مراحل پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته و گم شدهپیگیری مدارک گم شده ماشین , پیگیری مدارک از پست , پیگیری مدارک مفقود شده

پیگیری اسناد از دست رفته

 

سیر تا پیاز پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته

پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته و صدور سند المثنی نیاز به اقدامات و مراحل خاص قانونی دارد که در ادامه این مطلب از بیتوته آنها را با هم بررسی میکنیم.

گم شدن مدارک یا از دست رفتن اسناد رسمی ممکن است در طول زندگی برای افراد مختلف اتفاق بیوفتد ، در چنین وضعیتی باید بدانید برای پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته و صدور مجدد آن ها باید به کجا مراجعه نمایید و چه اقداماتی را انجام دهید.

احتمال این که مدارکتان را گم کنید یا در حوادثی مانند آتش سوزی ، سیل یا غیره آنها را از دست بدهید و اثری از آن ها باقی نماند ، وجود دارد. 

مالکین اسناد گمشده یا از دست رفته میتوانند از اداره ثبت محل ملکشان ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمایند. 

 

مراحل پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته

براساس ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 ، باید مراحل زیر را برای پیگیری مدارک و اسناد از دست رفته دنبال کنید :

- مالک برای صدور سند المثنی باید دو برگ فرم استشهادیه که نمونه آن را از ثبت محل دریافت نموده است ، تکمیل و همراه با اعلام روش از بین رفتن یا گم شدن سند ( سوختن سند ، سرقت سند ، گم شدن سند و غیره ) به ثبت محل تسلیم نماید. 

- فرم استشهاد گم شدن سند حداقل باید به امضای 3 نفر برسد و هویت و امضا آنها را کلانتری یا ژاندارمری یا دفتر اسناد رسمی تایید نماید. 

- مسئول اداره بعد از دستور ثبت درخواست المثنی سند در دفتر اندیکاتون ، آن را برای ضمیمه نمودن به پرونده و اقدام به بایگانی و دفتر املاک ارجاع می نماید. 

- مسئول دفتر املاک با بررسی پرونده ، بخشنامه ای مبنی بر فقدان سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی تابعه می فرستد که در آن ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی گم شدن سند مالکیت ، مشخصات ملک و نام آخرین مالک قید شد است. 

- بخشنامه بعد از امضا مسئول اداره و شماره خوردن به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می شود. 

 

پیگیری مدارک مفقود شده , پیگیری کارت خودرو گم شده, گم شدن بیمه شخص ثالث

مراحل پیگیری اسناد از دست رفته 

 

متصدی دفتر املاک با ملاحظه پرونده ، آگهی گم شدن سند مالکیت را تهیه میکند که باید شامل مشخصات کامل مالک ، شماره پلاک ف محل ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت باشد. 

آگهی بعد از امضا مسئول اداره و ثبت شماره به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور برای چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد محل ارسال می شود. 

 

آگهی مفقود شدن سند در دو نوبت با فاصله حداقل 10 روز باید در روزنامه چاپ شود و در آن قید  گردد که بعد از انتشار نوبت دوم ، ظرف 10 روز چنانچه کسی اعتراض داشته باشد میتواند به ادازه ثبت محل اعلام نماید و بعد از انقضا مهلت و عدم ثبت اعتراض ، سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 

 

بعد از ارسال آگهی به اداره ارشاد محل ، پرونده برای ثبت به بایگانی ارسال شده و زمان مراجعه بدی به متقاضی اعلام می شود. 

متصدی دفتر املاک باید آگهی چاپ شده را با پیش نویس تطبیق دهد که اشتباهی در آن وجود نداشته باشد و صحت انتشار آگهی را همراه با پرونده برای ضبط تا زمان تاریخ انقضا به بایگانی اعاده نماید. 

 

بعد از اتمام مهلت اعتراض ، با مراجعه متقاضی ، پرونده از بایگانی به دفتر املاک ارسال می شود تا سند المثنی صادر شود و بهای ثبت مجدد سند از متقاضی دریافت می گردد ، مسئول بررسی هویت مالک را تایید کرده و سند را به او واگذار می نماید. 

 

پیگیری مدارک مفقود شده , پیگیری کارت خودرو گم شده , گم شدن بیمه شخص ثالث

پیگیری اسناد و مدارک گم شده ماشین

 

پیگیری گم شدن مدارک ماشین

• گم شدن کارت خودرو : کارت خودرو همیشه باید هنگام رانندگی همراه راننده باشد و عدم ارائه آن به پلیس منجر به جریمه شما خواهد شد. در صورتی که خودرو شما به هر دلیلی به پارکینگ منتقل شود بدون کارت خودرو نمیتوانید خودرو را ترخیص کنید.

