و مدرس سردار سپه رضاخان پهلوي را استيضاح كرده بودند كه نسبت به قانون اساسي بي اعتنا شده و در امور داخله و خارجه از يك سياست نادرست پيروي مي كند. روز هشتم مرداد بيشتر روزنامه هاي تهران كه تحت نفوذ دولت (قوه مجريه) بودند اتهامات اقليت را نادرست خواندند و «استيضاح» را «افتضاح» ناميدند. اين وضعيت تا هفدهم مرداد ادامه يافت و در اين مدت بسياري از مديران نشريات مخالف سردار سپه و ديگر مخالفان مورد تهديد قرار گرفته و يا بازداشت شده بودند. در اين روز كه قرار بود به استيضاح رسيدگي شود پيش از تشكيل مجلس، عده اي به منازل اعضاي اقليت مجلس از جمله حائري زاده و مدرس رفته و آنان را كتك زده بودند و بنابراين از ميان امضاء كنندگان استيضاح، تنها ملك الشعراء بهار در جلسه مجلس حضور يافته بود و استيضاح مطرح نشد و بايگاني گرديد . رئيس الوزراء (رضاخان پهلوي) تقاضاي راي اعتماد كرد و به اتفاق آراء تاييد شد. سردار سپه پس از اين پيروزي تصميم به تشكيل كابينه تازه گرفت.

 

محمد تقي بهار ( ملك الشعراء )

 

1927م:امروز زادروز پروفسور ماروين مينسكي Marvin Minsky دانشمند رياضيات و علوم كامپيوتراست كه نهم اوت 1927 به دنيا آمده و با كمك همكارانش Artificial Intelligence (هوش دست ساز) و لابراتوار مربوط را در انستيتو تكنولوژي ماساچوست به وجود آورده كه پيشرفت بزرگي در علوم كامپيوتر بشمار مي رود.

پروفسور مينسكي تا سال 2003 هشت كتاب درسي در رشته هاي علوم كامپيونر نيز تاليف كرده است.

 

مينسكي

 

2005م:«همفري مك كوينHumphrey McQueen» مورخ معروف و چپگرا در نشست(Forum) «بريس بينBrisbane» نظر خود را با توجه به بررسي هاي اخيرش درباره خواست هاي عمومي و مشترك بشراعلام داشت و گفت كه بشر خواهان تعديل درآمدها و ثروت است. بشر نمي خواهد كه يك همنوع گرسنه سر بر بالين بگذارد، بدون درمان رها شده باشد و يا بدون داشتن خطر براي جامعه در بند مانده باشد.

وي افزود كه هر مصلح و مبارز راه سعادت بشر برضد سرمايه داري مطلق (پيور كاپيتاليسم) است. ساختن اتحاديه و سنديكا به تنهايي حلال اين مسئله نيست، بايد فرهنگ عمومي در جهتي قرار گيرد كه همگان، از ثروتمند تا بي ثروت، زشتي و غير انساني بودن استثمار انسان از انسان، ظلم كردن به خاطر كسب ثروت و آزمندي ها را درك و خواستار طرد آن باشند. فرهنگ عدل و انصاف و رعايت احوال انسانها بايد در جهان فراگير شود و ترويج اين فرهنگ تنها از دست كتاب نويس، روزنامه نگار و خطيب بر مي آيد كه در درجه اول بايد خود آنان مردمدوست و معتقد به عدل و انصاف باشند. مردم قرن 21 آگاهتر از مردم قرون 19 و 20 هستند و در برابر بي عدالتي ها واكنش سريع و سخت نشان مي دهند كه اگر با يافتن راه حل، از اين واكنش ها پيشگيري نشود آرامش جامعه و جهان را از ميان مي برد و ....

 

مک کوين

 

1378ش:امروز ـ هجدهم امرداد هفته نامه «امرداد» ده ساله شده است که با آنلاین ها و خبرگزاری آن به پارسی و انگلیسی گذشته درخشان میهن مان و منش ويژه ايرانيان را يادآور و تبليغ مي كنند.

