آخرین اخبار ورزشی


اخبار,اخبار ورزشی,دیدار رئال مادرید و وایادولید

تساوی رئال مادرید در اولین دیدار خانگی فصل/ گواردیولا مانع پیروزی شاگردان زیدان

رئال مادرید اولین دیدار خانگی فصل را مقابل وایادولید به تساوی دست یافت. به گزارش فارس،‌ در چارچوب هفته دوم لالیگا از ساعت 21…


برنامه فصل جدید لیگ آزادگان مشخص شداخبار,اخبار ورزشی,لیگ آزادگان

قرعه‌کشی فصل جدید مسابقات لیگ آزادگان فوتبال ایران برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند.

به گزارش ایسنا، قرعه‌کشی فصل جدید لیگ آزادگان با حضور مسوولان سازمان لیگ در هتل آکادمی برگزار شد. طبق این قرعه‌کشی تیم‌ها حریفان خود را شناختند و سپیدرود رشت و مس رفسنجان حساس‌ترین دیدار هفته اول را برگزار می‌کنند.

 

برنامه مسابقات نیم¬فصل فصل ۹۹-۹۸ لیگ یک فوتبال را در زیر می خوانید:

 

* هفته اول

سپیدرود رشت- مس رفسنجان
پرسپولیس پاکدشت- ملوان بندرانزلی
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر
قشقایی شیراز- مس کرمان
آرمان گهر سیرجان- گل ریحان البرز
نیروی زمینی تهران- خوشه طلایی ساوه
آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز
شهرداری تبریز- نود ارومیه
استقلال خوزستان- بادران تهران

 

* هفته دوم

نود ارومیه- سپیدرود رشت
مس رفسنجان- استقلال خوزستان
بادران تهران- نیروی زمینی تهران
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز
کارون اروند خرمشهر- پرسپولیس پاکدشت
ملوان بندرانزلی- آرمان گهر سیرجان
مس کرمان- خونه به خونه مازندران

 

* هفته سوم

قشقایی شیراز- مس رفسنجان
نیروی زمینی تهران- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی- کارون اروند خرمشهر
آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک- نود ارومیه
خونه به خونه مازندران- بادران تهران

 

* هفته چهارم

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران
سپیدرود رشت- استقلال خوزستان
مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران
بادران تهران- شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک
گل ریحان البرز- قشقایی شیراز
مس کرمان - پرسپولیس پاکدشت
کارون اروند خرمشهر- آرمان گهر سیرجان
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران

 

* هفته پنجم

پرسپولیس پاکدشت- مس رفسنجان
شهرداری تبریز- سپیدرود رشت
آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز
ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز- فجرسپاسی شیراز
نیروی زمینی تهران- نود ارومیه
آرمان گهر سیرجان- بادران تهران

 

* هفته ششم

مس کرمان- ملوان بندرانزلی
گل ریحان البرز- کارون اروند خرمشهر
استقلال خوزستان- نیروی زمینی تهران
مس رفسنجان- شهرداری تبریز
سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک
نود ارومیه- قشقایی شیراز
بادران تهران- پرسپولیس پاکدشت
فجرسپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان
خوشه طلایی ساوه- خونه به خونه مازندران

 

* هفته هفتم

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت- سپیدرود رشت
شهرداری تبریز- استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک- نیروی زمینی تهران
ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز
مس کرمان- خوشه طلایی ساوه
خونه به خونه مازندران- فجرسپاسی شیراز
کارون اروند خرمشهر- نود ارومیه
قشقایی شیراز- بادران تهران

 

* هفته هشتم

نود ارومیه- ملوان بندرانزلی
مس رفسنجان - کارون اروند
گل ریحان البرز – مس کرمان
نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز
بادران تهران - آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان - قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه - آرمان کهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس پاکدشت
سپیدرود رشت - خونه به خونه مازندران

 

* هفته نهم

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان
آرمان گهر سیرجان- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان
قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران
خونه به خونه مازندران- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس پاکدشت- نود ارومیه
کارون اروند خرمشهر- بادران تهران

 

* هفته دهم

بادران تهران- ملوان بندرانزلی
خوشه طلایی ساوه- کارون اروند خرمشهر
مس رفسنجان- مس کرمان
فجرسپاسی شیراز- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک
سپیدرود رشت- قشقایی شیراز
استقلال خوزستان- پرسپولیس پاکدشت
نود ارومیه- آرمان گهر سیرجان
نیروی زمینی تهران- خونه به خونه مازندران

 

* هفته یازدهم

خونه به خونه بابل- مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت
کارون اروند خرمشهر- استقلال خوزستان
پرسپولیس پاکدشت- نیروی زمینی تهران
آرمان گهر سیرجان- شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- فجرسپاسی شیراز
گل ریحان البرز- نود ارومیه
مس کرمان- بادران تهران

 

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی
فجرسپاسی شیراز- اروند خرمشهر
نود ارومیه- مس کرمان
سپیدرود رشت- گل ریحان البرز
بادران تهران- خوشه طلایی ساوه
شهرداری تبریز- قشقایی شیراز
آلومینیوم اراک- پرسپولیس پاکدشت
نیروی زمینی تهران- آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان- خونه به خونه مازندران

 

* هفته سیزدهم

گل ریحان البرز- مس رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- سپیدرود رشت
مس کرمان- استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران
پرسپولیس پاکدشت- شهرداری تبریز
آرمان گهر سیرجان- آلومینیوم اراک
خونه به خونه مازندران- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

 

* هفته چهاردهم

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی
نیروی زمینی تهران- کارون اروند خرمشهر
سپیدرود رشت- مس کرمان
بادران تهران- گل ریحان البرز
مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز
قشقایی شیراز- پرسپولیس پاکدشت
استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان
آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران

 

* هفته پانزدهم

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان
خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت
گل ریحان البرز- استقلال خوزستان
مس کرمان- نیروی زمینی تهران
کارون اروند خرمشهر- شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک
آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز
نود ارومیه- بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت- خونه به خونه مازندران

 

* هفته شانزدهم

خونه به خونه مازندران- ملوان بندرانزلی
قشقایی شیراز- کارون اروند خرمشهر
آلومینیوم اراک- مس کرمان
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز
استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه
نیروی زمینی تهران- فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان- نود ارومیه
سپیدرود رشت- بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت- آرمان گهر سیرجان

 

* هفته هفدهم

بادران تهران- مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت
نود ارومیه- استقلال خوزستان
گل ریحان البرز- نیروی زمینی تهران
مس کرمان- شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- پرسپولیس پاکدشت
آرمان گهر سیرجان- خونه به خونه مازندران

 

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

اخبار,اخبار ورزشی,لیگ آزادگان

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------