شما با چه روشي بهتر ياد مي‌گيريد؟يادگيري مطالب جديد

روش يادگيري راهي است كه شما بهتر ياد مي‌گيريد

 

آيا در يادگيري مطالب جديد درسي مشكل داريد؟ در اين صورت خوب است كه روش يادگيري مختص خودتان را بشناسيد...

 

روش يادگيري راهي است كه شما بهتر ياد مي‌گيريد. اين راه به اين كه سطح سواد و اطلاعات شما در چه حدي است ارتباطي ندارد، بلكه مربوط به اين است كه ذهن شما در چه صورتي بهتر و با كارآيي بيشتري مطالب جديد را درك مي‌كند. اين روش يادگيري از زمان تولد در شما وجود داشته است.

 

هيچ روش يادگيري خوب يا بدي وجود ندارد. موفقيت با بسياري از روش‌هاي يادگيري دست‌يافتني است. همه ما روش خاص خودمان در يادگيري مطالب جديد را داريم. شكست مهم اين است كه شما از طبيعت و خوي يادگيري خود مطلع شويد. اگر بدانيد كه ذهن‌تان از چه طريقي بهتر آموزش مي‌بيند، مي‌توانيد به طريقي مطالعه كنيد كه نتيجه آن را زمان امتحان دادن خواهيد ديد.

 

به طور كلي هيچ روش درست و يا نادرست يادگيري، وجود خارجي ندارد و مي‌توان گفت روش‌هاي يادگيري درست و غلط هنگامي معني پيدا مي‌كند كه مي‌خواهيد بهترين روش يادگيري را براي يك درس معين كه به گونه خاصي تدريس مي‌شود، انتخاب كنيد. به عنوان مثال شما حس مي‌كنيد كه استاد يك سره تدريس مي‌كند و شما به هيچ عنوان نمي‌توانيد تمركز پيدا كنيد. پس در اين‌جا يك عدم تطابق بين روش يادگيري شما و محيط تدريس وجود دارد. به محض آن‌كه متوجه اين عدم تطابق مي‌شويد، بايد روش يادگيري‌تان را با محيط تدريس، وفق دهيد.

 

به طور مثال مي‌توانيد با ضبط كردن حرف‌هاي استاد شروع كنيد به اين ترتيب ديگر اين دغدغه فكري را كه مطالب مهم درسي را از دست مي‌دهيد، نخواهيد داشت. مي‌توانيد با ترسيم نمودار و يا جداولي كه به شما مطالب تدريس شده را بهتر مي‌فهماند اين كار را ادامه دهيد. مي‌توانيد به مراكز رسانه‌اي رفته و با دريافت فيلم‌هاي درسي به خودتان در يادگيري مطالب بيشتر كمك كنيد. در واقع همه اين كارها زير مجموعه‌اي از استراتژي يادگيري مختص به شماست كه قادر خواهيد بود با استفاده از آن بهترين نتيجه را بگيريد چرا كه اين استراتژي بر مبناي منطق روش يادگيري شماست.

 

به كمك تست زير مي‌توانيد روش يادگيري خود را تشخيص دهيد و دانش‌آموز موفق‌تري باشيد.

 

بررسي روش‌هاي يادگيري در مدرسه 

نام:    

نام خانوادگي:   

سن: 

جنسيت: مرد    زن

 

بعد از هر عبارت، بهترين گزينه را انتخاب كنيد:

 

1- من ترجيح مي‌دهم مطالب درسي را از روي كتاب بخوانم تا آن‌كه به حرف‌هاي معلم گوش دهم. 

اغلب     گاهي       به ندرت

 

2- من از مطالعه دسته‌جمعي بهره زيادي مي‌برم.

 

3- من در اوقات فراغتم دوست دارم كارهاي تجربي انجام دهم. (نقاشي، كاردستي، بازي با ابزار و وسايل و ...)

 

4- من از نمودارهاي ترسيمي براي جهت آشنايي بيشتر با مفاهيم درسي استفاده مي‌برم.

 

5- من از آزمايشگاه بيشتر از درس‌هاي تئوري استفاده مي‌برم.

 

6- من از بلند خواندن كتاب‌هاي درسي استفاده خاصي مي‌برم.

 

7- يادداشت‌برداري و مرور مطالب درسي از روي آن‌ها در يادگيري دروس به من كمك مي‌كند.