نشریه «امرداد» که به همت بنیاد فرهنگي جمشيد و با هدف شناسانيدن تاريخ، فرهنگ و تمدن ايرانيان و پژوهش در اين زمينه و هرگونه خبررساني تاریخی ـ میهنی ديگر درتهران تاسيس شده است به سراسر جهان ارسال مي شود و نشريه مورد علاقه پارسيان و زرتشتیان جهان است كه آنلاین هاي روزانه به پارسی و انگليسي دارد و وبسایت های متعدد پارسیان در گوشه و کنار جهان مطالب آن را ترجمه و نقل مي كنند. اين وبسايت هاي روزانه كه بزرگترين آنها در كاليفرنياي آمريكا توليد مي شود براي صدها هزار و بلكه ميليونها مخاطب و تقريبا همه رسانه هاي انگليسي زبان اي ميل مي شوند. بنابراين، مطالب «امرداد» مخاطبان صدها هزارنفري در سطح جهان دارد و اين نشريه در طول عمر كوتاه خود موفق به رونق بخشيدن به آيين ها و مراسم باستاني ايرانيان شده است كه بسياري از اين آيين ها و مراسم، از قديم الايام جنبه جهاني داشته اند ازجمله نوروز، مهرگان، روز زمين و ....

 

امرداد

 

1945م:نهم اوت 1945 و سه روز پس از فرود آمدن نخستين بمب اتمي بر هيروشيما، ساعت 11 و 20 دقيقه بامداد به وقت محلي دومين بمب اتمي آمريكا با قدرت تخريبي معادل 22 هزار تن «تي ان تي» بر ناگاساكي Nagasaki شهر ديگر ژاپن افكنده شد كه به علت وزش باد بر گوشه اي از شهر فرود آمد و يك سوم شهر از جمله كارخانه هاي فولادسازي و صنعتي «ميتسوبيشي» را نابود كرد و جمعا هشتاد هزار تن كشته و 60 هزار نفر ديگر مجروح شدند.

اندكي پيش از بمباران دوم، در همين روز «هري ترومن» رئيس جمهوري وقت آمريكا به دولت ژاپن اخطار كرده بود كه بمباران اتمي هيروشيما تنها يك هشدار بود كه تسليم شود و اگر چنين نكند اين نوع بمباران تا نابودي كامل ظرفيت نظامي امپراتوري ژاپن ادامه خواهد يافت. دولت ژاپن اين بمباران اتمي را عملي «غيرانساني» خواند و از نقاط ديگر جهان هم صداي انتقاد شنيده شد. در آن زمان، آمريكا دارنده منحصر به فرد سلاح اتمي بود. اين دو حمله كشورهاي ديگر را به فكر توليد چنين سلاحي انداخت که حتي اگر آن را بكار نبرند يک ابزار قدرت و نيز وسيله اي براي جلوگيري از حمله نظامي ديگران به آنها خواهد بود.

 

1958م:نهم اوت 1958 ، همزمان با ديدار خروشچف رهبر وقت شوروي از چين، دولت آمريكا يك بار ديگر اعلام كرد كه جمهوري توده اي چين را به سازمان ملل راه نخواهد داد. ديدار خروشچف از چين سوم اوت آغاز شده بود. مائو پس از مذاكرات طولاني در پكن با خروشچف ، متوجه شد كه وي بمانند سران قبلي مسکو فکر نمي کند و در بعضي موارد آماده سازش با دولتهاي کاپيتاليسي و سلطه گران است. مائو در همين ديدار سياست همزيستي مسالمت آميز خروشچف با آمريكا و دولتهاي كاپيتاليستي ديگر را رد كرد و اعلام داشت كه اين دولتها در باطن از تصميم خود مبني بر انهدام كامل و ريشه كن كردن سوسياليسم كه با منافع آنها ناسازگار است دست برنخواهند داشت و همواره در صدد يافتن فرصت براي ضربه زدن خواهند بود. طولي نكشيد كه انتقاد كمونيستهاي چين از مقامات شوروي آغاز شد و آنان را تجديد نظر طلب خواندند و اين انتقاد تا پايان عمر مائو ادامه داشت.

