تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -24شهریور973م:ابوريحان محمد بيروني دانشمند بزرگ ايراني15 سپتامبر (روزي چون امروز) در سال 973 ميلادي درمنطقه خوارزم كه در قلمرو دولت سامانيان بود به دنيا و امروز زادروز اوست. زادگاه او كه در آن زمان روستاي كوچكي بود بعدا به «بيروني» تجديد نام داده شده است. بيروني كه 75 سال عمر كرد در 13 دسامبر سال 1048 ميلادي (22 آذر) در شهر غزنه (افغانستان امروز) وفات يافت.

بيروني در رياضيات، هيات (علوم فضايي) ، فيزيك، زمين شناسي و جغرافيا سرآمد دانشمندان عصر خود بوده است. دائرة المعارف علوم چاپ مسكو ابوريحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده است. در بسياري از كشورها نام بيروني را بر دانشگاهها، دانشكده ها و تالار كتابخانه ها نهاده و به او لقب «استاد جاويد» داده اند.

بيروني گردش خورشيد، گردش محوري زمين و جهات شمال و جنوب را دقيقا محاسبه و تعريف كرده است. خورشيد گرفتگي هشتم آوريل سال 1019 ميلادي را در كوههاي لغمان (افغانستان كنوني) رصد و بررسي كرد و ماه گرفتگي سپتامبر همين سال را در در غزنه به زير مطالعه برد.

 

بيروني


1916م:در اين روز در سال 1916 (دوران جنگ جهاني اول) كه نيروهاي عثماني در غرب كشور پس از تصرف همدان و قزوين قصد حركت به سوي تهران را داشتند، در تهران افشاء شد كه چون رئيس الوزراء ايران ، برغم اين كه ايران در قبال دولتهاي متخاصم در جنگ جهاني اول اعلام بيطرفي كرده بود ، به انگلستان و روسيه وعده همكاري داده است؛ به همين سبب عثماني ها كه متحد آلمان و بر ضد روسيه ، انگلستان و فرانسه هستند دست به پيشروي در خاك ايران زده اند. طبق اسناد موجود ، محمد وليخان تنكابني (سپهسالار)رئيس الوزراء وقت به دولتين انگلستان و روسيه نوشته بود كه چون راهي جز قبول همكاري با آنها را ندارد اين همكاري سياسي - نظامي را ناچارا مي پذيرد و اين موافقت سپهسالار ششم سپتامبر 1916 اعلام شده بود كه در اسناد آن دو دولت به تاريخ هفتم اوت (يك ماه جلوتر ) ثبت شده است!.

پس از افشاء اين قضيه ، معلوم شد كه بركناري سپهسالار در 21 شهريور از سمت رياست دولت به دستور احمد شاه در حالي كه نيروهاي عثماني تهديد به تصرف تهران كرده بودند به همان دليل بوده است. روسيه و انگلستان به احمد شاه توصيه كرده بودند كه از تهران خارج شود تا به دست عثماني ها نيافتد كه اين توصيه پذيرفته نشده بود.

 

احمدشاه


1982م:15 سپتامبر 1982 (شهريور 1361)) صادق قطب زاده در تهران اعدام شد. جرم او توطئه بر ضد نظام جمهوري اسلامي و قصد براندازي آن اعلام شده بود. وي يك دوره وزير امور خارجه و پيش از آن هم يك دوره مدير عامل سازمان راديو - تلويزيون ملي ايران بود. وي مديريت خود بر سازمان راديو ـ تلويزيون را با اخراج (بدون ذكر دليل و پرداخت غرامت اخراج) دهها عضو قديمي و حرفه اي اين سازمان (به صورت فله اي) آغاز كرده بود. قطب زاده كه اواخر سال 1358 براي جلب نظر مردم، خيابانها و ديوار هاي تهران را پر از شعار پارچه اي و تبليغ براي خود كرده بود در نخستين انتخابات رياست جمهوري حتي نتوانست صدهزار راي به دست آورد.

