حق طلاق چیست؟ مراحل طلاق با داشتن حق طلاق نحوه طلاق با داشتن حق طلاق , مراحل طلاق زوجه با داشتن حق طلاق , نحوه گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق

طلاق با داشتن حق طلاق 

 

مراحل طلاق با داشتن حق طلاق و آشنایی با مدت زمان و...

گرفتن وکالت حق طلاق به صورت کامل و بلاعزل و همراه با داشتن گرفتن حق مهریه یا بخشیدن مهریه ، پیچیدگی های قانونی بسیار زیادی دارد و کوچکترین تغییر در متن وکالت نامه می تواند باعث مشکلات زیادی در روند مراحل طلاق باداشتن وکالت بلاعزل شود بنابراین باید برای تنظیم وکالت نامه طلاق با یک متخصص مشورت نمایید. 

حق طلاق چیست؟

با توجه به ماده 133 قانون مدنی ایران ، حق طلاق با مرد است و قابل انتقال نیست ولی مرد می تواند وکالت حق طلاق را به همسر یا فردی دیگر بدهد. البته حتی با وجود دادن وکالت همچنان حق طلاق برای مرد پابرجاست و می تواند برای طلاق همسرش هر زمان که اراده کند، بدون منع قانونی اقدام کند. 

 

برخی سردفتر داران به صورت عمدی یا سهوی، به منظور دلخوش کردن زن و به صورت فرمالیته عمل میکنند و برای نوشتن سند، صرفا از جمله " حق طلاق به زوجه داده شد " استفاده می کنند. این جمله از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارد و صرفا برای دلخوش کردن زوجه استفاده می شود. از آن جایی که حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط امکان دادن وکالت در مورد حق طلاق وجود دارد ، نوشتن این جمله هیچ گونه ضمانت اجرایی برای شما نخواهد داشت. 

 

گرفتن وکالت حق طلاق در صورتی که به صورت کامل و با تمام شرایط انجام نشود می تواند در آینده باعث ایجاد گره های زیادی برای گرفتن طلاق و فرسایشی شدن روند طلاق شود بنابراین حتما از یک وکیل مجرب در این زمینه مشورت بگیرید و در مورد تمام شرایطی که باید در وکالت نامه حق طلاق نوشته شود با او صحبت کنید تا متنی کامل و بدن نقش و گره های حقوقی برایتان بنویسد تا در دفترخانه امضا نمایید. 

 

نحوه گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق , مدت زمان گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق , مراحل طلاق با داشتن حق طلاق

روشهای گرفتن حق طلاق

 

چطور میتوان حق طلاق گرفت؟

برای گرفتن حق طلاق در ایران دو روش وجود دارد . نکته مهمی که برای گرفتن حق طلاق باید در نظر داشته باشید این است که شما فقط می توانید وکالت حق طلاق بگیرید و فقط در صورتی قابل اجراست که در سند رسمی در محضر ثبت شده باشد : 

 

1 - حق طلاق را می توانید به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت کرده و هر دو نفر آن را امضا کنید. 

2 – مرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مرجعه نموده و وکالت طلات را به همسر یا یک فرد دیگر بدهد. 

 

در صورتی که مرد خارج از کشور باشد میتواند به سفارت ایران مراجعه کرده و حق طلاق را به شخص مورد نظرش بدهد. 

به طور معمول مرد وکالت طلاق را به همسرش میدهد ولی می تواند به پدر ، دوست یا هر کسی که تمایل داشته باشد وکالت طلاق را بدهد. 

 

شرایط ضمن دادن وکالت حق طلاق

متن وکالتنامه حق طلاق با مهریه و وکالت نامه حق طلاق بدون مهریه کاملا با هم متفاوت است بنابراین قبل از امضای سند باید به نوشتار متن وکالت نامه دقت کافی را داشته باشید. 

مرد هنگام دادن وکالت طلاق به زن می تواند شرایط و حدود اختیاراتی را تعیین نماید مثلا میتواند در وکالت طلاق، حق طلاق برای زن را مشروط به بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه نماید. 

 

نوع طلاق مثلا طلاق رجعی ، طلاق خلع یا طلاق توافقی را می توان در شرایط وکالت حق طلاق ذکر کرد. 

حقوق مالی زن ، قسط بندی مهریه ، حق حضانت فرزندان و حق نفقه فرزندان ، حق ملاقات هم در متن وکالت طلاق آورده می شود که باید به آن توجه داشته باشید. 

آیا در حق طلاق با زن مهریه به او تعلق می گیرد ؟ داشتن حق طلاق با توجه به متن ثبت شده در دفتر نامه می تواند همراه با تعلق گرفتن مهریه یا بخشش مهریه باشد. 

 

مدت زمان گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق , مراحل طلاق با داشتن حق طلاق , شرط حق طلاق

قانون وکالت حق طلاق در طلاق رجعی 

 

وکالت حق طلاق در طلاق رجعی 

 در صورتی که زن با داشتن حق طلاق رجعی از شوهرش جدا شود ولی در مدت عده تصمیمش تغییر کرده و دوباره به شوهرش بازگشته و به زندگی به او ادامه دهد ، وکالت حق طلاقی که داشته است، همچنان محفوظ خواهد بود. 

