تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 28 تیر2781پیش از میلاد:طبق كشفيات تازه باستانشناسي، مبدأ تقويم مصري ها روزي مصادف با 19 ژوئيه سال 2781 پيش از ميلاد قرارداده شده بود. اين كشفيات همچنين تاييد دوباره اي بود بر دستور داريوش بزرگ كه تاريخ مصريان از آغاز پيدايش خط و علائم قابل خواندن و در نتيجه مبدأ تقويم آنان جمع آوري و محفوظ گردد.

 

ايرانيان در زمان سلسله هخامنشي 120 سال و چند ماه بر مصر حکومت کردند. داريوش بزرگ كه در سال 517 پيش از ميلاد براي ديدار از ساتراپي مصر به اين منطقه متصرفي ايران باستان رفته بود پس از مشاهده تمدن و آثار تاريخي و ابنيه مصر به يك هيات مركب از آگاهان مصري، و پژوهشگران ايراني، يوناني، فنيقي و يهود ماموريت داده بود که تاريخ مصريان تا آن زمان را جمع آوري، تنظيم و تدوين كنند كه باقي مانده و از مآخذ تاريخ قرون قديم مصر قرار گرفته است. داريوش در مصر جنوبي معبدي براي مصريان ساخته كه تقريبا دست نخورده باقي مانده است و تصوير او بر ديوار معبد وجود دارد. طبق گزارش هاي سال 2006 رسانه ها، آثار همين داريوش بزرگ و دودمان هخامنشي ـ داريوشي كه اين همه دقت و دلسوزي براي تاريخ و حفظ ابنيه باستاني ملل ديگر از خود نشان داد، به حكم يك قاضي (مستقر در ايالت ايلي نوي) بايد بابت عرامت كاري كه ايرانيان انجام نداده اند ازدست برود. اين آثار به امانت به دانشگاه شيكاگو سپرده شده بود تا آمريكاييان تمدن 25 قرن پيش بشر را به چشم ببينند. آثار امانتي مورد بحث متعلق به همه نسلهاي ايران زمين (ساكنان قلمرو ايران باستان) و هويت ملي آنان است كه ضبطشان به منزله مصادره اموال مشترك (ملي) ايشان است كه منطقا امكان پذير نمي تواند باشد.

 

يکي از کتيبه هاي امانتي

 

1688م:شاه سليمان صفوي 19 ژوئيه 1688 ميلادي (1067 هجري خورشيدي) گرگين خان حاكم گرجستان را كه مردم اين سرزمين وابسته به ايران وقت از جور و ستم او به تنگ آمده بودند و عريضه به دربار اصفهان فرستاده بودند بركنار كرد. شش سال بعد، شاه سلطان حسين كه پس از مرگ پدر در 1693 بر جاي او نشسته بود، به توصيه درباريان مغرض و رشوه خوار خود و نيز ختنه کردن و مسلمان شدن گرگين خان، وي را حاكم قندهار ساخت كه تعدي او به قندهاري ها سبب طغيان آنان شد كه منجر به جنگ داخلي ايرانيان گرديد و به عمر دودمان «صفويه» پايان داد. گرگين خان با آداب و رسوم قندهاري ها آشنايي کامل نداشت و همين امر مزيد برعلت شده بود و او را در نظر قندهاري به صورت فردي مخوف جلوه گر ساخته بود که آمادگي يافته بودند براي رهايي از دست او به هر اقدامي بر ضد او دست بزنند.

 

1290ش:محمدعلي ميرزا، شاه مخلوع قاجار، با حمايت روسيه به منظور پس گرفتن تاج و تخت 28 تيرماه 1290 با سپاهي از طريق تركمنستان روسيه وارد گرگان شد تا از آنجا به تهران آيد. در تهران، محمد ولي خان تنكابني رئيس الوزراء وقت پس از شنيدن اين خبر، از ترس به انگليسي ها نزديك شد و چند رجل هوادار انگلستان از جمله وثوق الدوله! را وارد كابينه كرد و ....


