تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -17شهریور562م:هشتم سپتامبر 562 ميلادي (17 شهریور) تني چند از سران يمن در تالار معروف به طاق كسري در شهر تيسفون (36 کیلومتری بغداد امروز) پايتخت آن زمان ايران با خسروانوشيروان، شاه وقت ايران ملاقات كردند و از او خواستند كه براي اخراج حبشي ها از وطنشان نيرو به يمن فرستد. ارتش مسيحيان حبشه با استفاده از اختلافات داخلي سران قبايل يمن، اين سرزمين را تصرف كرده بود. شاه ساسانی (به نوشته تاريخ طبري «انوشروان» و به گفته سعدي «نوشيروان») پس از تبادل نظر با مشاوران خود و افسران ارشد، اين درخواست را پذيرفت و دستور داد كه سپاه کرمان ـ سیستان و سپاه پارس (استان فارس) با كشتي به يمن فرستاده شوند. خسروانوشيروان در آن روز پس از پذيرفتن مردم عادي (عوام الناس) كه از مقامات كشوري شكايت داشتند در تالار كاخ خود، به نوشته تاريخ بلعمي «ايوان كسري در مدائن»، و دريافت شكايات آنان و شنيدن ناله هايشان از مظالم، نمايندگان قبايل يمن را پذيرفته بود. خسرو یکم این تالاررا عمدتا برای دیدار با مردم ساخته بود که در فواصل مشخص با او ملاقات می کردند. علاوه بر این تماسهای مستقیم، خسروانوشیروان یک سازمان سراسری جمع آوری اطلاعات تاسیس کرده بود تا مشکلات مردم ـ مردمی که صدا نداشتند به گوش او برساند.

 

بقاياي تالار ملاقاتهاي عمومي خسرو انوشيروان ساساني در عراق امروز

 

1906م:34 روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن بر اثر فشار انگلستان، 8 سپتامبر 1906(شهريور 1285 خورشيدي) بلافاصله پس از تاييد آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله (عبدالمجيد ميرزا) را از رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. عين الدوله از مخالفان مشروطه شدن سلطنت بود و با اين كار ضديت فراوان كرده بود و چندبار هم از انگليسي ها خواسته بود كه از ادامه حمايت از مشروطه شدن ايران دست بردارند. طبق خاطرات بعضي رجال آن دوره، عين الدوله بارها گفته بود كه در شرايط موجود، مشروطه جز تامين منافع تني چند از رجال و بازرگانان و باز شدن هر چه بيشتر دست انگليسي ها چيز ديگري عايد نخواهد كرد و سودي براي عوام الناس نخواهد داشت . وي ازجمله كساني بود كه مشوقان به سفارت انگلستان را خائن مي پنداشتند. اسنادي كه بعدا انتشار يافت نشان داد كه چند روز پيش از بركناري عين الدوله كه در جبار بودن او ترديد نيست رئيس هيات نمايندگي انگلستان در تهران به لندن گزارش كرده بود كه دولت روسيه كه روي دربار قاجاريه نفوذ فراوان دارد مظفرالدين شاه را تشويق به پس گرفتن امضاي خود و لغو فرمان مشروطيت و دست كم تعليق آن مي كند .در اين گزارش ضمن اشاره به نگراني دولت روسيه از وضعيت خود و مستعمراتش در قفقاز از تحول اخير ايران، نوشته شده است كه دولت روسيه از اين كه سفارت انگلستان در تهران از متحصصنين به خوبي پذيرايي و توجه مردم را نسبت به خود جلب كرده است حسادت و احساس شكست مي كند و به همين لحاظ هرچه بيشتر به شاه نزديك شده است. دوستي شاه با دربار روسيه اينك بيش از هروقت ديگر است و عين الدوله از استفاده از هر فرصتي بر ضد منافع انگلستان خودداري نمي كند.

