رازهای ژست های مردانه برای زنانبسیاری از مردان می خواهند خود را ایده ال وبهترین معرفی کنند و برای رسیدن به این هدف فقط ظاهرشان را آراسته می کنند و حرکات حساب شده انجام می دهند. در حالي كه سكه مرد يك روي ديگر هم دارد و آن باطن اوست. مردان اصرار دارند كه باطن‌شان را از همه حتي از شما كه نامزد يا همسر اوهستيد مخفي كند اما ژست‌ها، حركات غافل و بي‌خبر او، طرز برخوردها، تكه‌كلام‌ها، نشست و برخاست‌ها باطن و كاراكتر او را لو مي‌دهد و افكار خلق و خوي باطني او را آشكار مي‌كند، به قول روانشناسان هيچ انساني قادر نيست خود را براي هميشه و با توجه به جميع جهات كنترل كند. از همان اولين‌بار كه خواستگار يا نامزدتان شما را به يك رستوران يا سينما دعوت مي‌كند اگر در اعمال رفتار او خيره شويد مي‌توانيد تشخيص دهيد كه مرد ايده‌آل و قابل اطميناني است يا نه.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

 

1- کنجکاو و ترسو

مردی كه با اين ژست وارد اتاق مي‌شود به نظر نازك‌نارنجي مي‌آيد و تظاهر به رقت قلب مي‌كند ولي چندان احساسات ظريفي ندارد. او فردي آب‌زيركاه، پنهان‌كار، نسبتا ترسو و شايد هم محتاط است. كنجكاوي بزرگ‌‌ترين خصلت ناپسند اوست و در عین حال مثل خاله‌زنك‌ها دوست دارد از كار همه سر درآورد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

2- وفادار و میانه‌رو

مردي كه با اين ژست وارد اتاق مي‌شود هرچند اهل عمل است ولي از مبارزه اجتناب مي‌كند. در عشق و معاشرت ميانه‌روست. به هر چيز زود عادت مي‌كند و اين خصلت گاهي اوقات وبال گردنش مي‌شود. نگاهش به همه جا می‌چرخد اما اين خصوصيت در ذات اوست نه در خواست او و به همين جهت در زندگي مشترك مردي وفادار است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

3- عجول و خودخواه

مردي كه با اين ژست وارد اتاق مي‌شود اهل قضاوت‌هاي قطعي و گاهي عجول در قضاوت كردن است. از هيچ‌گونه ريسكي باكي ندارد و براي تن دادن به هرگونه ماجراجويي حاضر است و تا حدودي خودخواه است. گويي براي رياست آفريده شده چون از استعداد بهره‌كشي از ديگران برخوردار است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

4- قابل اعتماد

مردي كه فرمان اتومبيل را با اين ژست يا به قول مربيان رانندگي با ژست 10 و 10 دقيقه در دست مي‌گيرد كسي است كه واكنش‌هاي سريع و به موقع نشان مي‌دهد. اعتمادبه‌نفسش بي‌حساب است. در برابر همسرش بي‌آنكه شخصيتش را از دست بدهد زود خودش را نشان مي‌دهد. مي‌‌شود گفت شعار او اين است: «زندگي كن و بگذار زندگي كنند.»

ژست های مردانه ,ژست های مردانه 

برای زنان

5- سهل‌انگار

مردي كه فرمان اتومبيل را اينچنين با سهل‌انگاري در دست بگيرد نه فقط جان خود بلكه زندگي و آينده زن و فرزندانش را نيز به خطر می‌اندازد. وي مردي است راحت‌طلب و بي‌خيال در مقابل ديگران. نه تفاهم نشان مي‌دهد و نه احساس مسئوليت مي‌كند براي همسري شما مناسب است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

6- نا امید

مردي كه فرمان اتومبيل را اینگونه دردست می‌گیرد کمی بدبین است و کلا خیلی به آینده امیدوار نیست.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

7- وابسته به اطرافیان

  

مردي كه فهرست غذاهاي رستوران را با اين ژست در دست بگيرد، ناخودآگاه نشان مي‌دهد كه اراده مستقلي ندارد و نمي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد. روي هم رفته ترجيح مي‌دهد ديگران برايش تعيين تكليف كنند. كار امروز را مرتب به فردا مي‌اندازد و درضمن اهل رك و راست حرف زدن هم نيست.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

