نشانه های دستکاری در روابطدستکاری در روابط

دستکاری در روابط چیست

 

تشخیص دستکاری در رابطه

نشانه های دستکاری در روابط در این مقاله از بیتوته، مورد بررسی قرار می‌گیرند. روابط بین افراد همواره پیچیده بوده و از نشانه‌های غیرکلامی برای بیان احساسات و نیز دستکاری استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی چند نشانه دستکاری در روابط پرداخته خواهد شد.

دستکاری شخصی به این معنی است که یک فرد از تحریف ذهنی و استثمار عاطفی برای تأثیرگذاری و کنترل دیگران استفاده می کند. قصد آنها این است که بر دیگران قدرت و کنترل داشته باشند تا به آنچه می خواهند برسند.

 

کسی که شما را دستکاری می کند می داند نقاط ضعف شما چیست و از آنها علیه شما استفاده خواهد کرد. 1 اگر شخصی که دستکاری می کند خواسته های خود را از شما دریافت می کند، این دستکاری تا زمانی که تصمیم بگیرید باید متوقف شود و فعالانه و عمدی به آن پایان دهید ادامه خواهد یافت. آی تی. این می تواند چالش برانگیز باشد و شما تشویق می شوید که در طول این فرآیند به دنبال حمایت باشید، به خصوص اگر با یک فرد مزمن دستکاری در تعامل باشید.

 

تشخیص دستکاری در رابطه شما می تواند دشوار باشد، زیرا ممکن است شروعی ظریف داشته باشد. با گذشت زمان، رفتار دستکاری در روابط می تواند به پویایی روزمره با شریک زندگی شما تبدیل شود.

 

این مقاله نحوه تشخیص علائم دستکاری عاطفی و نحوه پاسخگویی به رفتارهای دستکاری در روابط را پوشش می دهد.

 

نشانه های دستکاری در یک رابطه

اگر کسی به طور مداوم باعث می شود که احساس کنید از نظر عاطفی تخلیه شده اید، مضطرب هستید، می ترسید یا نسبت به نیازها، افکار و احساسات خود شک دارید، ممکن است با دستکاری عاطفی روبرو باشید. هنگام تشخیص آنچه اتفاق می افتد، غریزه درونی خود را دنبال کنید.

 

منیپولیشن یا دستکاری روانشناختی

نشانه های دستکاری در روابط

 

رفتار دستکاری چیست؟ می تواند شامل هر یک یا همه تکنیک های زیر باشد:

- شعله گاز

- رفتار تهاجمی منفعلانه

- دروغگویی و سرزنش کردن

- تهدید و زورگویی 

- برداشت و توقیف

- انزوا

 

بالا بردن شعله گاز

شخصی که به شما شعله می دهد ممکن است به شما دروغ بگوید، شما را به خاطر چیزهایی سرزنش کند و آنچه را که احساس می کنید به حداقل برساند. نمونه‌ای از دستکاری در قالب شعله گاز ممکن است عباراتی مانند "تو دیوانه ای" یا "تو خیلی حساسی" باشد.

 

کسی که به شما گاز می دهد سعی می کند به شما این احساس را بدهد که لیاقت ابراز وجود را ندارید و احساسات و عواطف شما واقعی یا معتبر نیستند. مردم به منظور انکار هرگونه تخلف از جانب خود و اعمال کنترل بر آنچه فکر می کنید و آنچه انجام می دهید، آتش می زنند.

 

اگر مشکوک هستید که کسی به شما گاز می دهد، پس از گذراندن وقت با او به احساس خود توجه کنید. ممکن است احساس سردرگمی، ناامیدی از خود، ناکافی بودن، یا این که نمی توانید به خودتان اعتماد کنید، احساس کنید.

 

رفتار منفعل-تهاجمی

برخلاف استفاده از ارتباط مستقیم، فردی که رفتار منفعلانه-پرخاشگرانه دارد، احساس واقعی خود را بیان نمی کند. شریک زندگی شما ممکن است از تاکتیک های اجتنابی استفاده کند، مانند طفره رفتن فعالانه از شما یا طفره رفتن از بحث در مورد موضوعات خاص. 4 طعنه می تواند نشانه دیگری از ارتباط منفعلانه-پرخاشگرانه باشد.