برخي از مورخان ، پناهنده شدن شماري از تبريزيان معترض به ظلم و استبداد محمد علي ميرزا وليعهد وقت به كنسولگري انگلستان در آن شهر در پايان شهريور ماه 1285 را نتيجه تشويق آنان از سوي عوامل انگلستان و جزئي از رقابت انگلستان و روسيه دانسته اند.

اين تحولات درست يك سال پيش از امضاي قرارداد سن پترزبورگ و تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ صورت گرفت.

 

عين الدوله


1305ش:در اين روز در سال 1305 ( نخستين سال سلطنت رضا شاه ) مجلس حسين پير نيا را به نخست وزيري انتخاب كرد كه وي اين سمت را نپذيرفت. تمامي رويدادهاي مهم شهريور ماه اين سال ايران مربوط به بحران كابينه بود. سوم اين ماه ، مستوفي به مناسبت آغاز دوره تازه پارلماني استعفاي خود را تسليم و تاكيد كرده بود كه آماده تشكيل كابينه تازه نيست. وي بعدا به اصرار رضا شاه تسليم شد ، ولي با اين كه تنها 12 نماينده به او راي مخالف داده بودند ، اين مخالفت را بهانه قرار داد و آراء موافق را براي تشكيل يك دولت نيرومند كافي ندانست ! و كنار رفت . مجلس 17 شهريور به حسين پيرنيا ابراز تمايل كرد كه نپذيرفت ، ولي بعدا به اصرار او و اكثريت مجلس ، بالاخره پيرنيا حاضر به تشكيل كابينه شد و فروغي ( ذكاءالمك) و حسن وثوق ( وثوق الدوله ) را به سمت وزيران جنگ و دادگستري كابينه معرفي كرد كه با اعتراض شديد و پيگير دكتر مصدق نماينده تهران رو به رو شد . دكتر مصدق وثوق الدوله را فردي خواند كه حاضر شده بود با دريافت رشوه و وعده هاي ديگر ميهنش را به انگلستان واگذار كند و گفت كه اين فرد به جاي وزارت بايد به زندان برود و مجازات خيانت هايش را تحمل كند و جاي فروغي هم به دليل گذشته اش در كابينه نيست. مخالفت دكتر مصدق تا اواخر ماه ادامه يافت.

 

حسين پيرنيا (موتمن الملك)


1312ش:در اين روز در شهريور 1312، ماده 238 مكرر با يك تبصره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شد كه در آن زمان يك انقلاب اداري محدود بشمار آمده بود. طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگران ــ واقعي و يا كاذب ــ در ادارات و سازمانهاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا هزار تومان محكوم خواهد شد. بعدا قوانین متعدد در این زمینه تدوین شد از جمله قانون منع مداخله در معاملات دولتی، قانون ضد توصیه و تشبث، قانون از کجا آورده ای؟ و ....


1357ش:17شهريور 1357 (سال انقلاب) كه در آن سال مصادف با جمعه بود روزي است كه واحدهاي فرمانداري نظامي تهران در ميدان ژاله به سوي مخالفان نظام حكومتي وقت كه تظاهرات وسيعي را به راه انداخته بودند آتش گشودند كه ضمن آن دهها تن كشته و يا مجروح شدند. اين رويداد در نخستين روز برقراري حكومت نظامي در تهران صورت گرفت. شوراي وزيران به رياست جعفر شريف امامي شب پيش از آن برقراري حكومت نظامي در 12 شهر از جمله تهران را براي شش ماه تصويب و سپهبد غلامعلي اويسي فرمانده نيروي زميني را به سمت فرماندار نظامي تهران تعيين كرده بود. مقررات حكومت نظامي در تهران كه از بامداد جمعه به اجرا گذارده شده بود برگزاري اجتماعات را منع كرده بود كه مخالفان نظام (انقلابیون) بدون توجه به اين مقررات همانند روزهاي پيش از آن در ميدان فوزيه (میدان امام حسین) و خيابانهاي جنوبي آن تا ميدان ژاله اجتماع و دست به تظاهرات زده بودند كه واحدهاي فرمانداري نظامي آنان را در ميدان ژاله كه بعدا به ميدان شهداء تغيير نام داده شد محاصره و به گلوله بستند.