قطب زاده از جمله افرادي بود كه در سال 1357 در پاريس به آيت الله خميني پيوسته بود و با هواپيماي حامل او به تهران آمده بود. در پاريس، وي چندبار خود را سخنگوي آيت الله خميني معرفي كرده بود كه آيت الله اعلام داشته بود كه سخنگو ندارد. قطب زاده سالها در خارج از ايران فعاليت سياسي مي كرد.

شاه يک بار گفته بود که قطب زاده جاسوس شوروي است!. قطب زاده يک بار هم از آمريکا اخراج شده بود. اتهام او غير سياسي اعلام شده بود.

 

قطب زاده

 

2005م:در دو هفته اول سپتامبر 2005 نگراني تاريخدانان و باستانشنان در سطح جهان از احتمال آسيب رسيدن به مهمترين آثار تاريخي ايرانيان و از جمله آرامگاه كوروش بزرگ، پدر و موسس ايران (پرشيا)، در رسانه ها ادامه داشت كه مي رود به تدريج به صورت يك مسئله فرهنگي بين المللي در مي آيد. عقيده بر اين است كه اگر سد سيوند ساخته شود به چندين اثر تاريخي در فارس و از جمله آرامگاه كوروش آسيب وارد خواهد آمد. كوروش وصيت كرده بود كه در هر جا كه بميرد جسدش را به پاسارگاد منتقل و در آنجا دفن كنند. وي در سغد (تاجيكستان امروز) كشته شد و جنازه اش را به پاسارگاد منتقل و دفن كردند. كوروش (سيروس ـ سايروس) نامي است آشنا براي همه جهانيان كه او را مردي انساندوست، تمدن طلب و نويسنده نخستين اعلاميه حقوق بشر مي دانند كه انديشه اداره كره زمين به صورت يك اتحاديه مشترك المنافع از اوست. اين آثار تاريخي نماد هويت ايرانيان و بلندگوي عظمت اين ملت هستند. قدرتهاي وقت در قرن 19 و اوايل قرن بيستم چند بار در صدد تجزيه هر چه بيشتر ايران برآمدند ولي سنگنبشته هاي داريوش كه حدود و ثغور ايران در آنها مشخص شده است مانع از اين كار شد. ايران تنها كشور جهان است كه سند مالكيت دارد و نبايد به هيچ قيمت اجازه داده شود كه اين اسناد از ميان برود. مسئله سد سيوند را از طرق ديگر حتي لوله كشي آب رودخانه مي توان حل كرد(همانند انتقال آب زاينده رود به يزد)، ولي اگر اسناد هويت ملي از دست برود، جبران پذير نخواهد بود.

مثال آوردن از مصر درست نيست. مصر داراي يك رود است و چاره اي جز ساختن سد اسوان نداشت كه برخي از آثار باستاني آن به زير آب فرو رفت ولي ايران داراي رودخانه هاي متعدد است كه همه آنها از ميان دره و كوه مي گذرند كه مي توان بر روي هركدام دهها سد ساخت. به علاوه ايران به علت داشتن سوخت كافي، مي تواند از راههاي ديگر برق به دست آورد.

 

مقبره كوروش


2007م:مجمع عمومي سازمان ملل در اجلاس سال 2007 خود پانزدهم سپتامبر را «روز جهاني دمكراسي» اعلام كرد و ازكشورهاي 192گانه عضو اين سازمان خواست كه با هدف آشنايي هرچه بيشتر مردم با مفاهيم دمكراسي و اهميت آن، هرسال در اين روز و در اين راستا كاري بكنند. 15 سپتامبر از اين جهت به عنوان «روز جهاني دمكراسي» انتخاب شده است كه اتحاديه بين المجالس در اين روز در سال 1996 اعلاميه جهاني دمكراسي را صادر كرده بود.