8- یک شریک واقعی

مردي كه فهرست غذاهای رستوران‌ها را با اين ژست دردست مي‌گيرد نشان مي‌دهد كه براي مسائل مهم مهلت قائل مي‌شود. قبل از انجام هر كاري مدتي طرح مي‌ريزد. تمامي جوانب كار را بررسي مي‌كند و همچنين طبعي لطيف دارد. شريك زندگي مناسبي است و مي‌داند از زندگي چگونه لذت ببرد. به عقيده ديگران احترام مي‌گذارد. در دوستي ثابت‌قدم و در عشق قابل اعتماد است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

9- خود رای و خسیس

مردي كه فهرست غذا را با اين ژست در دست مي‌گيرد، خودراي، تودار و تا حدودي از اصول رعایت عرف در اخلاقیات دور است. هرچه را كه متعلق به او باشد محكم نگه مي‌دارد و به قول معروف حتي جان به عزرائيل نمي‌دهد. در مورد پول نيز همين رويه را دنبال مي‌‌كند پس خسيس هم است. اهل مزاح نيست. همه چيز حتي شوخي‌ها هم را جدي مي‌‌گيرد. در كينه‌جويي خطرناك و در دوستي فقط نفع خود را مي‌جويد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

10- بی برنامه

مردي كه صورت‌حساب رستوران را اينطور بررسي مي‌كند به عقيده ديگران بيش از عقيده خود توجه دارد. از هدفي كه در نظر بگيرد به هيچ وجه رويگردان نمي‌شود ولي وقت‌شناس و برنامه‌ريز نيست. به زني برتر احتياج دارد تا بتواند از او يك مرد واقعي بسازد درضمن از‌ آن دسته از مردهاي است كه همسرشان هرگز نمي‌فهمد چقدر درآمد دارد.ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

11- زود باور و بی منطق

مردي كه فهرست غذاها را با اين ژست در دست مي‌گيرد، ساده و زودباور است به ظاهر طرفدار منطق است ولي خود منطق سرش نمي‌شود. به طور كلي قابل اعتماد است ولي پراحساس نيست. زن‌هاي احساساتي او را تا اندازه‌اي خشك مي‌پندارند. اهل تظاهر است مثلا بي‌ميل نيست كه شما ببينيد كه حساب ميز چقدر شده.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

12- دست و دلباز و کمی خودخواه

مردي كه صورت‌حساب را با اين قیافه بررسي مي‌كند فقط جمع مبلغ را مي‌بيند و همين در نظرش كافي است. چنين مردي دست و دلباز است و در هيچ موقعيتي غافلگير نمي‌شود. مي‌خواهد هميشه چيزي بيشتر از آن باشد كه نشان مي‌دهد. به جزئيات بي‌توجه است و دوست دارد ديگران تملقش را بگويند به خودش بيش از پول اهميت مي‌دهد.

ژست های 

مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

13- منزوی و شکاک

مردي كه انعام پيش‌خدمت را اينطور روي ميز مي‌ريزد و به طرف پيشخدمت پرتاب مي‌كند از مردم فراري است. مايل است سایرین را از خود دور نگه دارد. در مقابل، توقع خدمتش تا دلتان بخواهد زياد است. به هر اتفاقي زود مشكوك مي‌شود و براي حفاظت از خودش خيلي تودار است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

14- متكبر و قدرت‌طلب

مردي كه با اين ژست انعام مي‌دهد بسيار متكبر است. وابستگي به ديگران را ضعف تلقي مي‌كند. مي‌تواند با گذشت باشد اما هرگاه كه منافعش ايجاب كند، عاشق قدرت است. زني كه به عنوان همسر به خانه او برود بايد خيلي مطيع، بي‌اراده و نرم باشد و در قبال عقيده او از عقيده خود صرف‌نظر كند. بيم آن مي‌رود كه در زندگي مشترك شوهري خشن باشد و مثلا دست بزن هم داشته باشد.