828م:با محاسبات تقويم نگاران و تبديل سال قمري هجري به سال شمسي ميلادي جديد (تقويم پاپ، گريگوري) علي النقي، امام دهم شيعيان در چهل سالگي در هشتم سپتامبر سال 828 در سامرا (عراق) وفات يافت و توسط فرزندش حسن عكسري (امام يازدهم) در خانه مسكوني در همان شهر مدفون شده است. وي و فرزندش حسن العسكري در اين خانه تحت نظر ماموران خليفه عباسي زندگي مي كردند تا ارتباطشان با شيعيان محدود باشد. المتوكل خليفه عباسي وقت كه امام علي النقي را از مدينه به بغداد دعوت كرده بود از همان لحظه ورود وي به بغداد، او را تحت نظر قرار داد و پس از انتقال به سامرا، اين حصر ادامه يافت. طبق روايات متعدد و نوشته برخي از مورخان، وي نيز همانند امامان قبل از او به خواست خليفه عباسي مسموم شده بود.


2004م:در دهه اول سپتامبر سال 2004 ، در آمريكا يك رشته ميزگرد تلويزيوني براي بحث درباره مطبوعات (رسانه هاي چاپي) برگزار شده بود. در جريان اين ميزگردها، بحث به روزنامه هاي تهران نيز كشانيده شد. در اين بحث گفته شد كه در تهران ده ـ يازده ميليوني بيش از هر شهر بزرگ ديگر در جهان، روزنامه منتشر مي شود، ولي مخاطبان آنها نسبت به جمعيت شهر اندك هستند و بيشتر اين روزنامه ها از دولت كمك مالي مي گيرند؛ به صورت كاغذ ارزان و ... و شنيده شده است كه برخي از اين روزنامه ها عمدتا به خاطر دريافت همين كمك هاي دولتي منتشر مي شوند و علاقه مندي زياد به تيراژ ندارند. همچنين گفته شد كه احتمالا كسب شهرت سياسي و ورود به محافل بزرگان (مطرح بودن) انگيزه ديگر انتشار روزنامه در تهران بوده است.

 

1380م:روس هاي متفرق بالاخره پس از 160 سال تحت سلطه مغولان و تاتارها بودن و سركوب شدن، گرد هم آمدند و به سركردگي «دميتري ايوانوويچdmitri» امير منطقه مسكو و ولاديمير به جنگ با سلطه گران شتافتند و هشتم سپتامبر سال 1380 ميلادي در «كوليكووKulikovo » واقع در کنار رود «دنdon» نزديك به شهر امروز «تولاTula» مغولان و تاتارها به سرکردگي "مامايMamai" را شكست دادند و اين پيروزي در عين حال روس ها را به وحدت نزديک ساخت و به تدريج كشور واحد روسيه به وجود آمد. در جنگ کوليکوو 7 هزار ليتوانيايي هم به تاتارها کمک کرده بودند. در اين جنگ شمار روسها 80 هزار و عده تاتارها و مغولها 125 هزار نفر بود. با جنگ «كوليكوو» قدرت مغولها و تاتارها كاملا پايان نيافت و صد سال طول كشيد تا برتري و حكومت روس ها را بر خود پذيرفتند. روس ها همه كساني را كه در طول تاريخ از دشت «گبي» و ساير مناطق شرق آسياي مركزي به روسيه مهاجرت كرده و يا هجوم برده بودند «تاتار» مي خوانده اند و واژه تاتار از نام قبيله مغولي تاتا (دادا) گرفته شده است. اقوام ساكن آسياي مركزي در قرون چهارم تا ششم ميلادي به قصد ايران دست به مهاجرت زده بودند كه ارتش ايران ساساني آنان را به روسيه و اروپا فراري داده بود. بعدا باتو خان نوه چنگيز متصرفات تاتارها را در خاک روسيه گسترش داد که اروپايي آنان را گلدن هرد Golden Horde نوشته اند. دولت شوروي در طول عمر خود كوشيد تا با اعزام شماري از تاتارها به قفقاز جنوبي، ماهيت نژادي اين منطقه را كه ايراني تبار هستند تغيير دهد، ولي موفق نشد كه بيش از چند هزار تن از آنان را به عنوان كارگر نفت به جمهوري آذربايجان بفرستد.


