تمرینات ورزشی با کش بدنسازی+ تصاویر (2)تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) + تصاویر

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی - قسمت اول
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.


تقویت عضلات سینه
پرس ایستاده با یک دست افقی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز افقی با یک دست از کنار

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
تمرینات ورزشی با کش بدنسازی تقویت عضلات دست
کشش جلو بازو با آرنج عمودی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش جلو بازو با آرنج افقی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش پشت بازو به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست


کشش پیت بازو به پائین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مچ دست در حالت نشسته

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
باز کردن مچ دست در حالت نشسته

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
تمرینات عضلات شکم
دراز و نشست از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
دراز و نشست مایل از طرفین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش کناری با دست بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

 دراز و نشست از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
دراز و نشست مایل از طرفین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش کناری با دست بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

منبع: drsherafatvaziri.com

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------