در خصوص انزال زودرس در مردان (علت و درمان) در خصوص انزال زودرس در مردان

 روش های پیشگیری از انزال زودرس

 

 در خصوص انزال زودرس در مردان و پيشگيری يا درمان آن در موقع آميزش با همسر که طبعا مشکلاتي را ايجاد میکند، توضيح دهيد؟

 

انزال زود رس به چه معناست ؟

از نظر علم روانشناسی :انزالی كه بر خلاف ميل فرد و بدون كنترل وی انجام ميگرد را انزال زودرس گويند كه بر اساس آن فرد از زمان انزال و كيفيت روابط ناراضی است و اين نارضايتي ميتواند يك طرفه يا دو طرفه باشد، به طوريكه حتی درصورتی که شريك جنسی فرد از زمان انزال ناراضی باشد، انزال را زودرس گويند.( به عنوان مثال درصورتی که مرد در ۸ دقيقه ارضاء ميشود و زن در ۱۰ دقيقه، انزال را زودرس گويند ولی درصورتی که مرد در ۲۰ دقيقه ارضاء شود و زن در ۱۰ دقيقه، مورد را مربوط به انزال زودرس نمی دانند)

از نظر علم پزشكی: انزال كمتر از دو دقيقه كه بدون كنترل فرد انجام گيرد را انزال زودرس گويند.

 

دلايل ايجاد انزال زود رس در مردان :

۱- عوامل روانی بازدارنده( عواملی مثل استرس در حين عمل زناشویی، حس گناه يا افسردگی ميتوانند باعث انزال زودرس شوند)

۲- فاصله زياد بين رابطه جنسی( وقتی كه احساسات جنسی بين زوجين متراكم ميشود، معمولاً كنترل يك باره آن ها دشوار ميشود و منجر به انزال زودرس می شود.)

۳- تجربه جنسی كم ( بيشتر اشخاص در اوايل زندگی زناشویی دچار اين مشكل ميشوند و به مرور زمان با تجربه بيشتر مشكلشان برطرف ميگردد)

۴- عوامل پزشكی بازدارنده( عواملی نظير آسيب جسمی، تداخلات دارویی در موقع درمان بعضی بيماری ها و مشكلات هورمونی من جمله عوامل پزشكی هستند كه منجر به انزال زود رس ميشود)

 

شیوه های درمان انزال زودرس:

۱- درمان های موضعی: استفاده از كرم های بي حس كننده مثل ژل ليدوكابين ۲% و اسپري های بی حس كننده ميتواند در درمان زود انزالی مؤثر باشد.( ژل ۲% ليدوكابين+ كرم پريلو كابين ۲. ۵%+ استفاده از كاندوم سبب افزايش زمان انزال ميشود و استفاده از اسپری های بی حس كننده به دليل ايجاد وضعیت تكرر پس از استفاده زياد توصيه نميشود.)

 

۲- درمان های دارویی: دارو هاي مهار كننده بازجذب سرتونين و ضد افسرده گي در درمان انزال زود رس مؤثر اند، بر تصور مانند ميتوان به داروهاي خانواده اس اس آر آي، اشاره كرد كه حاوی داپوكستين، فلوكستين، پاروكستين و سرتالين ميباشند و همچنين گه گاه داروي وياگرا را توصيه ميكنند.( درمان هاي دارويي را در مرحله های حاد بيماري كه بيماري از فاز پزشكی وارد فاز رواني شديد شده و موجبات مشكلات عديده در رابطه فرد شده است، تجويز ميشوند و استفاده بدون نظر پزشك از اين داروها به دلايل ماهيت هاي اعتياد آور و شرطی كننده و گه گاه تكرر جنسي و همچنين امار بالاي خودكشي در اثر استفاده از داروهاي ضد افسرده گي، توصيه نميشود، بنابراین در صورت تمايل به استفاده از اين شیوه حتماً قبلا با يك متخصص سايكوتراپ يا روانكاو مشورت كنيد)

۳- درمان های رفتاری: اين مدل درمان ها از مؤثرترين و سالم و بدون عارضه ترين گونه درمان ها ميباشند و بر اساس آن ها فرد به جای استفاده از دارو يا ماده های مصنوعی با استفاده از شیوه های آموزشی رفتاری، سعی ميكند كه رفتار و احساسات خود را كنترل كند( در بيشتر مواقع اين روشها اولين پيشنهاد برای درمان ميباشند)، اين روشها به هفت بخش تقسيم ميشوند كه حاوی:

 

تكنيك ماستر و جانسون: اين شیوه حاوی يادگيری، تشخيص و كنترل احساسات و رفتارهایی است كه منجر میشود فرد به اوج نقطه لذت برسد و انزال صورت گيرد، اين شیوه نياز به عزم و تمرين زياد دارد، اما من جمله موثرترين روشهای درمانی است كه تاكنون برای درمان انزال زودرس شناخته شده است، بر اساس آن فرد در اول به وسیله خود يا شريكش، تحريك ميشود و هر بار كه به نزديكی نقطه اوج لذت ميرسند، عمل تحريك را متوقف و پس از چند لحظه كه احساسات فروكش كرد، مجدد مبادرت می نمايند، پس از چند روز تمرين اوليه، عمل زناشویی به روشی كه مرد در زير و زن در بالا قرار ميگيرد عمل تكرار ميشود به اين صورت كه مرد در حین نزديک شدن به اوج نقطه لذت با آگاه كردن زن كه در اينجا كنترل عمل زناشویی را در دست گرفته، وی را آگاه ميسازد تا روابط را كنترل كند، بر اساس اين شیوه كه من جمله بهترين روشهای درمانی است، فرد پس از چندين هفته تمرين و تکرار، به مرحله ای میرسد كه كنترل روابط جنسی برايش شرطی میشود و ميتواند با كنترل احساسات خود، همزمان رابطه اش را زياد كند و هم شريكش را ارضاء كند.( كليه اصول اين شیوه بر پايه تحريك و متوقف شدن پیش از نقطه اوج لذت ميباشد، بنابراین من جمله بهترين روشها برای افزايش مهارت محسوب ميشود)