 

به عنوان مثال، فردی که رفتار منفعلانه و پرخاشگرانه ای دارد ممکن است سعی کند با انجام حرکات بیش از حد نمایشی مانند آه کشیدن یا خرخر کردن، توجه را به خود جلب کند. آن‌ها ممکن است از واکنش‌های احساسی ناپخته استفاده کنند تا شما را طعمه‌دار کنند تا از آنها بپرسید چه مشکلی دارد بدون اینکه بیرون بیایید و آن را بگویید.

 

دروغگویی و سرزنش کردن

کسی که از نظر عاطفی دستکاری می کند به احتمال زیاد از مسئولیت اعمال خود اجتناب می کند. آنها ممکن است آشکارا دروغ بگویند یا در چیزها اغراق کنند تا خود را در یک نور مثبت تر نشان دهند. آنها حتی ممکن است تقصیر را به گردن شما بیندازند و باعث شوند به خودتان و آنچه واقعاً اتفاق افتاده شک کنید (این نمونه دیگری از روشن کردن گاز است).

اگرچه بسیاری از ما "دروغ های سفید" یا دروغ هایی می گوییم که بی ضرر می دانیم، فردی که از نظر عاطفی دستکاری می کند احتمالاً برای گمراه کردن شما دروغ می گوید.

 

تهدید و اجبار

کسی که شما را مجبور می کند - با استفاده از تهدید یا زور شما را مجبور به انجام کاری می کند - از نظر عاطفی دستکاری می کند. 5 برای مثال، شریک زندگی شما ممکن است تهدید کند که شما را ترک خواهد کرد، زیرا دقیقاً با آنچه او می خواهد انجام نمی دهید.

 

شریک زندگی تان ممکن است با گفتن اینکه به خودش صدمه می زند شما را تهدید کند. آنها از تهدید آسیب رساندن به خود استفاده می کنند تا شما را به انجام آنچه می خواهند وادار کنند. آنها ممکن است واقعاً به خودشان صدمه بزنند یا نکنند - اما خودآزاری همیشه باید جدی گرفته شود.

 

کسی که تهدید می کند به خود صدمه می زند، باید از یک متخصص مراقبت های روانی مشاوره بگیرد.

 

شما می توانید شریک زندگی خود را تشویق کنید که به دنبال کمک باشد، در حالی که همچنان هر گونه مرزی را بین خود و او برای محافظت از امنیت عاطفی و فیزیکی خود اعمال کنید.

 

برداشت و کسر

یکی دیگر از نشانه های دستکاری عاطفی این است که شریک زندگی شما از شما کناره گیری کند. اگر کاری را انجام می‌دهید که نمی‌خواهند انجام دهید، شاید آن‌ها با شما رفتاری بی‌صدا داشته باشند.

 

آنها ممکن است از اطلاعات، محبت یا حتی رابطه جنسی خودداری کنند تا شما را "تنبیه" کنند، حتی برای چیزی بی اهمیت.

 

انزوا

شخصی که می خواهد شما را کنترل کند، ممکن است سعی کند ارتباط شما را با دوستان و خانواده قطع کند، به خصوص اگر یکی از عزیزان شما نسبت به فرد دستکاری کننده احساسی ابراز بیزاری یا بی اعتمادی کند.

 

از سوی دیگر، یک فرد دستکاری عاطفی ممکن است سعی کند حمایت خانواده و دوستان شما را به نفع خود جلب کند. به عنوان مثال، اگر شریک زندگی شما می داند که شما می خواهید آنها را ترک کنید، ممکن است سعی کنند خانواده یا دوستان شما را متقاعد کنند که به شما بگویند که با آنها بمانید.