به اين مناسبت، در نيمه سپتامبر 2008 در گوشه و كنار جهان برخي از رسانه ها در اين زمينه مطالبي به صورت مقاله و يا مصاحبه با اصحاب نظر و همچنين «گزارش روز» منتشر كرده بودند كه عموما جنبه منفي داشت و حكايت از عقب نشيني دمكراسي در دهه هاي اخير مي كرد و اشاره به دورشدن از اصول و هدف هاي اوليه و قرارگرفتن در دست اصحاب منافع، قدرت، پول و شبكه هاي تلويزيوني وابسته به آنان داشت. در پاره اي از اين مقاله ها آمده بود كه در هر كشور، اينك حكومت در دست طبقه اي خاص گرفته و در هر دوره، تنها افراد اين طبقه جا به جا مي شوند و مشاغلشان تغيير مي كند و مشكلات ملي و بين المللي به همين سبب رو به افزايش است بگونه اي كه رهبران مذهبي و ازجمله پاپ اخيرا در اين زمينه اخطار كرده اند. پاپ «بنديكت شانزدهم» 13 سپتامبر جاري ضمن ديدار از فرانسه علاقه وافر به قدرت، پول و اموال و تلاش بي حساب براي كسب آنها را طاعون دنياي معاصر خوانده و گفته بود كه حرص پول و قدرت باقيمانده اخلاقيات از بشر مي گيرد.

 

Pope Benedict XVI

 

1916م:13 سپتامبر زادروز«روالد دال» داستان نگار نروژي تبار انگليسي است كه در 1916 به دنيا آمد. نويسنده شدن او اتفاقي بود. دال كه در ويلز به دنيا آمده بود در دوران جنگ جهاني دوم خلبان جنگنده بود و پس از هر ماموريت، نه تنها شرح واقعه بلكه احساس و مشاهدات خود و آن چه را كه در جريان ماموريت از ذهنش گذشته بود و ساعات آماده باش و تفريح را يادداشت مي كرد. يك روز پس از مروري كوتاه، آنها را جالب و براي ديگران خواندني يافت و تصميم گرفت به صورت داستان كوتاه منتشر سازد. وي پس از مطالعه چند راهنماي داستان نويسي، نخستين مجموعه داستان هاي كوتاه را منتشر ساخت و چون مورد توجه قرار گرفت و همه نسخه هاي آن بفروش رفت دنبال اين را گرفت و به تدريج به صورت يك نويسنده بزرگ در آمد. وي در عين حال به نوشتن كتاب كودكان نيز اقدام كرد و در اين زمينه شهرت وسيعي به دست آورد.

دال درجريان تاليف كتاب دست به ابتكار جالبي زد كه تا آن زمان كمتر سابقه داشت و آن دعوت ازخوانندگان كتابهايش به تشكيل جلسه گفت و شنود، اظهار نظر و بحث درباره آنها بود كه نه تنها برغني شدن داستانهاي بعدي افزود بلكه سوژه خوبي هم براي روزنامه ها شد. دال بسال 1990 در 74 سالگي درگذشت.

 

دال

 

1928م:پانزدهم سپتامبر سالروز كشف پني سيلين است. دكتر الكساندر فلمينگ Fleming ميكرب شناس دانشكده پزشكي لندن بر حسب اتفاق بشقاب كشت باكتري Stephylococcus را بدون پوشش در گوشه اي گذارده بود. روز 15 سپتامبر سال 1928 سراغ بشقاب رفت و مشاهده كرد كه بر اثر وزش باد و يا عوامل ديگر، روي يك گوشه بشقاب مقداري كپك (Mold) نشسته است. ظرف را زير ميكروسكوپ قرار داد تا نوع كپك را بشناسد كه متوجه شد در آن قسمت باكتريها مرده اند و به اين ترتيب موفق به كشف يك ميكرب كش شد كه تاكنون صدها ميليون تن را نجات داده است وي نام اين ماده را Penicillium گذارد. كپك از نوع كپكي بود كه روي نان مانده پيدا مي شود. آزمايشهاي بعدي نشان داد كه اين ماده ميكرب كش روي گلبولهاي سفيد خون اثر نامطلوب نمي گذارد و مي تواند عفونت را از ميان ببرد.

