تجسم خلاق چیست ؟تجسم خلاق ,تجسم خلاق چیست,تجسم خلاق چه کاربردی دارد

تجسم خلاق

 

انسان تبدیل به چیزی می شود که به آن فکر می کند. روی هرچیزی تمرکز کنید، آنرا جذب خواهید کرد. هرچیزی را که در ذهنتان مجسم کنید، میتوانید انجامش دهید. تجسم کمک می کند بتوانید افکار و اعمال خویش را هدایت کنید و با اگاهی، تمرکز و هدفمندی بیشتری زندگی کنید.

بنابراین تجسم، روشی فوق العاده برای استفاده از نیروی خلاقیت افکار است و سبب می شود بتوانید از این نیروی قوی برای بهبود همه ی جنبه های زندگی خویش بهره ببرید. هرکس قدرت تجسم خوبی داشته باشد، میتواند آگاهانه یا ناآگاهانه موفقیت را جذب کند.

 

تجسم خلاق شیوه قدرتمندی است که میتوان آنرا به چشم تمرین دید، تمرینی که بارهاوبارها در ذهن اتفاق می افتد. به کمک این تمرین میتوانید از تخیل خویش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی استفاده کنید. درصورتی که این شیوه بدرستی بکار گرفته شود، میتواند زندگیتان را دگرگون کند. قدرت تجسم کمک می کند بتوانید رؤیاهای زندگی خود را جذب کنید و به آن ها واقعیت ببخشید.

 

تجسم خلاق ,تجسم خلاق چیست,تجسم خلاق چه کاربردی دارد

تجسم خلاق چیست

 

شما قبلاً از تجسم خلاق استفاده نموده اید 

تجسم خلاق چیز تازه و عجیبی نیست، تمامی اشخاص آنرا در طول زندگی خود بارها استفاده نموده اند ، شما در زمان کودکی بسیار زیاد از این شیوه استفاده نموده اید ، زمان هایی که در حال بازي کردن بودید، هنگامی که اسلحه بازي می کردید، ماشین بازي می کردید، یا دخترخانم ها خاله بازي می کردند، می بینیم که بارها در ذهن خویش شرایطی را تجسم کرده ایم، ولی بزرگتر شدیم و آرام آرام آنرا فراموش کرده ایم، من می خواهم شمارا دوباره به یاد گذشته و این شیوه قدرتمند بیندازم.

 

تجسم خلاق چه کاربردی دارد؟

شما از قدرت تجسم خلاق در هر زمینه ای که میخواهید میتوانید استفاده کنید. برای جذب پول و ثروت، جذب یک رابطه عاشقانه خوب و زیبا، جذب منزل، ماشین و یا حتی شغل مورد نظرتان میتوانید از این قدرت ذهنی استفاده کنید. پس اصلاً تفاوتی نمی کند که چه چیزی را می خواهید برای تمام خواسته ها و اهداف تان میتوانید از قدرت بی نظیر و نامحدود تجسم خلاق استفاده کنید.

 

شیوه تجسم خلاق

همین که بتوانید بر روی موضوعی که در ذهنتان فکر کنید یا آنرا ببینید و یا حس کنید برای ادامه کار کافی است.

 

تجسم خلاق ,تجسم خلاق چیست,تجسم خلاق چه کاربردی دارد

تجسم خلاق چه کاربردی دارد

 

مشکلات خاص تجسم خلاق

ممکن است فردی حس کند قادر به تجسم کردن نیست معمولاً این وضعیت ناشی از یک نوع ترس است. به عنوان نمونه یکی از دانشجویان موقع مدیتیشین خوابش می برد که دلیل آن ترس ناشی از احساسات عاطفی زيادي بود.

 

4 گام اصلی برای تجسم خلاق:

- هدفتان را معلوم کنید

- افکار و رویدادهایتان را واضح و روشن ایجاد کنید( ساختن تصویر ذهنی)

- اغلب بر روی آن تمرکز کنید

- به آن انرژی مثبت بدهید( با عبارات تاکیدی)

 

انرژیتان را برای خلق کردن، نه خراب کردن استفاده کنید…

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ … ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ …

 

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ….

 

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﯾﻤﺎﻥ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ.

 

تجسم خلاق ,تجسم خلاق چیست,تجسم خلاق چه کاربردی دارد

شیوه کار تجسم خلاق

 

شیوه کار تجسم خلاق

دنیای مادی منشا انرژی است:جهانی که ما در آن زندگی میکنیم از انرژی تشکیل یافته است شاید ما سطوح گوناگون اشیاء را با احساس هایی فیزیکی ظاهرا جدا از هم بدانیم ولی در واقع تمام اشیا از بزرگترین آن گرفته تا کوچک ترین زره که شامل اتم و کوچک تر از آن است به انرژی محض تبدیل میشوند . فکر دارای یک انرژی نسبتا خوب است بنابراین خيلي تند تغيير می کند ماده از انرژی نسبتا غلیظ و متراکم تری تشکیل یافته ، به همین خاطر اهسته تر تغيير می کند.