 

خروشچف

 

1960م:يك سروان لائوسی به نام «كنگ له» که از مشاهده فساد اداری ـ اقتصادی در وطن خود خشمگین شده و اقدام دولت وقت لائوس كه اجازه داده بود عوامل آمريكا در مناطق كوهستاني آن کشور برای کمک به دولت ویتنام جنوبی يك گروه چريك محلي بوجود آورند برخشم او افزوده بود نهم آگوست 1960 با یک گردان نیروی چتربارباز (کماندو) كودتا كرد و زمام امور را به «سووانا فوما Souvanna Phouma» سپرد كه مردي ميانه رو و ضد فساد و قبلا هم دو بار رئيس دولت و طرف اعتماد مردم بود. فوما قبلا این نظر خودرا اعلام کرده بود که در كشوري چون لائوس، دولت بايد ائتلافي و نماينده همه گروهها باشد و .... این تنها کودتای نظامی در یک کشور بوده است که به دست یک سروان انجام است. روی کارآمدن سووانا فوما و تشکیل دولت ائتلافی سبب شد که به تدریج کمونیستهای لائوس (حزب پاتت لائو و شریک ائتلاف) قدرت را به دست گیرند و نظام لائوس کمونیستی شود.

 

Kong Le

 

1969م:نهم اوت سال 1969 در ساعات شب، شارون تيت Sharon Tate بازيگر تازه كار فيلمهاي سينمايي كه اباء نداشت نيمه عريان و ... از او تصوير بگيرند در خانه اش در منطقه لس آنجلس(بورلي هيلز) به طرز فجيعي به قتل رسيد . وي هشت ماهه حامله بود و شوهرش در لندن بسر مي برد. در حمله به خانه تيت، سه تن ديگر كه در آنجا بودند كشته شدند. قاتلان كه به گردن «شارون» طناب انداخته بودند تا جسد او را به دار بكشند هنگام ترك خانه، باخون مقتولين بر در ورودي كلمه «پيگز =خوك ها» را نوشته بودند. آنان پس از خروج از خانه، يكي از همسايگان را نيز كه در اتومبيلش نشسته بود كشتند.

خبر اين واقعه در آن زمان ساير گزارشهاي جهان را تحت الشعاع خود قرارداده بود.

"تيت" دختر يك سرهنگ اطلاعاتي ارتش آمريكا بود كه هنگام ماموريت پدرش در ايتاليا علاقه مند به هنر نمايش شده بود و براي اين منظور بعدا به هاليوود و فرانسه رفته بود. زيبايي او بيش از هنرش مورد توجه فيلمسازان بود. وي در اواخر عمر با پولانسكي كارگردان فيلم ازدواج كرده بود.

چهار ماه بعد از واقعه قتل، چارلز مانسون (صاحب عقيده اي خاص) و چهار تن از پيروانش به اتهام قتل شارون محاكمه شدند. سه زن از متهمان به قتل كه دست به اين اقدام زده بودند اعتراف به عمل خود كردند و گفتند كه مانسون حضور نداشت.

در باره انگيزه واقعي اين جنايت و جنايت ديگري كه گروه مانسون انجام داده بودند و اعمال ديگر اين گروه از سرقت بانك و... اطلاعات كامل منتشر نشده است.

 

شارون تيت

هشتم اوت 2005 در پي نجات هفت سرنشين ميني ساب As - 28 روسيه (زيرديايي كوچك نجات) توسط انگليسي ها كه پروانه محركه آن در 16 كيلومتري ساحل اين كشور در منطقه كامچاتكا (خاور دور و نزديک به آلاسکا) در يك تور ماهيگيري گير كرده بود، رسانه ها در گوشه و كنار جهان از جمله روزنامه هاي روسيه به انتشار ضعف هاي اين كشور پرداخته بودند.

اين روزنامه ها از قول «الكساندر پيروگوفPirogov» افسر بازنشسته نيروي دريايي روسيه نوشته بودند: اين، مايه تاسف است كه «روسيه امروز» نمي تواند يك زيردريايي 14 متري اش را از عمق 200 متري آبهاي ساحلي خودش بيرون بكشد و از كشورهاي ديگر استمداد مي كند و انگليسي ها از فاصله چند هزار كيلومتري مي روند و زيردريايي ما را نجات مي دهند.