 

الكساندر فلمينگ

 

1982م:پانزدهم سپتامبر 1982 شركت رسانه اي «گانت» نخستين شماره روزنامه تازه خود «يو. اس. ا ـ تودي» را منتشر كرد كه اينك پرفروشترين (نه، مهمترين) روزنامه سراسري آمريكاست. اين روزنامه با توجه به روانشناسي مخاطبات معاصر، خلاصه نويسي را پيشه خود ساخته است و بانگارش خاص و عكسهاي متعدد منتشر مي شود.

شركت گانت كه در سال 1906 توسط «فرانك گانتFrank Gannett» تاسيس شده است در سال 2003 در ايالات متحده داراي 99 روزنامه و مجله، 22 فرستنده تلويزيوني و دهها راديو و يك خبرگزاري بود. اين شركت در دهه 1950 كه موسس آن درگذشت 22 روزنامه، چهار راديو و سه تلويزيون داشت. گانت كه يك جمهوريخواه بود فعاليت مطبوعاتي خود را از نيويورك آغاز كرده بود. وي گفته بود كه از رئيس جمهوري باشد يك وزارت خانه صلح هم داير مي كند.

بايد دانست كه اهميت روزنامه به تيراژ آن نيست، به كيفيت مطالب و تجربه، شهرت، دانش و مقبوليت اجتماعي نويسندگانش است و اين كه چه كساني آن را مي خوانند. عوام الناس روزنامه را مي خرند ولي جز يكي دو مورد، بقيه مطالبش را نمي خوانند كه نقض غرض تلقي شده است. هر جامعه ملي، صرف نظر از ميزان جمعيت، توسط چند هزار نفر اداره مي شود و اهميت يك روزنامه به اين است كه تا چند درصد اين چند هزار نفر (از دو تا شش هزار نفر) را جذب و به خواندن مطالبش معتاد و نيازمند مي كند. اين گروه نشريه اي را مي خوانند كه از آن با زباني ساده كه وقت گير نباشد، هر روز اطلاعات و معلومات تازه به دست آورند.

 

فرانک گانت


53م:15 سپتامبر سال 53 ميلادي زادروز "تراژان" است كه در 43 سالگي از سوي سناي روم، امپراتور اين كشور شد و قلمرو اين امپراتوري را بازهم وسعت داد. پدر او رومي و مادرش اسپانيايي بود و از سال 96 تا 117 ميلادي امپراتور بود.

او نخستين امپراتور روم بود كه تصميم به تصرف تيسفون پايتخت ايرانزمين (واقع در 35 کيلومتري جنوب بغداد امروز) گرفته بود كه در جريان همين جنگ درگذشت. شرح جنگ تراژان با "خسرو " شاه وقت ايران از دودمان اشكانيان را دو نويسنده رومي - سوتونيوس Suetonius و تاچيتوس - كه خود شاهد صحنه هاي اين جنگ و نيز صلح ميان جانشين تراژان با خسرو بودند برنگاشته اند.

هادريان امپرتور روم بعدي از همه دعاوي تراژان در قبال قلمرو ايران صرفنظركرد تا صلح با ايرانيان را به دست آورد.

 

تراژان

 

1683م:15 سپتامبر سال 1683 سيزده خانواده آلماني از دره «راين» به آمريكاي شمالي مهاجرت و در حاشيه فيلادلفيا، شهر «ژرمن تاونGermantown» را تاسيس كردند. اين منطقه قبلا محل سكونت بوميان (سرخپوستان) قبايل دلور و لني بود.