1320ش:در پي سه هفته بازي دپپلماتيك به منظور اغفال رضاشاه، و پس از رسيدن نيروهاي انگليسي از هند به عراق، 28 تيرماه 1320 لندن و مسكو چهره عوض كردند و به تهران يك اخطار «اولتيماتوم مانند» تسليم داشتند كه بي درنگ و بدون چون و چرا آلماني ها را از خاك خود بيرون كند.

با اين كه سرانجام رضاشاه به اخطار لندن و مسكو گردن نهاد و آلماني ها خروج از ايران و عمدتا از طريق تركيه را آغاز كرده بودند، سي و هفت روز پس از صدور آن اولتيماتوم، نيروهاي انگلستان و شوروي وارد ايران شدند. ظاهرا اين سي و هفت روز براي تباني انگليسي ها با برخي از ژنرالها و مقامات و رجال وقت تهران کافي بود و ....

 

1383ش:دادرسي قتل زهرا كاظمي54 ساله خبرنگار عكاس ايراني ـ كانادايي 29 تيرماه 1383 پس از سه جلسه در دادگاه تهران پايان يافت و در آن روز اعلام شد كه حكم بعدا صادر خواهد شد. متهم به قتل (كه يك مامور 42 ساله وزارت اطلاعات بود) در آخرين جلسه هم خود را بي گناه اعلام كرد. به گزارش رسانه ها، «عزت» مادر سالخورده زهرا و چهار وكيل قضايي او از جمله شيرين عبادي حاضر به امضاي صورتجلسات دادگاه نشدند و جلسه را ترك كردند زيرا كه به اعتراض آنان مبني بر وجود نقص تحقيقات در پرونده توجه نشده بود. در آن روز، شيرين عبادي در خارج از جلسه گفته بود كه مراجع متعدد ديگر از جمله طرح پرونده در دادگاه بين المللي در دست است. اتحاديه اروپا به نحوه اين دادرسي اعتراض كرده است. در جلسه 29 تير، چند ديپلمات و خبرنگار خارجي كه براي حضور در جلسه دادگاه (به عنوان تماشاگر به آنجا مراجعه كرده بودند) موفق به ورود به جلسه نشده بودند.

 

بانو « عزت » مادر زهرا با وكيلان قضايي اش

 

1383ش:شهريه گرفتن از دانش آموزان، امري در تضاد با اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون تعليمات اجباري اين خبر در شماره 29 تيرماه 1383 روزنامه همشهري چاپ شده بود كه « عمل » با اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است:

سازمان آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران ميزان هزينه ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي تابع اين سازمان را تا سقف ۳۵ درصد افزايش داده است .

به اين ترتيب؛ شهريه ثبت نام در مقطع آمادگي در شهرستان هاي كرج ، ري و شهريار ۱۱۰ هزار تومان و در ساير شهرستان هاي استان ۱۰۰ هزار تومان ؛

شهريه ثبت نام در مقطع ابتدايي در كرج ، شهر ري و شهريار ۱۳۹هزار تومان و در ساير شهرستان ها ۱۲۵ هزار تومان ؛ شهريه ثبت نام براي مقطع راهنمايي در كرج ، شهرري و شهريار ۱۷۸ هزار تومان و در ساير شهرستان ها ۱۶۱ هزار تومان است .

هزينه ثبت نام در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي براساس جمع هزينه هاي واحدهاي مربوط خواهد بود.

اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه با اين « عمل » سازمان آموزش و پرورش در تضاد است از اين قرار است:

«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.».

تا اين تاريخ درباره تفسير اين اصل از سوي شوراي نگهبان مطلبي انتشار نيافته است.

قانون تعليمات اجباري مصوب سال 1321 نيز تعليمات عمومي در ايران را رايگان و يكنواخت اعلام كرده است و بر همين پايه در سال 1353 مدارس غير دولتي منحل شدند و پنج دبيرستان تهران هم كه از سوي شوراي آموزش انتخابي اين شهر «غير انتفاعي» اعلام شده بودند به صورت دولتي كامل درآمدند.

هنوز روشن نيست كه رئيس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي چه واكنشي نشان خواهد داد. اگر يك اصل از اصول قانون اساسي يك كشور ناديده گرفته شود معلوم نيست كه با بقيه اصول آن چه خواهد شد.

