حتما ازدواج کنيد! 

 

حتما ازدواج کنيد

 

مي خواهم يک توصيه جدي و اساسي به همه شما داشته باشم؛ اينکه حتما ازدواج کنيد! شايد تعجب کنيد و بگوييد ازدواج که کار بي حساب و کتابي نيست که فقط با يک توصيه بتوان آن را انجام داد. بله درست است اما هر ازدواجي هم لزوما آن ازدواجي که شما فکر مي کنيد، نيست!

 

ازدواج يعني پيوند با فرد ديگر و شروع زندگي مشترک با او. کسي که بين او و ما نوعي همدلي، تفاهم و علاقه عميق وجود داشته باشد و بتوانيم براي يکديگر و به خاطر هم، گذشت و فداکاري کرده و در فراز و نشيب هاي زندگي از خودخواهي ها و منيت خود بگذريم. اما ازدواج، محدود به اين نوع ازدواج کردن نيست! غير از يافتن جفتي ايده ال که بتوانيم زندگي مشترک خود را با او آغاز کنيم و ادامه دهيم، همه ما نياز به پيوند ها و مزدوج شدن هاي ديگري هم داريم! پيوندهايي که براي رشد ما ضروري هستند و بدون آنها نمي توانيم زندگي موفقي داشته باشيم.

 

 

با «شعور» ازدواج کنيد!

 

همه ما براي حل مسائل زندگي و روبه روشدن با سختي ها و مشکلات آن و همچنين در برخورد و برقراري رابطه با ديگران، نيازمند خرد و شعور هستيم. گرچه براي واژه شعور معاني زيادي قيد شده است، اما در اين مقاله ما شعور را توانايي به کار انداختن قوه عقل و خرد معنا مي کنيم؛ قدرتي که به وسيله آن مي توان به هر موضوعي، نگاه کامل تر و همه جانبه تري داشت و ابعاد بيشتري از موضوعات را ديد و فهميد. با آنکه گوهر شعور به همه انسان ها داده شده، اما متاسفانه اين گوهر در همه انسان ها به اندازه کافي آشکار نمي شود و مورد استفاده قرار نمي گيرد. در واقع ما ترجيح مي دهيم به جاي فکر کردن، سنجيدن شرايط و عواقب و تبعات کار و بررسي ابعاد مختلف موضوعات، واکنش هاي آني و هيجاني نشان دهيم و مسائل را به جاي عقل و تدبير با برخوردهاي احساسي زودگذر حل کنيم؛ در حالي که نقش شعور در زندگي ما خيلي بيش از اينهاست. شعور به ما کمک مي کند تا دريافت هاي ما عميق تر باشد و به عمل تبديل شود. به ما کمک مي کند تا مسائل خود و اطرافيان مان را به بهترين نحو، بدون ترس و اضطراب و ناکامي و بدون شکست حل کنيم. متاسفانه ما از اين گوهر دروني و نهائي دور مانده ايم و به همين دليل لازم است هر چه زودتر پيوند و ازدواج مان را به شعور و خرد خود برقرار کنيم.

 

 

با «بخشايش» ازدواج کنيد!

 

تنفر تبديل به بيماري مي شود و نبخشيدن ديگران مانند زنجيري از وجود آنها به گردن ما مي افتد؛ زنجيري که مدام کشيده مي شود و اگر به اين نبخشيدن ادامه دهيم ممکن است ما را خفه کند. بسياري از ما اطرافيان و نزديکان خود را نمي بخشيم و کينه به دل مي گيريم و اين کينه را همچنان در قلب و وجود خود پرورش مي دهيم . ما دلايل نبخشيدن ديگران که برگرفته از نتايج يک پژوهش در همين زمينه است، عبارتند از:

 

آسيب رواني جدي که فرد هنوز نتوانسته آن را فراموش کند يا آثار آن همچنان باقي است.باور به اينکه با بخشيدن او ممکن است نتايج عمل منفي و مکافات براي او از بين برود و به جزاي عمل خود نرسد!

 

قرباني، دليلي براي بخشيدن و ادامه رابطه با چنين شخصي ندارد.قرباني، براين باور است که افراد تغييرپذير نيستند و شخصي که او را آزار داده همچنان ديگران را هم آزار مي دهد و هنوز ادب نشده است و دلايل ديگر.

 

در آستانه سال جديد با حس بخشايندگي دروني خود پيوند برقرار کنيد. با قوه شعور خود دليل نبخشيدن خود را پيدا و هر چه زودتر زنجيرهاي نامرئي را از دست و پا وگردن خود باز کنيد.