اين آلماني هاي مهاجر از «منونايتMennonites» ها بودند كه مي خواستند در سرزمين تازه و با آزادي كامل، آداب و رسوم مذهبي خود را رعايت كنند. منونايت ها پيرو شاخه اي از مسيحيت هستند كه يك كشيش هلندي آن را به نام «منو سيمونزMenno Simons» در قرن هفدهم بنياد گذارده بود. دستورهاي ويژه اين مذهب عبارتند از: ساده زندگي كردن، سوگند ياد نكردن، اسلحه حمل نكردن، كارمند دولت نشدن، برضد كسي شكايت حقوقي و درخواست غرامت نكردن، به عضويت كليسا نپذيرفتن نوجوان پيش از رسيدن به سن بلوغ. زنان منونايت موي سر خود را مي پوشانند و از پيراهن آستين بلند و نيز دامن بلند استفاده مي كنند و مي كوشند به گناه و جرم آلوده نشوند. منونايت ها كه عمدتا آلماني و آلماني تبارهاي سويس و هلند بودند در وطن خود آرامش كامل نداشتند و به همين سبب هزاران خانواده از آنان پس از دريافت تضمين تحمل مذهب و دادن زمين زراعتي به روسيه مهاجرت كردند. اين خبر كه به گوش «ويليام پن» موسس ايالت پنسيلواي آمريكا رسيد آنان را دعوت به مهاجرت به آمريكا و اقامت در ايالت خود كرد كه دسته دسته وارد شدند. منونايت با آميش ها كه آنان هم از آلمان و هلند به آمريكا مهاجرت كرده و جوامع بسته اي را تشكيل داده اند مشابهت بسيار دارند. بيشتر منونايت هاي جهان در ايالات متحده، كانادا ، روسيه و هلند زندگي مي كنند. شمار آنان در آلمان چشمگير نيست و كمتر از پنجاه هزار نفر است.


1812م:ناپلئون بناپارت پس از تصرف مسكو سوخته، 15 سپتامبر 1812 از كرملين ديدن كرد و گفت كه تنها، ساختمان زرادخانه آن ويران شود و به عمارات ديگر كه هويت ملي روسها را منعكس مي كند آسيب وارد نيايد. روسها پس از شکست در نبرد برودينو، مسکو را تخليه کرده و رفته بودند. پيش از خروج، روسها قسمتهايي از شهر ازجمله انبارهاي خواروبار را آتش زده بودند که چون شهر عمدتا از چوب ساخته شده بود سه چهارم آن از ميان رفت و حريق تا هجدهم سپتامبر ادامه داشت.

كرملين به عنوان يك دژ نظامي در سال 1313 ميلادي روي تپه اي در كنار رود مسكو بنا شده بود. ايوان سوم با استخدام معمار از ايتاليا آن را تجديد ساختمان كرد كه پس از متحد شدن روسها زير يك پرچم، پادشاه نشين آنان شد و نماد استقلال و وحدت قرار گرفت.

 

منظره کرملين

 

1894م:15سپتامبر سال 1894 ژاپن در جنگ « پينگ يانگ » چين را شكست داد. علت شكست چين كه تن به قبول شرايط سخت ژاپن داد ؛ وجود فساد در دستگاه اداري چين و ضعف تداركاتي، تسليحاتي و آموزشي ارتش اين كشور بود. هدف ژاپن از اين جنگ، كوتاه كردن دست چين از شبه جزيره كره، تصرف تايوان و جزاير پسكادور و گرفتن امتيازهاي تجاري بيشتري بود كه به همه اين اهداف رسيد. بايد توجه داشت كه شرح تجاوزات نظامي خارجي و ظلمهايي كه در قرن 19 و بيمه اول قرن 20 بر مردم چين وارد شده در كتابهاي درسي مدارس اين كشور مندرج است و مطالعه اين رويدادها بر ميهندوستي چينيان و تمايل آنان به داشتن يك نيروي نظامي شكست ناپذير مي افزايد.

 

1916م:15 سپتامبر 1916 براي نخستين بار در تاريخ، از تانك در جنگ استفاده شد. نيروهاي انگليسي نخستين تانكها را كه توسط مهندس ارنست سويتونErnest Swinton طراحي شده بودند در جبهه سم (Somme) در فرانسه بر ضد آلماني ها بكار بردند. آلماني ها در اين روز با دستگاهي رو به رو شدند كه گلوله تفنگ بر آن اثر نداشت و مي توانست از خاكريزها و سنگرها بگذرد و با توپ، از طرفين خود شليك كند. ارتش انگلستان نخستين تانك را در سپتامير 1915 آزمايش كرده بود و يك سال طول كشيده بود تا 49 دستگاه از آن را بسازد كه 11 دستگاه از اين تانكها روز 15 سپتامبر 1916 (90 سال پيش در روزي چون ديروز) در جبهه سم وارد عمليات شده بودند. طولي نكشيد كه وسيله دفع اين جنگ افزار (بازوكا) ساخته و بكار گرفته شد.