 

شریک زندگی شما ممکن است سعی کند شما را از سیستم حمایتی خود دور کند و باعث شود در تصمیم خود برای ادامه رابطه شک کنید.

 

دستکاری روانشناختی چیست

منیپولیشن یا دستکاری روانشناختی

 

پیامدهای دستکاری در روابط

- نیاز دائمی به دفاع از خود

- عدم امنیت در رابطه

- عدم اعتماد به شریک زندگی خود

- یک حس جدی شک به خود

- عذرخواهی مکرر، حتی زمانی که فکر می کنید کار اشتباهی انجام نداده اید

- احساس مکرر سردرگمی، نارضایتی، صدمه، رنجش، عصبانیت، خستگی و ناامیدی

- نارضایتی کلی از رابطه

 

استانداردهای دوگانه: نحوه شناسایی و اجتناب از آنها در روابط

 

صداقت در مقابل دستکاری

نشانه‌های دستکاری عاطفی می‌توانند ظریف یا آشکار باشند، اما مهم نیست که چگونه ظاهر شوند، دستکاری به رابطه، اعتماد به نفس و عزت نفس شما آسیب می‌زند. در اینجا نگاهی به نحوه مقایسه تاکتیک های دستکاری با یک رویکرد سالم و مستقیم داریم.

 

یک رویکرد

من می خواهم امشب به سینما بروم. میخوای با من بری؟

اگر فردا می توانید بچه ها را از مدرسه ببرید به من اطلاع دهید.

من می خواهم در مورد چیزی با شما صحبت کنم که وقت دارید.

 

دستکاری - اعمال نفوذ

اگه دوستم داشتی امشب با من به سینما می رفتی.

اگر بچه ها را بلند نکنید، واضح است که به آنها اهمیت نمی دهید.

من در مورد چیزی با شما صحبت خواهم کرد، اما می دانم که به هر حال برای من وقت ندارید.

 

مثال‌های بالا از تاکتیک‌هایی مانند احساس گناه استفاده می‌کنند، مثلاً به این نکته اشاره می‌کنند که شما آنها را دوست ندارید یا به خاطر انجام ندادن برخی اقدامات به فرزندانتان اهمیت نمی‌دهید. جملاتی از این قبیل تلاش‌های دستکاری‌کننده برای شرمسار کردن هدف برای انجام آنچه که دستکاری‌کننده می‌خواهد است

 

"من در مورد چیزی با شما صحبت می کنم، اما می دانم که شما به هر حال برای من وقت ندارید." نمونه ای از یک عبارت منفعل-پرخاشگرانه است. یک دستکاری ممکن است از اینکه شما به آنها اهمیتی نمی دهید بترسد، اما به جای بیان مستقیم و صادقانه، موضوع را کنار می گذارند. آنها ممکن است شما را در تلاش برای معذرت خواهی یا احساس بدی نسبت به یک موقعیت، سرزنش کنند

 

هدف دستکاری کنترل شخص دیگری است تا به آنچه که دستکاری می‌خواهد دست یابد. این می تواند شامل طیفی از رفتارها باشد که می تواند از واضح تر تا بسیار ظریف متغیر باشد.

 

تشخیص دستکاری در رابطه

دستکاری روانشناختی چیست

 

چرا دستکاری‌کنندگان به روشی که انجام می‌دهند عمل می‌کنند؟

به طور کلی، مردم دیگران را دستکاری می‌کنند تا به آنچه می‌خواهند برسند، از نفس خود محافظت کنند و از پذیرفتن مسئولیت عواقب اعمال خود اجتناب کنند. آنها ممکن است احساس کنند نیاز به تنبیه، کنترل یا تسلط بر شریک زندگی خود دارند. آنها ممکن است به دنبال ترحم یا توجه باشند یا انگیزه های خودخواهانه دیگری داشته باشند. آنها همچنین ممکن است سعی در تغییر یا فرسودگی شریک زندگی خود داشته باشند تا نیازهای خود را برآورده کنند.

