راز افزایش لذت جنسی در رابطه زناشوییلذت جنسی,رابطه جنسی,راههای افزایش لذت جنسی

 

راز افزایش لذت جنسی در رابطه زناشویی
 رازی که روابط جنسی بین زوجین را خوب ميکند وشور و شهوت جنسی را زنده نگه می دارد، در معنای دو قطبی بدن روابط جنسی پنهان است...

همان طور که قطب منفی آهنربا قطب مثبت آهن ربای ديگر را جذب ميکند ، زوج به موقع پرداختن به روابط جنسی با نشان دادن قطبیت مخالف هم، سبب افزایش جذابیت، خواهش و لذت جنسی میشوند .

در روابط جنسی، دو قطب مخالف موجود است :لذت بخشیدن و لذت بردن، هنگامی که یکی لذت می بخشد و دیگری لذت می برد، لذت جنسی به سادگی به وجود می آید . در روابط جنسی دو قطبی، دو طرف به نوبت و بطور آگاهانه در قطب های مخالف جابجا میشوند تا خواهش و لذت را به اوج برسانند. در حالی که یکی لذت ميدهد ، دیگری لذت می برد؛ و بعد گردش عوض می شود:ابتدایی باز می ایستد تا دومی لذت دریافت کند.


این رابطه دو مرحله دارد:‌ اول مرد دریافت ميکند و زن می بخشد؛ بعد مرد به لذت دادن و براوردن نیازهای زن می پردازد و زن توجه اش را به سود بردن معطوف ميکند .

در مرحله ی نخست روابط جنسی دو قطبی، مرد ارجح بر هر چیز در پی لذت خود است، یقیناً دلش خواستار لذت بردن زن هم است، ولی اکنون به آن توجهی ندارد. در این وضعیت، زن در قطب مخالف به سر برده، به فکر تحریک مرد است و انتظار تحریک شدن ندارد.


ولی، در مرحله ی دوم، نوبت به زن میرسد که دریافت کند و مرد لذت ببخشد. زن هر آنچه می توانسته براي لذت دادن به مرد صرف کرده و حال زمان آن است که لذت ببرد. به این طريق، هر دو آنچه را که می خواهند به دست می آورند.


ابداع روابط جنسی بصورت دو قطبی
مرد دوست ندارد مدام بدون هیچ چشم داشتی وقت طولانی ای را صرف پیش نوازش شریک جنسی اش کند تا وی را به ارگاسم برساند.


درصورتی که مرد علاقه به پیش نوازش دائمی ندارد، به علت اهمیت ندان به لذت زن نیست، بلکه بنا به شرایطی است که خود وی دارد. اختلاف زمانی بین تحریک پذیری مرد با زن در بعضی موارد مشکل زا است.


مرد باتوجه به خود و بدون پیش نوازش زن، سبب ایجاد مقاومت در زن ميشود . انتظارهای طولانی مدت هم مرد را مستأصل ميکند . درصورتی که مرد اول ارگاسم داشته باشد، انرژی کافی براي براوردن احتیاج زن نخواهد داشت. بدین ترتیب، در نبود مطلوبیت، مرد علاقه به نزدیکی را از دست می دهد؛ برای این که ديگر حاضر نیست آن هنگام طولانی مدت را صرف کند. به وی حق هم باید داد. در انتهای یک روز کاری پرکار، گاه حقیقتاً خسته و کم حوصله ميشود . فکر اینکه باید تمام آن پیش نوازش ها را انجام دهد، براستي مأیوس کننده و از تحرک اندازنده است.


اما آن طرف زمینه، براي زن هم وضعیت مشابه ای موجود است . زن نسبت به نزدیکی سرد ميشود ، برای این که هنگامی که مرد می کوشد سریع به وی ارگاسم دهد، متمایل نیست با واکنش مثبت نداشتن مرد را مستأصل کند. به این علل، لذت روابط جنسی برایش کاهش می یابد و وی علاقه اش را از دست ميدهد . در واقع، روابط جنسی هنگامی که خوش آیند است که زن خود را ناچار به به هیجان آمدن فوري نبیند. وی اصلاً بدرستی نمی داند چه قدر طول خواهد کشید و یا این بار رخ خواهد داد یا نه.