 

8- من درست كردن پازل را دوست دارم.

 

9- مي‌توانم اشكالات املايي و نوشتاري خودم را پيدا كنم.

 

10- براي يادگيري مطالب درسي، بلند بلند درس مي‌خوانم.

 

11- در دوران بچگي، دوست داشتم در اوقات فراغت فعاليت فيزيكي داشته باشم.

 

12- ترجيح مي‌دهم به نوار يك كتاب گوش بدهم تا آن‌كه آن كتاب را بخوانم.

 

13- به حل كردن جدول علاقه دارم.

 

14- عادت دارم در هنگام تدريس معلم به جاي توجه به مطالب درسي در دفترچه خود نقاشي بكشم.

 

15- زماني كه مي‌خواهم يك شماره تلفن را به خاطر بسپارم، اجازه مي‌دهم انگشتانم خودشان شماره را بگيرند مثل آن‌كه انگشتانم شماره را حفظ كرده باشند.

 

16- در دوران بچگي دوست داشتم در اوقات فراغتم كتاب بخوانم.

 

17- ترجيح مي‌دهم به تدريس معلم گوش دهم تا اين‌كه مطالب را خودم از كتاب بخوانم.

 

18- مي‌توانم از نقشه راه به خوبي براي پيدا كردن مسير استفاده كنم.

 

19- در دوران كودكي، دوست داشتم به داستان‌هايي كه از طريق راديو يا نوار پخش مي‌شد گوش بدهم.

 

20- زماني كه مي‌خواهم حرفه‌اي را بياموزم ترجيح مي‌دهم شخصي به طور عملي برايم توضيح دهد تا آن‌كه به طور شفاهي.

 

21- زماني كه مي‌خواهم شماره تلفني را به خاطر بسپارم، مي‌توانم ترتيب شماره‌ها را در ذهنم ببينم.

 

22- زماني كه مي‌خواهم طرز املاي يك كلمه را به ياد بياورم، اول حروف آن كلمه را در هوا يا بر روي ميز با انگشتانم مي‌نويسم.

 

23- اگر قرار باشد وسيله‌اي را سر هم كنم ترجيح مي‌دهم با توجه به دفترچه توضيحات ادامه دهم تا آن‌كه به توضيحات شخص ديگري گوش دهم.

 

24- زماني كه مي‌خواهم طرز املاي يك كلمه را به ياد بياورم، صورت‌هاي مختلف آن كلمه را بر روي كاغذ مي‌نويسم تا صورت درست را بيابم.

 

25- زماني كه مي‌خواهم شماره تلفني را به خاطر بسپارم، قادر هستم ترتيب شماره‌ها را به طريقي كه برايم گفته شده بود بشنوم يا به صورتي كه قبلا با صداي بلند تكرارش كرده بودم.

 

26- من روش تدريس عملي را بيشتر از تدريس شفاهي و مطالعه كتب درسي دوست دارم.

 

27- من داشتن دستورالعمل كتبي را به شفاهي ترجيح مي‌دهم.

 

28- زماني كه مي‌خواهم طرز املاي يك كلمه را به ياد بياورم، حروف را با صداي بلند مي‌گويم تا متوجه املاي صحيح شوم.

 

29- يادگيري من بيشتر عملي است تا تجربي.

 

30- در دوران بچگي، دوست داشتم كه با پازل بازي كنم.

 

31- در حين برگزاري امتحان قادرم جواب سوال را در ذهنم همان‌طور كه در كتب درسي مشاهده كرده بودم، ببينم و به ياد آورم.

 

32- من در يادگيري بيشترين استفاده را از فعاليت‌هاي فيزيكي مي‌برم.

 

روش‌هاي يادگيري در مدرسه

موفقيت با بسياري از روش‌هاي يادگيري دست‌يافتني است

 

روش امتيازبندي بررسي روش‌هاي يادگيري:

 با استفاده از روش امتيازبندي زير، امتياز مربوط به هر عبارت را در خانه مربوط آن وارد كنيد.

 

اغلب: 5 امتياز، گاهي: 3 امتياز، به ندرت: 1 امتياز

 

شنوايي – گفتاري 

لامسه‌اي – فيزيكي 

ديداري – گفتاري 

غيرگفتاري – ديداري

 

شماره عبارت 

 

امتياز 

امتياز مربوط به هر ستون را محاسبه كنيد، بزرگ‌ترين عدد به دست آمده به شما روش يادگيري‌تان را پيشنهاد مي‌كند.