 

 انزال زودرس در مردان,درمان انزال زودرس در مردان

درمان انزال زودرس در مردان

 

تكنيك فشار: بر اساس اين شیوه با فشار دادن انتها يا سر آلت تناسلی پیش از انزال، از انزال جلوگيری ميشود كه دليل جلوگيری كردن آن اين است كه با فشار آوردن به اين نقاط فشار خون در اين نقاط كم ميشود و درنتيجه نعوظ يا اركيسون كم ميشود و انزال دير انجام می پذیرد.

 

پوزسيون خوب هنگام مقاربت: شیوه هاي رایج( مرد در بالا) كمک خيلی زيادی به درمان انزال زود رس نمی كند، برای درمان می بايست از روشهايی كه در آن مرد به پشت خوابيده و زن در رو عمل زناشویی را با فعاليت زياد كنترل ميكند من جمله بهترين روشها برای درمان ميباشند.

 

تعدد مقاربت: زياد كردن تعداد عمل زناشویی در زمان هفته و روز ميتواند به درمان زود انزالی کمک كند به طوريكه درصورتی که هفته ای دو بار عمل زناشویی داريد و آن را تبديل به هفته ای ۴ الی ۶ بار برسانيد، پس از چند هفته مشكل زود انزاليتان تا حدودی برطرف ميشود.

 

استفاده از كاندوم: استفاده از كاندوم و به ویژه از مدل بيحس كننده آن كه در بازار به فروانی موجود هست ، ميتواند به دليل كمتر كردن ميزان تماس آلت مردانه، سبب برطرف زود انزالی شود.

  بیشتر بخوانید: اسپری تاخیری  


۴- درمان های روانی- عاطفی: يكی از بهترين ها و موثرترين روشها برای برطرف کردن انزال زود رس و افزايش لذت در رابطه زناشویی، جايگزینی عشق بازی در عمل زناشویی است، بديهی است كه در زمانيكه عشق بازی در روابط جنسی برقرار باشد و دو طرف در حال عشق بازی بايكديگر اند، ديگر زود انزالی معنی خود را از دست ميدهد! كارهایی مانند نوازش، تحريك كلامی و بدنی زن پیش از ورود و كارهایی مثل توجه و دادن حس قدرت به مرد در روابط، ميتوانند به اين مهم كمك كنند.( بطور خلاصه درصورتی که زن و مرد در موقع عمل زناشویی درگیر عشق بازی باشند به دليل اينكه رضايت جنسی هر دو طرف ايجاد ميشود، زود انزالی بطور كلی برطرف ميشود)

۵- درمان های سنتی و گياهی: دمكرده گل شقايق و دارچين و همچنين سياه دانه و بخته سنجد در روغن زيتون سبب دير انزالی يا به اصطلاح سفتی كمر ميشود، همچنين ماليدن حنا هم در بعضی از متون قديمی آمده  ( درستی علمی روشهای فوق تاييد نشده و بيشتر تجربی اند! تا علمی!)

جمع بندی و نتیجه گيری:

زود انزالی اساسا مشكل يا بيماری محسوب نميشود و ميتوان خاطرنشان کرد كه اين وسواس فكری اشخاص و استرس آن ها از داشتن يك روابط با كيفيت است كه منجر پیدایش اين دستور ميشود، بنابراین كاهش استرس و حفظ ارامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرين بيشتر بهترين راه كار برای پيشگيری و درمان اين مشكل اند.

 

در آخر جا دارد به چند حديث كه در خصوص زود انزالی روايت شده اند اشاره كنم:

حضرت محمد( ص) ميفرمايند:« چون كسی خواهد كه با زن خود آمیزش كند به شیوه مرغان به پیش وی نرود، بلكه نخست با وی دستبازی و خوش طبعی كند و پس از آن آمیزش كند»

توضیح: حضرت فرموده اند كه همان اول كار فوری نرويد سراغ دخول، بلكه با نوازش كردن و تحريک لمسی همسرتان را برای دخول آماده كنيد و بعد به انجام نزدیکی بپردازيد.( درصورتی که صرفا همين حديث را اجرا كنيد و سر لوحه زندگیتان كنيد ديگر مشكلی به اسم عدم رضايت جنسی، تكراری شدن برای همديگر و زود انزالی دچار نمی شويد! حال برويد و بگوييد كه اسلام دينی است خرافی و با مقتضيات زمان هماهنگ نيست!)

حضرت علی( ع) ميفرمايند:« هركسی كه ميخواهد با زن خود نزديكی كند، تعجيل نكند كه زنان را كارها ميباشد»

توضیح:حضرت به مثل پيامبر بزرگ مرتبه اسلام تاكيد دارند كه شتاب در عمل زناشویی اشتباه است و بهتر است پیش از انجام عمل دخول با عشق بازی همسر را برای انجام اين كار آماده كرد، اين را علم روز دنيا هم ثابت كرده كه درصورتی که عمل زناشویی اين چنين آغاز و پایان يابد به دليل ارضاء شدن زن و ايجاد مهر و مهربانی بين زوجين، موجبات پايداری زندگی زناشویی آماده ميشود.

 

منبع:راسخون

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------