پيروگوف گفته بود: با فروپاشي شوروي، همه چيز ما از ميان رفت. ما داراي بزرگترين نيروي دريايي جهان بوديم كه پس از فروپاشي، به بهانه نداشتن پول، بسياري از كشتي ها را اوراق كردند. پول هست، ولي مقامات فعلي ما دروغ مي گويند كه نداريم، اينها نمي دانند كه پول را در كجا خرج كنند و آن را هدر مي دهند. چرا به دروغ اعلام كردند كه زيردريايي در يك آنتن رادار زيردريايي گير كرده كه امروز دروغ آنها آشگار شود و انگليسي ها بگويند كه تور ماهيگيري به دور پروانه پيچيده بود و راداري در كار نبود.

 

زيردريايي کوچک روسيه


0: سال 48 پيش از ميلاد در جريان جنگ رومي ها بر سر قدرت، در منطقه «فارسالوس» واحدهاي ژوليوس سزار كه از فرانسه و اسپانيا آمده بودند باوجود خستگي و كمبود خواربار و قلت سواره نظام بر واحدهاي پمپي غالب آمدند كه پمپي به اميد دريافت كمك از ايران به مصر فرار كرد و ژوليوس سزار امپراتور روم شد.

378: در سال 378 ميلادي ويزيگت ها (ژرمن ها) ارتش امپراتوري روم را در جنگ «آدرايانوپلAdrianople» شكست دادند كه در اين جنگ «والنس» امپراتور هم كشته شد. ويزيگتها بعدا فرانسه (گل) و اسپانيا را متصرف شدند و در آنجا به ايجاد حكومت دست زدند.

681: بلغارها (مهاجراني از آسياي ميانه) در منطقه دانوب شرقي نزديك دلتاي اين رود ايجاد يك «خان نشين» را براي خود اعلام كردند.

1173: كار ساختن برج تاريخي «پيساPisa» در ايتاليا آغاز شد كه نزديك به دو قرن دو طول كشيد تا تكميل شود و يك هنر مهندسي ـ معماري بشمار مي رود.

1638: يك هلندي به نام «يانوس برانك» در زميني درحاشيه نيويورك استقرار يافت كه به نام او محله «برانكس» ناميده مي شود و اينك يكي از محله هاي بزرگ شهر نيويورك است.

1805: اتريش، روسيه و انگلستان ضمن امضاي پيماني در سن پترزبورگ اتحاديه تازه اي بر ضد ناپلئون تشكيل دادند.

1849: پادشاهان اتريش و روسيه متحد شدند و جمهوري مجارستان را از ميان بردند تا در آن منطقه از اروپا، انديشه جمهوري طلبي ريشه نگيرد.

1877: در منطقه مونتانا و در كنار رودخانه «بيگ هولBig Hole River» ميان بوميان آمريكا (سرخپوستان) و واحدي از ارتش دولت واشنگتن جنگ درگرفت كه ضمن آن 29 سرباز آمريكايي و 89 مبارز بومي كشته شدند.

1900: يهوديان روسيه در منطقه« اودسا » دست به شورش زدند.

1902: ادوارد هفتم بر جاي مادرش ملكه ويكتوريا نشست و پادشاه انگلستان شد.

1942: گاندي رهبر انقلاب استقلال هند از استعمار انگلستان و مبتكر «مبارزه منفي» بارديگر بازداشت شد.

1954: ميان تركيه، يونان و يوگوسلاوي پيمان همياري امضاء شد.

1965: سنگاپور از فدراسيون مالزيا جدا شد و اعلام استقلال كرد.

1973: دانشمندان شوروي سفينه «مارس - 7» را به سوي ستاره مريخ فرستادند.

1974: جرالد فورد به عنوان سي و هشتمين رئيس جمهوري آمريكا كار خود را آغاز كرد.

1990: در پي تصرف كويت توسط عراق، 12 دولت عربي پذيرفتند كه براي دفاع از كشور سعودي نيروي نظامي به اين كشور كه قبلا دولت آمريكا چنين كرده بود بفرستند.

1990: شوراي امنيت به اتفاق آراء انضمام كويت به عراق را ابطال كرد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------