اين راه نزديك‌تر استدوست داشتن خود

بايد باورت شود كه ارزشمندي و خودت را دوست داشته باشي

 

آرام بنشين و چشمانت را ببند، به آرزوهاي خود بينديش؛ انديشيدن به آرزوها در تو احساس شور و شعفي زيبا پديد مي‌آورد. اكنون آرام آرام چشم بگشا و به اطراف خود بنگر...

موقعيتي كه در آن هستي، در گذشته آرزوي تو بوده؛ اگر از موقعيت كنوني خود راضي و يا ناخوشنودي، كسي مسوول آن نيست و ...

جملاتي از اين قبيل را بسيار شنيده و نگران‌تر از پيش، روندي. تكراري را ادامه داده‌اي؛ زيرا ناگزير بوده‌اي، نمي‌توانستي با خواندن مطلبي شاد با انديشه‌هايي مثبت به يك‌باره تصاوير و راهكارهاي عملي خاصي در ذهن خود بپروراني.

سال‌ها دوست داشته‌اي كه تغيير كني، و از همه مهم‌تر ديگران نيز تغيير تو را ببينند و رفتارشان را عوض كنند. اين‌ها همه باعث شده تا در دل، خود را سرزنش كني،‌ گناه ديگران را به دوش بگيري و با جمله: باز هم اشتباه كردم، آن‌چه را كه روي داده نبخشي.انگيزه‌هايت را در لواي برطرف كردن همه موانع بداني و براي تاييد نظر ديگران، خودت را متهم جلوه دهي.

چگونه ممكن است ديگران را عاري از خطا و خود را گناهكار و بي‌عرضه تشخيص دهي.تو سرچشمه مهرباني هستي، تو هر آن‌چه را به راستي دوست داري به دست خواهي آورد، بايد باورت شود كه ارزشمندي و خودت را دوست داشته باشي.

شكست ظاهري در اين بوده كه خودت نبوده‌اي و بيشتر شبيه كسي كه ديگران دوست داشتند و تاييدش مي‌كردند، بوده‌اي. از خودت به اندازه‌ توان و موقعيت واقعي‌ات توقع داشته باش، به جاي گفت‌وگوهاي ناخوشايند دروني، با آرامش در نظر بگير كه در حال حاضر، بهترين حركت براي تو چه هست؟!

از چه كساني مي‌تواني كمك بگيري و راهنمايي چه افرادي به راستي سودمند است؟ كدام راه، تو را به هدفت نزديك‌تر مي‌كند؟ ارتباط صادقانه و درخواست كمك را خوب بدان، اما از اتكا به ديگران بپرهيز و مطمئن باش كه بعدها تو نيز با محبت و خيرخواهي دست نياز ديگران را خواهي گرفت. بر خلاف آن‌چه تاكنون رفتار كرده‌اي، عمل كن تا تجربه‌هاي ناخوشايند تكرار نشوند.

فرصت بهانه‌جويي به خود

اگر قصد داري تغيير كني،‌ بايد بر بسياري از رفتارهاي نازيباي خود غلبه كني

 

زندگي تو، متعلق به خود توست.
به خودت قول بده تا بهانه‌تراشي را كنار بگذاري، از سلطه‌جويي دست بردار، اگر قصد داري تغيير كني،‌ بايد بر بسياري از رفتارهاي نازيباي خود غلبه كني.

كسي كه بايد كمكت كند و تو را با تمام وجود درك كند و نيازها و توان و استعدادهايت را بشناسد، خودت هستي.

پيشرفت كردن و شاد شدن، نيازمند خطر كردن است، اگر به دانش و استعداد غيرواقعي تظاهر كني، هم‌چنان در جايگاهي كه اكنون تو را در رنج افكنده باقي خواهي ماند و انگشت اتهامت هميشه روبه‌روي كسي نشانه خواهد رفت.

رشدت را محدود مي‌كني و مجبور خواهي شد با حسرت به احوال زندگي‌ات نگاه كني.

بخشش را بياموز تا پيشروي كني، ‌مهر بورز تا تنها نماني، به قضاوت زندگي ديگران ننشين تا از انتقادهاي آن‌ها آسوده بماني.

به جاي جلوه دادن كمال خود، عيوب خود را برطرف كن تا بتواني به راحتي خود و ديگران را ببخشي.

درك كن كه زمان زيادي را براي در جا زدن هدر ندهي، براي يك بار هم كه شده، مدتي كوتاه خلاف جهت موج درونت باش.

گاه رسيدن به دركي تازه، نيازمند بحران است و اين باعث مي‌شود با تجربه‌اي جديد روبه‌رو شوي.

به خودت اعتماد كن، با نيازهايت رو راست باش، قدم‌هاي كوچك و مطمئن تو را شادمان به مقصد خواهد رساند و بالعكس آن مقصد را دور خواهد كرد.

نتيجه كنوني، گواه رفتارهاي نادرست خودت بوده و نه چيز ديگري. فرصت بهانه‌جويي به خودت نده، شرايط سخت كنوني را خود بر زندگي‌ات تحميل كرده‌اي.

تو خودت را بهتر از همه مي‌شناسي، بيا كمي بيشتر خودت باش. هيچ‌كس باهوش‌ترين فرد نيست،‌ تو نيز نيستي. تنبل‌ترين انسان نيستي و كسي هم اين عنوان را يدك نمي‌كشد.

آرامش و سلامتي و ثروت، شاهين سعادت عده‌اي خاص نيست، همه سزاوار اين طرح الهي‌اند، تو نيز جزو آن همگان هستي نه جدا از آن‌ها؛ خود بودن هراسي ندارد، بلكه شكل ديگر خود را نشان دادن پيامدي جز پشيماني و اندوه ندارد. همين اندازه توان داشتن را تجربه كن.

همه فقط آن قدر توانا هستند كه بتوانند مهربان‌ترين و باگذشت‌ترين باشند، كمال در مهرورزي و عفو است نه در جلوه دادن‌هاي متظاهرانه.

 

سرور روياهاي خود باش.
و خودت را با مهرباني دوست بدار ...
منبع: مجله موفقیت
 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------