 

روزنامه هاي فعلي ايران كه يا دولتي هستند و يا توسط افراد و جناحها با منظورهايي جز روزنامه نگاري منتشر مي شوند، يا متوجه قضيه نمي شوند و يا اين كه سكوت مي كنند. تا كنون اشاره اي در رسانه ها در مورد عكس العمل سازمان بازرسي كل كشور مشاهده نشده است كه طبق اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري تاسيس شده است.

نفت يك درآمد عمومي ايران است كه مبلغي از آن بايد صرف آموزش و پرورش مردم كشور شود. به گفته انديشمندان، مهمترين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري در آموزش و پرورش است.


1383ش:به گزارش مورخ 28 تيرماه 1383 روزنامه هاي تهران، بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت و رسانه ها طي نامه اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرده است كه روزنامه «وقايع اتفاقيه» توقيف موقت شده اشت. متن نامه كه سند بزرگي درباره وضعيت روزنامه نگاري معاصر ايران است از اين قرارست:

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي ( مسجد جامعي)با سلام

در پي اعلام شكايت مدعي العموم عليه آقاي مصطفي خانزادي مديرمسئول روزنامه وقايع اتفاقيه دائر به تخطي از مقررات بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات (چاپ و انتشار نشريه به جاي نشريه توقيف شده)، تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات و مسئولين رسمي كشور، چاپ مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در شماره هاي متعدد اين نشريه تحت عناوين مختلف كه تفصيل آن در شكايت هاي مدعي العموم آمده است و با توجه به حضور مديرمسئول اين روزنامه در دادسراي عمومي و انقلاب تهران و اذعان نامبرده مبني بر اين كه نشريه را در اختيار تيم و گروه روزنامه توقيف شده «ياس نو» قرار داده و در واقع روزنامه وقايع اتفاقيه به جاي روزنامه توقيف شده ياس نو چاپ و منتشر مي گردد و مديرمسئول حتي يك نيرو در اين روزنامه ندارد! و هم چنين رسالتي كه طبق قانون مطبوعات بر عهده نشريه مذكور بوده و ملتزم به آن مي باشد نه تنها رعايت نگرديده بلكه با خروج از رسالت مطبوعاتي وارد حريم ممنوعه قانون مطبوعات شده و به طور گسترده به نقض صريح بندهاي ۱ ، ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات پرداخته است، لذا با تطبيق عملكرد اين روزنامه با بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات كه مقرر داشته پس از توقيف يك نشريه انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده ممنوع و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد و اصل ۲۴ و بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دستور توقيف موقت روزنامه وقايع اتفاقيه به مديرمسئولي آقاي مصطفي خانزادي صادر و اعلام مي گردد.

 

بايد توجه داشت كه تا زمان انتشار گزارش بالا حتي به يك روزنامه نگار حرفه اي و قديمي پروانه انتشار «روزنامه» عمومي داده نشده است. به كساني پروانه داده شده است كه چنين کرده اند كه در نامه دادسرا به وزير ارشاد آمده است. يكي از دلايل ضديت با شاه محدود بودن صدور پروانه نشريه در اواخر دوران سلطنت او بود.


1930م:ليلا چيتنيس Leela Chitnis از قديمي ترين بازيگران صنعت فيلم سينمايي هند در اين روز در سال2003 در 93 سالگي درگذشت. وي از دهه 1930وارد كار نمايش و سينما شده بود. معروفترين فيلم قديمي او « آواره » عنوان داشت كه در آن نقش مادر راج كاپور ( بازيگر مرد ) را برعهده داشت . ليلا در بيش از 40 فيلم به ايفاي نقش پرداخت . او سالها پيش از مرگ در مصاحبه اي گفته بود : در زماني كه من وارد كار نمايش شدم ، اين كار در هند به منزله قدم گذاردن در فساد تلقي مي شد . ولي من اعتنا نكردم و به خانواده ام كه از طبقه متوسط بودند گفتم كه بالاخره يك زن بايد دل به دريا بزند و يك روز اين سد را بردارد و وارد كار نمايش شود تاذهن ديگران اصلاح گردد و بدانند كه كار نمايش هم حرفه اي است مانند حرفه هاي ديگر و فساد نيست.