 

انرژی خاصیت های مغناطیستی دارد:طبق قانون های فیزیکی نیروهای دارای کیفیت و ارتعاش شبیه همدیگر را جذب می کنند همچنين احساسات هم از انرژی مغناطیستی برخوردارند که این انرژی را از طبیعت شبیه خود جذب می کند ما می توانیم این اصل را در کارهای روزانه مان مشاهده کنیم به عنوان مثال موقعی که بطور اتفاقی کسی را ببینیم که همان موقع به او فکر می کنیم.

 

فرم تابع افکار است:فکر بر خلاف صورت های غلیظ تر انرژی از سرعت و تحرک بالایی برخوردار است. فکر انجام دادن کاری یا ساختن چیزی از اجزای آن سبقت می گیرد یعنی انجام هر کاری ابتدا به صورت یک فکر یا تصور به وجود می آید .

 

تجسم شبیه نقشه ای است که یک خیال را برای ما به گونه یک شکل ایجاد می کند آنگاه انرژی را در یک میدان مغناطیستی جذب نموده و آنرا به طرف تشکیل آن شکل راهنمايي می کند.

 

قانون تشعشع و جاذبه:طبق قانون سوم نیوتن هر عمل عکس العملی دارد مساوی و در جهت خلاف آن منظور این است که باتوجه به عقاید و افکارمان، آن چه انتظار وقوع آنرا داریم و قویا بطور واضح آنرا تجسم می کنیم در زندگیمان به آن جهت جذب خواهیم شد.

 

هنگامی که افکار منفی را در ذهن مان پرورش می دهیم و حس ناامنی و ترس میکنیم از همان اشخاص وشرایطی که دوری می کنیم به سراغ مان می آید. از طرفی با پرورش احساسات مثبت و تجسم خوشحالی به طرف اشخاص و موقعیت های مناسب متمایل خواهیم گردید.

 

استفاده از تجسم خلاق:تغيير تنها به وسیله اندیشه مثبت رخ نمی دهد بلکه احتیاج به جست و جو و کشف عمیق ترین و اصلی ترین رفتارهای روزانه و آنگاه تغيير آنها دارید. نخست امکان دارد شما از تجسم خلاق در دوه های خاص و برای هدف های معین استفاده کنید با تمرین و تکرار این کار را به عادت تبدیل کنید. با این کار اعتماد به نفس شما افزایش یافته و به نتیجه مناسب خواهید رسید. فواید ديگر تجسم خلاق این است که میتوانید لحظه لحظه زندگی تان را آن طور که سزاوار است خلق کنید.

 

تجسم خلاق ,تجسم خلاق چیست,تجسم خلاق چه کاربردی دارد

تمرین اصلی تجسم خلاق

 

تمرین اصلی تجسم خلاق

راحت بنشینید یا دراز بكشید.از نوك انگشتان پا شروع كنید به شل كردن و رها كردن عضلات، تا به فرق سر برسید و حس كنید با هر نفسی كه اهسته و عمیق از شكم می كشید، همه ی فشار ها از اجزای بدنتان بیرون میرود.

 

از یك تا ده بشمرید و به خودتان بگویید كه با هر شماره آرام تر می شوید.وقتی در همه ی اجزای بدنتان حس راحتی كردید، خواسته ی خودتان را به شكل دلخواهتان مجسم كنید.ببینید همه چیز دقیقا” براساس میلتان پیش میرود. اگر چیزی كه می خواهید یک شئ هست خودتان را در حال لذت بردن از ان مجسم كنید.

 

اگر یك وضعیت است، خودتان را شاد در ان وضعیت ببینید.به خودتان بگویید:اكنون این یا چیزی بهتر، به شیوه ی كاملا رضایتبخش ، و از راه هایی بسیار هماهنگ، به خیر و صلاح همه ی اشخاص ذینفع، برای من متجلی می شود. این تمرین را تنها تا هنگامی که برایتان شادی بخش است انجام بدهید. پس طول مدتش مهم نیست.اما بهترین زمان انجام آن، آلفای پیش از خواب و بعد از خواب است. یعنی بیست دقیقه قبل و بعد از خواب.

 

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

 مطالب بیشتر برای زندگی بهتر

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------