 

1- روش يادگيري ديداري/گفتاري 

در اين روش شما بهترين استفاده را زماني مي‌بريد كه مطالب به صورت شهودي و به صورت يك زبان نوشتاري باشد. در كلاس درس، از اساتيدي بهترين استفاده را مي‌بريد كه از تخته سياه و يا پروژكتور براي ليست كردن تمامي نكات اساسي درسي بهره مي‌برند و يا آن‌هايي كه از يك برنامه جامع درسي در كنار تدريس استفاده مي‌كنند.

 

از اطلاعات داخل كتب درسي و جزوات درس بهره كافي را مي‌بريد. بيشتر تمايل داريد كه در يك اتاق خلوت و به صورت انفرادي مطالعه كنيد. بيشتر مواقع مطالب را توسط چشم بصري خود مي‌توانيد به خاطر بياوريد.

 

دستورات يادگيري براي دانشجويان ديداري/گفتاري

براي يادآوري بهتر مطالب خوانده شده، از رنگ‌هاي مختلف براي درجه‌بندي اهميت مطالب استفاده كنيد.

 

از اطلاعات و مطالب مطرح شده در كتاب يا كلاس درس، يادداشت‌برداري كنيد. 

هنگام يادگيري مطالب مربوط به يك نمودار يا يك مثال، براي آن مطالب توضيحي مختصر بنويسيد.

 

هنگام يادگيري مفاهيم رياضي و يا اصطلاحات فني، آن‌چه را كه از برداشت مطالب اصلي آن دستگيرتان مي‌شود، به زبان خودتان بنويسيد. وقتي كه مساله‌اي مراحل مختلفي را در بر ‌دارد جزييات هر مرحله و طريق حل آن را بنويسيد.

 

مطالب اساسي دفترچه و كتاب‌تان را كه به كامپيوتر منتقل كنيد و هر چند وقت يك بار آن‌ها را مرور كنيد.

 

قبل از هر امتحاني مطالب اساسي را بايد حفظ شوند، مرور كنيد. مي‌توانيد اين مطالب را بر روي كاغذهاي رنگي بنويسيد و بر مكان‌هاي قابل ديد بچسبانيد.

 

2- روش يادگيري ديداري/غيرگفتاري 

در اين روش، شما بهترين استفاده را زماني مي‌بريد كه مطالب به صورت شهودي و در قالب عكس و يا يك نمونه عرضه مي‌شود. در كلاس درس شما از اساتيدي كه از وسايل تدريس شهودي مانند فيلم، ويديو، نقشه و يا نمودار كمك مي‌گيرند، بيشترين استفاده را مي‌بريد. بيشتر ترجيح مي‌دهيد در يك اتاق خلوت و به صورت انفرادي مطالعه كنيد. زماني كه مي‌خواهيد مطالبي را به ياد آوريد، معمولا مي‌توانيد به تصاويري از آن مطلب كه در ذهن‌تان است، مراجعه كنيد. از انجام فعاليت‌هاي هنري لذت مي‌بريد.

 

دستورات يادگيري براي دانشجويان ديداري/غيرگفتاري

از اطلاعاتي كه ضرورت حفظ كردن دارند يادداشت‌برداري كنيد. 

براي به ياد آوردن سريع مطالب، از سمبل‌هاي مختلف در حين يادداشت‌برداري استفاده كنيد. هم‌چنين از خودكارهاي رنگي براي جلب توجه نكات اساسي درس، استفاده ببريد.

 

نكات اساسي درس را در حاشيه كتاب درسي بنويسيد. مي‌توانيد سمبل‌ها و يا نمودارها را نيز در نظر بگيريد. از ماژيك‌هاي رنگي براي وضوح هر چه بيشتر اطلاعات درج شده استفاده كنيد. وقتي مساله‌اي مراحل مختلفي را دربردارد، مراحل مختلف را به همراه جزييات آن در يك چهارچوب بنويسيد. هر چهارچوب شامل اطلاعات مربوط به هر مرحله است.

 

مطالب اساسي هر درسي را در برگه‌هاي مربع شكل درج كنيد. براي هر مربع يك عنوان انتخاب كنيد و سپس محتواي اصلي آن عنوان را در مربع مربوط بنويسيد.