1831م:هشتم سپتامبر سال 1831، ژنرال روس، پاسكويچ Paskevich بپاخيزي لهستاني ها برضد روسيه را به خاك و خون كشيد. در اين روز نه هزار لهستاني به دست سربازان روسيه كشته شدند.

روس ها و لهستاني ها همنژاد و «اسلاو» هستند.پاسكويچ همان ژنرالي است كه فرماندهي نيروهاي روسيه را در جنگ با ايران كه به از دست رفتن قفقاز انجاميد بر عهده داشت.

 

پاسكويچ


1944م:هشتم ماه سپتامبر سال 1944 نخستين موشك هدايت شونده V-2 آلمان كه با سرعت صوت حركت مي كرد بر انگلستان فرود آمد و محموله آن كه يك تن (هزار كيلوگرم) ماده منفجره نيرومند بود تلفات و زيانهاي فراوان به بار آورد. موشك V-2 دومين نسل موشكهاي دوربرد نظامي آلمان به شمار مي رفت. نخستين نسل اين موشكها «V-1» خوانده مي شد كه نوعي هواپيماي بدون خلبان بود. نخستين موشك V-1 كه با سرعت ساعتي 600 كيلومتر (تقريبا 370 مايل) حركت مي كرد، دو ماه و 28 روز پيش از آن تاريخ يعني 12 ژوئن 1944 بر لندن فرود آمده بود و تلفات سنگين وارد آورده بود. كشورهاي ضد آلمان در برابر موشكهاي هدايت شونده از راه دور

V-2 وسيله دفاع نداشتند، جز اين كه كارخانه هاي سازنده آن و يا پايگاههاي پرتاب را بمباران كنند. موشك

V-1 از نرماندي فرانسه و موشك هاي V-2 از هلند پرتاب مي شدند. اين جنگ افزار موثر اينك عامل بزرگي و اقتدار كشورها شده است، اما دير زماني است كه انحصار آن از دست قدرتهاي انگشت شمار خارج شده و به گونه اي روز افزون بر دارندگان آن اضافه مي شود و حساسيت دولتهايي كه مي خواهند هميشه «قدرت» خوانده شوند در قبال كشورهايي كه دارند داراي موشك مي شوند از همين جاست.

 

موشك وي ـ 2 بر سكوي پرتاب

 

1980م:در حالي كه توافق هاي آشگار و محرمانه با گورباچف در اواخر دهه 1980 سبب شد كه شوروي از تكميل دو ناو هواپيمابر كه هزينه سنگيني براي ساخت آنها متحمل شده بود صرف نظر كند و انها را به قيمت آهن قراضه حراج كند، هفتم سپتامبر 2003 ساختن دهمين ناو هواپيمابر آمريكا از نوع نيميتس (نيميتس كلاس) به نام جورج بوش (پدر) در تاسيسات كشتي سازي نيوپورت نيوز (ويرجينيا) آغاز شد و جورج بوش (پدر) كه در مراسم حضور داشت نخستين قطعه فلز بدنه اين كشتي را امضاء كرد. بهاي ساخت اين ناو 4 ميليارد دلار برآورد شده بود.


2005م:هشتم سپتامبر 2005 در واشنگتن اعلام شد كه خسارات مالي وارده از توفان دريايي كاترينا به سه ايالت جنوبي آمريكا بيش از 150 ميليارد دلار برآورد شده است كه با توجه به كسري بودجه موجود و تجاوز قروض دولت (از راه فروش اوراق قرضه به داخل و خارج) از تريليونها دلار، به اقتصاد كشور ضربه اي تازه مي زند.