 

 

با «محبت» ازدواج کنيد!

 

گرچه اکثر انسان ها محبت کردن و دوست داشتن را تجربه کرده اند، اما خيلي از آنها قادر نيستند اين محبت را جز افراد خانواده و نزديکان به همه دنيا و همه انسان ها تعميم دهند. رحيم و مهربان بودن از صفات الهي است. کسي که با اين صفت پيوند بخورد و ازدواج کند به سطح بالاتري از ارتباط با هستي و کائنات و خداوند دست خواهد يافت. در اين سطح او همه انسان ها را دوست خواهد داشت و به همه به عنوان اعضاي خانواده و عزيزان خود خواهد نگريست. بدين ترتيب او نوعي از وحدت را درک مي کند، وحدتي که او را به يگانگي دروني خواهد رساند. محبت در هر سطح و با هر کس معنا و مفهوم خود را دارد. دقت در اين نکته مهم است که محبت به معناي لوس کردن و فراهم آوردن تجمل و امکانات زياده از حد براي ديگري نيست. معناي اصيل وحقيقي محبت اين است که اسباب رشد روحي و رواني و ارتقاي فهم و آگاهي را براي کسي که دوستش داريم فراهم آوريم و اين همان محبتي است که لازم است روح خود را با آن پيوند دهيم.

 


با «انعطاف» ازدواج کنيد!

 

نرمي و انعطاف کليد موفقيت است. همه ما با استفاده از نرمي و انعطاف مي توانيم بر نزديکان مان تأثير بگذاريم و خود و آنها را از نظر رواني و حتي روحي ارتقا دهيم. در غير اين صورت روش هاي خشن و سخت هر يک از ما مي تواند منجر به انباشت خشم، کينه و ترس در ديگران شود و در نهايت هم به روابط بين فردي ما آسيب وارد کند و هم به سلامت رواني هر يک از ما. هيچ چيزي در اين دنيا ثابت و بدون تغيير نيست. همه چيز در حال حرکت و پويايي و تحول است. اگر انسان با حرکت جهان و با روند تکامل و پويايي آن حرکت کند، مي تواند زنده بماند و همچون همه موجوداتي که با سازگاري خود در جهان ماندگار شدند، در نظام هستي ماندگار شود. اما اگر بي انعطاف و سرسخت باشد، مانند موجوداتي که نسل آنها منقرض شد، نابود خواهد شد و اين قانون درباره تک تک ما صادق است. بدون نرمي و پذيرش ، طرد شده و يکه و تنها مي مانيم و محکوم به نابودي رواني و حتي جسمي مي شويم؛ چون انسان بدون محبت و حمايت نزديکان نمي تواند چندان به زندگي خود ادامه دهد. انعطاف، کليد سازگاري و موفقيت است. هستي خود را با انعطاف پيوند دهيد و با هستي کل پيوند حاصل کنيد.با «ايمان» ازدواج کنيد!

 

به گمانم وقت آن رسيده که در سال جديد، دوگانگي ها و چند پارچگي را به طور کامل کنار بگذاريم و براي هر کاري به خداي خود و تنها و تنها به او مراجعه کنيم، چرا که منبع برکت و رحمت، تنها و تنها خداوند است.گرچه از دوران بت پرستي قرن ها مي گذرد، اما متاسفانه هنوز بسياري از ما براي رفع حاجات و آرزوها و خواسته ها و نيازهاي مان به جاي خداوند به ديگران مراجعه مي کنيم؛ کساني که بدبختانه در ذهن ما موثرتر از خداوندند و گمان مي کنيم بيشتر منشأ اثرند! البته من منکر اين نيستم که گاهي خداوند بندگان خود را اسباب انجام کاري براي بندگان ديگر مي کند، اما اين بدين معنا نيست که آنها منشأ و منبع برکت اند، بلکه تنها وسيله اي هستند در دست خدا که به خواست خدا و تحت سيطره او فعال مي شوند و عمل مي کنند.

 

ايمان خود را قدرت ببخشيد و گسترش دهيد. هميشه فقط به يکي، همو که يگانه است و تنها يگانه و بي همتاست، پناه ببريد . او را بخوانيد و او شما را اجابت خواهد کرد. تا اينجا از چيزهايي گفتيم که بايد با آنها ازدواج کنيم؛ اما راستش براي داشتن يک ازدواج موفق هم همه اين ويژگي ها به کار مي آيد و حتي لازم و ضروري است. پس اگر خواستيد ازدواج کنيد، باز هم اين نکات را در نظر داشته باشيد.

منبع: دنياي سلامت 54

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

      Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2022