با فداكاري افرادي نظير « ليلا » صنعت سينماي هند رونق گرفته است به گونه اي « بالي وود » در بمبئي رقيب «هالي وود» لس آنجلس شده است.

 

ترسيم چهره ليلا، از كارهاي يك نقاش هندي

 

1997م:تاريخ انتشار داستان «يكي بود، يكي نبود» مركب از شش قصه نوشته محمدعلي جمال زاده را 19 ژوئيه 1921 در برلين ذكر كرده اند كه چندين ماه بعد نخستين نسخه آن به تهران رسيد و متن آن مورد انتقاد قرار گرفت. اين دومين داستان اين نويسنده بود كه به پدر داستان كوتاه نويسي ايران معاصر معروف شده است. جمال زاده كه نهم نوامبر سال 1997 در 92 سالگي در ژنو درگذشت نخستين داستان خود تحت عنوان «گنج شايگان» را در سال 1917 منتشر ساخته بود. وي كه در اصفهان به دنيا آمده و بيشتر ايام عمر را در خارج از ايران بسر برده بود بعدا داستانهاي متعدد نوشت از جمله تلخ و شيرين، كهنه و نو، آسمان و ريسمان و بالاخره داستان «قصه ما به پايان رسيد». سبك او مشابهت زياد به «ديكنز» داشت. تحولات اجتماعي ـ اقتصادي زمينه ساز داستانهاي جمال زاده بود كه همسر آلماني داشت و عمدتا در اروپا بسر مي برد. وي بر زبانهاي فرانسه، آلماني و عربي مسلط بود. داستان كوتاه نويسي در جهان معاصر كه بارديگر مورد توجه خاص قرار گرفته عمدتا كار روزنامه نگاران به ويژه حادثه نويسان است كه متاسفانه وطن ما دچار كمبود آنان است. جمال زاده در جواني روزنامه نگار بود و در بغداد روزنامه رستاخيز را منتشر مي كرد و در آلمان از همكاران تحريري نشريه كاوه بود. وي مخصوصا در دوران جواني از هواداران ناسيوناليسم ايراني بود.

 

جمال زاده در 92 سالگي


711م: 19ژوئيه سالروز پيروزي «طارق ابن زياد» بر ارتش ويزيگوت ها در آندلوسا Andalusia (آندلس ـ مناطق جنوبي و شرقي اسپانيا) است كه در سال 711 ميلادي صورت گرفت. در اين جنگ «رودريكRoderic» پادشاه ويزيگت ها كشته شد.

طارق كه يك ژنرال از مردم «بربر berber» آفريقاي شمالي بود و معاونت موسي ابن نصير حكمران اموي آفريقيه (سرزمين هاي مسلمان نشين شمال آفريقا) را برعهده داشت به تصميم دمشق (وليد ابن عبدالملك از بني اميه) عزم تصرف اروپا و به اسلام دعوت كردن مردم اين منطقه را كرده بود.

وي در سي ام آوريل 711 با لشكريانش از تنگه ميان آفريقا و اروپا كه به نام او جبل طارق (جيبرالتار) خوانده مي شود گذشته و پا به خاك اروپا گذارده بود.

«واشنگتن اروينگW. Irving» مورخ و پژوهشگر آمريكايي پس از سالها مطالعه درباره كارهاي طارق در اسپانيا، شمال آفريقا و خاورميانه و پيمودن قسمتي از مسير لشكريان او، در سال 1835 كتابي تحت عنوان «فتح اسپانيا: افسانه ها و حقايق» منتشر ساخته است. در اين كتاب، اروينگ نوشته است: طارق پس از عبور از تنگه، دستور باز گشت به كشتي هاي حامل سربازان را داد و خطاب به سربازانش گفت:

«براي شما جايي براي فرار نيست. دريا در پشت است و دشمن در جلو. بايد به ياري خدا اميدوار باشيد، به دستورهاي او مومن، و بردباري را از دست ندهيد تا به پيروزي برسيد. شمشيرهايتان را از دست ندهيد و بدانيد كه «حق» هميشه پيروز است. اگر بر شهر و دياري دست يافتيد، اماكن و آنچه را كه متعلق به جامعه است و از خزانه عمومي (بيت المال) ساخته شده است تخريب و ويران نكنيد كه اسلام تخريب اماكن عمومي را نهي كرده است. افراد دشمن پس از تسليم شدن، در امان هستند و نبايد به آنان آسيب برسد».