شهردار نيوارلئان هفتم سپتامبر 2005 به باقيمانده ساكنان شهر كه برآورد شده بود ده تا 15 هزار نفرند دستور تخليه داده و اخطار كرده بود كه اگر توجه نكنند با زور تخليه خواهند شد زيرا ماندن در خانه هاي ويران و پر از آب و لجن، خطرناك است. برخي از اين مردم گفته بودند كه خانه هاي آنان را آب فرا نگرفته، احساس خطر نمي كنند و نمي خواهند خانه خود را ترك گويند و آواره ديار ناآشنا شوند و به چشم نيازمند به آنان نگاه شود.

شبكه هاي تلويزيوني آمريكا در ده روز مختوم به هشتم سپتامبر 2005 توجه خود را از ساير اخبار برگرفته و تمامي وقتشان را به پخش اخبار توفان كاترينا و ويرانگري هاي آن داده بودند که خلاف اصول ژورناليسم اصيل است. براي مثال مخاطبان اين شبکه در طول اين مدت از ادامه حوادث عراق و تصرق قسمتي از شهر قائم در نزديكي مرز سوريه توسط مخالفان بي خبر مانده و در اين زمينه به سردبيران روزنامه ها نامه فرستاده بودند كه پي در پي چاپ مي شد.

بهاي بنزين در آمريكا بر اثر از كار افتادن پالايشگاههاي جنوب اين كشور و آسيب رسيدن به خط لوله سراسري انتقال نفت بالا رفته بود و متوسط آن هفتم سپتامبر 2005 به هر گالن سه دلار و پنج سنت رسيده بود. بعدا برخي رسانه هاي چاپي نوشتند که کمپاني هاي نفتي صاحب اين پالايشگاهها موضوع ازکارافتادن پالايشگاهها را بزرگ کرده بودند تا بهاي بنزين بالا برود و سود بيشتري عايد آنها کند.

بزرگ کردن اخبار توفان به صورت 24 ساعته از سوي شبکه هاي تلويزيوني باعث سوء استفاده مقاطعه کاران مربوط از دولت شده و گروهي از مردم محل نيز بدون اينکه آسيبي ديده باشند از کمکهاي مالي دولت برخوردار شده بودند و ....

 

0: سال بيستم پيش از ميلاد: مريم مادر مسيح به دنيا آمد.

1644: انگليسي ها با چند كشتي توپدار و 300 تفنگدار منطقه «نيو آمستردام» را در آمريكاي شمالي از دست هلندي ها خارج ساختند و آن را به افتخار دوك آو يورك به «نيو يورك» تغيير نام دادند.

1886: شهر يوهانس بورگ (ژوهانسبورگ) در فدراسيون افريقاي جنوبي در پي كشف معدن طلا بنا نهاده شد.

1951: 49 كشور كه در زمان جنگ دوم جهاني به ژاپن اعلان جنگ داده بودند در نشست سانفرانسيسكو با اين كشور قرارداد صلح امضاء كردند.

1943: ايتاليا تسليم متفقين شد، ولي نيروهاي آلماني در خاك ايتاليا تا آوريل 1945 به نبرد ادامه دادند.

1945: پس از تقسيم (موقت) شبه جزيره کره، نيروهاي نظامي آمريکا در قسمت جنوبي آن (که امروزه جمهوري کره جنوبي نام دارد) مستقر شدند و هنوز (سال 2008) آنجا هستند. روس ها که در کره شمالي مستقر شده بودند دهها سال است که اينجا را ترک گفته اند.

1954: سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي (سيتو SEATO) تاسيس شد.

1991: مقدونيه كه يكي از اعضاي كنفدراسيون سوسياليستي يوگوسلاوي بود اعلام استقلال كرد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------