 

برای گرفتن کارت خودرو المثنی ، به محض گم شدن کارت خودرو ، باید گم شدن آن را در یک روزنامه کثیرالانتشار اگهی کنید تا از سوءاستفاده های احتمالی پیشگیری شود ، سپس به سایت پست مراجعه کنید تا از پیدا شدن احتمالی آن با خبر گردید. در صورت پیدا نشدن کارت خودرو ، 10 روز بعد از انتشار آگهی  باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایید و ضمن نشان دادن آگهی مفقودی،  برای دریافت کارت جدید اقدام نمایید. 

 

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت خودرو المثنی عبارتند از : آگهی مفقودی که 10 روز از تاریخ چاپ آن گذشته باشد ، برگ سبز خودرو ، برگ عدم خلافی با تاریخ جدید ، بیمه شخص ثالث ماشین ، اصل و کپی کارت ملی مالک ، کارت اعتباری برای پرداخت هزینه ها .

 

• گم شدن سند خودرو : اولین کار انتشار آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار است تا اعتبار قانونی مدرک گم شده ساقط شود و کسی نتواند از آن سو استفاده کند. برای انتشار آگهی مفقودی سند خودرو باید نام مالک سند ، مدل خودرو ، شماره شاسی ، شماره پلاک ، شماره موتور و شماره تماس با مالک را ذکر نمایید. 

 

 بعد از 10 روز میتوانید برای دریافت سند المثنی به نزدیک ترین نماینده شرکت خودرو سازی مراجعه نمایید. اگر هنوز سند محضری ماشن به نام شما نخورده ف باید مالک قبلی خودرو همراه شما باشد. در صورتی که به او دسترسی ندارید باید در دادگاه درخواست استعلام بدهید. 

 

مدارک مورد نیاز برای صدور سند ماشین المثنی عبارتند از : اصل و کپی برگ سبز ماشین ، اصل و کپی مدارک شناسایی مالک ، آگهی مفقودی که 10 روز از تاریخ آن گذشته ، بیمه نامه شخص ثالث ، اصل کارت ماشین ، مدارک احراز محل سکونت مالک مانند قبض ، برگه عدم خلافی ، برگه معاینه فنی ، کارت اعتباری برای پرداخت هزینه ها. 

کارشناس خودرو تمام جوانب ماشین را با مدارک آورده شما مطابقت می دهد و پرونده شما را تایید می کند و زمان دریافت سند المثنی به شما اعلام می شود. 

 

• گم شدن بیمه شخص ثالث : بلافاصله موضوع را به شرکت بیمه اطلاع دهید که جلوی سواستفاده گرفته شود. از سایت بیمه مرکزی و با وارد کردن اطلاعات می توانید نام شرکت بیمه خود را مشاهده نمایید. در صورتی که بیمه نامه مفقودی تان را پیدا کردید بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع دهید تا مفقودی آن را باطل کند.  

 

برای گرفتن المثنی بیمه باید به شورای حل اختلاف یا کلانتری مراجعه نمایید و نامه تایید گم شدن بیمه را تهیه کنید.

نامه تاییدیه را به همراه مدارک شناسایی و مدارک خودرو به شرکت بیمه ببرید و درخواست صدور گواهی مفقودی بدهید. برای صدور گواهینامه بیمه شخص ثالث المثنی نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت. 

 

 گم شدن بیمه شخص ثالث , پیگیری مدارک و اسناد از بین رفته , پیگیری مدارک گم شده

پیگیری گواهینامه گم شده

 

پیگیری گم شدن گواهینامه

هنگام رانندگی گواهینامه باید همیشه همراه شما باشد. به محض گم شدن گواهینامه باید به کلانتری نزدیک خود مراجعه نموده و مفقودی آن را اعلام کنید. ممکن است شخصی گواهینامه شما را پیدا کرده و به پست تحویل داده باشد بنابراین بهتر است به سایت پست مراجعه کنید و در بخش پیدا شده ها اطلاعات خود را وارد نمایید تا بتوانید استعلام بگیرید. 

 

در صورتی که نتوانستید گواهینامه خود را پیدا کنید به مراکز پلیس +10 بروید و درخواستی مبنی بر صدور گواهینامه المثنی ثبت کنید. 

مدارک لازم برای صدور گواهینامه المثنی عبارتند از : اصل و کپی شناسنامه با صفحه توضیحات ، اصل و کپی کارت ملی ، آدرس دقیق محل سکونت به همراه کد پستی ، 4 عکس 3*4 با زمینه سفید ، فرم استعلام مفقودی گواهینامه ، فرم  تعهد دریافت گواهینامه المثنی ، انجام معاینات پزشکی از جمله چشم و عدم اعتیاد برای گواهینامه پایه یک ، ارائه مدرک گروه خونی ، فیش پرداختی هزینه ها که مبلغ ناچیزی محسوب می شود. 

 

گردآوری : بخش علمی و آموزشی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X آموزش و مشاوره,آموزش علمی و کنکور

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023