طارق پس از پيروزي بر ويزيگوت ها قصد تصرف فرانسه را كرد و چند نقطه مرزي از خاك فرانسه را هم به دست آورد.

 

1947م:«آنگ سانAung San» ناسيوناليست بزرگ برمه در 19 ژوئيه سال 1947 در جلسه شوراي عالي برمه مركب از وزيران و بزرگان برمه اي با تني چند از همكاران و همفكرانش كشته شد. وي همه عمر را در مبارزه براي تامين استقلال و يك پارچه كردن برمه صرف كرده بود. برمه پيش از جنگ جهاني دوم ضميمه هندوستان انگلستان بود. آنگ سان به ژاپن كمك كرد تا برمه را از دست انگلستان خارج سازد. وي با رفت و آمد هاي متعدد به توكيو، امپراتوري ژاپن را وادار كرد كه در سال 1943 به برمه استقلال بدهد. وانگ سان كه در تايلند يك ارتش ملي مركب از ناسيوناليستهاي برمه اي ايجاد كرده بود تا به كمك آن بتواند استقلال برمه را حفظ كند، پس از جنگ جهاني دوم و شكست ژاپن از دولت انگلستان خواست كه به استقلالي كه ژاپن به برمه داده بود احترام بگذارد. انگلستان قبول كرد كه يك سال بعد به برمه استقلال كامل بدهد. چنين قراردادي ميان آناگ سان و كلمنت اتلي نخست وزير وقت انگلستان امضاء و آنگ سان در سمت نخست وزيري امور داخلي برمه تثبيت شد كه در جلسه 19 ژوئيه شوراي عالي، چند ماه مانده به اجراي وعده انگلستان، با شش تن از همفكرانش به دام توطئه افتاد و كشته شد. از آن پس هر دسته، گروه ديگر را متهم به اين ترور جمعي كرده است. اينك دختر او بانو «آنگ سان شون كايAung San Sun Kyi» رهبر مخالفان دولت ژنرالها مبارزه نا تمام پدر را ادامه مي دهد تا در وطن دمكراسي واقعي برقرار شود.

 

Aung San

 

1949م:19 ژوئيه سال 1949 ، دولت فرانسه به لائوس ــ مستعمره ديگر خود در شبه جزيره هندوچين ــ استقلال داد . اين كشور كوهستاني كه ميان ويتنام ، كامبوج ، تايلند ، برمه( ميانمار ) و چين قرار گرفته و پنج ميليون جمعيت دارد از دير زمان داراي حكومت پادشاهي بود.

لائوس پس از سالها كشمكش شاهزادگان اين كشور با يكديگر، در دسامبر سال 1975 به دست گروه كمونيستي « پاتت لائو » كه رهبري آن را هم يك شاهزاده برعهده داشت افتاد و داراي نظام سوسياليستي شد.

لائوس كه هنوز داراي نظام سوسياليستي است در جريان جنگ ويتنام ، مدتي صحنه برخورد طرفين جنگ شده بود.

پايتخت اين كشور 237 هزار كيلو متري شهر « وين تيان Vientiane» است كه در كنار رود مكونگ قرار دارد . لائوس به دريا راه ندارد و راه آبي آن همين رود مكونگ است.

 

1969م:در سال 1969 سناتور ادوارد كندي آخرين تن از سه برادر مشهور در تاريخ آمريكا خود را براي احراز مقام رياست اين كشور آماده مي كرد و كمتركسي بود كه به پيروزي او در انتخابات بعدي (1972 ) ترديد كند كه يك لحظه غفلت ، صد سال راه او را دور ساخت.