روابط جنسی دو قطبی راهکار مشکل را به دست ميدهد و( همانطور که خواهید مشاهده کرد) مزایای بسیار دیگری هم دارد. مرد بجاي منتظرماندن و حس حرمان کردن، می تواند اول بکار خود بپردازد و هرکاری که موجب برانگیختنش ميشود انجام دهد. بعد هنگامی که به آستانه ی ارگاسم رسید، وقتش رسیده متوقف شود و آغاز به تحریک همسرش کند. در این مواقع، تمامی ی پیش نوازش هایی که زن احتیاج دارد به وی ميدهد تا وی ارگاسم را تجربه کند. سپس خود هم به ارگاسم میرسد .


اغلب روابط جنسی دو قطبی با تحریک مرد و رشد خواهش براي آزادی آغاز ميشود و زن صرفا از تحریک مرد و دیدن برانگیختن وی لذت می برد.


زن شبیه مرد تحریک نمی شود. هدف هم این نیست. وی صرفاً شوهر را تحریک ميکند . براي این منظور هم می تواند به نوازش یا در اغوش گرفتن مرد بپردازد یا از روش های دیگری استفاده کند. تمام روش ها براي ایجاد برانگیختگی در مرد است. در این زمان ، مرد در حال دریافت کردن و لذت بردن است و زن در حال لذت بخشیدن به اوست.

 

بعد از حدود پنج دقیقه، مرد که به اوج نزديک شده و در مرزهای ارگاسم به سر می برد، علامتی به زن ميدهد تا از تحریک بیش تر وی باز ایستد.

مرد امادگی یافته تمام لذتی را که از زن برده به وی بدهد. هم چنان که مرد به تدریج تحریک را آغاز ميکند ، زن می تواند بیاساید و به لذت بردن و حس کردن بدن خود بپردازد. این را به یاد بسپارید، مرد دو تا سه دقیقه براي به هیجان آمدن احتیاج دارد، ولی زن ده برابرش را می خواهد.

از نظر علمی مرد دو تا سه دقیقه بیش تر براي برانگیختن و به ارگاسم رسيدن احتیاج ندارد، ولی باید بخود یادآور شود زن به ده برابر آن، یعنی بیست تا سی دقیقه وقت احتیاج دارد.


عوض کردن قطب‌ها:

در مراتب نخست، براي مرد توقف کردن ، عوض کردن قطب ها و به مرحله ی دوم رفتن بسیار دشوار به نظر میرسد . بالاخص ، زمانی که در مرحله ی نخست به نزدیکی پرداخته باشند، امکان دارد عمیقاً برانگیخته باشد. خوشبختانه مرد نسبت به نیازهای همسرش بسیار حساس است و هنگامی که حس کند زن براي تحریک شدن و رسيدن به ارگاسم نیازمند جلوگیری اوست؛ کنترل مایحتاج را بر خود اعمال ميکند .

بیولوژی متمایز زنان و مردان سبب ميشود پس از ارگاسم تجربه های مختلفی داشته باشند. برانگیختن زن پس از ارگاسم حفظ ميشود و چه بسا می تواند لذت بیشتری از نزدیکی ببرد. در این وضعیت، هورمون های لذتبخش زن در سطح بالایی باقی می مانند. مرد اینگونه نیست. وی فورا پس از ارگاسم برانگیختگی اش را از دست ميدهد و هورمون های لذت آمرزش بی درنگ پراکنده و پنهان میشوند . هنگامی که مرد کارش پایان یافت ، تمام شده است.

اینک بهتر میتوانید بفهمید به چه دلیل برتری ارگاسم زن بر مرد اهمیت دارد. درصورتی که مرد اول ارگاسم داشته باشد، ديگر انرژی ای برایش باقی نمی ماند تا زن را سیراب کند؛ ولی زن بعد از ارگاسم داشتن، زیرا هم چنان برانگیخته است، هم به مرد ارگاسمش را ميدهد و هم خود از تداوم یافتن نزدیکی، لذت بیشتری می برد.


 منبع : Salamatnews.com

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X پزشکی ، بهداشتی ، درمانی, لوازم بهداشتی

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023