 

براي منظم‌تر كردن كارهاي خود مطالب را تايپ كرده و يا نمودارها را ترسيم كنيد. تا جاي ممكن اصطلاحات و معاني را در قالب سمبل‌ها و يا عكس‌هايي كه با آن‌ها آشنايي كافي داريد، ارايه كنيد.

 

3- روش‌هاي يادگيري لامسه‌اي/فيزيكي 

بهترين استفاده را زماني مي‌بريد كه به طور فيزيكي و عملي فعاليتي را انجام مي‌دهيد. در كلاس درس از آزمايشگاه‌ها استفاده خوبي مي‌بريد. از آن‌جايي كه مي‌توانيد مطالب را حس كنيد و مورد كاربري قرار دهيد از اساتيدي بهترين استفاده را مي‌بريد كه به اثبات قضايا و مطالب مي‌پردازند و از دانشجويان در فعاليت‌هاي عملي داخل و يا خارج از كلاس درس به عنوان كارآموز استفاده مي‌كنند.

 

 دستورهاي يادگيري براي دانشجويان لامسه‌اي/فيزيكي

براي آن‌كه بتوانيد در كلاس درس تمركز كافي داشته باشيد، رديف جلوي كلاس بنشينيد و از حرف‌هاي معلم نت‌برداري كنيد. نگران املاي جمله نباشيد. مفهوم اصلي و كلمه‌هاي اساسي درس را يادداشت كنيد.

 

مي‌توانيد در هنگام مطالعه قدم بزنيد و يادداشت‌هاي درسي و جزوات خود را بخوانيد. سعي كنيد مفاهيم درسي را براي خود محسوس جلوه دهيد، به طور مثال مدلي براي يك مفهوم درسي در نظر بگيريد تا آن را براي‌تان محسوس‌تر جلوه دهد.

 

زمان بيشتري را براي آزمايشگاه يك درس قرار دهيد. وقتي را نيز براي رفتن به موزه‌ها، مكان‌هاي تاريخي، آزمايشگاه‌هاي علمي – تحقيقاتي و ... در نظر بگيريد. اين كار مي‌تواند به شما در مدل‌سازي براي مفاهيم درسي و يادآوري كمك كند.

 

براي يادگيري بهتر مفاهيمي كه مرحله به مرحله توضيح داده شده، براي هر مرحله يك كاغذ رنگي انتخاب كنيد. كاغذها را بر روي ميز درسي‌تان به ترتيب درست در كنار هم قرار دهيد. از هر عكس، سمبل و هر چيز ديگري كه به يادگيري آن مطالب به شما كمك مي‌كند، استفاده كنيد.

 

از كامپيوتر براي استفاده بيشتر از حس لامسه خود استفاده كنيد. مطالب اصلي درسي را از جزوه به كامپيوتر منتقل كنيد. از نمودار و جدول براي مرتب كردن اطلاعات استفاده كنيد. در وقت اضافه خود به نوارهاي درسي گوش بدهيد.

 

4- روش‌هاي يادگيري شنوايي/گفتاري 

شما مطالب را زماني به خوبي متوجه مي‌شويد كه به صورت شنوايي و از طريق شفاهي ارايه شود. در كلاس درس از گوش دادن به تدريس معلم و شركت در بحث‌هاي درسي گروهي بسيار استفاده مي‌بريد.

 

هم‌چنين از گوش دادن به نوارهاي درسي سود مي‌بريد. زماني كه مي‌خواهيد مطلبي را حفظ كنيد معمولا صداي شخصي كه آن مطلب را براي شما توضيح داده، مي‌شنويد و يا آن مطلب را به طريقي كه با صداي بلند تكرار كرديد، به ياد مي‌آوريد. شما از بحث‌هاي گروهي كه به طور گفتاري و شنوايي است استفاده خوبي مي‌بريد.

 

دستورات يادگيري براي دانشجويان شنوايي/گفتاري 

به طور گروهي درس بخوانيد و يا با يكي از دوستان صميمي‌تان مطالب درسي را با برنامه‌ريزي مطالعه كنيد. وقتي كه به تنهايي و با صداي بلند مطالب را تكرار مي‌كنيد، سعي كنيد جايي باشيد كه مزاحم كسي نشويد. مطالب درسي معلم را ضبط كنيد.

 

منبع: مجله موفقیت 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------