وي در شب چنين روزي در همين سال پس از شركت در يك مهماني در يک ناحيه ساحلي ايالت ماساچوست، به اتفاق دستيار

( منشي ) 29 ساله اش بانو «ماري جو كوپچنه» عازم شهر بود كه اتومبيل از مسير خود منحرف شد و به داخل يك بركه پر از آب افتاد . ادواردكندي ( تد ) که رانندگي خودرو را برعهده داشت خود را از آب بيرون كشيد و «ماري جو» در داخل اتومبيل در عمق سه متر ي زير آب جان سپرد. غفلت در اينجا بود كه سناتور كندي براي نجات ماري جو شتاب به خرج نداده بود و با تاخير از پليس استمداد كرده بود . رسانه ها قضيه را دنبال كردند و سناتور كندي ناچار شد از فکر نامزدي پست رياست جمهوري منصرف شود .و ي تصميم داشت حتي از عضويت کنگره هم کنار برود که دوستانش مانع شدند. دادگاه محل سناتور کندي را به جرم ترک صحنه تصادف به دو ماه زندان تعليقي محکوم کرد. درباره اين حادثه داستانهاي بسيار گفته شده است که هيچکدام به مرحله تاييد نرسيدند .

 

ماري جو

 

1990م:در گير و دار ترديد نسبت به درستي ادعاي قبلي سران دولتهاي آمريكا و انگلستان مبني بر خطر اتمي شدن عراق و اعلام جعلي بودن سند خريد اورانيوم از سوي عراق از نيژر که آن را بانو اليزابتا بورباخبرنگار مجله ايتاليائي پانوراما به يک ديپلمات آمريکايي در رم داده بود ، مرگ اسرار آميز دكتر « ديويد كلي »كارشناس انگليسي اسلحه كشتار جمعي بر پيچيدگي قضيه افزودو آن را حساستر ساخت.

دكتر كلي از جمله كارشناساني بود كه در دهه 1990 زير نظر سازمان ملل چند بار به عراق رفته بود و از اين كشور بازرسي تسليحاتي كرده بود و در اين زمينه اطلاعاتي داشت. وي كه در اكسفورد شاير انگلستان سكونت داشت در عين حال در وزارت دفاع انگلستان در رشته تخصص خود مشغول به كار و يک مشاور ارشد بود. ديويد کلي 59 ساله در ميکرب شناسي و مسائل آلودگي محيط زيست دکترا داشت.

29 ماه مه (سال 2003) خبرنگار يک راديو با دكتر كلي تماس گرفته و صحت اين ادعا را كه عراق در آستانه ساختن سلاح هسته اي بوده و داراي مقدار متنابهي اسلحه شيميايي است جويا شده بود . دكتر كلي پاسخي داده بود كه مغاير ادعاي توني بلر نخست وزير انگلستان بود . به عبارت ديگر ، خطر اتمي شدن عراق را تاييد نكرده بود. از آنجا كه تنها دليل حمله نظامي آمريكا و انگلستان به عراق ، سلاحهاي كشتار جمعي اين كشور و خطر اتمي شدن آن بوده و پس از اشغال نظامي و تغيير دولت عراق تا كنون چنين سلاحهايي به دست نيامده ، اظهارات دكتر كلي به راديو وضعيت و موقع توني بلر را به مخاطره مي افكند ؛ و وزارت دفاع انگلستان تماس دکتركلي با روزنامه نگار را نقض مقررات اداري اعلام و در اين زمينه به او اخطار مي دهد. از سوي ديگر ، يك كميسيون پارلمان انگلستان او را براي تحقيق دعوت مي كند و در اين جلسه يك نماينده هوادار بلر نسبت به او خشن مي شود .

متعاقب اين وضعيت ، پنجشنبه 17 ژوئيه 2003 دكتر كلي طبق معمول براي قدم زدن روزانه از خانه خارج مي شود و ديگر باز نمي گردد . خانواده او جريان را به پليس اطلاح مي دهد و روز بعد جنازه وي در بيشه اي در حاشيه جنگل در پنج مايلي( 8 كيلومتري ) خانه اش به دست مي آيد و خبر اول رسانه هاي جهان مي شود.

 

 دكتر كلي


2003م:امروز اعلام شد كه«هارتلي ويليام شاوكراس H.W. Shawcross» بازپرس انگليسي بازجويي از همكاران هيتلر كه برايشان از دادگاه نورنبرگ تقاضاي اعدام كرد 17 ژوئيه 2003 در 101 سالگي در گذشته است. محاكمات نورنبرگ كه پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شده بود 216 روز طول كشيد. شاوكراس بعدا از پادشاه انگلستان لقب لردي گرفت.