 

افرادی که از رفتارهای دستکاری در روابط استفاده می کنند، گاهی از خانواده ای ناکارآمد (خانواده ای که در آن بزرگ شده اند) آمده اند. آنها ممکن است مجبور شده باشند برای برآورده شدن نیازهای اولیه یا اجتناب از تنبیه شدید دستکاری کنند، یا ممکن است از نظر عاطفی توسط والدین خود دستکاری شده باشند و یاد بگیرند که چگونه با دیگران از طریق آنچه مشاهده کردند و تجربه کردند، تعامل کنند.

 

افرادی که مشکلات دلبستگی دارند و افرادی که سطوح بالایی از اضطراب دارند ممکن است بیشتر از دستکاری عاطفی استفاده کنند.10 در برخی موارد، رفتار دستکاری با علائم یک وضعیت سلامت روان مانند اختلال شخصیت مرزی (BPD)11 یا شخصیت خودشیفته مرتبط است. اختلال (NPD).12

 

مردم دیگران را دستکاری می کنند تا به آنچه می خواهند برسند. این نوع رفتار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد از جمله پویایی بین فردی، ویژگی های شخصیتی، تربیت ناکارآمد، مسائل دلبستگی یا شرایط خاص سلامت روان.

 

چگونه به رفتارهای دستکاری پاسخ دهیم؟

دستکاری و سایر اشکال سوء استفاده عاطفی که مجبور نیستید آن ها را از طرف یک شریک عاشقانه یا هر شخص دیگری در زندگی خود تحمل کنید یا بپذیرید. درک این نکته مهم است که دستکاری نوعی باج گیری عاطفی است و یاد بگیرید که چگونه پاسخ دهید.

 

دستکاری را به حداقل نرسانید

تشخیص دستکاری عاطفی ممکن است کمی طول بکشد، اما زمانی که این کار را انجام می‌دهید، طوری رفتار نکنید که گویی موضوع مهمی نیست. دستکاری عاطفی باید مورد توجه قرار گیرد، چه شما هدف باشید و چه مجرم.

 

اولین قدم این است که بپذیرید که در یک رابطه عاطفی دستکاری شده اید.

 

برای رسیدگی به این دستکاری، گفتگوی صادقانه و مستقیم با شریک زندگی خود داشته باشید. اگر مورد دستکاری قرار می گیرید، می توانید نمونه های خاصی از رفتار آنها و نحوه تأثیر آن بر شما را نام ببرید. در توصیف اشکال دستکاری و احساسات خود در پاسخ به آنها خاص باشید.

 

به عنوان مثال، ممکن است بگویید، "وقتی در پاسخ به گفتن من چیزی که با آن مخالف هستید، خاموش می شوید، احساس ناراحتی و دلسردی می کنم. دوست دارم با شما ارتباط برقرار کنم؛ آیا این چیزی است که شما می توانید درباره آن صحبت کنید؟" یا "وقتی به من می گویید چیزی را گفتم که نگفتم، احساس سردرگمی و ناامیدی می کنم. آیا می توانیم صادقانه درباره آنچه در حال رخ دادن است صحبت کنیم؟"

 

جستجوی کمک

دست‌یابی به ریشه‌های دستکاری عاطفی می‌تواند دشوار باشد، به‌ویژه اگر یکی یا هر دو طرف تمایل به اجتناب از بحث‌های صادقانه داشته باشند. در صورت تمایل هر دو طرف می توانید در مشاوره رابطه یا ازدواج شرکت کنید. مراجعه به درمانگر به تنهایی می تواند به شما در درک دستکاری عاطفی موجود در رابطه کمک کند.

 

یک متخصص سلامت روان همچنین می‌تواند به شما و شریک زندگیتان کمک کند تا درک کنید که چگونه رفتار دستکاری‌کننده را در صورتی که به یک وضعیت سلامت روانی خاص مانند اضطراب مرتبط است، رسیدگی کنید.

 

یک درمانگر می تواند پیشنهاداتی برای ارتباط بهتر ارائه دهد. درمان فرصتی برای شما و شریک زندگیتان است تا هر دو آسیب پذیری خود را بهتر درک کنید، که ممکن است به تقویت رابطه کمک کند.