 

تانك انگليسي (سمت راست) و تانک فرانسوي رنو (سمت چپ) در موزه جنگ افزارهاي جنگ جهاني اول (1914ـ1918)

 

1935م:در همين روز (15 سپتامبر) در سال 1935 ميلادي، كنوانسيون حزب ناسيونال سوسياليست (نازي) آلمان كه سرگرم Aryanization (آريايي كردن) آن كشور بود با تصويب قطعنامه اي چند مورد از حقوق مدني يهوديان (non - Aryan) از جمله حق داشتن شركت، نشريه و پرداختن به امور حساس و مهم و به مقام دولتي رسيدن را از آنان سلب كرد كه سرآغاز فرارشان از آلمان شد و .... فرضيه آريانيزيشن توسط گروهي از جمله Haushafer ژنرال ارتش، Rosenberg روزنامه نگار، Schacht اقتصاد دان و ... تدوين شده بود. بايد دانست كه اسم ايران از واژه آرين است. دكتر شاخت يكي از تهيه كنندگان فرضيه آريانيزيشن در همان زمان از ايران ديدن كرده بود.

 

1935م: 15سپتامبر سال 1935 ميلادي، در جريان آريائي كردن آلمان ـ «سواستيكاSwastika» علامت فرخندگي، شانس خوب و نماد نژاد آريايي را كه از هزاران سال پيش در هند در مراسم و جشنها بكار برده مي شود بر پرچم آلمان نقش كردند. آرين ها اين نماد را (خطوط متقاطع شكسته كه مخالفان هيتلر آن را به صليب شكسته تعبير كرده اند) هنگام مهاجرت به اروپا با خود حمل مي كردند و يك نمونه از آن در خرابه هاي شهر «تروا» به دست آمده است. سواستيكا يك واژه سانسكريت (هندي) به معناي شانس آور(خوش يمن) است (در سانسكريت «سواستي Svastiبه معناي تندرستي است). در پي رسميت يافتن سواستيكا به عنوان پرچم آلمان بود كه غير آريايي ها در آن كشور از داشتن نشريه و پرداختن به امور حساس و به مقام مهم دولتي رسيدن محروم شدند.

 

Swastika


1938م:نويل چمبرلن Neville chamberlain نخست وزير وقت انگلستان 15 سپتامبر سال 1938 عازم آلمان شد تا با هيتلر درباره ادعاي او بر منطقه آلماني نشين سودتنلاند جمهوري چك مذاكره كند. در اين مذاكرات ادوارد دالاديه نخست وزير فرانسه هم شركت كرد و بعدا موسوليني هم به جمع آنان پيوست و سران دولتهاي انگلستان و فرانسه در اين مذاكرات كه در مونيخ آلمان انجام شد تسليم نظر هيتلر شدند و با خودمختاري سودتنلاند و جدا شدن آن از جمهوري چك موافقت كردند حال آن كه در اين مذاكرات نماينده دولت چك شركت نداشت. در "تاريخ" از اين مماشات با هيتلر به عنوان Appeasement ياد مي شود. تاريخ نشان داد كه هيتلر به اين سازش قانع نشد و باز هم بيشتر خواست.