ژست های مردانه ,ژست های 

مردانه برای زنان

15- دوست و همراه

مردي كه اينچنين انعام مي‌دهد ديگران را دوست دارد و مايل است ديگران هم دوستش داشته باشند. قدرت تحمل او گاه به اندازه‌اي است كه ممكن است به ضعف تعبير شود، اما خب این ناشی از این است که او از تنهايي گريزان است. مايل است هميشه چند نفر دور خود داشته باشد، روي دوستي او مي‌شود حساب كرد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

16- صميمي و بی محابا

مردي كه موقع دست دادن اينچنين به طرف نزديك مي‌شود صميمي، احساساتي و پرشور و شايد تا حدودي هم كنجكاو است بدون محابا وارد قلمروي زندگي خصوصي ديگران مي‌شود. در وفاداري لنگه ندارد. روشنفكر و پيشرو است منتها نه بي‌حساب.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

17- دیر جوش و مردد

مردي كه با اين ژست دست بدهد مردد و بي‌تصميم، ديرجوش و مشكل‌پسند است. شايد سال‌ها طول بكشد تا با كسي گرم بگيرد. به عقيده خودش هر كاري كه مي‌كند بهترين است ولي با وجودي كه اين را مي‌داند باز ترديد به خرج مي‌دهد به همين سبب خيلي سخت تصميم به ازدواج مي‌گيرد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

18- خون‌گرم و خوش‌صحبت

مردي كه با اين ژست دست مي‌دهد روي پاي خود ايستاده و به موفقيتش پيشاپيش مطمئن است. از تاثير خود روي دنياي اطرافش آگاه است. در مبالغه هم غلو مي‌كند با زبانش مار را از سوراخ درمي‌آورد. در مهماني‌ها سعي مي‌كند شمع محفل باشد. خونگرم، زبان‌باز و خوش‌صحبت است. در برابر چنين مردي نبايد بي‌گدار به آب زد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

19- تنوع‌طلب

مردي كه با اين ژست تلفن صحبت مي‌‌كند؛ تنوع‌طلب، بي‌صبر و سرشار از زندگي است. به هرچيز تازه رو مي‌برد. ايده‌ها و آرزوهايش او را واميدارند كه بعضي اوقات واقعيت را فراموش كند. سرسپرده نظم و ترتيب است. عادت دارد كه بلند بلند حرف بزند.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

20- مشکل پسند و حسود

مردي كه با اين ژست تلفن صحبت مي‌كند، حسود و بخيل است. نمي‌خواهد ديگران به افكار و فوت و فن‌هاي كارش پي ببرند و هرچه او را بيشتر بشناسيم سجاياي بيشتري در او كشف مي‌كنيم. در دوستي مشكل‌پسند است ولي وقتي اطمينان پيدا كند پاكباز مي‌شود. كسي كه زنش مي‌شود بايد مراقب وسوسه‌هايش باشد و در پنهان‌كاري استاد است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه 

برای زنان

21- راستگو و صادق

در نظر چنين مردي، كسي كه به ملاقاتش رفته مهم‌تر از تلفن است. او طرفدار مشاركت است و ميل دارد او و دنيا يكديگر را درك كنند. قضاوت‌هايش ممكن است توي ذوق بزند ولي صادقانه است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

22- یک پشتوانه محکم

در نظر مردي كه اينچنين به صحبت مي‌نشيند، تبادل نظر و همكاري در زندگي نقش اساسي را بازي مي‌كند. به همين دليل شريك زندگي ايده‌آلي است خود را به‌‌رغم ديگران مهم نمي‌پندارد، از مشكلات نمي‌هراسد و وجودش پشتوانه محكمي براي هر زندگي خانوادگي است.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

23- طرفدار موفقيت‌هاي برق‌آسا

به نظر مي‌آيد كه اين مرد اهل پرش از روي مانع است ولي ازدواج را يك دوي ماراتون تلقي مي‌كند. طرفدار موفقيت‌هاي برق‌آساست ولي در نتيجه، بعضي اوقات سرش به سنگ مي‌خورد. از عهده مسئوليت‌هاي مهم برنمي‌آيد. از هر چيز زود خسته مي‌شود. زياد قابل اعتماد نيست. در هر كاري آنقدر فكر و مطالعه مي‌كند كه وقت مي‌گذرد.

ژست های مردانه ,ژست های مردانه برای زنان

24- از خود راضی و جاه طلب

مردي كه با اين ژست به صحبت مي‌نشيند تنها در دنياي خود مي‌پلكد و به مسائل ديگران حتي همسرش بدون اعتناست. از او نبايد توقع حمايت داشت چون خود محتاج حمايت است. بسيار از خودراضي و جاه‌طلب است. در دنيا تنها خود را آدم به حساب مي‌آورد.

منبع:مجله ایده آل،برترین ها

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------