 

هنگامی که دستکاری ادامه پیدا می کند، یک درمانگر می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید کجا مرزهای سالم را تعیین کنید و چگونه بدانید در صورت لزوم چه زمانی از یک فرد دستکاری دور شوید.

 

تعیین مرزها

تعیین حد و مرز در هر رابطه ای بسیار مهم است، به خصوص اگر کسی از نظر عاطفی دستکاری می کند. سعی کنید با شریک زندگی خود در مورد اینکه چه رفتاری قابل قبول است و چه چیزی غیر قابل قبول است، بحث کنید. شما باید پیامدهای خاصی از مرزها را نیز تعیین کنید.

 

به عنوان مثال، ممکن است بگویید، "اگر به حرف زدن من ادامه دهید و به من بگویید که من آن چیزی را که واقعاً احساس می‌کنم احساس نمی‌کنم، دیگر در این گفتگو شرکت نمی‌کنم و برای مراقبت از خودم کنار می‌روم."

 

اگر آنها همچنان صحبت شما را قطع می کنند و آنچه را که فکر می کنید و احساس می کنید انکار می کنند، می توانید مکالمه را پایان دهید، اتاق را ترک کنید و زمانی که آماده انجام این کار با سرعت خود و در زمان خود هستید، به گفتگو بازگردید. اگر دستکاری آنها ادامه یابد، ممکن است در نظر بگیرید که یک مرز داخلی برای پایان دادن به رابطه تعیین کنید، اگر دستکاری پس از یک نقطه خاص ادامه یابد.

 

به عنوان مثال، اگر شریک زندگی شما همچنان به انکار هرگونه مشکل در رابطه شما ادامه می دهد و اینکه شما "دیوانه" یا "بیش از حد حساس هستید"، باید به او بگویید که دیگر نمی توانید با کسی که تصمیم به احترام به شما می کند، رابطه داشته باشید. احساسات

 

در برخی موارد، دستکاری و سوء استفاده عاطفی پیش درآمدی برای آزار فیزیکی هستند. اگر احساس می‌کنید در معرض خطر فیزیکی هستید، برنامه خروج را تنظیم کنید. به خانواده و دوستان خود اطلاع دهید که قصد دارید شریک زندگی خود را ترک کنید و زمانی را برای ملاقات با یکی از عزیزان مورد اعتماد خود تعیین کنید. در صورت امکان، اگر با شریک زندگی خود زندگی می کنید، ممکن است لازم باشد مکان دیگری برای زندگی پیدا کنید.

 

پیامدهای دستکاری در روابط

تشخیص دستکاری در رابطه

 

چگونه با خیال راحت از یک رابطه توهین آمیز خارج شویم؟

 

به خود دلسوزی نشان دهید

اگر از دستکاری عاطفی جان سالم به در برده اید، ممکن است تمایل داشته باشید زمانی که با یک فرد دستکاری حد و مرز تعیین می کنید و آن را اعمال می کنید، خود را سرزنش کنید یا احساس گناه کنید. به یاد داشته باشید که امنیت عاطفی و جسمی شما مهم است و ارزش محافظت و مراقبت دارد. تمرین کنید که به خودتان دلسوزی کنید و به یاد داشته باشید که شما سزاوار احساس امنیت و احترام در یک رابطه هستید.

 

شما نمی توانید رفتار طرف مقابل را کنترل کنید، اما می توانید کنترل کنید که در کنار او باشید یا نه.

 

اگر در رابطه خود دستکاری می کنید، این رفتار را کوچک نکنید. با طرف مقابل صحبت کنید، از یک متخصص سلامت روان کمک بگیرید، حد و مرز ایجاد کنید و با دلسوزی با خودتان رفتار کنید.