 

برخورد دوستانه چمبرلن و هيتلر پيش از مذاكرات مونيخ

 

1944م:15 سپتامبر 1944 سران آمريكا و انگلستان (روزولت F.D. Roosevelt و چرچيلChurchill) در دومين نشست خود در شهر كوبك كانادا چه نقشه اي براي وطن آنان كشيده بودند. اين نشست كه با حضور ميزبان، ويليام مكنزي كينكW.L. Meckenzie King، نخست وزير وقت كانادا برگزار شده بود جنبه محرمانه داشت و بر آن نام «اوكتاگونOCTAGON» گذارده بودند. اين نشست هنگامي برگزار شده بود كه ترديدي براي شكست آلمان در جنگ باقي نمانده بود.

در اين نشست تصميم گرفته شده بود كه اولا سعي شود كه نيروهاي غرب زودتر از روسيه آلمان را تصرف كنند و پس از اشغال آن، مناطق معدني ـ صنعتي آلمان از جمله «روهرRuhr» و «سار» بين المللي شوند و به كشورهاي همسايه ضميمه گردند. همه تاسيسات صنعتي آلمان پياده و از اين كشور خارج و يا منهدم شوند، پروس شرقي و سيلزيا به لهستان داده شود، منطقه سار تا رود راين جزيي از خاك فرانسه باشد و مابقي آلمان هم به دو منطقه خودمختار كاملا كشاورزي تقسيم شود و بابت غرامت جنگ، اموال آلماني ها مصادره شود (نه قسط بندي).

 

1968م:پانزدهم سپتامبر سال 1968 زوند پنجمZond _ 5 ماهواره شوروي با گردش به دور كره ماه و بازگشت به زمين، عنوان نخستين ماهواره اي به دست آورد كه از ماه به زمين بازگشته بود.

 

نخستين وسيله اي كه كره ماه را دور زد و به زمين بازگشت


2003م:56 در صد سوئدي هايي كه در رفراندم 14سپتامبر 2003 شركت جستند از حفظ پول ملي خود «كرونا» جانبداري كردند و نشان دادند كه حاضر نيستند به خاطر «يورو » آن را از دست بدهند. اين رفراندم يك بار ديگر دقيق نبودن سنجش افكار را ثابت كرد ، زيرا نتايج سنجش افكار كه از سوي موسسات حرفه اي بعمل مي آيد نشان داده بود كه سوئدي ها با جايگزيني « يورو » موافقت خواهند كرد.

در اين رفراندم كه نخست وزير سوئد زمان برگزاري آن را با توجه به قتل وزير امور خارجه اش « درست » ندا نسته از هفت ميليون راي دهنده تنها 5 ميليون و چهارصد هزارتن شركت كرده بودند. بانو « ليند » وزير امورخارجه سوئد از هواداران قرار گرفتن يورو به جاي پول ملي سوئد بود.

«پرسون» نخست وزير سوئد گفته است كه فريب نتايج سنجش افكار را خورده بود كه نشان مي داد اكثريت با يورو موافقت خواهند كرد. وي برگزاري رفراندم ديگري را در آينده رد نكرد. اينك از 15 عضو اتحاديه اروپا 12 عضو « يورو » را به عنوان پول ملي خود پذيرفته اند. به گفته اصحاب نظر ، انگلستان ، دانمارك و سوئد هم سرانجام مجبورند آن را بپذيرند.


2003م:كولن پاول وزير امورخارجه وقت آمريكا 13 و 14 سپتامبر 2003 از عراق ديدن كرد و با حكمران آمريكايي آن زمان اين كشور و تني چند از عراقي ها به گفتگو نشست. پاول در جريان جنگ سال 1991 امريكا با عراق برسر كويت رئبس ستاد نيروهاي مسلح آمريكا بود.

ديدار پاول در شرايطي صورت گرفت كه در آمريكا بر عده ناراضيان از ادامه درگيري آمريكا در مسئله عراق افزوده شده و به 61 در صد رسيده بود .

به نوشته مطبوعات آمريكا از جمله نيويورك تايمز (در شماره 14 سپتامبر)، اين ناراضيان از آن نگران بوده اند كه عراق براي آمريكا ويتنام ديگري شود.