مقدمه اي كه شاوكراس بر كيفر خواست متهمان دادگاه نورمبرگ نوشت از سوي فاتحان غربي جنگ جهاني دوم به عنوان يك تعريف جامع از جنگ تجاوزكارانه پذيرفته شد و همان سال به صورت يك ضابطه بين الملي در آمد كه اين ضابطه صراحت دارد كه جنگ تجاوزكارانه يك جنايت بر ضد جهان و انسانيت است. « تاريخ » نشان داد كه واضعان اين تعريف و قاعده تا كنون بارها از آن سوء استفاده كرده و يا نسبت به آن بي اعتنا بوده اند.

در يك جلسه دادگاه نورنبرگ هنگامي كه متهمان گفتند هركار كه كرده بودند به دستور آمر ( هيتلر ) بود ، شاوكراس پاسخ داد: زماني فرا مي رسد كه فرد به جاي گوش كردن به بالاترين آمر ( پيشوا ) بايد به وجدانش گوش كند. ديديم كه اين هم از همان حرفها بود.

 

هارتلي ويليام شاوكراس

 

2004م:شبكه تلويزيوني «سي بي اس» امريكا 17 ژوئيه 2004 در بخش مشروح اخبار شبانگاهي اش گزارش داده بود: بيشتر اعضاي يك هيات از كارشناسان قلب كه هفته گذشته نظر داده بودند كه به منظور پيشگيري از امراض قلب و عروق و سكته مغزي ، حد اكثر سطح مجاز ( مرز خطر) كلسترول در خون كه سالها پيش تعيين شده است بايد از آن پايين آورده شود و توصيه كرده بودند؛ افراد براي پايين آوردن كلسترول بايد از قرص...( با ذكر نام ) استفاده كنند حقوق بگير كارخانه هاي سازنده قرص بوده اند.

اين شبكه گفت كه اين افشا گري با كمك گروههاي آمريكايي حمايت از مصرف كننده صورت گرفته است. با وجود اين، بسياري از رسانه ها كه از اعلانهاي كارخانه هاي مربوط برخوردار مي شوند، اين خبر را منتشر نكرده بودند!.

گروههاي حمايت از مصرف كننده گفته اند كه اگر كارشناسان پزشكي بازهم به خاطر منافع شخصي چنين نظرهايي بدهند اعتماد مردم به توصيه هاي « درست و واقعي » آنان هم سلب خواهد شد و رسانه ها در انتشار چنين خبرهايي بدون بررسي بيشتر احتياط خواهند كرد.

 

2004م:«سرگي ايوانف» وزير دفاع روسيه 17 ژوئيه 2004 در لندن به ناتو در باره پرواز در نزديكي مرزهاي روسيه هشدار داده بود. روزنامه ها اين اخطار را به اين صورت منعكس كرده بودند كه روسيه به تدريج مسائل تازه اي را مطرح مي سازد كه از آن بوي خشونت به مشام مي رسد. قبلا هم روسيه به پرواز هواپيماهاي نظامي ناتو در منطقه بالتيك و استقرار در سه جمهوري سابق شوروي در اين منطقه و توليد دشواري براي رادارهاي روسيه اعتراض كرده بود. اين بار ايوانف ضمن اعتراض به پرواز هواپيماهاي بلژيكي عضو ناتو در بالتيك شمالي، نزديك مرزهاي روسيه، گفته بود كه جمهوري هاي سه گانه بالتيك كه اخيرا به عضويت ناتو درآمده اند به تعهد خود در رعايت حقوق و احترام روسهاي مقيم اين كشورها عمل نمي كنند و اخطار كرده بود كه اگر اين روش ادامه يابد روسيه ساكت نخواهد نشست. در سه جمهوري بالتيك مخصوصا در استوني اقليت هاي بزرگ روس زندگي مي كنند. اين اخطارهاي مكرر بالتيك را به صورت يك منطقه حساس درآورده است كه معلوم نيست اگر روزگاري روسيه دادن اخطار را به صورت تهديد و تعرض درآورد چه خواهد شد و كار به كجا خواهد كشيد. اعضاي اروپايي پيمان ناتو قادر به ايستادگي نظامي در برابر روسيه نيستند و مداخله آمريكا، يعني جنگ اتمي.