 

چگونه با شریک زندگی خود در مورد دستکاری صحبت کنید

هنگامی که تصمیم می گیرید در مورد دستکاری در رابطه خود به شریک زندگی خود نزدیک شوید، مهم است که برنامه ای برای این گفتگو داشته باشید. هنگامی که با کسی روبرو می شوید که شما را دستکاری می کند، این خطر وجود دارد که او همچنان از همان تاکتیک ها برای دستکاری بیشتر شما استفاده کند.

 

آنها ممکن است با رفتار تدافعی به این مکالمه پاسخ دهند، سعی کنند شما را مقصر جلوه دهند تا آن را رها کنید، یا شما را به خاطر مشکلات موجود در رابطه خود سرزنش کنند. استفاده از برخی از راهبردهای زیر ممکن است کمک کند که این مکالمه روانتر پیش برود:

 

آماده باشید

قبل از اینکه با شریک زندگی خود صحبت کنید، برخی از راه های خاصی را که مورد دستکاری قرار گرفته اید را فهرست کنید. مثال های عینی انکار مشکل را برای طرف مقابل دشوارتر می کند.

 

از عبارات "من" استفاده کنید

از زبان انتقادی یا سرزنش کننده ای که مطمئناً شریک زندگی شما را در دفاع قرار می دهد، خودداری کنید. درعوض، روی گفت‌وگوی خود در قالب جملات «من» تمرکز کنید که در مورد احساسات شما و اینکه چگونه تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته‌اید، صحبت کنید.

 

به همسرتان گوش دهید: به شریک زندگی خود این توانایی را بدهید که احساسات خود را به اشتراک بگذارد، اما عینی باشید و اجازه ندهید مشکل را به حداقل برسانند. اگر شریک زندگی شما مایل است به دیدگاه شما گوش دهد و در مورد راه های تغییر تعاملات شما بحث کند، آن را فرصتی برای ترمیم رابطه و حرکت به سمت جلو به روشی سالم در نظر بگیرید.

 

اگر شریک زندگی شما عصبانی، تدافعی و تمایلی به گوش دادن ندارد، ممکن است وقت آن رسیده باشد که صادقانه با خودتان بررسی کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه و آیا می خواهید در رابطه با این شخص باقی بمانید یا خیر.

 

سوالات متداول درباره نشانه های دستکاری در روابط

 

دستکاری‌ها چگونه در روابط کنترل می‌شوند؟

کسی که شریک زندگی خود را دستکاری می کند ممکن است از تاکتیک های مختلفی استفاده کند، از جمله گاز دادن، دروغگویی، سرزنش کردن و انتقاد کردن. هدف آنها تضعیف احساس عزت نفس شریکشان است و این امر باعث می‌شود که شریکشان در دفاع از خودشان سخت‌تر شوند.

 

چرا مردم دستکاری در روابط را می پذیرند یا تحمل می کنند؟

ممکن است فردی به این باور برسد که مقصر رفتار همسرش است. آنها ممکن است از دفاع از خود، ترک شریک زندگی خود یا تنها شدن بترسند. آنها ممکن است در پاسخ به تروما با افراد خوشایند مبارزه کنند و ممکن است در خانواده هایی بزرگ شده باشند که نیازها و احساسات آنها نادیده گرفته شده یا به حداقل رسیده است. آنها همچنین ممکن است فاقد حمایت اجتماعی برای کمک به ترک یک رابطه دستکاری شوند

 

سخنی از Verywell

دستکاری ممکن است یک راه آسان یا "طبیعی" برای مقابله با یک موضوع دشوار یا برای پیش بردن کارها آنطور که می خواهید به نظر برسد، اما برای روابط شما مضر و آسیب رسان است. شما و عزیزانتان شایسته ارتباط صادقانه و عاشقانه هستید.

 

اگر در یک رابطه دستکاری را تجربه می کنید، قبل از بدتر شدن رفتار، اقداماتی را برای رسیدگی به آن انجام دهید. مشکل را با طرف مقابل در میان بگذارید، مرزهای مشخصی را تعیین کنید، و اگر تمایلی به تغییر ندارند، مایل باشید که کنار بروید.

 

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

 

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------