 

امکان فسخ وکالت حق طلاق

برخی سردفتر داران به صورت عمدی یا سهوی برای دادن حق طلاق به زن صفا از جمله " حق طلاق به زوجه داده شد " استفاده می کنند. این جمله از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارد و صرفا برای دلخوش کردن زوجه استفاده می شود. از آن جایی که از نظر قانونی حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط امکان دادن وکالت در مورد حق طلاق وجود دارد ، نوشتن جمله بالایی هیچ گونه ضمانت اجرایی و قانونی برای شما نخواهد داشت. 

 

در صورتی که وکالت حق طلاق در سند ازدواج به عنوان یکی از شروط ثبت شده باشد امکان فسخ ندارد و غیر قابل عزل است.

 

ولی اگر وکالت حق طلاق بعد از ازدواج در یکی از دفاتر رسمی ثبت شده باشد ، امکان فسخ آن با توجه به متن ثبت شده در دفترخانه وجود دارد. وکالت حق طلاق را می توان به صورت بلاعزل ، قابل عزل یا مدت دار ثبت کرد. بنابراین اگر می خواهید که مرد حق فسخ وکالت حق طلاق را نداشته باشد باید حتما توجه داشته باشید که متن در وکالت نامه حق طلاق ، به صورت وکالت بلاعزل ثبت شود. 

 

مزایای داشتن حق طلاق برای زن

در صورتی که زن حق طلاق داشته باشید می تواند بدون حضور شوهر تمام مراحل طلاق را از طریق وکیل دادگستری انجام داده و با طلاق توافقی از شوهرش جدا شود. 

از آنجا که داشتن وکیل برای طلاق اختیاری است ، زن در صورتی که بخواهد از همسرش طلاق بگیرد نیازی به گرفتن وکیل ندارد ولی برای شوهرش باید یک وکیل صلاحیت دار انتخاب نماید. 

البته در این گونه موارد زن ترجیح می دهد برای خودش هم وکیل بگیرد که از نظر قانونی دچار چالش نشود. 

 

 نحوه طلاق با داشتن حق طلاق , مراحل طلاق زوجه با داشتن حق طلاق , نحوه گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق

مراحل طلاق زوجه با داشتن حق طلاق

 

مراحل طلاق با داشتن وکالت حق طلاق

زن در صورتی که وکالت طلاق از شوهرش گرفته باشد میتواند بدون حضور شوهر مراحل طلاق با داشتن وکالت طلاق را به صورت زیر انجام دهد:

• زن با مدارک کامل به وکیل دادگستری مراجعه می نماید. وکالت نامه طلاق ، اصل یا کپی عقدنامه ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و شوهر.

• گرفتن وکیل برای خود زن اختیاری است ولی گرفتن وکیل طلاق توافقی برای شوهر اجباری است و زن می تواند وکیل مورد نظر خودش را برای شوهرش انتخاب نماید. 

• زن باید وکالتنامه وکیل انتخابی برای شوهرش را به امضای شوهر برساند و سپس دادخواستی برای طلاق توافقی ثبت نماید. 

سایر مراحل طلاق دقیقا مشابه با طلاق توافقی است.

در صورتی که زن برای خودش هم وکیلی انتخاب نماید تمام مراحل بدون حضور زوجین حدود 10 – 20 روز کاری قابل انجام است. 

 

شرایط گرفتن وکالت حق طلاق کامل

متاسفانه هنگام ثبت وکالت نامه طلاق به دلیل بی اطلاعی ، حق طلاقی که به زن تعلق گرفته است ناقص است و باعث ایجاد مشکلات زیادی برای طلاق توافقی خواهد شد. بنابراین بهتر است قبل از نوشتن وکالت نامه طلاق حتما با یک وکیل مجرب در این زمینه برای نوشتن متن کامل وکالت نامه طلاق مشورت نمایید که بعدا دچار مشکلات دست و پا گیر قانونی نشوید. 

 

یکی از مهم ترین این مشکلات ننوشتن این دو شرط در متن وکالت نامه های محضری است :

- حق قبول بذل مهریه

- اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی

در صورتی که وکالت طلاق زن کامل باشد و مهریه را بخشیده باشد ، در عرض یک هفته دادنامه طلاق توافقی صادر شده و در مدت 3 ماه با گرفتن گواهی عدم امکان سازش میتوانید به دفاتر رسمی برای ثبت طلاق مراجعه کنید. 

 

مشکل قانونی مهم دیگری که ممکن است در وکالت نامه طلاق ثبت نشده باشد ، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است بنابراین دادگاه میتواند قطعی شدن گواهی عدم امکان سازش را به گذشت مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی کند یعنی 44 روز دیگر حداقل به زمان لازم برای طلاق گرفتن شما اضافه خواهد شد.

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته

 دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------