 

پاول در حال مذاكره با يكي از مقامات مذهبي عراق

 

2005م:چهاردهم سپتامبر 2005 يكي از روزهاي پرتلفات حوادث جاري عراق بود كه براثر انفجار يك اتومبيل در محل اجتماع كارگران در ميداني در منطقه كاظميه يكصد و 14 تن كشته و 227 نفر مجروح شدند. اين كارگران عمدتا شيعه، در ميداني براي بكار گرفته شدن جمع شده بودند كه يك استيشن واگن به آنان نزديك شد و اين كارگران به اميد كار به سوي اتومبيل هجوم بردند كه منفجر شد و اين تلفات را به بار آورد. در همين روز در شمال بغداد نيز 17 تن ديگر كه توسط گروهي با لباس نظامي دستگير شده بودند اعدام شدند و چند حادثه ديگر از اين دست از جمله حمله با خمپاره به منطقه سبز (محافظت شده) بغداد. روزنامه ها نوشته بودند كه القاعده به شيعيان عراق در آستانه رفراندم قانون اساسي اعلان جنگ داده است. اين رفراندم قرار است 15 اكتبر (يك ماه ديگر) برگزار شود.

 

يك روز خونين ديگر در عراق


1789: وزارت امور خارجه آمريكا به عنوان تنها اداره دولتي اين كشور آغاز بكار كرد و به همين مناسبت عنوان آن «دپارتمان سراسري كشور(دولت)Department of State» است. نخستين وزير آن (كه عنوان «دبير» رئيس جمهوري را دارد) توماس جفرسون انديشمند آمريكايي بود. ايالات متحده، يك فدراسيون (اتحاديه) است و بيشتر اختيارات داخلي در دست ايالات است كه خود همانند يك كشور عمل مي كنند و قوانين داخلي مربوط به خود را دارند.

1821: پنج کشور واقع در آمريكاي مركزي؛ کستاريکا، گواتمالا، هندوراس، نيکاراگوئه، و السالوادور که قبلا مهاجرنشين و مستعمره اسپانيا بودند اعلام استقلال كردند. قرار بود اين سرزمين ها به دليل داشتن زبان و فرهنگ واحد، يک فدراسيون تشکيل دهند كه عملي نشد.

1917: كرنسكي رئيس دولت موقت روسيه در اين روز تغيير نظام حکومتي روسيه و اعلام جمهوريت را (که طبق نتيجه تحقيقات بعدي ظاهري و موقتي بود) به اطلاع مردم روسيه رساند، ولي با اين تمهيد موفق نشد از انقلاب بلشويكي كه 52 روز بعد صورت گرفت جلوگيري كند. تصميم به جمهوري کردن روسيه، شب پيش از اين قطعي شده بود.

1930: حزب سوسياليست ملي کارگران آلمان (حزب نازي ) در انتخابات اين کشور 107 کرسي به دست آورد.

1935: دولت حزب ناسيونال سوسياليست آلمان (نازي) يهوديان اين كشور را از تابعيت آلمان محروم كرد.

1944: روزولت و چرچيل مذاكرات مهم خود در كوبك (كانادا) را كه در آن استراتژي مشترك و درازمدت دو كشور (مادر و فرزند) و ساير مهاجرنشين هاي انگلستان در گوشه و كنار جهان از جمله استراليا پي ريزي شد آغاز كردند.

1973: اسرائيل مدعي شد که 13 جت ميگ21 سوريه را سرنگون ساخته است.

1950: در جريان جنگ كره، نيروهاي نظامي آمريكا و عمدا از سپاه تفنگداران در منطقه ساحلي «ايچئونIcheon» در شبه جزيره كره پياده شدند. تا اين زمان كره شمالي، كره جنوبي را جز مناطق كوچكي تصرف كرده بود.

1952: سازمان ملل اريتره (در حاشيه درياي سرخ) را به اتيوپي داد و با اين عمل، مسئله خونيني را به وجود آورد كه تا چند سال پيش كه اريتره استقلال يافت ادامه داشت.

1959: خروشچف به عنوان نخستين رهبر مسكو در طول تاريخ وارد ايالات متحده شد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------