2004م:اصحاب نظر در فرانسه كه نظراتشان در دو هفته منتهي به 18 ژوئيه 2004 در رسانه ها منعكس شده بود «تروريسم» را مورد تفسير قرار داده و گفته اند كه تروريستها «معلول» هستند و مبارزه با آنان تا زماني كه «علت» وجود داشته باشد نتيجه مطلوب را عايد نخواهد كرد. براي مثال؛ تا موضوع توزيع ثروت در كشور سعودي حل نشود كه « علت » است نمي توان اطمينان يافت ناراضي تازه كه جذب گروههاي تروريستي نشود به وجود نخواهد آمد.يا در مورد عراق، تا اشغال نظامي پايان نيابد و يك حكومت ملي از راه انتخابات برسر كار نيايد و نفت عراق در دست عراقي ها قرار نگيرد؛ اعمال جاري كه تروريسم خوانده شده اند پايان نخواهند گرفت، و همين طور در فلسطين و نقاط ديگر.

 

2005م:شبكه تلويزيوني آمريكا، «ان بي سي» 18 ژوئيه 2005 گزارش كرد كه صنعت خودرو سازي اين كشور كه روزگاري شهرت جهاني داشت و نام آمريكا مترادف با اتومبيل بود همچنان در حال عقب رفتن است. ان بي سي گفته بود كه در سال 1955 تنها 5 درصد اتومبيلهاي در رفت و آمد و شماره شده آمريكا ساخت كشورهاي ديگر (اروپا) بودند و 50 سال بعد (2005) بيش از 50 درصد و طبق يك آمار 54 تا 58 درصد. اين شبكه افزوده بود كه بايد رفت و از اتومبيلرانان آمريكايي پرسيد كه چرا اتومبيل ساخت خارج را ترجيح مي دهند. علت را به دست آورد و بر طرف ساخت زيرا كه صنايع آمريكا از امكان و ظرفيت برطرف كردن نقائص و جلب نظر مصرف كنندگان داخلي برخوردار هستند.

نزول خودروسازي آمريکا همچنان ادامه يافت و در سال 2009 به ورشکسته اعلام شدن کمپاني جنرال موتورز انجاميد که اين کمپاني در ژوئيه 2009 با کمک 50 ميليارد دلاري دولت و تغيير سازمان دست به تجديد فعاليت زده است.

 

1880: عاريه دادن كتاب از سوي كتابخانه هاي عمومي به مردم عادي - هر كسي كه مراجعه كند و نام و نشاني خود را به ثبت برساند - از 19 ژوئيه سال 1880 ميلادي در شهر سانفرانسيسكو آمريكا آغاز شد. يازده قرن پيش از آن كتابخانه عمومي مرو عاريه دادن كتاب را باب كرده بود، اما نه به هر كس، تنها به پژوهشگران و علماء و ادباء. در آن زمان كتابخواني هم كار هر كس نبود.

1943: متفقين بمباران شهر رم را علي رغم قولي كه براي حفظ آثار تاريخي اين شهر داده بودند آغاز كردند.

1974: رهبران كودتاي نظامي قبرس در 19 ژوئيه سال 1974 اسقف كاريوس نخستين رييس جمهوري اين كشور را كه رهبر جنبش استقلال اين جزيره پر حادثه بود بر كنار كردند و با اين عمل بر دردسرهاي كشورشان افزودند .

1870: فرانسه كه با نيرنگ بيسمارك فريب خورده بود به آلمان اعلان جنگ داد . نتيجه جنگ ، شكست فرانسه و اشغال نظامي اين كشور بود.

1918: ارتشهاي آلمان درطول « مارن marne » دست به عقب نشيني زدند كه سه ماه و بيست و دو روز بعد جنگ جهاني اول پايان يافت.

1979: دريادار احمد مدني کرماني استاندار وقت خوزستان توطئه گران اين استان را يك گروه مثلث خواند و اشاره كرد كه اينان از داخل عراق و كويت تحريك مي شوند و اطمينان داد كه سركوب خواهند شد.

1979: ساندينيستها پيروزي انقلاب خود را اعلام داشتند.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی