وقتی شریک زندگی شما به عنوان ترنس ظاهر می شود چه اتفاقی می افتد؟ازدواج با ترنس قبل از عمل تغییر جنسیت, مشکلات ارتباط عاطفی با ترنس, آگاهی در ازدواج با ترنس

مشکلات ارتباط عاطفی با ترنس

 

ازدواج با ترنس بعد و قبل از عمل چه عاقبتی دارد؟ 

ازدواج با ترنس یا ازدواج با تراجنسی ها مشکلات خاص خودش را دارد ، به خصوص در ایران که یک ترنس قبل از این که بخواهد به صورت رسمی ازدواج کند باید جراحی تغییر جنسیت انجام داده باشد. 

ترنس ، تراجنسی یا ترنسکچوال به افرادی گفته می شود که ویژگی جسمی  آن ها با ویژگی روانی آن ها متفاوت است. زمانی که روح یک زن در بدن یک مرد گرفتار شده باشد به او ترنس مرد یا ترا مرد گفته می شود این فرد در زمان تولد اندام جنسی مردانه دارد ولی باطن او زن است و از نظر روانی و رفتاری مثل یک زن است. 

 

زمانی که روح یک مرد در بدن یک زن گرفتار شده باشد به او ترنس زن یا ترا زن گفته می شود. این فرد هنگام تولد اندام جنسی زن را دارد و بعد از این که رشد می کند و بزرگ می شود هم اندامش زنانه است ولی باطن او مرد است و از نظر روانی و رفتاری مثل یک مرد هستند. 

 

ترنس ها از دوران قدیم وجود داشته اند ولی به دلیل نداشتن آزادی بیان ، وجودشان نفی می شده است ، امروز با افزایش آزادی بیان برای تراجنسیتی ها ، روزانه با تعداد بیشتری از این افراد روبرو می شویم البته هنوز هم محدودیت ها و فشارهای زیادی در مقابل آن ها وجود دارد و برخی به  دلیل رهایی از این فشارها تن به عمل های سنگین تغییر جنسیت می دهند تا ظاهر خودشان را شبیه به روح و روان باطنی خودشان نمایند. 

 

برخی خانواده ها به دلیل عدم آگاهی تصور می کنند فرزند آن ها تمایلات همجنس گرایانه دارد ودر صورتی که با فردی از جنس مخالف ازدواج کند مشکلش حل خواهد شد و به همین دلیل برای ازدواج فرزند ترنس خود به او فشار می آورند. ولی ازدواج فردی از جنس مخالف با یک ترنس نمی تواند تغییری در هویت او ازدواج کنید. 

 

ازدواج با ترنس, ترنس, ترنس چیست

ازدواج با پسر ترنس

 

ازدواج با ترنس ها

ازدواج ترنس ها میتواند سه حالت مختلف داشته باشد که هر کدام شرایط و چالش های مختص به خودش را دارد :

 

1 -  ترنس با وجود داشتن تمایلات هم جنس گرایانه با فردی از جنس مخالف ازدواج میکند و تلاش می کد گرایش جنسی واقعی خود را سرکوب نماید. 

 

2 – ترنس عمل تغییر جنسیت انجام داده است و ظاهرش را مشابه روح و روان درونی اش کرده و با فردی از جنس مخالف ازدواج می کند.

 

3 – ترنس بدون تغییر جنسیت با فردی از جنس موافق خودش ازدواج می کند که این مورد در کشور ما پذیرفته شده نیست و غیر قانونی و غیر اخلاقی شمرده می شود. 

 

ازدواج با ترنس قبل از عمل تغییر جنسیت

برخی از افراد تصور می کنند که ترنس ها بعد از ازدواج با جنس مخالف تمایلاتشان تغییر کرده و بهبود پیدا می کنند و می توانند جنسیت خود را بپذیرند ولی از آن جا که روح و روان ترنس ، هویت جنسی اش را به شکل مخالف پرورش داده ، بعید است که بتواند در ازدواج با همسری از جنس مخالف عملکرد درستی نشان دهد. 

 

ازدواج جنس مخالف با ترنس ها قبل از عمل تغییر جنسیت می تواند با مشکلاتی متعدد از جمله ناتوانی و کژکاری جنسی همراه باشد. 

به هیچ عنوان به امید این که فرد ترنس قرار از بعد از ازدواج با شما تغییر کند و نسبت به جنس مخالف تمایل پیدا کند ، تن به ازدواج ندهید و وارد زندگی مشترک با او نشوید. 

 

ازدواج با ترنس قبل از عمل تغییر جنسیت, مشکلات ارتباط عاطفی با ترنس, آگاهی در ازدواج با ترنس

ازدواج با ترنس بعد از عمل تغییر جنسیت

 

ازدواج با ترنس بعد از عمل تغییر جنسیت

ازدواج با ترنس بعد از عمل تغییر جنسیت نیاز به آگاهی و آشنایی با مشکلات موجود در زندگی او دارد. مهم ترین مشکل ترنس ها بعد از عمل تغییر جنسیت ، ناباروری است. عمل تغییر جنسیت در ترنس ها باعث می شود که فرد توانایی باروری خود را از دست بدهد. 

 

بنابراین اگر انگیزه شما از ازدواج پدر یا مادر شدن است نمی توانید با یک ترنس ازدواج کنید. 

از سوی دیگر باید بتوانید با نگاه های اجتماعی و اطرافیان خودتان را تطبیق بدهید و یا شخصیت و  جنسیت همسرتان را بعد از ازدواج زیر سوال نبرید. 

 

فردی که عمل تغییر جنسیت انجام داده است تا پذیرفته شدن در اجتماع زمان زیادی نیاز دارد و حتی ممکن است از سوی اطرافیان طرد شود یا مورد تمسخر قرار بگیرد بنابراین در صورتی که با او ازدواج می کنید باید بتوانید تکیه گاه مناسبی برایش باشید و در مقابل این رفتارها از خودتان مقاومت نشان دهید. 

 

نگاه اجتماعی به ترنس ها ممکن است باعث بروز مشکلات مضاعف در رابطه با ازدواج و روحیات فردی خودتان شود. 

برای آشنایی بهتر با شرایطی که قرار است در آن قرار بگیرید و روحیات همسرتان و رفتار درستی که باید در قبال مشکلات داشته باشید بهتر است از جلسات مشاوره قبل از ازدواج استفاده کنید. 

 

ازدواج هم جنس گرایانه ترنس ها

در اغلب کشورها ترنس ها بدون این که عمل تغییر جنیست انجام دهند ازدواج می کنند. مثلا فردس که از نظر جسمی ، ظاهری زنانه دارد ولی از نظر روحی و فکری خودش را به عنوان مرد تعریف می کند و به همین  دلیل دلش میخواهد با یک زن ازدواج کند یا رابطه داشته باشد. 

 

در برخی از کشورها ازدواج هم جنس ها ، قانونی و پذیرفته شده است ولی در کشور ما غیر قانونی محسوب می شود. 

در کشور ما به طور کلی ارتباط جنسی وعاطفی بین هم جنس ها حتی اگر یکی از آن ها ترنس محسوب شود ، خلاف قانون و غیر اخلاقی به حساب می آید و میتواند منجر به جرم و طرد اجتماعی شود که مهم ترین چالش پیش روی ترنس ها بدوت تغییر جنسیت در ایران است. 

 

ازدواج با دختر ترنس, ازدواج با پسر ترنس, ازدواج با ترنس

ازدواج با دختر ترنس

 

مشکلات ارتباط عاطفی با ترنس

در صورتی که وارد رابطه عاطفی با یک ترنس شوید ، مسلما مشکلات و چالش های بیشتری در آینده روبروی شما قرار خواهد گرفت ، مهم ترین آن ها عبارتند از :

 

اغلب افراد جامعه نگه درستی به تراجنسی ها ندارند و آن ها را غیر طبیعی و بیمار میدانند بنابراین با مخالفت شدید خانواده ها با ادامه ارتباط یا ازدواج با ترنس روبرو خواهید شد. 

احتمال طرد شدن شما از سوی اطرافیان و دوستانتان وجود دارد. 

 

احتمال این که شریک عاطفی شما به دلیل شرایطی که دارد موقعیت شغلی یا اجتماعی خودش را از دست بدهد یا از سوی خانواده طرد شود وجود دارد بنابراین نیاز به حمایت عاطفی و احساسی بیشتری از سمت شما دارد.

 

به دلیل رفتار اشتباه خانواده و جامعه با یک تنرس احتمال افسردگی یا اقدام به خودکشی در آن ها افزایش پیدا می کند که نیاز به کمک مشار خواهد داشت. 

 

افزایش آگاهی در ازدواج با ترنس 

شما باید در مورد احساسات ، نیازها ، خواسته ها و روحیه افراد ترنس آشنا شوید و از طریق منابع معتبر آگاهی خودتان را افزایش دهید تا بتوانید رابطه عاطفی موفقی داشته باشید.

سعی نکنید او را کنترل کنید یا برایش تعیین تکلیف کنید. شما نیم توانید با زورگویی یا حمایت افرازی و کنترل گری به او احساس ترحم و ضعیف بودن را منتقل نمایید. 

 

درباره احساساتتان با هم صحبت کنید

شما باید از احساسات شریک عاطفی خود درباره جنسیت خودش آگاهی داشته باشید ، بدانید که دوست دارد او را چگونه صدا بزنید، برای این که بتوانید او را درک کنید باید به حرفهایش گوش دهید. ممکن است اگر به اشتباه او را به نام قبلی صدا بزنید ، فکر کند به احساساتش بی احترامی شده است و عزت نفسش از بین برود. در مورد خواسته هایش با او صحبت کنید تا به طور ناخودآگاه بین شما چالش و ناراحتی ایجاد نشود. 

 

به او احساس امنیت بدهید

ترنس ها معمولا در جامعه مورد سرزنش و قضاورت قارر می گیرند بنابراین از شریک عاطفی خود انتظار حمایت و د رک بیشتری دارند.

شما باید به گونه ای رفتار کنید که شریک عاطفی شما بداند افکار و احساساتش را مورد قضاوت قرار نمی دهید، به او توهین نمی کنید و با او بدرفتاری نمی کنید.

 

به او نشان دهید که فردی امن هستید و میتوانید درکش کنید تا علاقه اش به شما بیشتر شود. اگر اختلاف نظر اساسی با هم ندارید و میتوانید هم را درک کنید اجازه ندهید که ترنس بودن او روی رابطه شما تاثیر منفی بگذارد.

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------